Ts 7038 İş Yerlerı – Yenılebılır Su Ürünlerının Satışını Yapan Yerlerı Tse Hizmet Yeterlilik Belgesi – (Hyb Belgesi)

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Ts 7038 İş Yerlerı – Yenılebılır Su Ürünlerının Satışını Yapan Yerlerı Tse Hizmet Yeterlilik Belgesi – (Hyb Belgesi)

TS 7038 İş Yerleri standardı, yenilebilir su ürünlerinin satışını yapan iş yerlerinin belirlenmesi, işletilmesi ve yönetimi için belirlenmiş bir standarttır. Bu standart, işletmelerin ürün kalitesini ve güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi gereklilik ve yönerge içermektedir.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB Belgesi), bir işletmenin belirli bir standarda uygun olduğunu ve bu standardı karşılamak için gerekli gereklilikleri yerine getirdiğini doğrulayan bir belgedir. TS 7038 standardını karşılayan bir işletmenin HYB Belgesi almaya hak kazanması için TSE tarafından belirlenen kriterleri karşılaması gerekmektedir.

Yenilebilir su ürünleri satışı yapan iş yerleri için TS 7038 standardına uygun olmak ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almak, işletmenin müşterilerine kaliteli ve güvenli bir hizmet sunmasını sağlamak için önemlidir. Ayrıca, bu belge işletmenin itibarını artırabilir ve müşterilerin işletme hakkında olumlu bir görüşe sahip olmalarını sağlayabilir.

Standardın Temel Gereksinimleri Nelerdir?

TS 7038 İş Yerleri standardının temel gereksinimleri şunlardır:

 • İşletme kaydı ve izlenebilirlik: İşletme, gerekli tüm yasal düzenlemelere uygun olarak kaydedilmeli ve yenilebilir su ürünlerinin izlenebilirliği sağlanmalıdır.
 • Personel eğitimi: İşletmede çalışan personel, yenilebilir su ürünlerinin doğru bir şekilde işlenmesi, saklanması ve sunulması konusunda eğitim almış olmalıdır.
 • Temizlik ve hijyen: İşletme içindeki tüm alanlar ve ekipmanlar, düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Ayrıca, personel de kişisel hijyen kurallarına uymalıdır.
 • İşletme tesisleri ve ekipmanları: İşletmenin ürünlerin işlenmesi, saklanması ve sunulması için uygun tesisleri ve ekipmanları olmalıdır. Bu tesisler ve ekipmanlar, uygun bir şekilde bakım ve onarım işlemlerine tabi tutulmalıdır.
 • Yenilebilir su ürünlerinin alımı: İşletme, yenilebilir su ürünlerini güvenilir kaynaklardan almalıdır. Bu ürünlerin tedariki sırasında, uygun hijyenik koşulların sağlanması gerekmektedir.
 • İşletme kayıtları: İşletme, yenilebilir su ürünlerinin alımı, işlenmesi, saklanması ve satışı ile ilgili tüm kayıtları tutmalıdır.

Bu temel gereksinimlerin yanı sıra, TS 7038 standardı işletmenin sahip olması gereken diğer gereksinimleri de detaylı bir şekilde tanımlamaktadır.

Belge Alınma Süreci Nasıldır?

TS 7038 İş Yerleri standardına uygun bir işletme, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB Belgesi) almak için aşağıdaki adımları takip etmelidir:

 • Başvuru: İşletme, TSE tarafından belirlenen başvuru formunu doldurarak başvuru yapmalıdır. Başvuruda, işletmenin adı, adresi, iletişim bilgileri ve diğer bilgiler yer almalıdır.
 • İlk inceleme: TSE, başvurunun alınmasından sonra işletmenin uygunluğunu değerlendirmek için bir ön inceleme yapar. Bu incelemede, işletmenin TS 7038 standardına uygunluğu ve belge almak için gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığı değerlendirilir.
 • Denetim: İlk incelemeden sonra, TSE tarafından belirlenen bir denetim ekibi, işletmeye giderek detaylı bir denetim yapar. Denetimde, işletmenin TS 7038 standardına uygunluğu, işletme kayıtları, personel eğitimi, hijyenik koşullar ve diğer gereklilikler değerlendirilir.
 • Raporlama: Denetim sonrasında, denetim ekibi bir rapor hazırlar ve işletmenin TS 7038 standardına uygunluğu hakkında değerlendirmelerini içerir. Bu rapor, işletmenin belge almaya hak kazanıp kazanmadığına karar verilmesinde kullanılır.
 • Belge verme: İşletme, TS 7038 standardına uygunluğu ve TSE tarafından belirlenen diğer gereklilikleri yerine getirdiği için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırsa, TSE belgeyi işletmeye verir. Bu belge, işletmenin TS 7038 standardına uygun olduğunu ve kaliteli bir hizmet sunduğunu gösterir.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, verildikten sonra belirli aralıklarla tekrar denetimler yapılır ve belgenin yenilenmesi gerekir. Bu sayede, işletmenin TS 7038 standardına uygunluğunun sürekli olarak kontrol edilmesi sağlanır.

Standardın Dökümantasyon Koşulları Nelerdir?

TS 7038 İş Yerleri standardı için belge dökümantasyonu şunları içerir:

 • Kalite yönetim sistemi: İşletme, yenilebilir su ürünlerinin işlenmesi, saklanması ve satışı için bir kalite yönetim sistemi oluşturmalıdır. Bu sistem, TS 7038 standardındaki gereklilikleri karşılamalıdır.
 • Prosedürler: İşletme, yenilebilir su ürünlerinin işlenmesi, saklanması ve satışı için gerekli olan tüm prosedürleri belirlemelidir. Bu prosedürler, işletmenin TS 7038 standardındaki gereklilikleri karşılamasını sağlamalıdır.
 • İşletme kayıtları: İşletme, yenilebilir su ürünlerinin alımı, işlenmesi, saklanması ve satışı ile ilgili tüm kayıtları tutmalıdır. Bu kayıtlar, TS 7038 standardındaki gereklilikleri karşılamalıdır.
 • Personel eğitimi: İşletme, personelin yenilebilir su ürünlerinin doğru bir şekilde işlenmesi, saklanması ve sunulması konusunda eğitim aldıklarını belgelemelidir.
 • Denetim raporları: İşletme, TSE tarafından yapılan denetimlerin raporlarını tutmalıdır.
 • İzlenebilirlik belgeleri: İşletme, yenilebilir su ürünlerinin kaynaklarına ve alım tarihlerine ilişkin izlenebilirlik belgelerini tutmalıdır.

Tüm bu belgeler, işletmenin TS 7038 standardına uygunluğunu belgelemek için gereklidir. İşletme, belgeleri düzenli olarak güncellemeli ve TSE tarafından belirlenen sürelerde yenilemelidir. Ayrıca, bu belgeler, işletmenin kalite yönetim sistemini ve müşterilere sunduğu hizmetin kalitesini göstermek için de kullanılabilir.

Maliyeti Nedir?

TS 7038 İş Yerleri standardına uygunluğu belgelemek için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almak için maliyet, işletmenin büyüklüğüne ve belge alım sürecinin ayrıntılarına bağlı olarak değişebilir. Maliyet, başvuru ücreti, ön inceleme ücreti, denetim ücreti, belge verme ücreti ve yenileme ücretlerinden oluşabilir.

Başvuru ücreti ve ön inceleme ücreti genellikle düşük maliyetlerdir. Denetim ücreti, işletmenin büyüklüğüne ve belge almak için belirlenen kriterlere bağlı olarak değişebilir. Belge verme ücreti, belgenin alınacağı alanın büyüklüğüne ve belgenin verileceği bölgeye bağlı olarak değişebilir. Yenileme ücretleri, belgenin geçerlilik süresi dolmadan önce belirli aralıklarla yenilenmesi gerektiği için, belgenin yenilenmesi için de bir maliyet oluşturabilir.

Tüm bu maliyetlerin yanı sıra, işletme, belge almak için TS 7038 standardındaki gereklilikleri karşılamak için gerekli değişiklikleri yapmak ve belge alım sürecinde harcanacak zaman ve kaynakları da hesaba katmalıdır.

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, TS 7038 İş Yerleri standardına uygunluk belgesi almak için maliyetler işletmeden işletmeye değişebilir. Ancak, işletme, belge alarak müşterilerine kaliteli bir hizmet sunduğunu kanıtlamış olur ve işletmenin itibarı artabilir.

Belge Süresi Ve Yenilenmesi Nasıldır?

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, işletmenin TS 7038 İş Yerleri standardına uygunluğunu belgelemek için verilen bir belgedir ve belgenin geçerlilik süresi 3 yıldır. Belgenin geçerlilik süresi dolmadan önce, işletmenin belgeyi yenilemesi gerekmektedir.

Belgenin yenilenmesi için işletme, TSE’ye başvurarak denetim talep etmelidir. TSE, işletmenin uygunluğunu değerlendirmek üzere bir denetim ekibi atar. Denetimde, işletmenin TS 7038 standardına uygunluğu ve belge almak için gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığı değerlendirilir. Denetim sonucunda, işletme belge almak için gerekli kriterleri karşılamaya devam ediyorsa, belge yenilenir.

Belgenin yenilenmesi sırasında, işletmenin TS 7038 standardına uygunluğunun gösterilmesi gereklidir. İşletme, yenilebilir su ürünleri işleme, saklama ve satışı için gerekli olan prosedürlerin ve kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve uygulanması konusunda çalışmalar yapmalıdır.

Belge yenileme sürecinde, işletmenin belge yenileme ücreti ödemesi gerekmektedir. Belge yenileme ücreti, belgenin geçerlilik süresi dolmadan önce belirlenir. Belgenin yenilenmesi işlemi tamamlandıktan sonra, işletme belge yenileme belgesi alır ve belgenin geçerlilik süresi 3 yıl daha devam eder.

Danışmanlık Hizmeti

TS 7038 İş Yerleri standardına uygunluğu belgelemek ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almak için işletmeler, bu süreçte danışmanlık hizmeti alabilirler. Danışmanlık hizmeti, işletmelerin TS 7038 standardındaki gereklilikleri karşılamak için gerekli değişiklikleri yapmalarına ve belge alım sürecinde doğru adımları atmalarına yardımcı olabilir.

Danışmanlık hizmeti veren firmalar, işletmelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir plan hazırlayarak, TS 7038 standardına uygunluğun sağlanması için gerekli adımları belirleyebilirler. Bu hizmet kapsamında, işletme kayıtlarının düzenlenmesi, personel eğitimlerinin planlanması, kalite yönetim sisteminin oluşturulması gibi konularda destek sağlanabilir.

Danışmanlık hizmeti, işletmelerin TS 7038 standardına uygunluk belgesi almak için harcayacakları zaman ve kaynakları minimize edebilir. Bu hizmet sayesinde, işletme belge almak için gerekli kriterleri daha hızlı ve verimli bir şekilde karşılayabilir.

Ancak, danışmanlık hizmeti alırken işletmelerin, güvenilir ve deneyimli bir danışmanlık firması seçmeleri önemlidir. İşletmenin ihtiyaçlarına uygun bir danışmanlık hizmeti almak, belge alım sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması için önemlidir.