ISO 14064 Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 14064, sera gazı emisyonlarının ölçümü, raporlanması ve doğrulanması için bir standarttır. Bu standart, kuruluşların sera gazı emisyonlarını azaltmalarına ve sera gazı emisyonlarının doğruluğunu artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ISO 14064 Standardı Konusunda Detaylı Bilgi Almak için Ücretsiz bir Randevu Oluşturabilirsiniz. Bizi doğrudan  444 22 41 numaralı hattımızdan arayabilir veya Hızlı Teklif Al Formunu doldurup bize gönderebilirsiniz.

ISO 14064 standardı, kuruluşların sera gazı emisyonlarını doğru bir şekilde ölçmelerine, raporlamalarına ve doğrulamalarına yardımcı olmak için bir çerçeve sağlar. Bu standardın üç parçası vardır:

  1. ISO14064-1: Sera gazı emisyonlarının ölçümü ve raporlanması için gereksinimler
  2. ISO14064-2: Sera gazı projesi doğrulaması için gereksinimler
  3. ISO14064-3: Sera gazı emisyonları doğrulama ve doğrulanmış beyanlar için gereksinimler

SERA GAZI EMİSYONLARI YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ise ISO 14064 standardının gerekliliklerini yerine getiren kuruluşlara verilen bir belgedir. Bu belge, kuruluşun sera gazı emisyonlarını ölçme, raporlama ve doğrulama konusundaki yeteneğini gösterir. Bu belgeye sahip olmak, kuruluşun çevresel etkilerini azaltma ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusundaki taahhüdünü gösterir.

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi Gereksinimleri

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen bir kuruluş, standartın belirlediği gereksinimleri yerine getirmelidir. Bu gereksinimler şunlardır:

  1. Sera gazı emisyonlarının ölçümü ve raporlanması: Kuruluş, sera gazı emisyonlarını doğru bir şekilde ölçmeli ve raporlamalıdır. Bu, emisyonların kaynaklarına, türüne ve miktarına bağlı olarak yapılan detaylı ölçümler içerebilir. Raporlama, en az yıllık bazda yapılmalıdır.
  2. Sera gazı emisyonlarının yönetimi: Kuruluş, sera gazı emisyonlarını azaltma stratejileri geliştirmeli ve uygulamalıdır. Bu stratejiler, enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerjinin kullanımı, sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve yönetimi gibi konuları içerebilir.
  3. Doğrulama: Kuruluş, sera gazı emisyonlarının doğruluğunu doğrulama sürecine dahil olmalıdır. Bu, üçüncü taraf doğrulama kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilir. Doğrulama süreci, kuruluşun emisyon hesaplarının doğru ve güvenilir olduğunu göstermelidir.
  4. Raporlama: Kuruluş, sera gazı emisyonları hakkında detaylı bir rapor hazırlamalıdır. Bu rapor, kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sistemine uygunluğunu ve sera gazı emisyonları konusunda hedeflerine ulaşma sürecini içermelidir.
  5. Sürekli iyileştirme: Kuruluş, sera gazı emisyonları yönetim sistemi konusunda sürekli olarak iyileştirme yapmalıdır. Bu, sistemin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için yapılan sürekli izleme ve analizleri içerir.

Bu gereksinimlerin yerine getirilmesi, kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sistemini doğru bir şekilde uyguladığını gösterir ve SERA GAZI EMİSYONLARI YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ alabilmesi için önemlidir.

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen bir kuruluş, aşağıdaki adımları izlemelidir:

  1. Sera gazı emisyonları yönetim sistemini geliştirin: Kuruluş, ISO14064 standardının gerekliliklerini karşılayacak şekilde bir sera gazı emisyonları yönetim sistemi oluşturmalıdır.
  2. Doğrulama kuruluşu seçin: Kuruluş, bağımsız bir üçüncü taraf doğrulama kuruluşunu seçmelidir. Bu kuruluş, sera gazı emisyonlarının doğruluğunu ve yönetim sistemi uygulamalarının uygunluğunu doğrular.
  3. Doğrulama sürecini planlayın: Kuruluş, doğrulama sürecini planlamalıdır. Bu süreç, doğrulama kuruluşunun sera gazı emisyonları yönetim sistemi ve emisyon hesaplarını incelemesi ve doğrulamasını içerir.
  4. Doğrulama sürecini uygulayın: Kuruluş, doğrulama kuruluşunun sera gazı emisyonları yönetim sistemi ve emisyon hesaplarını incelemesi ve doğrulamasına izin vermelidir.
  5. Raporlama: Doğrulama süreci tamamlandıktan sonra, doğrulama kuruluşu bir rapor hazırlar ve kuruluşa sunar. Bu rapor, sera gazı emisyonları yönetim sistemi ve emisyon hesaplarının doğru olduğunu gösterir.
  6. Belge alımı: Kuruluş, doğrulama sürecinin başarılı olduğunu gösteren bir belge alabilir. Bu belge, SERA GAZI EMİSYONLARI YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ olarak adlandırılır.

ISO 14064 standardının gerekliliklerini karşılayan bir kuruluş, SERA GAZI EMİSYONLARI YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ alarak, sera gazı emisyonlarını yönetimindeki başarısını ve sürdürülebilirlik taahhüdünü göstermiş olur.

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi Standardı Maddeleri

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi standardı üç bölümden oluşur ve toplamda 17 madde içerir:

Bölüm 1: Sera Gazı Emisyonlarının Ölçümü ve Raporlanması için Gereksinimler

  1. Kapsam
  2. Normatif Referanslar
  3. Terimler ve Tanımlar
  4. Sera Gazı Emisyonlarının Ölçümü ve Raporlanması için Genel Gereksinimler
  5. Sera Gazı Emisyonları Raporlama Periyodu
  6. Raporlama Düzeyleri
  7. Sera Gazı Emisyonları Raporlama Süreci
  8. Sera Gazı Emisyonları Raporlama İçeriği

Bölüm 2: Sera Gazı Projesi Doğrulaması için Gereksinimler

  1. Kapsam
  2. Normatif Referanslar
  3. Terimler ve Tanımlar
  4. Sera Gazı Projesi Doğrulaması İçin Genel Gereksinimler
  5. Sera Gazı Projesi Doğrulaması Süreci

Bölüm 3: Sera Gazı Emisyonları Doğrulama ve Doğrulanmış Beyanlar için Gereksinimler

  1. Kapsam
  2. Normatif Referanslar
  3. Terimler ve Tanımlar
  4. Sera Gazı Emisyonları Doğrulama İçin Genel Gereksinimler
  5. Sera Gazı Emisyonları Doğrulama Süreci
  6. Doğrulanmış Beyanlar

Her bir madde, standardın belirli bir konu veya gereksinimi açıklar ve standardın uygulanması için gerekli olan yönergeleri sağlar. Bu maddeler, kuruluşların sera gazı emisyonlarını doğru bir şekilde ölçmelerine, raporlamalarına ve doğrulamalarına yardımcı olur. Ayrıca, doğru ve güvenilir bir sera gazı emisyonları yönetim sistemi oluşturulmasına katkıda bulunur ve sürdürülebilirliği destekler.

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi Denetim Şartları

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi denetimleri, belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sisteminin doğru bir şekilde uygulandığını ve belirlenen gerekliliklere uygun olduğunu doğrulamak için gerçekleştirilir. Denetimler, genellikle bir üçüncü taraf denetim kuruluşu tarafından yapılır ve aşağıdaki şartları içerir:

 • Ön denetim: Belge sahibi kuruluş, denetim öncesinde bir ön denetim yapar. Bu, belge sahibi kuruluşun sisteminin ISO14064 gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek için yapılır.
 • Denetim planı: Denetim kuruluşu, denetim öncesinde bir denetim planı hazırlar. Bu plan, denetim yapılacak alanların belirlenmesi, denetim ekipmanlarının hazırlanması ve denetim tarihlerinin belirlenmesi gibi konuları içerir.
 • Denetim süreci: Denetim kuruluşu, denetim sürecinde belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sisteminin doğru bir şekilde uygulandığını ve ISO14064 gerekliliklerine uygun olduğunu kontrol eder. Bu denetim, belge sahibi kuruluşun emisyon hesaplarının doğruluğunu ve yönetim sistemi uygulamalarının uygunluğunu doğrular.
 • Denetim sonrası raporlama: Denetim kuruluşu, denetim sonrasında bir rapor hazırlar. Bu rapor, belge sahibi kuruluşun ISO14064 gerekliliklerine uygunluğunu gösterir. Eğer belge sahibi kuruluş, gereklilikleri karşılamada eksiklikleri varsa, raporda belirtilecek ve kuruluşun bu eksiklikleri düzeltmesi istenecektir.
 • Takip denetimleri: Belge sahibi kuruluş, belgesini yenilemek için belirli aralıklarla takip denetimlerine tabi tutulur. Bu denetimler, belge sahibi kuruluşun sisteminin ISO14064 gerekliliklerine uygunluğunun devam edip etmediğini kontrol eder.

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi denetimleri, belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sisteminin doğru bir şekilde uygulandığını ve ISO 14064 gerekliliklerine uygun olduğunu doğrulamak için yapılır. Bu denetimler, belge sahibi kuruluşun sürdürülebilirlik taahhüdünün ve sera gazı emisyonları yönetim sisteminin doğruluğunun gösterilmesine katkıda bulunur.

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi Dökümantasyon Şartları

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi dökümantasyon şartları, belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sisteminin doğru bir şekilde uygulandığını ve ISO 14064 gerekliliklerine uygun olduğunu belgelemesi için önemlidir. Bu şartlar, belge sahibi kuruluşun aşağıdaki dökümanları hazırlamasını içerir:

 • Politika belgesi: Belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonları yönetimine ilişkin politika belgesidir. Bu belgede, kuruluşun sürdürülebilirlik taahhüdü, sera gazı emisyonları hedefleri ve yönetim sisteminin amaçları belirtilir.
 • Prosedürler: Kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sistemi prosedürleri, sistemin nasıl uygulandığını belirtir. Bu prosedürler, ölçüm, raporlama, doğrulama, düzeltici faaliyetler ve belge kontrolü gibi konuları içerebilir.
 • Kayıtlar: Kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sistemi ile ilgili kayıtlar, emisyon hesapları, raporlar, denetim sonuçları ve prosedürlerle ilgili diğer kayıtlar içerebilir.
 • Eğitim belgeleri: Kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sistemi ile ilgili eğitim belgeleri, kuruluşun personelinin eğitimini ve yönetim sisteminin doğru bir şekilde uygulanmasını belgelemeye yardımcı olur.

Bu dökümantasyonlar, belge sahibi kuruluşun ISO 14064 gerekliliklerine uygunluğunu belgelemeye ve denetimlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Belge sahibi kuruluşun dökümantasyonu, doğru ve güvenilir bir sera gazı emisyonları yönetim sistemi oluşturmasına yardımcı olur ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunur.

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi Danışmanlık

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi danışmanlığı, bir kuruluşun ISO 14064 standardı gerekliliklerini karşılamak ve belge almak için gereken süreçleri yönetmesine yardımcı olan bir hizmettir. Bu danışmanlık hizmeti, bir kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sistemi oluşturma, uygulama, doğrulama ve belgelendirme sürecinde destek sağlar.

ISO 14064 danışmanlık hizmeti, aşağıdaki konuları içerebilir:

 • Yönetim sistemi tasarımı: Danışmanlık firması, ISO14064 standardı gerekliliklerine uygun bir yönetim sistemi tasarlar ve kuruluşun sera gazı emisyonlarını yönetmesine yardımcı olur.
 • Ölçüm ve raporlama: Danışmanlık firması, kuruluşun sera gazı emisyonlarını doğru bir şekilde ölçmesi ve raporlaması için gerekli süreçleri belirler.
 • Doğrulama: Danışmanlık firması, belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sisteminin doğrulanmasına yardımcı olur. Bu doğrulama, belge sahibi kuruluşun emisyon hesaplarının doğruluğunu ve yönetim sistemi uygulamalarının uygunluğunu doğrular.
 • Eğitim: Danışmanlık firması, belge sahibi kuruluşun personeline, ISO14064 standardı gereklilikleri ve sera gazı emisyonları yönetimi konularında eğitim verir.
 • Denetimler: Danışmanlık firması, belge sahibi kuruluşun ISO14064 gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek için denetimler yapabilir ve belge sahibi kuruluşu denetimler için hazırlar.

ISO 14064 danışmanlık hizmeti, belge sahibi kuruluşun ISO 14064 standardı gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamasına yardımcı olur. Ayrıca, belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonlarını yönetiminde başarılı olmasını sağlamak için gereken süreçleri tasarlamasına, uygulamasına ve yönetmesine yardımcı olur.

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi Eğitim

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi eğitimi, belge sahibi kuruluşun ISO 14064 standardı gerekliliklerini anlamasına ve uygulamasına yardımcı olan bir eğitimdir. Bu eğitim, kuruluşun sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak için sera gazı emisyonlarını doğru bir şekilde ölçmesine, raporlamasına, doğrulamasına ve yönetmesine yardımcı olur.

ISO 14064 eğitimi, aşağıdaki konuları içerebilir:

 • ISO14064 standardı ve gereklilikleri: Eğitim, ISO 14064 standardının amaçlarını, kapsamını ve gerekliliklerini anlatır.
 • Sera gazı emisyonları yönetim sistemi: Eğitim, bir sera gazı emisyonları yönetim sisteminin nasıl oluşturulacağı ve uygulanacağı konularını içerir.
 • Emisyon ölçümü: Eğitim, sera gazı emisyonlarının doğru bir şekilde ölçülmesi için gereken yöntemleri ve teknikleri açıklar.
 • Raporlama: Eğitim, sera gazı emisyonlarının doğru bir şekilde raporlanması için gereken süreçleri ve belgeleri anlatır.
 • Doğrulama: Eğitim, belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sisteminin doğrulanması için gereken süreçleri ve belgeleri açıklar.
 • Düzeltici faaliyetler: Eğitim, belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sisteminde tespit edilen hataların ve eksikliklerin nasıl düzeltileceğini açıklar.

ISO 14064 eğitimi, belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sistemi konusunda bilinçlendirilmesine yardımcı olur. Eğitim, kuruluşun ISO 14064 standardı gerekliliklerine uygun bir yönetim sistemi oluşturmasına ve uygulamasına yardımcı olur. Ayrıca, belge sahibi kuruluşun personelinin bilinçlenmesine ve eğitilmesine katkıda bulunarak, sürdürülebilirliği destekler.

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi Süresi Ve Yenileme

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi, belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sistemi doğru bir şekilde uygulandığı sürece geçerlidir. Belgenin süresi, belge sahibi kuruluşun doğru bir şekilde uygulama ve doğrulama sürecini sürdürmesine bağlıdır. ISO 14064 belgesi, belge sahibi kuruluşun emisyonları yönetmek için ISO 14064 gerekliliklerini karşıladığını gösterir ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunur.

Belge sahibi kuruluş, belge sahibi olduğu tarihten itibaren üç yıl boyunca belgesi geçerli olur. Bu sürenin sonunda, belge sahibi kuruluş, belgesini yenilemek için bir denetim yapmak zorundadır. Bu denetim, belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sisteminin ISO 14064 gerekliliklerine uygunluğunu kontrol eder.

Belge sahibi kuruluş, belgesini yenilemek için denetim tarihinden önce belge yenileme başvurusunda bulunmalıdır. Bu başvuru, belge sahibi kuruluşun belge yenileme sürecinde yer alması için bir üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu tarafından kabul edilir. Belge yenileme sürecinde, belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sistemi doğru bir şekilde uygulandığı sürece belge yenileme işlemi tamamlanır.

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi, belge sahibi kuruluşun emisyonları yönetmek için ISO 14064 gerekliliklerini karşıladığını gösterir ve belge sahibi kuruluşun sürdürülebilirliğe katkıda bulunmasına yardımcı olur. Belge yenileme süreci, belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonları yönetim sistemi konusundaki başarısını devam ettirmesini sağlar.

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi Maliyeti

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi maliyeti, birçok farklı faktöre bağlı olarak değişebilir. Belgenin maliyeti, belge sahibi kuruluşun büyüklüğüne, karmaşıklığına, faaliyet alanına, belge alınacak ülke veya bölgeye ve belge almak için seçilen belgelendirme kuruluşunun ücretlerine göre değişebilir.

ISO 14064 belgesi almak için belge sahibi kuruluşun aşağıdaki maliyetleri göz önünde bulundurması gerekebilir:

 • Danışmanlık hizmetleri: Belge sahibi kuruluş, ISO14064 gerekliliklerine uygun bir sera gazı emisyonları yönetim sistemi oluşturmak için bir danışmanlık firmasından destek alabilir. Bu hizmetlerin maliyeti, danışmanlık firmasının ücretlerine ve sürece bağlı olarak değişebilir.
 • Ölçüm ve doğrulama hizmetleri: Belge sahibi kuruluş, sera gazı emisyonlarını ölçmek ve doğrulamak için bir ölçüm ve doğrulama kuruluşundan destek alabilir. Bu hizmetlerin maliyeti, ölçüm ve doğrulama kuruluşunun ücretlerine ve sürece bağlı olarak değişebilir.
 • Personel eğitimi: Belge sahibi kuruluşun personeli, ISO14064 gereklilikleri ve sera gazı emisyonları yönetimi konularında eğitilmelidir. Bu eğitimlerin maliyeti, eğitim kurumunun ücretlerine ve sürece bağlı olarak değişebilir.
 • Belge alımı: Belge sahibi kuruluş, belge almak için bir belgelendirme kuruluşuna başvurmalıdır. Bu başvurunun ücreti, belgelendirme kuruluşunun ücretlerine ve sürece bağlı olarak değişebilir.

Genel olarak, ISO 14064 belgesi almak için gerekli maliyetler, kuruluşun büyüklüğüne ve faaliyetlerine göre değişebilir ve kuruluşun yatırım yapması gereken bir maliyet olabilir. Ancak, belge sahibi kuruluşun sürdürülebilirliğe katkıda bulunması ve sera gazı emisyonlarını yönetmesi konusunda başarılı olmasına yardımcı olacağı için uzun vadede faydaları olabilir.

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi Faydaları

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi almanın birçok faydası vardır. Bu faydalar, belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonlarını yönetmesine yardımcı olan ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunan bir yönetim sistemi oluşturmasını sağlar. İşte ISO 14064 belgesi almanın faydalarından bazıları:

 • Sürdürülebilirlik: ISO14064 belgesi, belge sahibi kuruluşun sürdürülebilirliğe katkıda bulunmasına yardımcı olur. Belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonlarını yönetmesi, doğal kaynakları daha sürdürülebilir bir şekilde kullanmasına yardımcı olur ve çevre dostu bir imaj oluşturur.
 • Rekabet avantajı: ISO14064 belgesi, belge sahibi kuruluşa bir rekabet avantajı sağlar. Bu belge, belge sahibi kuruluşun çevre dostu uygulamalarını gösterir ve müşteriler tarafından tercih edilmesini sağlar.
 • Maliyet tasarrufu: ISO14064 belgesi, belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonlarını yöneterek enerji ve diğer kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar. Bu da belge sahibi kuruluşa maliyet tasarrufu sağlar.
 • Kurumsal imaj: ISO14064 belgesi, belge sahibi kuruluşun çevre dostu ve sosyal sorumluluk sahibi bir imaj oluşturmasına yardımcı olur. Bu, müşteriler, çalışanlar ve toplumun genelinde olumlu bir etki yaratır.
 • Daha iyi yönetim: ISO14064 belgesi, belge sahibi kuruluşun sera gazı emisyonlarını doğru bir şekilde ölçmesi, raporlaması ve yönetmesine yardımcı olur. Bu, kuruluşun daha iyi yönetim yapmasına ve sürekli gelişme sağlamasına yardımcı olur.

ISO 14064 – Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi, belge sahibi kuruluşun çevresel performansını iyileştirmesine, sürdürülebilirliğe katkıda bulunmasına ve rekabet avantajı sağlamasına yardımcı olur. Bu nedenle, birçok kuruluş, sera gazı emisyonlarını yönetmek ve çevre dostu uygulamaları benimsemek için ISO 14064 belgesi almaktadır.