Sosyal Uygunluk Danışmanlığı

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Sosyal Uygunluk Danışmanlığı

Sosyal uygunluk danışmanlığı, bir kuruluşun sosyal sorumluluğu ve etik değerlerine uygun bir şekilde faaliyet göstermesine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir. Bu danışmanlık hizmeti, işletmelerin sadece yasalara uygun değil, aynı zamanda etik ve sosyal standartlara da uygun hareket etmelerine yardımcı olur.

Kurumsal sosyal uygunluk danışmanları, işletmelerin sürdürülebilirlik, insan hakları, çevre koruma, iş etiği ve kurumsal yönetişim gibi konularda uygun davranışlar sergilemelerini sağlar. Bu danışmanlık hizmeti, işletmelerin itibarlarını ve marka değerlerini korumalarına yardımcı olurken, aynı zamanda toplumsal beklentilere cevap verebilmeleri için de gerekli olan uygunluk standartlarını karşılamalarına yardımcı olur.

Online Ücretsiz Randevu Planla

Sosyal uygunluk, bir işletmenin sosyal sorumluluğu ve etik değerlerine uygun hareket edip etmediğini değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme, işletmelerin faaliyetlerinin sosyal uygunluk ilkelerine uygunluğunu belirlemek için gerçekleştirilir.

Sosyal Uygunluk Danışmanlığı Avantajları Nelerdir?

Sosyal uygunluk danışmanlığı, bir kuruluşun sosyal sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olur ve işletmenin sürdürülebilirliği ve itibarı için önemli bir rol oynar. Aşağıda, sosyal uygunluk danışmanlığının sağladığı avantajlar açıklanmıştır:

İşletme verimliliği

Sosyal uygunluk danışmanlığı, işletmelerin etik davranışlar sergilemelerine ve sürdürülebilirlik standartlarına uygun hareket etmelerine yardımcı olur. Bu, işletmelerin verimliliğini artırır ve maliyetlerini azaltır.

Rekabet avantajı:

İşletmeler, sosyal uygunluk konularında öncülük yaparak, diğer şirketlerden ayrışabilir ve müşteri sadakati ve marka bilinirliği gibi avantajlar elde edebilir.

İtibar yönetimi

Kurumsal sosyal uygunluk danışmanları, işletmelerin sürdürülebilirlik, etik davranış, insan hakları ve çevre koruma konularında uygun davranışlar sergilemelerine yardımcı olur. Bu, işletmenin toplumsal beklentilere cevap vermesine yardımcı olur ve itibarını korumasına olanak tanır.

Risk yönetimi

İşletmeler, sosyal uygunluk konularında uygun davranışlar sergilemekle, yasal, finansal ve itibari riskleri önlemiş olurlar.

 

Sonuç olarak, kurumsal sosyal uygunluk danışmanlığı, işletmelerin toplumsal beklentilere cevap vermesine ve sürdürülebilirliğini korumasına yardımcı olan önemli bir danışmanlık hizmetidir.

Sosyal Uygunluk Denetimi

Sosyal uygunluk denetimi, bir işletmenin sosyal sorumluluğu ve etik değerlerine uygun hareket edip etmediğini değerlendiren bir denetim sürecidir. Bu denetim, işletmelerin faaliyetlerinin sosyal uygunluk ilkelerine uygunluğunu belirlemek için gerçekleştirilir.

Sosyal uygunluk denetimi, işletmelerin insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma, etik iş davranışları, tedarik zinciri yönetimi gibi konularda uygun davranışlar sergileyip sergilemediğini belirlemek için yapılır. Bu denetim süreci, işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini ve kurumsal sosyal uygunluğunun gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirler.

Sosyal uygunluk denetimi, genellikle bağımsız denetim kuruluşları veya sosyal uygunluk konusunda uzmanlaşmış denetim şirketleri tarafından gerçekleştirilir. Bu denetim süreci, işletmelerin sürdürülebilirliğini ve itibarını korumalarına yardımcı olurken, aynı zamanda müşteri sadakati, yatırımcı ilişkileri ve rekabet avantajı gibi birçok fayda sağlar.

Sonuç olarak, sosyal uygunluk denetimi, bir işletmenin sosyal sorumluluğunu ve etik değerlerine uygun hareket edip etmediğini belirlemek için gerçekleştirilen bir denetim sürecidir. Bu denetim, işletmelerin toplumsal beklentilere cevap vermesine ve sürdürülebilirliğini korumasına yardımcı olur.

Sosyal Uygunluk Denetim Kriterleri

Denetimler, bir işletmenin sosyal sorumluluğu ve etik değerlerine uygun hareket edip etmediğini belirlemek için belirli kriterlere dayanır. Bu kriterler, genellikle sosyal uygunluk denetimi yapacak kuruluşlar veya danışmanlar tarafından belirlenir ve her sektöre, her ülkeye veya her işletmeye göre farklılık gösterebilir. Bununla birlikte, sosyal uygunluk denetiminde dikkate alınan bazı kriterler şunlardır:

 • İnsan hakları: İşletmelerin, çalışanlarının ve tedarik zincirindeki diğer tarafların insan haklarına saygı gösterip göstermediği, işkence, kölelik, zorla çalıştırma gibi insan hakları ihlallerine neden olup olmadığı değerlendirilir.
 • Çalışma koşulları: İşletmelerin, çalışanların güvenliği, sağlığı ve refahı gibi çalışma koşullarına uygun davranıp davranmadığı, çalışanların yasal haklarına saygı gösterip göstermediği değerlendirilir.
 • Çevre koruma: İşletmelerin, üretim ve faaliyetlerinin çevreye etkisi, çevre dostu üretim ve atık yönetimi uygulamaları değerlendirilir.
 • Etik iş davranışları: İşletmelerin, yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, bilgi hırsızlığı gibi etik davranış ihlallerine neden olup olmadığı, şeffaflık ve hesap verme ilkelerine uygun hareket edip etmediği değerlendirilir.
 • Tedarik zinciri yönetimi: İşletmelerin, tedarik zincirindeki diğer şirketlerin sosyal uygunluk konusunda uygun davranışlar sergilemesini sağlamak ve tedarik zincirindeki riskleri yönetmek için ne tür önlemler aldığı değerlendirilir.

Sosyal uygunluk denetimi, işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini belirlemek için yapılan bir denetimdir. Bu denetim kriterleri, işletmelerin sürdürülebilirliğini ve itibarını korumalarına yardımcı olurken, aynı zamanda müşteri sadakati, yatırımcı ilişkileri ve rekabet avantajı gibi birçok fayda sağlar.

Sıkça Sorulanlar

Sosyal uygunluk denetimi, işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini belirlemek için farklı yöntemler kullanarak gerçekleştirilebilir. Sosyal uygunluk denetimi, genel olarak şu türlere ayrılabilir:

 • Bağımsız denetim: Bağımsız denetim, işletmelerin sosyal uygunluk uygulamalarını değerlendirmek ve raporlamak için üçüncü taraf denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Bağımsız denetim, işletmenin faaliyetlerinin sosyal uygunluk ilkelerine uygunluğunu belirlerken, aynı zamanda işletmenin sosyal uygunluk performansını diğer işletmelerle karşılaştırmak için de kullanılabilir.
 • İç denetim: İç denetim, işletmenin kendi personeli veya danışmanlar tarafından gerçekleştirilir. İç denetim, işletmenin sosyal uygunluk uygulamalarını sürekli olarak gözlemlemek ve iyileştirmek için kullanılabilir.
 • Tedarik zinciri denetimi: Tedarik zinciri denetimi, işletmelerin tedarik zincirindeki diğer şirketlerin sosyal uygunluk konusunda uygun davranışlar sergilemesini sağlamak için gerçekleştirilir. Bu denetim, işletmelerin tedarik zincirindeki riskleri yönetmelerine yardımcı olur.
 • Kendi değerlendirme araçları: İşletmeler, kendi sosyal uygunluk performanslarını ölçmek için kendilerine özgü araçlar ve değerlendirme yöntemleri kullanabilirler.
 • Toplumsal denetim: Toplumsal denetim, işletmenin faaliyetlerinin toplum tarafından denetlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu denetim, sivil toplum kuruluşları, yerel topluluklar veya işletmenin müşterileri tarafından gerçekleştirilebilir.

Sonuç olarak, sosyal uygunluk denetimi, işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini belirlemek için farklı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir. Bu denetim türleri, işletmelerin sürdürülebilirliğini ve itibarını korumalarına yardımcı olurken, aynı zamanda müşteri sadakati, yatırımcı ilişkileri ve rekabet avantajı gibi birçok fayda sağlar.

Sosyal uygunluk denetimi danışmanlığı, bir işletmenin sosyal sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini belirlemek ve sosyal uygunluk uygulamalarını geliştirmek için uzman bir danışmanlık hizmetidir. Bu danışmanlık hizmeti, işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine ve sürdürülebilirliklerini artırmalarına yardımcı olur.

Sosyal uygunluk denetimi danışmanlığı, işletmelerin sosyal uygunluk standartlarına uygun davranışlar sergilemelerine yardımcı olmak için bir dizi danışmanlık hizmeti sunar. Bu hizmetler arasında aşağıdakiler yer alabilir:

 • Sosyal uygunluk politikalarının oluşturulması: İşletmeler için sosyal uygunluk politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve güncellenmesine yardımcı olur.
 • Sosyal uygunluk risk değerlendirmesi: İşletmelerin faaliyetlerinin sosyal uygunluk standartlarına uygunluğunu belirlemek ve riskleri değerlendirmek için sosyal uygunluk denetimi yapar.
 • Sosyal uygunluk uygulama planı oluşturma: Sosyal uygunluk denetimi sonuçlarına göre, işletmelerin sosyal uygunluk uygulama planlarının hazırlanması ve uygulanmasına yardımcı olur.
 • Personel eğitimi: İşletmelerin personellerine sosyal uygunluk konusunda eğitimler vererek, kurumsal sosyal uygunluk bilincini artırır.
 • Tedarik zinciri yönetimi: İşletmelerin tedarik zincirindeki diğer şirketlerin sosyal uygunluk konusunda uygun davranışlar sergilemesini sağlamak ve tedarik zincirindeki riskleri yönetmek için danışmanlık hizmetleri sunar.

Sosyal uygunluk denetimi danışmanlığı, işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda müşteri sadakati, yatırımcı ilişkileri ve rekabet avantajı gibi birçok fayda sağlar.

Sosyal uygunluk denetimi belgeleri, işletmenin sosyal uygunluk uygulamalarının belgelendirilmesi için kullanılan belgelerdir. Bu belgeler, işletmenin sosyal uygunluk standartlarına uygunluğunu doğrulayan bir üçüncü taraf doğrulama sürecini kapsar. Bu belgeler, işletmenin sosyal sorumluluklarını yerine getirdiğine dair müşteriler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar tarafından talep edilir. Sosyal uygunluk denetimi belgeleri arasında aşağıdakiler yer alabilir:

 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı: ISO 26000, işletmelerin sosyal sorumluluk ilkelerine uygunluğunu değerlendirmek için kullanılan bir uluslararası standarddır. ISO 26000, çalışma koşulları, insan hakları, çevre koruma ve tedarik zinciri yönetimi gibi sosyal uygunluk konularına odaklanır.
 • SA8000 Sosyal Sorumluluk Standardı: SA8000, çalışan haklarına saygı gösterilmesini, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliği gibi uygunsuz uygulamaların engellenmesini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini hedefleyen bir standarddır.
 • SMETA Denetimi: SMETA, Sosyal Sorumluluk ve Ticaret Etiği İçin Hizmetlerin Ticaretini Yapmak İçin Bir Yaklaşım anlamına gelir. SMETA denetimi, tedarik zinciri yönetimi, çalışma koşulları, çevre koruma, etik iş davranışları ve iş güvenliği gibi konuları kapsayan bir sosyal uygunluk denetim standardıdır.
 • Sedex Denetimi: Sedex, tedarik zinciri yönetimi ve sosyal uygunluk konularına odaklanan bir denetim platformudur. Sedex denetimi, işletmenin sosyal uygunluk performansını değerlendirir ve riskleri belirler.

Bu belgeler, işletmelerin sosyal uygunluk standartlarına uygunluğunu doğrular ve müşteri sadakati, yatırımcı ilişkileri ve rekabet avantajı gibi birçok fayda sağlar.