ISO 28001 Güvenlik Yönetim Sistemleri

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Iso 28001 Nedir?

ISO 28001, “Güvenlik Yönetim Sistemleri – Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi – Şartlar ve Yönergeler” standardına göre bir güvenlik yönetim sistemi (GYS) standartıdır. Bu standardın amacı, tedarik zinciri güvenliği yönetimi için gereksinimleri belirlemek, tedarik zinciri güvenliği risklerini yönetmek ve sürdürmek için bir çerçeve sağlamaktır. Bu standardın hedefi, tedarik zinciri boyunca ürün, hizmet ve bilgi akışında güvenliği sağlamak için bir sistem kurmaktır. ISO 28001, tedarik zinciri güvenliği yönetimi için birçok sektörde uygulanabilir ve dünya çapında tanınmaktadır.

Iso 28001 Standardı Temel Gereksinimleri

ISO 28001 standardı, tedarik zinciri güvenliği yönetimi için temel gereksinimleri belirler. Bu gereksinimler şunlardır:

 • Risk Değerlendirmesi: Tedarik zinciri boyunca güvenlik risklerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi için bir sistem kurulmalıdır.
 • İç ve Dış İletişim: Tedarik zincirindeki tüm paydaşlarla iletişim kurmak için bir sistem kurulmalıdır.
 • Güvenlik Eğitimi: Tedarik zinciri boyunca güvenlik konularında eğitim verilmesi için bir sistem kurulmalıdır.
 • Kontrol Önlemleri: Tedarik zinciri boyunca güvenlik risklerini azaltmak için kontroller kurulmalıdır.
 • Güvenlik Yönetimi Sistemi Belgelendirme: Tedarik zinciri boyunca güvenlik yönetimi sisteminin belgelendirilmesi gereklidir.
 • İç Denetimler: Tedarik zinciri boyunca güvenlik yönetimi sisteminin iç denetimleri yapılmalıdır.
 • İyileştirme Faaliyetleri: Tedarik zinciri boyunca güvenlik yönetimi sisteminin sürekli iyileştirilmesi için faaliyetler yapılmalıdır.

Bu gereksinimler, tedarik zinciri güvenliği yönetimi için ISO 28001 standardında belirtilen temel gereksinimlerdir. Bu gereksinimleri yerine getirmek, tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlamak için önemlidir.

ıso 28001 belgesi kimler için uygundur?

ISO 28001 belgesi, tedarik zinciri boyunca ürün, hizmet ve bilgi akışında güvenliği sağlamak isteyen her türlü organizasyon için uygundur. Bu nedenle, üretim, lojistik, dağıtım, depolama, finansal hizmetler, sigorta, hava taşımacılığı ve diğer tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinde bulunan birçok organizasyon bu standarda uyabilirler.

Özellikle, küresel tedarik zinciri faaliyetleri olan büyük ve orta ölçekli organizasyonlar, uluslararası tedarik zinciri standartlarına uygun bir güvenlik yönetim sistemi kurmak isteyen organizasyonlar ve müşterilerinin güvenliğini sağlamak isteyen organizasyonlar ISO 28001 belgesine başvurabilirler.

ISO 28001 belgesi, tedarik zinciri güvenliği yönetimi için bir rehberlik sağlar ve organizasyonların güvenlik risklerini yönetmek için bir çerçeve sağlar. Bu nedenle, ISO 28001 belgesine sahip olmak, müşterilerinize güven vererek, rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olabilir.

Iso 28001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 28001 belgesi almak için, organizasyonunuzun öncelikle bir güvenlik yönetim sistemi kurması ve bu sistemi ISO 28001 standardına uygun hale getirmesi gerekmektedir. Bu süreç, organizasyonunuzun tedarik zinciri boyunca güvenlik risklerini belirlemesini, yönetmesini, kontrol altına almasını ve sürekli iyileştirmesini sağlayacak bir dizi adımı içerir.

ISO 28001 belgesi almak için izlenecek adımlar şu şekildedir:

 • Tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminizi ISO 28001 standardına uygun hale getirin.
 • Belgelendirme kuruluşu seçin ve başvurunuzu yapın.
 • Belgelendirme kuruluşu, organizasyonunuzu değerlendirmek için bir denetim programı oluşturacaktır.
 • Denetim programı çerçevesinde belgelendirme kuruluşu, organizasyonunuzun tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin ISO 28001 standardına uygunluğunu değerlendirecektir.
 • Değerlendirme sonucunda, belgelendirme kuruluşu ISO 28001 belgesi vermek üzere karar verecektir.
 • Belgelendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, organizasyonunuz ISO 28001 belgesi almaya hak kazanacaktır.

ISO 28001 belgesi almak, organizasyonunuzun tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlamak ve müşterilerinizin güvenini kazanmak için önemlidir. Bu nedenle, belgelendirme süreci, organizasyonunuzun tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin ISO 28001 standardına uygunluğunu gösteren bir belge elde etmesi için gereklidir.

Iso 28001 Belgesi Tedarik Zinciri Güvenliği Standardı

Evet, ISO 28001 standardı tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için bir standarttır. Bu standardın amacı, tedarik zinciri boyunca ürün, hizmet ve bilgi akışında güvenliği sağlamak ve yönetmek için bir çerçeve sağlamaktır. ISO 28001, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için gereksinimleri belirler ve risk yönetimini, kontrol ölçümlerini, iletişim ve eğitimi içeren bir dizi gereksinim listeleri sunar. Bu standart, tedarik zinciri güvenliği yönetimi için birçok sektörde uygulanabilir ve uluslararası alanda tanınmaktadır. ISO 28001 belgesi, tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlamak ve müşterilerin güvenini kazanmak isteyen organizasyonlar için önemlidir.

Iso 28001 Belgesi Dokümantasyon Gereklilikleri

ISO 28001 belgesi için gereken dokümantasyon gereksinimleri şunları içerir:

 • Güvenlik Yönetim Sistemi Kılavuzu: Organizasyonunuzun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için bir kılavuz hazırlaması gereklidir. Bu kılavuz, güvenlik yönetim sistemi hedeflerini, politikalarını, prosedürlerini ve gereksinimlerini içermelidir.
 • Risk Değerlendirme Raporu: Organizasyonunuzun tedarik zinciri boyunca güvenlik risklerinin değerlendirilmesi için bir rapor hazırlaması gereklidir. Bu rapor, tedarik zinciri boyunca güvenlik risklerini belirleyecek ve yönetmek için alınacak önlemleri içermelidir.
 • Güvenlik Prosedürleri: Organizasyonunuzun tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlamak için hazırlanan prosedürler, ISO 28001 standardının gereksinimlerine uygun olmalıdır.
 • İletişim Belgeleri: Organizasyonunuzun tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlamak için tüm paydaşlarla iletişim kurması gereklidir. Bu nedenle, organizasyonunuzun güvenlik yönetim sistemi için hazırlanan belgeler, iç ve dış iletişim gereksinimlerini karşılamalıdır.
 • İç Denetim Belgeleri: Organizasyonunuzun tedarik zinciri boyunca güvenlik yönetim sistemi için hazırlanan dokümantasyon, iç denetim gereksinimlerini karşılamalıdır.
 • Sürekli İyileştirme Belgeleri: Organizasyonunuzun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için hazırlanan dokümantasyon, sürekli iyileştirme gereksinimlerini karşılamalıdır.

ISO 28001 belgesi için gereken dokümantasyon gereksinimleri, organizasyonunuzun tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlamak ve müşterilerin güvenini kazanmak için önemlidir. Bu nedenle, organizasyonunuzun güvenlik yönetim sistemi için hazırlanan dokümantasyon, ISO 28001 standardının gereksinimlerini karşılamalı ve belgelendirme kuruluşunun gereksinimlerini karşılamalıdır.

Iso 28001 Belgesi Denetim Ve Belgelendirme

ISO 28001 belgesi, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için bir belgelendirme standardıdır. Organizasyonunuzun ISO 28001 belgesi alabilmesi için, belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan bir denetim sonucunda, güvenlik yönetim sisteminizin ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygun olduğunu göstermeniz gerekmektedir.

ISO 28001 belgesi denetimi, belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilir. Denetim süreci, tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminizin ISO 28001 standardına uygunluğunu değerlendirir. Denetim süreci, tedarik zinciri boyunca güvenlik risklerinin yönetimi, iletişim, eğitim, kontrol önlemleri, iç denetim ve sürekli iyileştirme gibi birçok alanı kapsar.

Belgelendirme kuruluşu, tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminizin ISO 28001 standardına uygunluğunu değerlendirdikten sonra, organizasyonunuzun ISO 28001 belgesi alıp alamayacağına karar verir. Eğer organizasyonunuz, ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygunluğunu kanıtlayabilirse, belgelendirme kuruluşu ISO 28001 belgesi vermek üzere karar verebilir.

ISO 28001 belgesi denetimi, organizasyonunuzun tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlamak ve müşterilerin güvenini kazanmak için önemlidir. Bu nedenle, organizasyonunuzun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için hazırlanan dokümantasyon, ISO 28001 standardının gerekliliklerini karşılamalı ve belgelendirme kuruluşunun gereksinimlerini karşılamalıdır.

Iso 28001 Belgesi Denetim Soru Listesi

ISO 28001 belgesi denetiminde belgelendirme kuruluşu tarafından kullanılabilecek soru listesi, tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminizin ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygun olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır. İşte bir ISO 28001 belgesi denetimi için kullanılabilecek olası soru listesi örnekleri:

 1. Güvenlik Yönetim Sistemi Kılavuzu
  • Güvenlik yönetim sistemi kılavuzunuz ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygun mu?
  • Kılavuz, güvenlik yönetim sistemi hedeflerini, politikalarını, prosedürlerini ve gereksinimlerini içeriyor mu?
  • Kılavuz, tedarik zinciri boyunca güvenlik risklerini yönetmek ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini belirlemek için yeterli bilgi içeriyor mu?
 2. Risk Değerlendirme Raporu
  • Tedarik zinciri boyunca güvenlik risklerinin değerlendirilmesi için bir rapor hazırladınız mı?
  • Risk değerlendirmesi raporu, tedarik zinciri boyunca güvenlik risklerini belirleyecek ve yönetmek için alınacak önlemleri içeriyor mu?
  • Risk değerlendirmesi raporu, ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygun mu?
 3. Güvenlik Prosedürleri
  • Güvenlik prosedürleri, tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlamak için hazırlanmış mı?
  • Prosedürler, ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygun mu?
  • Prosedürler, tedarik zinciri boyunca güvenlik risklerini yönetmek ve kontrol etmek için yeterli mi?
 4. İletişim Belgeleri
  • İletişim belgeleri, tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlamak için hazırlanmış mı?
  • İletişim belgeleri, ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygun mu?
  • İletişim belgeleri, tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlamak için gerekli tüm paydaşlarla iletişim kurmak için yeterli mi?
 5. İç Denetim Belgeleri
  • İç denetimler yapmak için bir programınız var mı?
  • İç denetim programı ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygun mu?
  • İç denetimler sonucunda belirlenen zayıflıklar ve eksiklikler için düzeltici ve önleyici faaliyetler yürütülüyor mu?
 6. Sürekli İyileştirme Belgeleri
  • Tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminizi sürekli olarak geliştirmek için faaliyetler yürütüyor musunuz?
  • Sürekli iyileştirme faaliyetleri ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygun mu?
  • Sürekli iyileştirme

Iso 28001 Belgesi Danışmanlık

ISO 28001 belgesi danışmanlığı, organizasyonunuzun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak için uzmanlar tarafından verilen bir hizmettir. Bu danışmanlık hizmeti, organizasyonunuzun tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlamak ve müşterilerin güvenini kazanmak için önemlidir.

ISO 28001 belgesi danışmanlık hizmeti, aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

 • Güvenlik Yönetim Sistemi Kurulumu: ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygun bir güvenlik yönetim sistemi kurmak için danışmanlık hizmeti sağlanır.
 • Risk Değerlendirme: Tedarik zinciri boyunca güvenlik risklerinin değerlendirilmesi ve yönetimi için yardımcı olunur.
 • Prosedürlerin Hazırlanması: ISO 28001 standardına uygun güvenlik prosedürleri hazırlamak için danışmanlık hizmeti sağlanır.
 • İç ve Dış İletişim: Tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlamak için iç ve dış iletişim stratejileri hazırlamak için yardımcı olunur.
 • Eğitim ve Farkındalık: Güvenlik yönetim sistemi için eğitim ve farkındalık programları hazırlamak için danışmanlık hizmeti sağlanır.
 • İç Denetim: İç denetimlerin planlanması ve uygulanması için yardımcı olunur.
 • Sürekli İyileştirme: Güvenlik yönetim sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi için stratejiler ve planlar hazırlamak için danışmanlık hizmeti sağlanır.

ISO 28001 belgesi danışmanlık hizmeti, organizasyonunuzun tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlamak ve müşterilerin güvenini kazanmak için önemlidir. Danışmanlık hizmeti, organizasyonunuzun tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak için gereken adımların belirlenmesine yardımcı olabilir ve belgelendirme sürecinde başarılı olmanızı sağlayabilir.

 

Iso 28001 Belgesi Maliyeti

ISO 28001 belgesi için belgelendirme kuruluşları tarafından talep edilen belgelendirme ücreti organizasyondan organizasyona değişebilir. Belgelendirme ücreti, organizasyonunuzun büyüklüğüne, sektöre, tedarik zinciri boyutuna, faaliyet gösterdiğiniz ülkeye ve belgelendirme kuruluşunun denetim sürecine göre değişebilir.

Ayrıca, organizasyonunuzun tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak için gereken çalışmalar ve uygulamalar da ek maliyetler doğurabilir. Bu çalışmalar, güvenlik yönetim sistemi kılavuzu hazırlama, risk değerlendirmesi, prosedürlerin hazırlanması, iç ve dış iletişim stratejilerinin geliştirilmesi, eğitim ve farkındalık programları, iç denetimler ve sürekli iyileştirme faaliyetleri gibi faaliyetleri içerebilir.

Belgelendirme kuruluşlarının belgelendirme ücretleri genellikle denetim gün sayısı ve organizasyonunuzun tedarik zinciri boyutuna göre belirlenir. ISO 28001 belgesi için genellikle bir veya birkaç denetim günü gerekebilir.

ISO 28001 belgesi maliyeti, organizasyonunuzun büyüklüğüne, sektöre, tedarik zinciri boyutuna, faaliyet gösterdiğiniz ülkeye, belgelendirme kuruluşunun denetim sürecine ve diğer faktörlere göre değişebilir. Organizasyonunuzun ISO 28001 belgesi maliyetini belirlemek için belgelendirme kuruluşlarıyla iletişime geçerek teklif alabilirsiniz.

Iso 28001 Belgesi Eğitimi

ISO 28001 belgesi eğitimi, organizasyonunuzun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak ve belgelendirme sürecinde başarılı olmak için gereken bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlar. ISO 28001 belgesi eğitimi, güvenlik yönetim sistemi kılavuzu hazırlama, risk değerlendirmesi, prosedürlerin hazırlanması, iç ve dış iletişim stratejilerinin geliştirilmesi, eğitim ve farkındalık programları, iç denetimler ve sürekli iyileştirme faaliyetleri gibi konuları kapsar.

ISO 28001 belgesi eğitimi, aşağıdaki konuları kapsayabilir:

 • ISO 28001 Standardının Gereklilikleri: ISO 28001 standardının gereklilikleri, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için ISO 28001 standardının nasıl uygulanacağını açıklar. Eğitim, standardın tüm gerekliliklerini kapsayarak organizasyonunuzun ISO 28001 belgesi için hazırlık yapmasına yardımcı olabilir.
 • Güvenlik Yönetim Sistemi Kılavuzu Hazırlama: ISO 28001 belgesi için bir güvenlik yönetim sistemi kılavuzu hazırlamak, organizasyonunuzun tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlamak için önemlidir. Eğitim, kılavuz hazırlama sürecini açıklayarak organizasyonunuzun ISO 28001 standardına uygun bir güvenlik yönetim sistemi kılavuzu hazırlamasına yardımcı olabilir.
 • Risk Değerlendirmesi: Tedarik zinciri boyunca güvenlik risklerinin değerlendirilmesi ve yönetimi, ISO 28001 belgesi için gereklidir. Eğitim, risk değerlendirmesi sürecini açıklayarak organizasyonunuzun güvenlik risklerini yönetmek için gerekli adımları atmasına yardımcı olabilir.
 • Prosedürlerin Hazırlanması: ISO 28001 standardına uygun güvenlik prosedürleri hazırlamak, organizasyonunuzun tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlamak için önemlidir. Eğitim, prosedür hazırlama sürecini açıklayarak organizasyonunuzun ISO 28001 standardına uygun güvenlik prosedürleri hazırlamasına yardımcı olabilir.
 • İç ve Dış İletişim: Güvenlik yönetim sistemi için iç ve dış iletişim stratejileri hazırlamak, tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlamak için önemlidir.

Iso 28001 Belgesi Süresi Ve Yenilenmesi

ISO 28001 belgesi, belirli bir süre için geçerlidir ve düzenli olarak yenilenmesi gerekir. ISO 28001 belgesinin geçerlilik süresi belgelendirme kuruluşlarına göre değişebilir, ancak genellikle 3 yıldır. Belge, belirlenen süre boyunca geçerli olur ve sürenin sonunda yenilenmesi gereklidir.

ISO 28001 belgesinin yenilenmesi, belge sahibi organizasyonun belgelendirme kuruluşuna başvurması ve yeniden denetim yaptırması ile gerçekleştirilir. Yeniden denetim sırasında, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi, ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygunluğu tekrar değerlendirilir. Yeniden denetim sonucunda, belgelendirme kuruluşu, ISO 28001 belgesinin yenilenmesine karar verebilir veya belge sahibi organizasyona ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygunluğu sağlaması için ek süre verilebilir.

ISO 28001 belgesi yenileme süreci, belge sahibi organizasyonun ISO 28001 standardının gerekliliklerine uygunluğunu sürdürmesini ve tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Yenileme süreci, belge sahibi organizasyonun ISO 28001 belgesini sürekli olarak güncel tutmasını ve müşterilerine tedarik zinciri boyunca güvenli bir hizmet sunmasını sağlar.