Gmp – İyi Üretim Uygulamaları

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Gmp Belgesi – İyi Üretim Uygulamaları Nedir?

GMP, İyi Üretim Uygulamaları’nın kısaltmasıdır. İyi Üretim Uygulamaları, gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz ve diğer endüstrilerde üretim yaparken kalite, güvenlik ve uygunluk standartlarını sağlamak amacıyla kullanılan bir dizi yöntem ve prensiplerdir.

GMP belgesi, üretim sürecinde hammaddelerin kalitesi, üretim ortamı, personel eğitimi, ürün etiketlemesi ve ambalajlama, depolama ve nakliye gibi faktörleri içeren bir dizi prosedür ve gereksinimleri içerir. Bu gereksinimlerin amacı, üretimin her aşamasında ürün kalitesini ve güvenliğini sağlamaktır.

İyi Üretim Uygulamaları, ürünlerin üretiminden başlayarak dağıtımına kadar olan süreçleri kapsar. Bu süreçlerin her biri, üretim sürecinde kullanılan ekipmanların temizliği, üretim ortamının uygunluğu, üretim personelinin eğitimi ve uygun giyimleri gibi ayrıntılı gereksinimleri içerir.

GMP belgesi, üreticilerin ürünlerinin güvenliğini ve kalitesini sağlamalarına yardımcı olur ve son tüketicilere sağlıklı ve güvenli ürünler sunmayı amaçlar. Bu nedenle, İyi Üretim Uygulamaları, birçok ülke ve endüstri tarafından yasal olarak zorunlu kılınmıştır.

Online Ücretsiz Randevu Planla

Gmp Belgesi – İyi Üretim Uygulamaları Temel Gereksinimleri Nelerdir?

GMP – İyi Üretim Uygulamaları, ürünlerin kalitesini, güvenliğini ve uygunluğunu sağlamak için bir dizi temel gereksinimi içerir. Bazı temel gereksinimler şunlardır:

 • Temizlik: Üretim alanları, ekipman ve aletler temiz ve hijyenik olmalıdır. Böylece üretim sürecinde ürüne herhangi bir zararlı madde bulaşması önlenir.
 • Personel eğitimi: Üretim personeli, işlerinin gereklilikleri konusunda eğitimli olmalıdır. Bu eğitim, üretim sürecinin kalite, güvenlik ve uygunluk standartlarına uygun olmasını sağlar.
 • Kalite kontrol: Üretim sürecinin tüm aşamalarında kalite kontrol yapılmalıdır. Böylece ürün kalitesi ve güvenliği garanti altına alınır.
 • Dokümantasyon: İyi Üretim Uygulamaları gereği üretim sürecinin her aşaması kaydedilmelidir. Bu kayıtlar, üretim sürecinin geriye dönük izlenebilirliğini sağlar.
 • Stok kontrolü: Üretim sürecinde kullanılan hammadde, yarı mamul ve mamuller stok kontrollerine tabi tutulmalıdır. Böylece ürünlerin kalitesi ve güvenliği garanti altına alınır.
 • Etiketleme: Ürünlerin etiketleri, ürünün içeriği, kullanımı ve üretim tarihi gibi bilgileri içermelidir.
 • Ambalajlama: Ürünler uygun ambalajlama materyalleri ile ambalajlanmalıdır. Böylece ürünlerin korunması ve güvenliği sağlanır.

Bu temel gereksinimler, İyi Üretim Uygulamaları’nın temel prensiplerini oluşturur. Bu prensipler, üretim sürecinde ürünlerin kalitesi ve güvenliği için önemlidir ve endüstri tarafından yasal olarak zorunlu kılınmıştır.

Gmp Sertifikası – İyi Üretim Uygulamaları Belgesi Nasıl Alınır?

GMP – İyi Üretim Uygulamaları belgesi, ürünlerin kalite, güvenlik ve uygunluğunun sağlandığını kanıtlamak için bir üretici veya üretici tedarikçisi tarafından alınır. Belgenin alınması için aşağıdaki adımlar izlenir:

 • GMP’ye uygun üretim süreci oluşturulmalıdır: Üretim süreci, GMP sertifikası prensiplerine uygun olarak tasarlanmalıdır. Süreçte kullanılacak ekipmanlar, personel ve hammaddeler, GMP belgesi prensiplerine uygun olmalıdır.
 • Gereksinimleri karşılayan bir kalite kontrol sistemi oluşturulmalıdır: Kalite kontrol sistemi, ürün kalitesinin GMP standartlarına uygun olarak sağlandığını belgelemek için oluşturulmalıdır.
 • Gereklilikleri yerine getirmek için belgelendirme süreci izlenmelidir: Belgelendirme süreci, uluslararası kabul gören bir sertifikasyon kuruluşu tarafından gerçekleştirilmelidir. Sertifikasyon kuruluşu, üretim sürecinin GMP gereksinimlerine uygun olduğunu onaylar ve belgeyi verir.
 • Gereklilikleri yerine getiren bir denetim süreci oluşturulmalıdır: Denetim süreci, belgelendirme sürecinden sonra da devam eder. Bu süreçte, üretici veya üretici tedarikçisi, GMP belgesi gerekliliklerini yerine getirmeye devam ediyor mu yoksa herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı incelenir.
 • Belge sürekliliği sağlanmalıdır: GMP belgesi, sürekli olarak yenilenmelidir. Bu, üretici veya üretici tedarikçisinin GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmaya devam ettiğini belgeler.

GMP belgesi, üreticinin veya üretici tedarikçisinin, ürünlerinin kalite, güvenlik ve uygunluğunu sağladığını belgeler. Belgenin alınması, endüstri tarafından yasal olarak zorunlu kılınmıştır ve ürünlerin uluslararası pazarlarda kabul edilebilir olmasını sağlar.

Gmp Belgesi – İyi Üretim Uygulamaları Standardı

GMP – İyi Üretim Uygulamaları standardı, ürünlerin üretimi, depolanması ve dağıtımı sırasında kalite, güvenlik ve uygunluğu sağlamak için gereken minimum gereksinimleri tanımlar. Bu standard, birçok endüstride kullanılan bir kalite güvence sistemi olarak kabul edilir.

GMP standardı, ürünlerin kalite ve güvenliği için birçok gereksinimi içerir. Bu gereksinimler arasında aşağıdakiler bulunur:

 • Üretim süreci: Üretim süreci, ürünlerin kalite, güvenlik ve uygunluğunu sağlamak için GMP gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmalıdır.
 • Ekipman: GMP standardı, üretim sürecinde kullanılan ekipmanların uygunluğunu ve kalitesini belirler.
 • Kalite kontrol: Üretim sürecinin her aşamasında kalite kontrolü yapılmalı ve ürünlerin uygunluğu belgelenmelidir.
 • Personel: GMP standardı, üretim personelinin eğitimli ve GMP gereksinimlerine uygun giyimleri ile çalışmasını gerektirir.
 • Depolama ve nakliye: Ürünlerin depolanması ve nakliyesi, GMP gereksinimlerine uygun olarak yapılmalıdır.
 • Dokümantasyon: Üretim sürecinin her aşaması kaydedilmeli ve dokümantasyon sistemi, GMP gereksinimlerine uygun olmalıdır.

GMP standardı, birçok ülkede yasal bir gereklilik olarak kabul edilir. Ayrıca, uluslararası kabul gören birçok sertifikasyon kuruluşu tarafından da kullanılır. Bu kuruluşlar, üreticilere veya üretici tedarikçilerine GMP standardına uygun olduklarını onaylayan bir belge verirler.

Gmp – İyi Üretim Uygulamaları Standardı Check List

GMP – İyi Üretim Uygulamaları standardı, üretim sürecinde kalite, güvenlik ve uygunluk standartlarını sağlamak için bir dizi gereksinim içerir. İşte bir GMP standardı kontrol listesi örneği:

 1. Temizlik
  • Üretim alanları, ekipman ve aletler temiz ve hijyenik mi?
  • Temizlik ve hijyen standardı belirlenmiş mi?
  • Temizlik kayıtları tutuluyor mu?
 2. Personel eğitimi
  • Personel, işlerinin gereklilikleri konusunda eğitimli mi?
  • Eğitim kayıtları tutuluyor mu?
  • Personel uygun giyimleri ile çalışıyor mu?
 3. Kalite kontrol
  • Kalite kontrol süreci var mı?
  • Üretim sürecinin her aşamasında kalite kontrolü yapılıyor mu?
  • Kalite kontrol kayıtları tutuluyor mu?
 4. Dokümantasyon
  • Üretim sürecinin her aşaması kaydediliyor mu?
  • Dokümantasyon sistemi GMP standardına uygun mu?
  • Kayıtların saklanması ve saklama süresi belirlenmiş mi?
 5. Stok kontrolü
  • Hammadde, yarı mamul ve mamuller stok kontrolleri yapılıyor mu?
  • Stok kontrolleri GMP standardına uygun mu?
  • Stok kayıtları tutuluyor mu?
 6. Etiketleme ve ambalajlama
  • Ürünlerin etiketleri, ürünün içeriği, kullanımı ve üretim tarihi gibi bilgileri içeriyor mu?
  • Ürünler uygun ambalajlama materyalleri ile ambalajlanıyor mu?
  • Ambalajlama kayıtları tutuluyor mu?
 7. Depolama ve nakliye
  • Ürünlerin depolanması ve nakliyesi, GMP standardına uygun olarak yapılıyor mu?
  • Depolama ve nakliye sırasında ürüne herhangi bir zararlı madde bulaşması önleniyor mu?
  • Depolama ve nakliye kayıtları tutuluyor mu?

Bu kontrol listesi, GMP standardı gereksinimlerinin bir özetidir. Her endüstri veya üretim süreci, kendine özgü gereksinimleri ve kontrolleri içerebilir. Bu nedenle, kontrol listesi her zaman tam ve kapsamlı olmayabilir ve her zaman kendi işletmeniz için en uygun olan standartları belirlemek için profesyonel bir danışmanlık hizmetinden yararlanmanız önerilir.

Gmp – İyi Üretim Uygulamaları Belgesi Danışmanlık

GMP – İyi Üretim Uygulamaları belgesi, birçok sektörde yasal bir gereklilik olarak kabul edilir ve ürünlerin kalite, güvenlik ve uygunluğunu sağlamak için gereklidir. GMP belgesi almak veya GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmak, çoğu zaman işletmeler için zorlu bir süreçtir. Bu nedenle, GMP danışmanlık hizmetleri sunan uzmanlar, işletmelere GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmalarında yardımcı olabilirler.

GMP danışmanlık hizmetleri, GMP belgesi almak isteyen işletmelerin, GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmalarına yardımcı olur. Danışmanlar, üretim sürecindeki eksiklikleri belirleyebilir ve bunları gidermek için önerilerde bulunabilirler. Ayrıca, danışmanlar, işletmelerin GMP belgesi başvuru sürecinde gereken belgeleri hazırlamalarına yardımcı olabilirler.

GMP danışmanlık hizmetleri aşağıdaki alanlarda işletmelere yardımcı olabilir:

 • GMP gereksinimlerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Üretim sürecinin analizi ve iyileştirilmesi
 • Kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • İlgili yasal gerekliliklerin belirlenmesi ve yerine getirilmesi
 • Dokümantasyon sistemi oluşturulması ve yönetimi
 • Eğitim ve personel geliştirme
 • GMP denetimlerine hazırlık

GMP danışmanlık hizmetleri, işletmelere GMP belgesi almak veya GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmak için gereken desteği sağlar. Bu hizmetler, işletmelerin kalite, güvenlik ve uygunluk standartlarını artırmasına ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olur.

Gmp – İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi

GMP – İyi Üretim Uygulamaları eğitimi, üretim sürecinde kalite, güvenlik ve uygunluğu sağlamak için gereken standartların anlaşılmasına ve uygulanmasına yardımcı olan bir eğitimdir. Bu eğitim, GMP gereksinimlerini anlamak ve uygulamak isteyen herhangi bir işletme çalışanına veya üretim sektöründe çalışan herhangi bir kişiye yöneliktir.

GMP eğitimi, üretim sürecinin her aşamasında kullanılan standartları, prosedürleri ve yöntemleri kapsar. Eğitim programları, özellikle ilaç, gıda, kozmetik ve tıbbi cihaz sektörleri gibi GMP gerekliliklerine uygunluğun önemli olduğu sektörlerde çok yaygındır. GMP eğitimi, aşağıdaki konuları kapsayabilir:

 • GMP’nin tanımı ve amacı
 • Üretim sürecindeki kalite yönetim sistemleri
 • Üretimde kullanılan ekipmanların kalibrasyonu
 • Hijyenik uygulamalar ve temizlik
 • Personel eğitimi ve ekipman kullanımı
 • Dokümantasyon gereksinimleri
 • Risk yönetimi ve kalite kontrol

GMP eğitim programları, sınıf içi veya çevrimiçi olarak sunulabilir. Bu eğitimler, sektördeki yenilikleri ve değişiklikleri takip eder ve güncel GMP gereksinimlerini içerir. Ayrıca, bu eğitimler, GMP belgesi almak isteyen işletmelerin ve çalışanların gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.

GMP eğitimi, üretim sürecindeki tutarlılığı ve kalite standardlarını artırmaya yardımcı olur. Eğitimler, işletmelerin GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmalarını sağlar ve müşteri memnuniyetini artırır. Ayrıca, GMP eğitimi, üretimde çalışanların bilinçlendirilmesi ve GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapılmasının önemini anlamalarına yardımcı olur.

Gmp – İyi Üretim Uygulamaları Maliyeti

GMP – İyi Üretim Uygulamaları (GMP) belgesi, işletmelerin üretim sürecinde kalite, güvenlik ve uygunluk standartlarını sağlamalarına yardımcı olan bir kalite güvence standardıdır. GMP sertifikası almak, üretim sürecinin GMP gereksinimlerine uygun hale getirilmesi için bazı ek maliyetler gerektirir. Ancak, bu maliyetler işletmenin uzun vadede daha fazla kar elde etmesine yardımcı olabilir.

GMP belgesi almak için işletmelerin bazı maliyetleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Danışmanlık maliyetleri: GMP danışmanlık hizmetleri, GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmak için işletmelere gereken desteği sağlar. Danışmanlık hizmetleri, işletmelerin GMP belgesi almak veya GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmak için gereken maliyetler arasındadır.
 • Ekipman maliyetleri: GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmak için bazı özel ekipmanların kullanılması gerekebilir. Bu ekipmanların maliyeti işletme için ek bir maliyet olabilir.
 • Personel eğitimi maliyetleri: İşletmenin personelinin GMP gereksinimlerine uygun olarak eğitilmesi gerekmektedir. Bu eğitimlerin maliyeti, işletme için ek bir maliyet olabilir.
 • Dokümantasyon maliyetleri: GMP gereksinimleri, üretim sürecindeki tüm aşamaların belgelenmesini ve geriye dönük izlenebilirliğini sağlamayı gerektirir. Bu nedenle, dokümantasyon maliyetleri işletme için ek bir maliyet olabilir.
 • Denetim maliyetleri: GMP belgesi almak için denetim yapılması gerekmektedir. Denetim maliyetleri, işletme için ek bir maliyet olabilir.

GMP belgesi almak için gereken maliyetler, işletmeden işletmeye değişebilir ve sektöre bağlı olarak değişebilir. Ancak, GMP sertifikası almanın uzun vadede işletmeye birçok faydası vardır. GMP belgesi, ürünlerin kalitesinin artırılmasına, müşteri memnuniyetinin artırılmasına ve rekabet avantajı sağlamasına yardımcı olur. Ayrıca, GMP sertifikası almak, yasal gereklilikleri yerine getirmek ve işletmenin itibarını korumak açısından önemlidir.

Sıkça Sorulanlar

GMP – İyi Üretim Uygulamaları denetim şartları, ürünlerin üretimi, depolanması ve dağıtımı sırasında kalite, güvenlik ve uygunluğun sağlanması için gereken minimum gereksinimleri içerir. Denetim şartları, üreticinin veya üretici tedarikçisinin, ürünlerinin GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmaya devam ettiğini belgelemesini sağlar. İşte GMP denetim şartlarının bazı örnekleri:

 • Üretim süreci: Üretim süreci, GMP gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmalıdır. Üretim sürecinde kullanılan ekipmanlar, hammaddeler ve personel, GMP standartlarına uygun olmalıdır.
 • Kalite kontrol: Üretim sürecinin her aşamasında kalite kontrolü yapılmalıdır. Kalite kontrol kayıtları tutulmalı ve ürünlerin uygunluğu belgelenmelidir.
 • Dokümantasyon: Üretim sürecinin her aşaması kaydedilmeli ve dokümantasyon sistemi, GMP gereksinimlerine uygun olmalıdır. Dokümantasyon kayıtları, üretim sürecinin geriye dönük izlenebilirliğini sağlar.
 • Personel eğitimi: Üretim personeli, GMP gereksinimleri konusunda eğitimli olmalıdır. Eğitim kayıtları tutulmalı ve personelin GMP standartlarına uygun giyimleri ile çalışması sağlanmalıdır.
 • Depolama ve nakliye: Ürünlerin depolanması ve nakliyesi, GMP gereksinimlerine uygun olarak yapılmalıdır. Depolama ve nakliye sırasında ürüne herhangi bir zararlı madde bulaşması önlenmeli ve kayıtları tutulmalıdır.
 • Etiketleme ve ambalajlama: Ürünlerin etiketleri, ürünün içeriği, kullanımı ve üretim tarihi gibi bilgileri içermeli ve uygun ambalajlama materyalleri ile ambalajlanmalıdır.
 • Stok kontrolü: Hammadde, yarı mamul ve mamuller stok kontrolleri yapılmalıdır. Stok kayıtları tutulmalı ve stok kontrolleri, GMP standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

GMP denetimleri, uluslararası kabul gören sertifikasyon kuruluşları veya yerel sağlık otoriteleri tarafından gerçekleştirilir. Denetimler, üreticinin veya üretici tedarikçisinin GMP gereksinimlerine uygun olduğunu onaylar ve belgeyi verir. GMP denetimleri, endüstri tarafından yasal olarak zorunlu kılınmıştır ve ürünlerin

 

GMP – İyi Üretim Uygulamaları belgesi, ürünlerin kalite, güvenlik ve uygunluğunun sağlandığını kanıtlamak için birçok sektörde kullanılan bir kalite güvence sistemidir. İşte GMP belgesinin uygun olduğu bazı sektörler:

 • İlaç endüstrisi: İlaç üreticileri, ürettikleri ilaçların kalite, güvenlik ve uygunluğunu sağlamak için GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmak zorundadır.
 • Gıda endüstrisi: Gıda üreticileri, GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmak zorundadır. Bu, gıdaların kalitesinin korunmasını ve tüketicilerin güvenliğinin sağlanmasını sağlar.
 • Kozmetik endüstrisi: Kozmetik üreticileri, GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmak zorundadır. Bu, kozmetik ürünlerin kalitesinin korunmasını ve tüketicilerin güvenliğinin sağlanmasını sağlar.
 • Tıbbi cihaz endüstrisi: Tıbbi cihaz üreticileri, GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmak zorundadır. Bu, tıbbi cihazların kalitesinin korunmasını ve hastaların güvenliğinin sağlanmasını sağlar.
 • Veterinerlik endüstrisi: Veteriner ürün üreticileri, GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmak zorundadır. Bu, veteriner ürünlerin kalitesinin korunmasını ve hayvanların güvenliğinin sağlanmasını sağlar.

GMP belgesi, birçok ülkede yasal bir gereklilik olarak kabul edilir ve ürünlerin uluslararası pazarlarda kabul edilebilir olmasını sağlar. Ayrıca, uluslararası kabul gören birçok sertifikasyon kuruluşu tarafından da kullanılır. Bu kuruluşlar, üreticilere veya üretici tedarikçilerine GMP standardına uygun olduklarını onaylayan bir belge verirler.

GMP – İyi Üretim Uygulamaları belgesinin birçok faydası vardır. İşte bunlardan bazıları:

 • Ürün kalitesinin artırılması: GMP belgesi, üretim sürecinin kalite gereksinimlerine uygun olduğunu garanti eder. Bu, ürünlerin kalitesinin artırılmasına yardımcı olur ve müşteri memnuniyetini artırır.
 • Güvenilirliğin artırılması: GMP belgesi, ürünlerin güvenli ve uygun olduğunu garanti eder. Bu, müşterilerin ürünlere olan güvenlerini artırır ve ürünlerin pazarda kabul görmesini sağlar.
 • Yasal gereklilikleri karşılama: GMP belgesi, birçok ülkede yasal bir gereklilik olarak kabul edilir. Bu nedenle, GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek anlamına gelir.
 • Rekabet avantajı: GMP belgesi, üreticilere rekabet avantajı sağlar. Bu, GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmanın, üreticilere daha fazla müşteri ve daha büyük bir pazar payı sağlayabileceği anlamına gelir.
 • Verimliliğin artırılması: GMP belgesi, üretim sürecindeki verimliliği artırabilir. GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmak, hataların azaltılmasına ve üretim sürecindeki tekrarların azaltılmasına yardımcı olur.
 • Maliyetlerin azaltılması: GMP belgesi, üretim sürecindeki atıkların azaltılmasına ve üretim sürecindeki hataların azaltılmasına yardımcı olur. Bu, maliyetleri azaltır ve kar marjını artırır.
 • Müşteri memnuniyeti: GMP belgesi, müşterilerin ürünlere olan güvenini artırır ve ürünlerin kalitesinin artması, müşteri memnuniyetini artırır.

GMP belgesi, birçok sektörde kabul edilen bir kalite güvence standardıdır. Bu nedenle, üreticilerin GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmaları, müşteri memnuniyeti, ürün kalitesi, güvenilirlik ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından çok önemlidir.

GMP – İyi Üretim Uygulamaları dökümantasyon şartları, üretim sürecindeki tüm aşamaların belgelenmesini ve geriye dönük izlenebilirliğini sağlamayı amaçlar. İşte GMP dökümantasyon şartlarının bazı örnekleri:

 1. Kalite yönetim sistemi prosedürleri: Üretim sürecindeki kalite yönetim prosedürleri ve standartları belgelenmelidir. Bu prosedürler, üretim sürecinin her aşamasında uygulanmalıdır.
 2. Üretim kayıtları: Üretim sürecindeki her adım kaydedilmeli ve belgelenmelidir. Bu kayıtlar, üretim sürecinin geriye dönük izlenebilirliğini sağlar.
 3. İş talimatları: İş talimatları, üretim sürecinin her aşamasında uygulanacak yöntemleri ve prosedürleri belirler. Bu talimatlar, üretim sürecindeki tutarlılığı ve standartları sağlamaya yardımcı olur.
 4. Değişikliklerin kaydı: Üretim sürecindeki değişiklikler kaydedilmeli ve belgelenmelidir. Bu kayıtlar, değişikliklerin nedenini ve etkisini gösterir.
 5. Eğitim kayıtları: Üretim personeli, GMP gereksinimleri konusunda eğitimli olmalıdır. Bu eğitimler, kaydedilmeli ve belgelenmelidir.
 6. Kalibrasyon kayıtları: Üretim sürecinde kullanılan ekipmanlar, düzenli aralıklarla kalibre edilmelidir. Kalibrasyon kayıtları, ekipmanların doğru çalıştığını ve ürünlerin kalitesinin korunduğunu belgeler.
 7. İlaç etiketleri ve ambalajlama: İlaç etiketleri ve ambalajlama kayıtları, ürünlerin etiketlenmesi ve ambalajlanması için kullanılan yöntemleri ve materyalleri belgeler.

GMP dökümantasyon şartları, üretim sürecindeki her aşamanın belgelenmesini ve geriye dönük izlenebilirliği sağlar. Bu şartlar, ürünlerin kalitesinin korunmasını, müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlar.

GMP – İyi Üretim Uygulamaları (GMP) belgesi, üretim sürecinde kalite, güvenlik ve uygunluğu sağlamak için gereken standartların karşılanmasını belgelendiren bir kalite güvence standardıdır. GMP belgesi sertifikası genellikle üç yıllık bir süre için verilir. Ancak, sertifika süresi ve yenileme süreci ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre farklılık gösterir. Bazı ülkeler ve sektörler, sertifika süresini iki yıla indirirken, bazıları altı yıla kadar çıkarabilir.

GMP sertifikası süresi bittikten sonra, işletme GMP gereksinimlerini karşılamaya devam ettiği sürece, gözetim denetimi yapılır ve sertifika yenilenir. Gözetim denetimleri, sertifika süresi boyunca yapılan denetimlerden daha kısa sürebilir ve genellikle bir yılda bir kez yapılır. Gözetim denetimlerinde, üretim sürecindeki değişiklikler ve uygulamalar yeniden değerlendirilir ve GMP gereksinimlerine uygunluğun sürdürüldüğü doğrulanır.

Gözetim denetimleri, GMP sertifikasının yenilenmesi için önemlidir. Eğer işletme GMP gereksinimlerine uygun olarak üretim yapmıyorsa veya uygulamalarında yeterli iyileştirme yapmıyorsa, sertifika yenilenmeyebilir veya iptal edilebilir. Bu nedenle, işletmenin GMP gereksinimlerine uygunluğunu sürdürmesi ve gözetim denetimlerinde başarılı olması, sertifikanın yenilenmesi için kritik öneme sahiptir.