ISO 37301 Uyumluluk Yönetim Sistemi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

ISO 37301 Uyumluluk Yönetim Sistemi

ISO 37301, “Compliance Management Systems – Requirements with Guidance for Use” (Uyumluluk Yönetim Sistemleri – Kullanım İçin Gereksinimler ve Rehberlik) olarak adlandırılan bir standarttır. Bu standart, bir organizasyonun uyumluluk yönetim sistemlerini kurmasına, uygulamasına, sürdürmesine ve sürekli iyileştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ISO 37301, uyumluluk yönetim sisteminin kurulması, politikaların belirlenmesi, rollerin ve sorumlulukların atanması, kaynakların tahsis edilmesi, risk yönetimi, denetimler, incelemeler, düzeltici faaliyetler, sürekli iyileştirme gibi birçok konuda gereksinimleri ve rehberlikleri kapsamaktadır.

Bu standart, uyumluluk yönetim sistemi kurmak isteyen organizasyonlar için bir çerçeve sunar ve bu çerçeve, uyumluluk risklerinin etkili bir şekilde yönetilmesine, uygunluk sağlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ve uyumluluk kültürünün oluşturulmasına yardımcı olur.

ISO 37301 Uyumluluk Yönetim Sistemi Belgesi Temel Gereksinimleri

ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi belgesi almak isteyen bir organizasyon, aşağıdaki temel gereksinimleri karşılamalıdır:

 • Uyumluluk politikası oluşturulmalı ve uygunluk amaçları belirlenmelidir.
 • Uyumluluk risklerinin belirlenmesi ve yönetilmesi için bir yöntem geliştirilmelidir.
 • Uyumluluk yönetim sistemi için kaynaklar tahsis edilmelidir.
 • Uyumluluk yönetim sistemi için roller, sorumluluklar ve yetki alanları belirlenmeli ve atanmalıdır.
 • Uyumluluk yönetim sistemi için belgelendirme, denetim ve inceleme prosedürleri geliştirilmelidir.
 • Uyumluluk yönetim sistemi için kaydedilmiş bilgi ve belgelerin saklanması ve korunması sağlanmalıdır.
 • Uyumluluk yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve güncellenmesi için bir süreç oluşturulmalıdır.
 • Uyumluluk yönetim sistemi performansı ve etkililiği düzenli olarak izlenmeli ve ölçülmelidir.
 • Uyumluluk yönetim sistemi için gerekli eğitimler sağlanmalıdır.

Belge almak için organizasyonun bu temel gereksinimleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, uyumluluk yönetim sistemi belgesi almak isteyen organizasyonun, belirli bir ISO 37301 belgelendirme kuruluşu ile çalışması ve kuruluşun belgelendirme sürecini tamamlaması gerekmektedir.

ISO 37301 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi belgesi almak isteyen bir organizasyon, aşağıdaki adımları takip edebilir:

 • Hazırlık süreci: Organizasyon, uyumluluk yönetim sistemi için gerekli politika, prosedür, talimat, kaynak tahsisi ve rollerin belirlenmesi gibi gereksinimleri yerine getirmelidir.
 • Belgelendirme kuruluşu seçimi: Organizasyon, uygun bir belgelendirme kuruluşu seçmelidir. Seçilen kuruluş, uyumluluk yönetim sistemi belgelendirme sürecini yürütmek için gerekli yetkilere ve deneyime sahip olmalıdır.
 • Başvuru: Organizasyon, belgelendirme kuruluşuna başvurmalı ve uyumluluk yönetim sistemi belgelendirme sürecinin başlatılmasını talep etmelidir.
 • Ön denetim: Belgelendirme kuruluşu, organizasyonu ziyaret ederek, uyumluluk yönetim sistemi belgelendirme sürecinin uygunluğunu değerlendirmek için bir ön denetim yapar.
 • Ana denetim: Belgelendirme kuruluşu, uyumluluk yönetim sistemi belgelendirme sürecinin ana denetimini gerçekleştirir. Bu aşamada, uyumluluk yönetim sisteminin uygunluğu ve etkililiği, politikaların, prosedürlerin ve kayıtların incelenmesi yoluyla değerlendirilir.
 • Raporlama ve sertifika verme: Ana denetim sonrası, belgelendirme kuruluşu bir denetim raporu hazırlar ve organizasyona sunar. Eğer uyumluluk yönetim sistemi gereksinimleri karşılanmışsa, belgelendirme kuruluşu uyumluluk yönetim sistemi belgesi verir.
 • Yıllık denetimler: Organizasyon, uyumluluk yönetim sistemi belgesinin geçerliliğini sürdürmek için yıllık denetimlere tabi tutulacaktır.

Bu adımları takip ederek, bir organizasyon ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi belgesi alabilir. Ancak, belge alma süreci organizasyonun uyumluluk yönetim sistemi gereksinimlerini tam olarak karşılaması ve belgelendirme kuruluşunun belgelendirme sürecini tamamlaması gerekmektedir.

ISO 37301 Belgesi Standardı Güncel Versiyonu Ve Maddeleri

ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi belgesi standardının güncel versiyonu ISO 37301:2021’dir. Bu standardın 10 maddesi bulunmaktadır:

 • Kapsam: Bu madde, standardın kapsamını tanımlar ve uyumluluk yönetim sistemi için gereksinimleri belirtir.
 • Normatif referanslar: Bu madde, uyumluluk yönetim sistemi için diğer standartlar ve belgelere yapılan referansları belirtir.
 • Terimler ve tanımlar: Bu madde, uyumluluk yönetim sistemi ile ilgili terimlerin tanımlarını içerir.
 • Uyumluluk yönetim sistemi kurma: Bu madde, uyumluluk yönetim sistemi için gereken politikaların, amaçların, rollerin, sorumlulukların, kaynakların ve uyumluluk risklerinin belirlenmesi gereksinimlerini belirtir.
 • Yönetim sistemi liderliği: Bu madde, uyumluluk yönetim sisteminin liderlik, taahhüt ve sorumluluğunu belirler.
 • Planlama: Bu madde, uyumluluk yönetim sistemi için uyumluluk risklerinin belirlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesi gereksinimlerini belirtir.
 • Destek: Bu madde, uyumluluk yönetim sistemi için gereken kaynakların tahsisi, eğitim, iletişim, belge yönetimi ve kayıt tutma gereksinimlerini belirtir.
 • Operasyon: Bu madde, uyumluluk yönetim sistemi için gereken işlemlerin yürütülmesi ve kontrol edilmesi gereksinimlerini belirtir.
 • Performans değerlendirme: Bu madde, uyumluluk yönetim sistemi performansının izlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi ve raporlanması gereksinimlerini belirtir.
 • Sürekli iyileştirme: Bu madde, uyumluluk yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi, yenilenmesi ve güncellenmesi gereksinimlerini belirtir.

ISO 37301 Belgesi Denetim Ve Belgelendirme Süreci

ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi belgesi denetim ve belgelendirme süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • Başvuru: Organizasyon, uyumluluk yönetim sistemi belgesi almak için belgelendirme kuruluşuna başvurur.
 • Ön denetim: Belgelendirme kuruluşu, uyumluluk yönetim sistemi belgelendirme sürecinin uygunluğunu değerlendirmek için bir ön denetim yapar. Bu denetimde, uyumluluk yönetim sistemi belgelendirme gereksinimleri, politikalar, prosedürler ve kayıtlar incelenir.
 • Ana denetim: Belgelendirme kuruluşu, uyumluluk yönetim sistemi belgelendirme sürecinin ana denetimini gerçekleştirir. Bu aşamada, uyumluluk yönetim sistemi belgelendirme gereksinimleri, politikalar, prosedürler, kayıtlar, uyumluluk risklerinin belirlenmesi, yönetimi ve sürekli iyileştirme faaliyetleri değerlendirilir.
 • Denetim Raporu: Ana denetim sonrası, belgelendirme kuruluşu bir denetim raporu hazırlar ve organizasyona sunar. Denetim raporunda, uyumluluk yönetim sistemi belgelendirme gereksinimlerine uygunluğu değerlendirilir.
 • Sertifika Verme: Eğer uyumluluk yönetim sistemi gereksinimleri karşılanmışsa, belgelendirme kuruluşu uyumluluk yönetim sistemi belgesi verir.
 • Yıllık denetimler: Organizasyon, uyumluluk yönetim sistemi belgesinin geçerliliğini sürdürmek için yıllık denetimlere tabi tutulacaktır. Bu denetimler, uyumluluk yönetim sistemi belgesinin geçerli kalması için önemlidir.

Bu süreçte, belgelendirme kuruluşunun uyumluluk yönetim sistemi belgelendirme sürecini tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca, uyumluluk yönetim sistemi belgesi alma süreci organizasyonun uyumluluk yönetim sistemi gereksinimlerini tam olarak karşılaması gerekmektedir.

ISO 37301 Belgesi Dökümantasyon Şartları

ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi belgesi dökümantasyon şartları şunlardır:

 • Uyumluluk Politikası: Uyumluluk politikası, organizasyonun uyumluluk yönetim sistemi için taahhütlerini ve amaçlarını açıkça tanımlar. Bu belgede, organizasyonun uyumluluk taahhütleri, uyumluluk risklerinin yönetimi, uyumluluk kültürü ve sürekli iyileştirme gibi konular ele alınır.
 • Prosedürler: Organizasyon, uyumluluk yönetim sistemi için uygun politikaları oluşturmalı ve uygulamalıdır. Bu politikalar, uyumluluk yönetim sistemi belgelendirme gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış prosedürler içermelidir. Prosedürler, uyumluluk yönetim sistemi için gereken tüm süreçleri kapsamalıdır.
 • Talimatlar: Talimatlar, uyumluluk yönetim sistemi için gereken eylem adımlarını, faaliyetleri ve işlemleri açıklayan belgelerdir. Bu belgeler, uyumluluk yönetim sistemi belgelendirme gereksinimlerini karşılamak için oluşturulmalıdır.
 • Kayıtlar: Kayıtlar, uyumluluk yönetim sistemi için gereken belgelerdir. Bu belgeler, uyumluluk yönetim sistemi performansı ve etkililiği hakkında bilgi sağlar ve uyumluluk yönetim sistemi belgelendirme gereksinimlerini karşılar. Kayıtlar, uyumluluk yönetim sistemi belgesinin doğruluğunu ve güvenirliğini sağlamak için düzenli olarak güncellenmeli ve saklanmalıdır.

Bu dökümantasyon şartları, uyumluluk yönetim sistemi belgesi için gereken asgari belgeleri içerir. Organizasyon, uyumluluk yönetim sistemi belgesini almaya hak kazanmak için bu belgeleri oluşturmalı ve belgelendirme kuruluşuna sunmalıdır.

ISO 37301 Belgesi Danışmanlık

ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi belgesi danışmanlık hizmeti, bir organizasyonun uyumluluk yönetim sistemi belgesi alması için gereken adımları ve gereksinimleri yerine getirmesine yardımcı olmak için sağlanır. Bu hizmet, bir danışmanlık firması tarafından sunulur.

ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi belgesi danışmanlık hizmeti, aşağıdaki şekillerde yardımcı olabilir:

 • Uyumluluk yönetim sistemi belgesi gereksinimlerinin belirlenmesi: Danışmanlık firması, organizasyonun uyumluluk yönetim sistemi gereksinimlerini belirlemesine yardımcı olabilir.
 • Uyumluluk politikası, prosedürler ve kayıtların oluşturulması: Danışmanlık firması, uyumluluk yönetim sistemi için gereken uyumluluk politikası, prosedürler ve kayıtların oluşturulmasına yardımcı olabilir.
 • İç denetimler: Danışmanlık firması, organizasyonun uyumluluk yönetim sistemi için iç denetim yapmasına yardımcı olabilir. Bu denetimler, organizasyonun uyumluluk yönetim sistemi performansını ölçer ve sistemin doğru çalıştığından emin olur.
 • Uyumluluk yönetim sistemi belgelendirme süreci: Danışmanlık firması, organizasyonun uyumluluk yönetim sistemi belgesi alması için gereken belgelendirme sürecinde yardımcı olabilir. Bu süreçte, belgelendirme kuruluşu seçimi, ön denetim, ana denetim, denetim raporu hazırlama ve belge verme işlemleri dahil olabilir.

ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi belgesi danışmanlık hizmeti, organizasyonların uyumluluk yönetim sistemi gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olarak uyumluluk kültürünün geliştirilmesine de katkıda bulunur.

ISO 37301 Uyumluluk Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi eğitimi, organizasyonlara uyumluluk yönetim sistemi gereksinimlerini ve standartları öğrenmeleri için sağlanan bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı, uyumluluk yönetim sistemi belgesi almak isteyen veya uyumluluk yönetim sistemi performansını iyileştirmek isteyen organizasyonlar için faydalıdır.

ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi eğitimi, aşağıdaki konuları kapsayabilir:

 • Uyumluluk yönetim sistemi nedir?
 • ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi standartları ve gereksinimleri
 • Uyumluluk yönetim sistemi politikaları ve prosedürleri
 • Uyumluluk risk yönetimi
 • Uyumluluk eğitimi ve farkındalık
 • İç denetim ve değerlendirme
 • Sürekli iyileştirme

ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi eğitimi, organizasyonların uyumluluk kültürünü geliştirmelerine ve uyumluluk yönetim sistemi performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Bu eğitim programı, uyumluluk yönetim sistemi belgesi almak isteyen organizasyonların uyumluluk yönetim sistemi gereksinimlerini anlamalarına ve uyumluluk yönetim sistemi performanslarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

ISO 37301 Uyumluluk Yönetim Sistemi Belgesi Süresi Ve Yenileme Şartları

ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi belgesi süresi, belgenin verildiği tarihten itibaren üç yıldır. Bu süre, belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan yıllık denetimlerin tamamlanmasına ve belge geçerliliğinin sürekli olarak sağlanmasına bağlıdır.

ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi belgesinin yenileme şartları, aşağıdaki şekilde belirlenir:

 • Yıllık denetimler: Organizasyon, uyumluluk yönetim sistemi belgesinin geçerliliğini sürdürmek için yıllık denetimlere tabi tutulacaktır. Bu denetimler, uyumluluk yönetim sistemi belgesinin geçerli kalması için önemlidir.
 • Belge yenileme başvurusu: Belge geçerlilik süresi sona ermeden önce, organizasyon, belge yenileme başvurusu yapmalıdır. Bu başvuru, belgelendirme kuruluşuna yapılan başvuruyla gerçekleştirilir.
 • Yenileme denetimi: Belge yenileme başvurusunun ardından, belgelendirme kuruluşu yenileme denetimi yapar. Bu denetim, uyumluluk yönetim sistemi belgesinin gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirir.
 • Yenileme belgesi: Eğer uyumluluk yönetim sistemi belgesi yenileme denetiminden başarıyla geçerse, belgelendirme kuruluşu yenilenmiş uyumluluk yönetim sistemi belgesi verir.

Bu şartlar, organizasyonların uyumluluk yönetim sistemi belgesi almasından sonra belgenin sürekliliğini sağlamalarına yardımcı olur. Organizasyonların, uyumluluk yönetim sistemi performanslarını sürekli olarak izlemeleri, ölçmeleri ve iyileştirmeleri gerekmektedir. Bu, uyumluluk yönetim sistemi belgesinin yenilenmesi ve geçerli kalması için kritik bir faktördür.

ISO 37301 Uyumluluk Yönetim Sistemi Belgesi Faydaları

ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi belgesi, bir organizasyonun uyumluluk kültürünü geliştirmesi ve uyumluluk yönetim sistemi performansını iyileştirmesi için birçok fayda sağlar. Bazı faydalar şunlardır:

 • Risk azaltma: Uyumluluk yönetim sistemi belgesi, organizasyonların uyumluluk risklerini belirleyerek azaltmalarına yardımcı olur. Bu, organizasyonların yasal yükümlülüklerini yerine getirerek yasal cezalardan kaçınmasına ve itibar kaybı riskini azaltmasına yardımcı olur.
 • Daha iyi uyumluluk yönetimi: ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi belgesi, organizasyonların uyumluluk yönetim sistemi performansını izlemesine ve iyileştirmesine yardımcı olur. Bu belge, organizasyonların uyumluluk kültürünü geliştirmelerine ve daha iyi uyumluluk yönetimi sağlamalarına yardımcı olur.
 • Rekabet avantajı: ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi belgesi, organizasyonların rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur. Bu belge, organizasyonların müşterileri, tedarikçileri ve diğer iş ortakları tarafından güvenilirliği ve itibarı arttırır.
 • Maliyet tasarrufu: Uyumluluk yönetim sistemi belgesi, organizasyonların uyumluluk maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur. Bu belge, organizasyonların uyumluluk yönetim sistemi performansını iyileştirerek iş süreçlerini daha verimli hale getirmelerine yardımcı olur.
 • Yönetim süreçlerinde standartlaşma: ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi belgesi, organizasyonların yönetim süreçlerinde standartlaşma sağlar. Bu, organizasyonların uyumluluk yönetim sistemi performansını ölçmek ve iyileştirmek için ortak bir referans noktası sağlar.

Bu faydalar, ISO 37301 uyumluluk yönetim sistemi belgesinin organizasyonlar için önemini vurgular. Bu belge, organizasyonların uyumluluk kültürünü geliştirmelerine, uyumluluk yönetim sistemi performanslarını iyileştirmelerine ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.