ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

ISO 22000 Nedir?

ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemi standartlarından biridir. ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından belirlenmiştir ve gıda endüstrisinde üretim, işleme, depolama, dağıtım ve satış gibi tüm aşamalarda uygulanabilir.

ISO 22000, gıda güvenliği risklerini yönetmek için bir çerçeve sağlar. Bu standart, gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gereksinimleri belirler. Bu gereksinimler, gıda işletmelerinin gıda güvenliği risklerini belirlemesini, analiz etmesini ve kontrol etmesini sağlar.

Gıda güvenliği yönetim sistemi için birçok fayda sağlar. Bunlar arasında gıda işletmelerinin ürünlerinin güvenli olduğunu kanıtlaması, müşteri memnuniyetinin artması, yasal gereksinimleri yerine getirmesi, iş süreçlerinin daha iyi yönetilmesi ve gıda güvenliği risklerinin azaltılması yer almaktadır.

ISO 22000 Konusunda Detaylı Bilgi Almak için Ücretsiz bir Randevu Oluşturabilirsiniz. Bizi doğrudan  444 22 41 numaralı hattımızdan arayabilir veya Hızlı Teklif Al Formunu doldurup bize gönderebilirsiniz.

Online Ücretsiz Randevu Planla

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22000 belgesi almak için, gıda işletmesi öncelikle gıda güvenliği yönetim sistemi kurmalı ve ISO 22000 gereksinimlerini karşılamalıdır. Bu amaçla, işletme bir belgelendirme kuruluşuna başvurmalıdır.

Belgelendirme süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • Hazırlık: İşletme, ISO 22000 gereksinimlerine uygun olarak bir gıda güvenliği yönetim sistemi kurar ve uygular. Bu süreçte işletme, belgelendirme kuruluşunun belirlediği şartları yerine getirmelidir.
 • Gözden Geçirme: Belgelendirme kuruluşu, işletmenin gıda güvenliği yönetim sistemi dokümantasyonlarını gözden geçirir ve sistemin ISO 22000 gereksinimlerine uygun olduğunu onaylar.
 • Denetim: Belgelendirme kuruluşu, işletmenin gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamalarını denetler ve sistemin ISO 22000 gereksinimlerine uygunluğunu doğrular.
 • Belgelendirme: Belgelendirme kuruluşu, işletmenin ISO 22000 belgesini verir ve belge süresinin sonunda düzenli aralıklarla periyodik denetimler yapar.

ISO 22000 belgesi almak için işletmeler, belgelendirme kuruluşlarının belirlediği ücretleri ödemelidir. Ayrıca belgelendirme süreci sırasında oluşabilecek ek maliyetler (örneğin danışmanlık, eğitim vb.) de göz önünde bulundurulmalıdır.

ISO 22000 Belgesini Kimler Alabilir?

iso 22000 belgesi
iso 22000 belgesi

ISO 22000 belgesini, gıda işletmeleri alabilir. Bu işletmeler, gıda üretimi, işleme, depolama, dağıtım ve satış gibi gıda güvenliği ile ilgili tüm aşamalarda faaliyet gösteren ve gıda güvenliği riskleriyle karşı karşıya olan işletmelerdir. ISO 22000 belgesi, küçük, orta ve büyük ölçekli gıda işletmeleri için geçerlidir.

ISO 22000 sertifikası, ürün bazında veya süreç bazında verilebilir. Ürün bazında belgeleme, belirli bir gıda ürünü için geçerlidir ve ürünün üretimi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve satışı için gereklidir. Süreç bazında belgeleme, tüm gıda ürünleri için geçerlidir ve işletmenin gıda güvenliği yönetim sistemi sürecini kapsar.

ISO 22000 belgesi almak isteyen işletmeler, belgelendirme kuruluşlarının belirlediği gereksinimleri karşılamalıdır. Bu gereksinimler, gıda güvenliği yönetim sistemi kurulumu, uygulaması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesini kapsar. İşletmelerin belgelendirme kuruluşlarına başvurmadan önce, ISO 22000 standartlarını ve gereksinimlerini iyi anlamaları ve uygulamaları önemlidir.

ISO 22000 Belgesi Fiyatı Nedir?

ISO 22000 belgesi fiyatı, belgelendirme kuruluşları tarafından belirlenir ve farklı faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında işletmenin büyüklüğü, faaliyet alanı, personel sayısı, tesislerin büyüklüğü, belgelendirme süreci, belge süresi ve diğer ek hizmetler gibi unsurlar yer almaktadır.

Belgelendirme süreci, işletmenin gıda güvenliği yönetim sisteminin değerlendirilmesi, belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan dokümantasyon gözden geçirme ve işletmede gerçekleştirilen denetimler gibi aşamalar içermektedir. Bu sürecin maliyeti, işletmenin büyüklüğüne ve belgelendirme kuruluşunun belirlediği ücrete bağlı olarak değişebilir.

ISO 22000 belgesi almak isteyen işletmeler, belgelendirme kuruluşlarından teklif alarak fiyatları karşılaştırabilirler. Ancak, ISO 22000 belgesi almak sadece bir maliyet değil, aynı zamanda işletmelerin gıda güvenliği yönetim sistemi konusunda iyileştirmeler yapması ve müşteri güveni kazanması için önemlidir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikleri Nelerdir?

ISO 22000 standardı, bir gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gereksinimleri belirler. ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi gereklilikleri şunlardır:

 • Gıda güvenliği politikası: İşletmenin gıda güvenliği hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin tüm çalışanlara açıkça bildirilmesi.
 • Gıda güvenliği risklerinin belirlenmesi: İşletmenin faaliyetlerindeki gıda güvenliği risklerinin tanımlanması, analiz edilmesi ve yönetilmesi.
 • Yasal uyumluluk: İşletmenin ulusal ve uluslararası yasal gereksinimlere uygunluğunun sağlanması.
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi planlama ve uygulama: İşletmenin gıda güvenliği politikasını uygulamak için gerekli planlama faaliyetleri ve uygulama süreçlerinin belirlenmesi.
 • Kaynak yönetimi: İşletmenin insan kaynakları, altyapı, çalışma ortamı, ekipman ve malzeme gibi kaynakları gıda güvenliği hedeflerine uygun şekilde yönetmesi.
 • İletişim: İşletmenin iç ve dış iletişim süreçlerinin yönetilmesi, gıda güvenliği hedefleri ve bilgilerinin paylaşılması.
 • Acil durum hazırlığı ve müdahale: İşletmenin acil durumlara hazırlıklı olması ve müdahale süreçlerinin belirlenmesi.
 • İzlenebilirlik: İşletmenin üretim, işleme, dağıtım ve satış süreçlerindeki tüm adımların izlenebilir olması.
 • İyileştirme: İşletmenin gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi için performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi.

ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi gereklilikleri, gıda işletmelerinin gıda güvenliği risklerini belirlemelerini, analiz etmelerini ve kontrol etmelerini sağlar. Bu sayede işletmeler, müşteri memnuniyetini artırabilir, yasal gereksinimleri yerine getirebilir ve gıda güvenliği risklerini azaltabilir.

ISO 22000 Belgelendirme Süreci Nasıldır?

Belgelendirme süreci için izlenmesi gereken adımlar:

 • Hazırlık: İşletme, Sertifikasyon gereksinimlerine uygun olarak bir gıda güvenliği yönetim sistemi kurar ve uygular. Bu süreçte işletme, belgelendirme kuruluşunun belirlediği şartları yerine getirmelidir.
 • Başvuru: İşletme, ISO 22000 sertifikası almak için bir belgelendirme kuruluşuna başvurur ve gerekli belgeleri sunar.
 • Dokümantasyon gözden geçirme: Belgelendirme kuruluşu, işletmenin gıda güvenliği yönetim sistemi dokümantasyonlarını gözden geçirir ve sistemin ISO 22000 gereksinimlerine uygun olduğunu onaylar.
 • İlk değerlendirme: Belgelendirme kuruluşu, işletmenin gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamalarını denetler ve sistemin ISO 22000 gereksinimlerine uygunluğunu doğrular. Bu denetim, işletmenin hazırlık düzeyine ve büyüklüğüne bağlı olarak birkaç gün sürebilir.
 • Denetim raporu ve düzeltici faaliyetler: Belgelendirme kuruluşu, denetim sonuçlarını raporlar ve işletme, tespit edilen eksiklikleri gidermek için düzeltici faaliyetler gerçekleştirir.
 • İkinci denetim: İşletme, düzeltici faaliyetleri tamamladıktan sonra ikinci bir denetime tabi tutulur.
 • Belgelendirme: Belgelendirme kuruluşu, işletmenin belgesini verir ve belge süresinin sonunda düzenli aralıklarla periyodik denetimler yapar.

ISO 22000 belgelendirme süreci, işletmenin gıda güvenliği yönetim sistemi değerlendirmesi, belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan dokümantasyon gözden geçirme ve işletmede gerçekleştirilen denetimler gibi aşamalar içermektedir. Bu süreç, işletmenin gıda güvenliği yönetim sisteminin ISO 22000 standartlarına uygun olduğunu ve müşterilerin güvenli gıda ürünleri aldığını doğrular.

ISO 22000 İle HACCP Farkı Nedir?

ISO 22000 ve HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) her ikisi de gıda güvenliği yönetim sistemleri için kullanılan standartlardır. HACCP, özellikle gıda işletmelerinde uygulanmak üzere geliştirilmiş bir yöntemdir ve ISO 22000, bir gıda güvenliği yönetim sistemi standartıdır.

HACCP, gıda güvenliği risklerinin belirlenmesi, analiz edilmesi ve kontrol edilmesi için bir yöntemdir. HACCP, işletmenin üretim sürecinin her aşamasında, ürünlerde oluşabilecek tehlike noktalarını belirler ve bu noktaları kontrol altına alacak önlemler alınmasını sağlar.

ISO 22000, HACCP’ye benzer bir gıda güvenliği yönetim sistemi sağlar. Ancak, ISO 22000, bir gıda güvenliği yönetim sistemi standardıdır ve tüm gıda işletmeleri için uygundur. ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemleri için gereksinimleri belirler ve bir çerçeve sağlar. ISO 22000, gıda işletmelerinin gıda güvenliği yönetim sistemi kurulumu, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gereksinimleri belirler.

ISO 22000 ve HACCP arasındaki en büyük fark, ISO 22000’nin bir standardizasyon çerçevesi olması ve HACCP’nin bir yöntem olmasıdır. ISO 22000, birçok farklı işletmenin uygulayabileceği standart bir çerçeve sunarken, HACCP, gıda işletmelerinin kendi risklerini belirlemeleri ve yönetmeleri için bir yöntemdir.