Çevre Danışmanlığı

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Çevre Danışmanlığı Nedir?

Çevre danışmanlığı, çevre yönetimi, çevre mevzuatı ve çevre politikaları gibi konularda uzmanlaşmış kişilerin çevresel riskler ve etkiler hakkında danışmanlık hizmetleri sunmasıdır. Bu hizmetler, çevre mevzuatına uyum, çevresel etki değerlendirmesi, çevresel sürdürülebilirlik, çevre yönetim sistemi uygulamaları gibi çeşitli konuları içerir. Çevre danışmanları, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin, kurumların ve devlet kurumlarının çevre mevzuatına uyum sağlamaları için gereken tüm adımları atarak, çevreyi korumaya yönelik bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olurlar.

Çevre Danışmanlığı Konuları

Çevre danışmanlığı hizmetleri, çevre mevzuatına uyum, çevresel etki değerlendirmesi, çevresel sürdürülebilirlik, çevre yönetim sistemi uygulamaları gibi çeşitli konuları kapsar. Bazı önemli çevre danışmanlığı konuları şunlardır:

 1. Çevresel etki değerlendirmesi
 2. Çevresel izin ve lisanslandırma süreçleri
 3. Atık yönetimi ve bertarafı
 4. Su kaynakları yönetimi
 5. Hava kalitesi yönetimi
 6. Çevre yönetim sistemi uygulamaları (ISO 14001, EMAS)
 7. Çevre raporlama
 8. Çevre politikaları ve stratejileri
 9. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
 10. Yeşil bina sertifikasyonu
 11. Çevre hukuku ve mevzuatı
 12. Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri
 13. Kirletici emisyonların azaltılması
 14. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi
 15. Çevresel risk yönetimi ve analizi.

Bu konular, çevre danışmanlığı hizmetlerinin kapsamına dahil olan çeşitli konuları temsil eder ve çevreye yönelik uygun bir yaklaşım benimsemek isteyen şirketlerin, kurumların ve devlet kurumlarının dikkate almaları gereken alanları yansıtır.

Çevre Danışmanlığı Faydaları Nelerdir?

Çevre danışmanlığı, birçok sektörde faaliyet gösteren işletmelerin, kurumların ve devlet kurumlarının çevresel riskleri azaltmalarına, çevre mevzuatına uyum sağlamalarına ve sürdürülebilir çevre uygulamalarını benimsemelerine yardımcı olur. Bazı çevre danışmanlığı faydaları şunlardır:

 • Çevre mevzuatına uyum sağlama: Çevre danışmanları, işletmelerin çevre mevzuatına uygunluğunu değerlendirerek, mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi verir ve işletmelerin uyum sürecinde rehberlik eder.
 • Çevresel risklerin azaltılması: Çevre danışmanları, işletmelerin faaliyetlerinin çevreye etkisini değerlendirir ve çevresel riskleri belirler. Bu şekilde, işletmeler çevresel riskleri azaltmak için gerekli önlemleri alarak çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilirler.
 • Sürdürülebilir çevre uygulamaları: Çevre danışmanları, işletmelerin sürdürülebilir çevre uygulamalarını benimsemelerine yardımcı olur ve çevre dostu yöntemlerle üretim yapmalarına rehberlik eder.
 • Maliyet tasarrufu: Çevre danışmanlığı, atık yönetimi, enerji verimliliği ve diğer sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesi yoluyla işletmelerin maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.
 • Kurumsal itibar: Sürdürülebilir çevre uygulamalarına öncelik veren işletmelerin kurumsal itibarları daha yüksektir. Çevre danışmanlığı, işletmelerin çevresel performansını artırarak, kurumsal itibarlarını yükseltmelerine yardımcı olur.
 • İşletme verimliliği: Çevre danışmanları, işletmelerin faaliyetlerinin çevreye olan etkisini azaltarak, işletme verimliliğini artırırlar.

Bu faydalar, işletmelerin çevre danışmanlığı hizmetlerine yatırım yapmalarının önemini vurgulamaktadır.

Çevre Danışmanlığı İş Süreci

Çevre danışmanlığı iş süreci, danışmanlık hizmetlerinin sağlanması için gereken adımları içerir. Genellikle aşağıdaki adımları kapsar:

 • İlk görüşme: İlk adım, çevre danışmanı ve müşteri arasındaki ilk görüşmedir. Danışman, müşterinin çevresel ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini anlamak için müşteri ile görüşür.
 • İnceleme ve değerlendirme: Müşterinin çevresel riskleri, atık yönetimi, su kaynakları yönetimi ve enerji verimliliği gibi konulardaki mevcut uygulamaları incelenir ve değerlendirilir.
 • Raporlama: Müşterinin çevresel uygulamaları ve mevcut durumu hakkında bir rapor hazırlanır. Rapor, müşterinin çevresel risklerini, yasal uyumluluğunu ve sürdürülebilir çevre uygulamalarını değerlendirir.
 • Çözüm önerileri: Çevre danışmanı, müşteriye çevresel uygulamalarını iyileştirmek için öneriler sunar. Bu öneriler, çevre mevzuatına uyum, atık yönetimi, su kaynakları yönetimi, enerji verimliliği ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi gibi konuları kapsayabilir.
 • Uygulama: Müşteri, çevre danışmanının önerilerini uygulamaya koyar. Çevre danışmanı, müşterinin uygulama sürecinde danışmanlık hizmetleri sunmaya devam edebilir.
 • Değerlendirme: Uygulama süreci tamamlandıktan sonra, çevre danışmanı ve müşteri, uygulamanın etkinliğini değerlendirir. Bu değerlendirme, mevcut uygulamaların etkililiğini ve verimliliğini ölçer ve iyileştirmeler önerir.

Bu iş süreci, çevre danışmanlığı hizmetlerinin müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak sağlanmasını sağlar ve müşterinin çevresel performansını artırır.