ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenlik Sistemi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Iso 28000 Tedarik Zinciri Güvenlik Sistemi Belgesi

ISO 28000, “Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi” standardıdır. Bu standardın amacı, bir organizasyonun tedarik zinciri güvenliğini yönetmek için gerekli olan gereksinimleri belirlemektir. Bu gereksinimler, tedarik zincirinin her aşamasında uygulanabilir ve organizasyonun güvenlik risklerini azaltmasına yardımcı olabilir.

ISO 28000 sertifikası, bir organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemine uygun olduğunu gösterir. Bu belge, bir organizasyonun müşterileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları tarafından tedarik zinciri güvenliği konusunda güvenilir olduğunun bir işaretidir.

ISO 28000 belgesi almak için, organizasyonun belirli gereksinimleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu gereksinimler, organizasyonun tedarik zinciri güvenliği politikaları ve prosedürleri, risk değerlendirmesi ve yönetimi, iletişim, eğitim ve denetim gibi konuları kapsar. Ayrıca, belgelendirme sürecinde bir denetim gerçekleştirilir ve organizasyonun gereksinimleri karşıladığı doğrulanır.

ISO 28000 belgesi, bir organizasyonun tedarik zinciri güvenliği konusunda uluslararası standartları takip ettiğini gösterir ve müşterileri ve paydaşları için güvenilir bir iş ortağı olduğunu kanıtlar.

Iso 28000 Nedir?

ISO 28000, “Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi” standardıdır. Bu standardın amacı, bir organizasyonun tedarik zinciri güvenliğini yönetmek için gerekli olan gereksinimleri belirlemektir. ISO 28000 standardı, tedarik zinciri boyunca riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi, yönetmeyi ve azaltmayı amaçlar.

ISO 28000, tedarik zinciri güvenliği yönetimi konusunda birçok farklı sektörde faaliyet gösteren organizasyonlar için tasarlanmıştır. Bu standardın uygulanması, bir organizasyonun müşteri, tedarikçi ve diğer paydaşları için daha güvenilir bir iş ortağı olmasına yardımcı olabilir.

ISO 28000 belgesi, bir organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi uygulamalarının belgelendiği bir sertifikadır. Bu belge, organizasyonun tedarik zinciri güvenliği konusunda uluslararası standartları takip ettiğini ve güvenilir bir iş ortağı olduğunu gösterir.

ISO 28000, tedarik zinciri güvenliği yönetimi için temel gereksinimleri belirler. Bu gereksinimler, tedarik zincirinin her aşamasında uygulanabilir ve organizasyonun tedarik zinciri güvenliği risklerini azaltmasına yardımcı olabilir.

Iso 28000 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 28000 belgesi almak için aşağıdaki adımlar izlenir:

  1. Hazırlık: Öncelikle, organizasyonunuzun tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin ISO 28000 gerekliliklerini karşıladığından emin olmalısınız. Bu, tedarik zinciri güvenliği politikaları, prosedürleri, risk değerlendirme ve yönetimi, iletişim, eğitim ve denetim gibi konuları kapsar. Bu adımda, ISO 28000 standardının gerekliliklerini anlamak ve uygulamak için bir takım oluşturabilirsiniz.
  2. Belgelendirme kuruluşu seçimi: ISO 28000 belgesi almak için, belgelendirme kuruluşu seçmeniz gerekmektedir. Belgelendirme kuruluşları, organizasyonunuzun ISO 28000 standardına uygunluğunu değerlendirmek için bir denetim gerçekleştirir.
  3. ISO 28000 Denetimi: Belgelendirme kuruluşu, organizasyonunuzun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için ISO 28000 gerekliliklerini karşıladığını doğrulamak için bir denetim gerçekleştirir. Denetim, organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin doğruluğunu, tutarlılığını ve etkinliğini kontrol eder.
  4. Denetim sonuçlarının değerlendirilmesi: Denetim sonuçlarına göre, belgelendirme kuruluşu organizasyonunuzun ISO 28000 standardına uygunluğunu değerlendirir. Eğer gereklilikler karşılanırsa, organizasyonunuza ISO 28000 belgesi verilir.
  5. Belge yenileme: ISO 28000 belgesi, her üç yılda bir yenilenmelidir. Bu, organizasyonunuzun tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin ISO 28000 gerekliliklerini hala karşıladığını doğrulamak için bir denetim gerektirir.

ISO 28000 belgesi, organizasyonunuzun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için uluslararası bir standart sağlar ve müşterilerinizin, tedarikçilerinizin ve diğer paydaşlarınızın organizasyonunuzda daha güvenli hissetmelerine yardımcı olur.

Iso 28000 Belgesi Temel Gereksinimleri

ISO 28000 standardı, bir organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için temel gereksinimleri belirler. Bu gereksinimler aşağıdaki gibidir:

  1. Yönetim Taahhüdü: Organizasyonun üst yönetimi, tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin önemini anlamalı ve tedarik zinciri güvenliği politikasını belirlemelidir.
  2. Risk Değerlendirme ve Yönetimi: Organizasyon, tedarik zinciri boyunca güvenlik risklerini belirlemeli ve değerlendirmeli, ardından bu risklerin yönetimini sağlamak için uygun tedbirler almalıdır.
  3. Kaynak Yönetimi: Organizasyon, tedarik zinciri güvenliği için gereksinim duyulan kaynakları belirlemeli ve bunları yönetmelidir. Bu kaynaklar, insan kaynakları, teknolojik kaynaklar ve finansal kaynaklar gibi çeşitli şeyler olabilir.
  4. İletişim: Organizasyon, tedarik zinciri güvenliği hakkında tüm paydaşlarına bilgi vermelidir. Bu, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve diğer paydaşları içerebilir.
  5. Eğitim ve Farkındalık: Organizasyon, tedarik zinciri güvenliği konusunda çalışanlarını eğitmeli ve farkındalık yaratmalıdır. Bu, tedarik zinciri güvenliği politikaları ve prosedürleri, risk yönetimi ve güvenlik önlemleri gibi konuları içerebilir.
  6. İç Denetim ve Gözden Geçirme: Organizasyon, tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak için düzenli olarak iç denetim ve gözden geçirmeler yapmalıdır.
  7. Sürekli İyileştirme: Organizasyon, tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi için çalışmalıdır. Bu, tedarik zinciri güvenliği politikalarının ve prosedürlerinin güncellenmesi, güvenlik risklerinin değerlendirilmesi ve tedbirlerin iyileştirilmesi gibi konuları içerebilir.

ISO 28000 belgesi, organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için uluslararası bir standart sağlar ve müşterilerinizin, tedarikçilerinizin ve diğer paydaşlarınızın organizasyonunuzda daha güvenli hissetmelerine yardımcı olur.

Iso 28000 Belgesi Güncel Standardı Maddeleri

ISO 28000 belgesi, son olarak 2007 yılında güncellenmiştir. Standardın güncel hali, ISO 28000:2007 olarak bilinmektedir ve 10 ana maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler şunlardır:

  1. Kapsam: Tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi kapsamının belirlenmesi
  2. Referans Dokümanlar: Tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için referans belgelerin listelenmesi
  3. Terimler ve Tanımlar: Kullanılan terimlerin ve tanımların açıklanması
  4. Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi: Tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi gereksinimlerinin açıklanması
  5. Yönetim Taahhüdü: Organizasyonun üst yönetiminin tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için taahhütlerinin açıklanması
  6. Risk Değerlendirme ve Yönetimi: Organizasyonun tedarik zinciri boyunca güvenlik risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi
  7. Kaynak Yönetimi: Gereksinim duyulan kaynakların belirlenmesi ve yönetimi
  8. İletişim: Paydaşlarla iletişimin sağlanması
  9. Eğitim, Farkındalık ve Eğitim: Personelin eğitimi ve farkındalığın artırılması
  10. İç Denetim ve Gözden Geçirme: İç denetim ve gözden geçirmelerin yapılması ve sürekli iyileştirme.

ISO 28000 belgesi, bir organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemine uygun olduğunu gösterir. Bu belge, bir organizasyonun müşterileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları tarafından tedarik zinciri güvenliği konusunda güvenilir olduğunun bir işaretidir.

Iso 28000 Belgesi Denetim Şartları Ve Soru Listesi

ISO 28000 belgesi denetimi, belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Denetim, organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için ISO 28000 gerekliliklerini karşıladığını doğrulamak için yapılır. Aşağıdaki gibi bir soru listesi, denetim sürecinde karşılaşılabilecek soruların bazı örneklerini içermektedir:

 1. Yönetim Taahhüdü:
  • Üst yönetim, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için taahhütlerini nasıl gösteriyor?
  • Politika, tedarik zinciri güvenliği konusunda nasıl oluşturuldu?
  • Politika, tedarik zinciri güvenliği konusunda nasıl iletiliyor?
 2. Risk Değerlendirme ve Yönetimi:
  • Güvenlik riskleri nasıl belirleniyor ve değerlendiriliyor?
  • Güvenlik riskleri nasıl yönetiliyor?
  • Acil durumlara hazırlık nasıl yapılıyor?
 3. Kaynak Yönetimi:
  • Personel, teknolojik kaynaklar ve finansal kaynaklar nasıl yönetiliyor?
  • Tedarik zinciri güvenliği için hangi kaynaklar gerekiyor?
  • Kaynakların kullanımı nasıl izleniyor ve raporlanıyor?
 4. İletişim:
  • Paydaşlarla nasıl iletişim sağlanıyor?
  • Güvenlik riskleri hakkında nasıl bilgilendiriliyorlar?
  • Paydaşların tedarik zinciri güvenliği konusundaki beklentileri nasıl karşılanıyor?
 5. Eğitim, Farkındalık ve Eğitim:
  • Personel, tedarik zinciri güvenliği konusunda nasıl eğitiliyor?
  • Personelin tedarik zinciri güvenliği konusunda farkındalığı nasıl artırılıyor?
  • Personel, tedarik zinciri güvenliği politikalarına nasıl uyması sağlanıyor?
 6. İç Denetim ve Gözden Geçirme:
  • İç denetimler ve gözden geçirmeler ne sıklıkla yapılıyor?
  • İç denetimler ve gözden geçirmeler nasıl yapılıyor?
  • İç denetimler ve gözden geçirmeler sonuçları nasıl takip ediliyor?
 7. Sürekli İyileştirme:
  • Sürekli iyileştirme nasıl sağlanıyor?
  • Risk yönetim planları nasıl güncelleniyor?
  • Hedefler ve performans nasıl ölçülüyor?

ISO 28000 belgesi denetimi, organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için uluslararası bir standart sağlar ve müşterilerinizin, tedarikçilerinizin ve diğer paydaşlarınızın organizasyonunuzda daha güvenli hissetmelerine yardımcı olur.

Iso 28000 Belgesi Dökümantasyon Şartları

ISO 28000 belgesi dökümantasyon şartları, organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için gereken belgeleri ve kayıtları sağlamasını gerektirir. Bu belgeler, ISO 28000 gerekliliklerine uygun olmalı ve tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için yeterli bilgiyi içermelidir. Aşağıda, ISO 28000 belgesi için gereken dökümantasyon şartlarından bazıları yer almaktadır:

 • Tedarik Zinciri Güvenliği Politikası: Organizasyonun tedarik zinciri güvenliği politikası, tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin temel belgesidir. Bu politika, tedarik zinciri güvenliği hedefleri, taahhütleri ve sorumlulukları içermelidir.
 • Prosedürler: ISO 28000 standardı, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için çeşitli prosedürlerin hazırlanmasını gerektirir. Bu prosedürler, tedarik zinciri güvenliği riskleri ve tehditlerini belirlemek, riskleri değerlendirmek, tedbirler almak ve acil durum planları oluşturmak gibi konuları kapsar.
 • Talimatlar: Talimatlar, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için uygulama kılavuzlarıdır. Bu kılavuzlar, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için belirlenen prosedürleri nasıl uygulayacağınızı ayrıntılı olarak açıklar.
 • Kayıtlar: ISO 28000 belgesi, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için belirli kayıtların tutulmasını gerektirir. Bu kayıtlar, tedarik zinciri güvenliği politikası, risk değerlendirme ve yönetim kayıtları, tedarik zinciri güvenliği eğitimi ve farkındalık kayıtları, iç denetim kayıtları, gözden geçirme kayıtları ve diğer tedarik zinciri güvenliği ile ilgili belgeleri içerebilir.
 • İç Denetim Raporları: ISO 28000 belgesi, organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için düzenli olarak iç denetim yapmasını gerektirir. Bu denetimlerin sonuçları, belgelenmeli ve tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için sürekli iyileştirme çalışmalarına rehberlik etmek için kullanılmalıdır.

ISO 28000 belgesi dökümantasyon şartları, organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için gerekli olan belgelerin ve kayıtların sağlanmasını gerektirir. Bu belgeler ve kayıtlar, tedarik zinciri güvenliği yönet

Iso 28000 Belgesi Danışmanlık

ISO 28000 belgesi danışmanlık hizmetleri, bir organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için ISO 28000 standardına uygun bir şekilde hazırlanmasına ve belgelendirilmesine yardımcı olur. Bu hizmetler, organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için gereken politika, prosedür, talimat ve kayıtların hazırlanmasını içerebilir.

ISO 28000 belgesi danışmanlık hizmetleri, aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

 • ISO 28000 Standardı Hakkında Bilgilendirme: ISO 28000 standardı hakkında organizasyona bilgi vererek, standartın gerekliliklerini ve faydalarını açıklayabilir.
 • Tedarik Zinciri Güvenliği Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi: Organizasyonun tedarik zinciri güvenliği risklerini belirleyip, bu risklerin yönetimi için uygun tedbirlerin alınmasını sağlar.
 • Tedarik Zinciri Güvenliği Politikası, Prosedür ve Talimatların Hazırlanması: Organizasyonun tedarik zinciri güvenliği politikası, prosedür ve talimatların ISO 28000 standardına uygun olarak hazırlanmasına yardımcı olur.
 • İç Denetim ve Gözden Geçirme: Organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için iç denetimlerin ve gözden geçirmelerin yapılmasını sağlar.
 • Belgelendirme Sürecinde Destek: Organizasyonun belgelendirme sürecinde belgelendirme kuruluşları ile olan ilişkilerinde destek sağlar.

ISO 28000 belgesi danışmanlık hizmetleri, organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için gereken belgelerin hazırlanmasında ve belgelendirme sürecinde destek sağlar. Bu hizmetler, organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için uygun ve etkili bir şekilde hazırlanmasını ve belgelendirilmesini sağlar.

Iso 28000 Belgesi Eğitimi

ISO 28000 belgesi eğitimi, organizasyonların tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için ISO 28000 standardına uygun bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olur. Bu eğitimler, organizasyonların tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olur.

ISO 28000 belgesi eğitimi, aşağıdaki konularda içerik sunar:

 • ISO 28000 Standardı ve Gereklilikleri: ISO 28000 standardının hedefleri, avantajları, gereklilikleri ve belgelendirme süreci hakkında bilgi verir.
 • Tedarik Zinciri Güvenliği Risk Yönetimi: Organizasyonların tedarik zinciri güvenliği risklerini belirleme, değerlendirme ve yönetme yöntemleri hakkında bilgi verir.
 • Tedarik Zinciri Güvenliği Politikaları, Prosedürleri ve Talimatları: Organizasyonların tedarik zinciri güvenliği politikaları, prosedürleri ve talimatlarını oluşturma, uygulama ve yönetme yöntemleri hakkında bilgi verir.
 • Tedarik Zinciri Güvenliği İletişimi: Paydaşlarla tedarik zinciri güvenliği konusunda nasıl iletişim sağlanacağına ve bilgilendirme yapılacağına dair bilgi verir.
 • İç Denetim ve Gözden Geçirme: Organizasyonların tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için nasıl iç denetim ve gözden geçirme yapacaklarını öğrenir.
 • Sürekli İyileştirme: Organizasyonların tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için nasıl sürekli iyileştirme yapacaklarını öğrenir.

ISO 28000 belgesi eğitimi, organizasyonların tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için gereken bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olur. Bu eğitimler, organizasyonların tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için uygun ve etkili bir şekilde hazırlanmasını sağlar ve belgelendirme sürecinde de faydalı olur.

Iso 28000 Belgesi Süresi Ve Yenileme

ISO 28000 belgesinin geçerlilik süresi, belgelendirme kuruluşunun belirlediği periyodik yenileme zamanına göre değişebilir. Ancak genellikle ISO 28000 belgesi, üç yıl süreyle geçerli olur. Belgenin yenileme süreci, belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen yenileme denetimi sonrasında yapılır.

ISO 28000 belgesinin yenilenmesi için aşağıdaki şartların karşılanması gerekmektedir:

 • Yenileme Denetimi: Belgenin yenilenmesi için, belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak yenileme denetimi başarılı bir şekilde tamamlanmalıdır.
 • Gerekliliklerin Karşılanması: Organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi, ISO 28000 standardının gerekliliklerini karşılamaya devam etmelidir.
 • İyileştirme Çalışmaları: Yenileme denetimi sırasında belirlenen zayıf noktaların ve eksikliklerin giderilmesi için uygun iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
 • Kayıtların Tutulması: Organizasyon, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için belirtilen kayıtları düzenli olarak tutmalı ve saklamalıdır.

ISO 28000 belgesinin yenilenmesi, organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin standart gerekliliklerini karşılamasını ve sürekli iyileştirme çabalarını sürdürmesini sağlar. Yenileme sürecinde belirtilen şartların sağlanması durumunda, belgelendirme kuruluşu tarafından verilen belge, yenilenmiş bir ISO 28000 belgesi olarak güncellenir.

Iso 28000 Belgesi Maliyeti

ISO 28000 belgesi maliyeti, organizasyonun büyüklüğüne, sektörüne ve tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin karmaşıklığına göre değişiklik gösterir. Ayrıca, belgenin alınacağı belgelendirme kuruluşu, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi faktörler de maliyeti etkileyebilir. Bu nedenle, ISO 28000 belgesi maliyeti genel olarak organizasyondan organizasyona farklılık gösterir.

ISO 28000 belgesi maliyeti, aşağıdaki unsurların dikkate alınmasıyla belirlenir:

 • Danışmanlık ve Eğitim: Organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin alınması gerekebilir. Bu hizmetlerin maliyeti, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin süresine ve alınacak olan hizmetlerin kapsamına bağlıdır.
 • İç Kaynaklar: Organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için gerekli olan kaynaklarını (insan kaynakları, malzeme, ekipman vb.) sağlamak için harcanacak maliyetler, ISO 28000 belgesi maliyetinin bir diğer bileşenidir.
 • Belgelendirme Kuruluşu Ücretleri: ISO 28000 belgesinin alınabilmesi için bir belgelendirme kuruluşu seçilmelidir. Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme ücretleri, belgelendirme süreci, yenileme ve denetim ücretleri gibi çeşitli ücretleri içeren bir ücret yapısı sunar.
 • Yönetim Sistemi Yapısı: ISO 28000 belgesi, organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin karmaşıklığına bağlı olarak değişen bir belgedir. Organizasyonun büyüklüğü, sektörü ve faaliyetleri, yönetim sistemi yapısının karmaşıklığını etkileyerek ISO 28000 belgesi maliyetini artırabilir.
 • Süreçlerin İyileştirilmesi: Belgelendirme öncesi ve sonrasında yapılacak olan süreç iyileştirme çalışmaları, ISO 28000 belgesi maliyetlerinin bir diğer bileşenidir.

ISO 28000 belgesi maliyeti organizasyonlardan organizasyona farklılık gösterir. Ancak organizasyonların ISO 28000 belgesi alırken dikkate alması gereken birçok unsur vardır. Bu unsurların iyi değerlendirilmesi, ISO 28000 belgesi maliyetlerinin kontrol edilmesine yardımcı olabilir.

Iso 28000 Sertifikası Kimler İçin Uygundur?

ISO 28000 belgesi, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için gereklilikleri karşılayan her türlü organizasyon için uygun olabilir. Özellikle lojistik, taşımacılık, depolama ve gümrükleme sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için ISO 28000 belgesi almaları önemlidir.

ISO 28000 belgesi, bir organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin etkili ve sürdürülebilir olduğunu gösterir. Bu belge, organizasyonun tedarik zinciri güvenliği risklerini belirleme, değerlendirme ve yönetme konusunda iyi bir stratejisi olduğunu gösterir. Ayrıca, ISO 28000 belgesi, organizasyonun müşterilerine, tedarikçilerine ve diğer paydaşlarına tedarik zinciri güvenliği konusunda güven verir.

ISO 28000 belgesi, herhangi bir boyutta veya sektördeki organizasyonlar için uygundur. Küçük işletmeler, büyük işletmeler, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları gibi her tür organizasyon, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için ISO 28000 belgesi alabilir.

ISO 28000 belgesi, organizasyonların tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için uluslararası kabul görmüş bir standardı takip ettiklerini gösterir. Bu nedenle, organizasyonların uluslararası tedarik zincirlerinde faaliyet gösterdiği durumlarda ISO 28000 belgesi almaları, rekabet avantajı sağlayabilir.