ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Iso 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme

ISO 14046, “Su Ayak İzi – İlkeler, İşlemler ve Uygulama Kılavuzu” adlı bir uluslararası standarttır. Bu standart, bir organizasyonun su kullanımını ve su kaynaklarına olan etkilerini ölçmesine ve yönetmesine yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Su ayak izi, bir organizasyonun faaliyetlerinden kaynaklanan su tüketimini ve su kaynaklarına olan etkisini ölçen bir kavramdır.

ISO 14064 Standardı Konusunda Detaylı Bilgi Almak için Ücretsiz bir Randevu Oluşturabilirsiniz. Bizi doğrudan  444 22 41 numaralı hattımızdan arayabilir veya Hızlı Teklif Al Formunu doldurup bize gönderebilirsiniz.

 • ISO 14046 belgelendirmesi, bir organizasyonun su ayak izi yönetim sisteminin standartlara uygunluğunu belgelemek için yapılan bir süreçtir. Bu süreç, belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir ve belirli kriterlere göre yapılan bir değerlendirmenin ardından bir sertifika verilir.
 • ISO 14046 belgesi, bir organizasyonun su kaynaklarını daha sürdürülebilir bir şekilde kullanmasına ve su kaynaklarına olan etkisini azaltmasına yardımcı olabilir. Bu belgelendirme aynı zamanda, bir organizasyonun çevresel performansını artırarak, müşteriler ve diğer paydaşlar tarafından daha fazla tercih edilmesine de yardımcı olabilir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Amacı Nedir?

ISO 14046 Su Ayak İzi Amacı, bir organizasyonun su kullanımını ve su kaynaklarına olan etkilerini ölçmesine, yönetmesine ve sürdürülebilir hale getirmesine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu belgelendirme, bir organizasyonun su kullanımını ve su kaynaklarına olan etkisini ölçmek, analiz etmek ve iyileştirmek için gereken yöntemleri sağlar.

ISO 14046 sertifikası, bir organizasyonun su kullanımı ile ilgili çevresel performansını artırarak, su kaynaklarını daha sürdürülebilir bir şekilde kullanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, su ayak izi yönetim sisteminin belgelendirilmesi, organizasyonun müşterileri ve diğer paydaşları tarafından daha fazla tercih edilmesine ve güvenilirliklerinin artmasına yardımcı olur.

ISO 14046 belgelendirmesi, çevresel sürdürülebilirlik konusunda daha bilinçli ve sorumlu bir yaklaşım benimseyen organizasyonlar için önemli bir araçtır. Su kaynakları, küresel ölçekte giderek daha sınırlı hale gelmektedir ve bu nedenle su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması, organizasyonların sosyal sorumluluklarının bir parçası haline gelmiştir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirmesini Kimler Yapabilir?

ISO 14046 Su Ayak İzi belgelendirmesi, bir organizasyonun su kullanımını ve su kaynaklarına olan etkisini ölçmesine, yönetmesine ve sürdürülebilir hale getirmesine yardımcı olan bir standardın belgelendirilmesidir. Bu belgelendirme işlemi, özel belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir.

ISO 14046 belgelendirmesi yaptırmak isteyen herhangi bir organizasyon, belgelendirme kuruluşlarına başvurarak belgelendirme sürecini başlatabilir. Belgelendirme kuruluşları, ISO 14046 standartlarının gerekliliklerine uygun olarak organizasyonların su ayak izi yönetim sistemlerini değerlendirirler ve gerektiğinde düzeltici önlemler alınmasını sağlarlar. Belgelendirme süreci, belgelendirme kuruluşunun değerlendirme sonucuna bağlı olarak bir sertifika verilmesiyle sonuçlanır.

ISO 14046 belgelendirmesi, herhangi bir sektörden herhangi bir organizasyon için geçerlidir. Gıda, tarım, turizm, sanayi, hizmetler ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren tüm organizasyonlar, su kaynaklarına olan etkilerini azaltmak ve su kullanımını yönetmek için ISO 14046 standardına uygun bir su ayak izi yönetim sistemi oluşturabilirler ve belgelendirmeyi yaptırabilirler.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Standardı Maddeleri

ISO 14046 “Su Ayak İzi – İlkeler, İşlemler ve Uygulama Kılavuzu” adlı standart, su ayak izinin ölçümü, değerlendirilmesi, raporlanması ve iletişimi için gereken ilkelere ve yöntemlere odaklanır. Standart, aşağıdaki ana bölümlerden oluşur:

 • Bölüm 1: Giriş Bu bölümde, standartın amacı, kapsamı, terminolojisi ve referanslar açıklanmaktadır.
 • Bölüm 2: Su Ayak İzi Kavramı Bu bölümde, su ayak izi kavramı ve önemi açıklanmaktadır. Su ayak izi, su tüketimini ve su kaynaklarına olan etkiyi ölçmek için kullanılan bir kavramdır.
 • Bölüm 3: İlkeler Bu bölümde, su ayak izi yönetim sistemi için temel ilkeler açıklanmaktadır. Bu ilkeler arasında bağlayıcılık, açıklık, kapsamlılık, uygunluk ve sürekli iyileştirme yer alır.
 • Bölüm 4: Su Ayak İzi Ölçümü Bu bölümde, su ayak izi ölçümü için gereken adımlar ve yöntemler açıklanmaktadır. Su ayak izi ölçümü, su kullanımını ve su kaynaklarına olan etkiyi ölçmek için yapılan bir süreçtir.
 • Bölüm 5: Su Ayak İzi Değerlendirme Bu bölümde, su ayak izi değerlendirme için gereken adımlar ve yöntemler açıklanmaktadır. Su ayak izi değerlendirmesi, su kullanımını ve su kaynaklarına olan etkiyi analiz etmek için yapılan bir süreçtir.
 • Bölüm 6: Su Ayak İzi Raporlama ve İletişimi Bu bölümde, su ayak izi sonuçlarının raporlanması ve paylaşılması için gereken adımlar ve yöntemler açıklanmaktadır. Su ayak izi raporlama ve iletişimi, su kullanımı ve su kaynaklarına olan etki hakkında bilgi sağlamak için önemlidir.
 • Bölüm 7: Su Ayak İzi Uygulaması Bu bölümde, su ayak izi yönetim sisteminin uygulanması için gereken adımlar açıklanmaktadır. Bu adımlar, su ayak izi ölçümü, değerlendirme, raporlama ve sürekli iyileştirme süreçlerini kapsar.
 • Bölüm 8: Su Ayak İzi Yönetim Sistemi Belgelendirilmesi Bu bölümde, su ayak izi yönetim sistemi belgelendirilmesi için gereken adımlar açıklanmaktadır. Belgelendirme, bir organizasyonun su ayak izi yö

Iso 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Denetim Şartları Ve Soru Listesi

ISO 14046 Su Ayak İzi belgelendirmesi için belgelendirme kuruluşları, belgelendirme sürecini yürütmek için belirli denetim şartlarına uygun olarak çalışırlar. Ayrıca, belgelendirme sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi için organizasyonlara belirli sorular yöneltilir. Örnek olarak aşağıdaki denetim şartları ve soru listesi verilebilir:

Denetim Şartları:

  1. Belgelendirme kuruluşu, ISO 14046 standartlarına uygun olarak bir su ayak izi yönetim sistemi belgelendirme süreci yürütmelidir.
  2. Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme sürecinde bağımsız ve tarafsız olmalıdır.
  3. Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme süreci boyunca gizlilik, güvenlik ve ticari sır olarak ele alınması gereken bilgileri korumalıdır.
  4. Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme süreci sırasında taraflar arasında doğru bir iletişim sağlamalıdır.

Soru Listesi:

  1. Organizasyon, su ayak izi yönetim sistemi için hangi politikaları ve prosedürleri belirlemiştir?
  2. Su ayak izi yönetim sistemi, organizasyonun faaliyetleri için gerekli su kaynaklarını ve su tüketimini belirlemiş midir?
  3. Su ayak izi yönetim sistemi, organizasyonun faaliyetleri için su kaynaklarına olan etkiyi ölçmek için hangi yöntemleri kullanmaktadır?
  4. Su ayak izi yönetim sistemi, organizasyonun faaliyetleri için su kaynaklarına olan etkiyi azaltmak için neler yapmaktadır?
  5. Su ayak izi yönetim sistemi, organizasyonun faaliyetleri için su kaynaklarını daha sürdürülebilir hale getirmek için hangi hedefleri belirlemiştir?
  6. Organizasyon, su ayak izi yönetim sistemi için bir eğitim programı uygulamakta mıdır?
  7. Su ayak izi yönetim sistemi, belirli periyotlarda gözden geçirilmekte midir?
  8. Su ayak izi yönetim sistemi, organizasyonun müşterileri ve diğer paydaşlarıyla iletişim kurmak için hangi yöntemleri kullanmaktadır?
  9. Su ayak izi yönetim sistemi, ISO 14046 standartlarına uygun olarak belgelendirilmek üzere hazır mıdır?
  10. Organizasyon, su kaynaklarını daha sürdürülebilir hale getirmek için başka hangi adımları atmaktadır?

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Dökümantasyon Şartları

ISO 14046 Su Ayak İzi belgelendirmesi için belgelendirme kuruluşları, belgelendirme sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi için belirli dokümantasyon şartlarına uygun olarak çalışırlar. Ayrıca, organizasyonların belgelendirme süreci boyunca belirli dokümanları sağlaması gerekmektedir. Örnek olarak aşağıdaki dokümantasyon şartları ve belgelendirme sürecinde gereken dokümanlar verilebilir:

Dökümantasyon Şartları:

  1. Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme sürecinde gerekli olan tüm dokümanlar için bir kontrol listesi oluşturmalıdır.
  2. Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme sürecinde gereken tüm dokümanların doğru şekilde hazırlanmasını ve yönetilmesini sağlamalıdır.
  3. Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme sürecinde gereken tüm dokümanların güncelliğini ve doğruluğunu sağlamalıdır.

Belgelendirme Sürecinde Gereken Dokümanlar:

  1. Su ayak izi yönetim sistemi belgesi
  2. Su kaynaklarına ilişkin veriler ve raporlar
  3. Su ayak izi ölçümü ve değerlendirmesi için kullanılan yöntemlerin açıklamaları
  4. Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için belirlenen hedefler ve politikalar
  5. Su ayak izi yönetim sistemi için eğitim programları ve belgeleri
  6. Su ayak izi raporları ve iletişim materyalleri
  7. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planları ve raporları
  8. Belgelendirme sürecindeki belgelerin kayıtları
  9. Su ayak izi yönetim sisteminin gözden geçirilmesine ilişkin raporlar
  10. Belgelendirme sertifikası ve güncellemeleri

Bu dokümanlar, belgelendirme sürecinde belgelendirme kuruluşunun talep ettiği diğer belgelerle birlikte sunulmalıdır. Ayrıca, belgelendirme süreci boyunca, belgelendirme kuruluşu tarafından sağlanan tüm belgelerin doğru şekilde yönetilmesi ve saklanması da önemlidir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Danışmanlık

ISO 14046 Su Ayak İzi belgelendirmesi için birçok organizasyon, belgelendirme sürecinde yardımcı olmak için danışmanlık hizmetleri almaktadır. Belgelendirme danışmanları, organizasyonların su ayak izi yönetim sistemini geliştirmek, belgelendirme süreci için hazırlanmak ve gereksinimleri yerine getirmek için yardımcı olurlar.

Belgelendirme danışmanlığı hizmetleri, aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

  1. Su ayak izi yönetim sistemi oluşturma: Belgelendirme danışmanları, organizasyonların ISO 14046 standardına uygun bir su ayak izi yönetim sistemi oluşturmasına yardımcı olurlar. Bu süreçte, su kaynaklarına olan etkiyi azaltmak, su kullanımını yönetmek ve sürdürülebilir su kaynakları yönetimi hedeflerini belirlemek için yönlendirme sağlarlar.
  2. ISO 14046 standardına uygunluk: Belgelendirme danışmanları, organizasyonların ISO 14046 standartlarının gereksinimlerini yerine getirmelerine yardımcı olurlar. Bu süreçte, organizasyonların ISO 14046 standardına uygunluğunu değerlendirir, düzeltici ve önleyici faaliyetler için tavsiyelerde bulunur ve belgelendirme sürecine hazırlanmalarına yardımcı olur.
  3. Belgelendirme süreci: Belgelendirme danışmanları, organizasyonların belgelendirme sürecine hazırlanmalarına yardımcı olurlar. Bu süreçte, belgelendirme kuruluşları tarafından belirlenen gereksinimlerin anlaşılması, belgelendirme için gerekli dokümantasyonun hazırlanması ve belgelendirme sürecindeki değerlendirme aşamalarının yönetimi konusunda destek sağlarlar.
  4. Sürekli İyileştirme: Belgelendirme danışmanları, organizasyonların su ayak izi yönetim sistemi için sürekli iyileştirme faaliyetleri yapmalarına yardımcı olurlar. Bu süreçte, su kaynaklarına olan etkiyi azaltmak ve sürdürülebilir su kaynakları yönetimi hedeflerini gerçekleştirmek için performans ölçütlerini belirlemelerine ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini yönetmelerine yardımcı olurlar.

Belgelendirme danışmanlığı hizmetleri, organizasyonların belgelendirme sürecinde başarılı olmalarına yardımcı olabilir ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda daha sorumlu bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olabilir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Eğitimi

ISO 14046 Su Ayak İzi belgelendirmesi için organizasyonlar, belgelendirme süreci hakkında bilgi sahibi olmak ve su ayak izi yönetim sistemlerini geliştirmek için eğitimlere katılabilirler. Eğitimler, organizasyonların ISO 14046 standartlarına uygun bir su ayak izi yönetim sistemi oluşturmalarına yardımcı olur.

Su ayak izi belgelendirme eğitimi, aşağıdaki konularda katılımcılara bilgi sağlayabilir:

  1. Su ayak izi kavramı: Eğitim, su ayak izi kavramı ve su kaynaklarına olan etkinin ölçülmesi konusunda katılımcıların anlayışını artırır.
  2. ISO 14046 standardı: Eğitim, ISO 14046 standardına uygun bir su ayak izi yönetim sistemi oluşturmak için gerekenleri ve belgelendirme sürecindeki gereksinimleri kapsar.
  3. Su ayak izi yönetim sistemi: Eğitim, su ayak izi yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekenleri kapsar.
  4. Su ayak izi ölçümü ve değerlendirmesi: Eğitim, su ayak izi ölçümü ve değerlendirmesi için kullanılan yöntemleri kapsar ve katılımcıların bu süreçleri yönetebilmelerine yardımcı olur.
  5. Su kaynaklarına olan etkiyi azaltma: Eğitim, su kaynaklarına olan etkiyi azaltmak için organizasyonların yapabileceği eylemleri ve stratejileri kapsar.
  6. Su ayak izi raporlama ve iletişim: Eğitim, su ayak izi sonuçlarının raporlanması ve paylaşılması için gereken adımları ve yöntemleri kapsar.

Belgelendirme eğitimleri, organizasyonların belgelendirme süreci için hazırlanmalarına yardımcı olabilir ve su kaynaklarına olan etkiyi azaltmak için gerekli adımları atmalarına yardımcı olabilir. Eğitimlere katılarak, organizasyonlar, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi konusunda daha bilinçli ve sorumlu bir yaklaşım benimseyebilirler.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Süresi Ve Yenileme

ISO 14046 Su Ayak İzi belgelendirmesi süresi ve yenileme süreci, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenir ve belgelendirme sürecine katılan organizasyonların uyumlu davranmaları gereken belirli gereksinimler vardır.

Belgelendirme süresi, organizasyonun belgelendirme sürecinde ne kadar zaman harcayacağını belirleyen süredir. Süre, organizasyonun büyüklüğüne, karmaşıklığına ve ISO 14046 standartlarına uygunluğunu gösteren belgelerin hazırlanmasına göre değişebilir.

Belgelendirme sürecinin tamamlanmasından sonra, belgelendirme sertifikası verilir. Belgelendirme sertifikası, belirli bir süre için geçerlidir ve bu süre belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenir. Belgelendirme süresi genellikle 3 yıldır.

Belgelendirme süresi sonunda, organizasyonlar belgelendirme kuruluşuna başvurarak yenileme sürecine girebilirler. Yenileme süreci, belgelendirme kuruluşunun organizasyonun su ayak izi yönetim sisteminin hala ISO 14046 standartlarına uygun olduğunu doğrulamasını içerir. Yenileme süreci genellikle ilk belgelendirme sürecinden daha kısa sürer.

Organizasyonlar, belgelendirme süresi boyunca su ayak izi yönetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için düzeltici ve önleyici faaliyetler yapmalıdır. Ayrıca, belgelendirme kuruluşunun belirlediği gereksinimlerin tamamını karşılamalıdırlar. Bu şekilde, belgelendirme sürecinin başarıyla tamamlanması ve belgelendirme sertifikasının yenilenmesi mümkün olacaktır.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Maliyeti

ISO 14046 Su Ayak İzi belgelendirmesi maliyeti, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında organizasyonun büyüklüğü, karmaşıklığı, belgelendirme kuruluşu tarafından gerektirilen belge sayısı, belgelendirme kuruluşunun hizmet bedeli ve danışmanlık hizmetleri gibi faktörler yer almaktadır.

Belgelendirme süreci için ücretlendirme, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenir ve genellikle organizasyonun büyüklüğüne ve karmaşıklığına göre belirlenir. Belgelendirme sürecinin yanı sıra, belgelendirme sürecinde gereken danışmanlık hizmetleri de organizasyonlar için ek maliyet oluşturabilir.

ISO 14046 belgelendirmesi için bir başka maliyet de belgelendirme sürecinde gereken dokümantasyon hazırlığı maliyetidir. Bu dokümantasyon, organizasyonlar tarafından hazırlanmalı ve belgelendirme kuruluşu tarafından doğrulanmalıdır.

Sonuç olarak, ISO 14046 Su Ayak İzi belgelendirmesi maliyeti organizasyonun büyüklüğüne, karmaşıklığına ve belgelendirme sürecinde gereken belgelerin sayısına bağlı olarak değişir. Belgelendirme kuruluşlarından fiyat teklifi alarak ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi alarak, organizasyonlar belgelendirme sürecinin maliyetini önceden tahmin edebilirler.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Faydaları

ISO 14046 Su Ayak İzi belgelendirmesi, organizasyonların su kaynaklarına olan etkilerini ölçmelerine, yönetmelerine ve azaltmalarına yardımcı olur. Belgelendirme sürecinin bazı faydaları şunlardır:

  1. Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi: ISO 14046 Su Ayak İzi belgelendirmesi, organizasyonların su kaynaklarına olan etkilerini azaltmalarına yardımcı olur. Bu da sürdürülebilir su kaynakları yönetimi hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
  2. İşletme maliyetlerinde azalma: Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için yapılan yatırımlar, organizasyonların işletme maliyetlerinde azalmaya neden olabilir. Su kaynaklarına olan etkinin azaltılması, su kullanımından kaynaklanan maliyetleri de azaltabilir.
  3. Kurumsal itibarın artması: ISO 14046 belgelendirmesi, organizasyonların su kaynaklarına olan sorumluluklarını gösterir ve kurumsal itibarlarını artırabilir.
  4. Kanun ve yönetmeliklere uygunluk: ISO 14046 standartları, ulusal ve uluslararası su yönetimi kanun ve yönetmeliklerine uygunluk sağlar.
  5. Rekabet avantajı: ISO 14046 belgelendirmesi, organizasyonların sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini gösterir ve rakiplerine göre avantaj sağlar.
  6. Su kaynaklarının daha etkili kullanımı: Su ayak izi yönetim sistemi, organizasyonların su kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar ve su kaynaklarına olan etkileri azaltır.

ISO 14046 Su Ayak İzi belgelendirmesi, organizasyonların sürdürülebilir su kaynakları yönetimi hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur ve işletme maliyetlerinde azalmaya neden olabilir. Ayrıca, organizasyonların kurumsal itibarını artırır ve kanun ve yönetmeliklere uygunluğu sağlar. Bu faydalar sayesinde ISO 14046 belgelendirmesi, organizasyonların sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini gösterir ve rekabet avantajı sağlar.

ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulaması Nedir? Nasıl Yapılır?

ISO 14046 Su Ayak İzi doğrulaması, bir bağımsız doğrulama kuruluşu tarafından yapılan bir değerlendirmedir. Bu değerlendirme, organizasyonların su ayak izi yönetim sistemlerinin ISO 14046 standardına uygunluğunu doğrular.

Doğrulama, ISO 14046 belgelendirmesi ile aynı değildir. Belgelendirmede, organizasyonların su ayak izi yönetim sistemlerinin standarda uygun olduğunu doğrulamak için belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan bir inceleme sürecidir. Doğrulama ise, belgelendirme sürecinden bağımsız olarak, organizasyonların su ayak izi yönetim sistemlerinin standarda uygunluğunu doğrulamak için bir bağımsız doğrulama kuruluşu tarafından yapılan bir değerlendirmedir.

ISO 14046 Su Ayak İzi doğrulaması, aşağıdaki adımlar ile yapılır:

  1. Başvuru: Organizasyon, ISO 14046 standardına uygun bir su ayak izi yönetim sistemi kurduklarını ve bağımsız doğrulama sürecine katılmak istediklerini belirten bir başvuru yapar.
  2. Doğrulama planı: Bağımsız doğrulama kuruluşu, organizasyonun su ayak izi yönetim sistemi belgelerini ve prosedürlerini inceler ve doğrulama planını belirler.
  3. Doğrulama değerlendirmesi: Bağımsız doğrulama kuruluşu, organizasyonun su ayak izi yönetim sistemi belgelerini ve prosedürlerini değerlendirir ve ISO 14046 standardına uygunluğunu doğrular.
  4. Doğrulama raporu: Bağımsız doğrulama kuruluşu, doğrulama değerlendirmesi sonrasında bir doğrulama raporu hazırlar. Bu rapor, organizasyonun ISO 14046 standardına uygunluğunu doğrular ve belgelendirme kuruluşuna sunulur.

Doğrulama, ISO 14046 standardı gerekliliklerine uygunluğu doğrulamak için yapılan bir incelemedir. Organizasyonlar, doğrulama sürecine katılarak, su ayak izi yönetim sistemlerinin ISO 14046 standardına uygunluğunu doğrulayabilirler ve bu sayede sürdürülebilir su kaynakları yönetimini geliştirebilirler.