ISO 10012 Ölçme Yönetim Sistemleri

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

ISO 10012 – Ölçme Yönetim Sistemleri Belgesi

ISO 10012, ölçme yönetimi sistemleri için bir belgelendirme standardıdır. Bu standardın amacı, ölçme süreçlerinin doğru, güvenilir ve tutarlı olmasını sağlamak için gereksinimleri belirlemektir.

ISO 10012 belgesi, bir organizasyonun ölçme yönetim sisteminin belirli gereksinimleri karşıladığını gösterir. Bu gereksinimler, ölçme ekipmanlarının kalibrasyonu, ölçme prosedürlerinin belirlenmesi ve uygulanması, ölçüm sonuçlarının doğruluğunun değerlendirilmesi ve kaydedilmesi gibi konuları kapsar.

ISO 10012 belgesi, özellikle kalite yönetim sistemlerine (ISO 9001 gibi) entegre edilerek, bir organizasyonun ölçme yönetim süreçlerindeki etkinliğini arttırmaya yardımcı olabilir. Bu belge, bir organizasyonun müşteri memnuniyetini arttırmak için kalite yönetim süreçlerinde güvenilir ve doğru ölçümler yapmasına yardımcı olabilir.

ISO 10012 belgesi, uluslararası olarak kabul edilen bir belgelendirmedir ve bir organizasyonun ürün veya hizmet kalitesi ile ilgili müşteri güvenini arttırabilir. Ancak, ISO 10012 belgesi, bir organizasyonun ölçme yönetim süreçlerini yalnızca belirli bir standarda göre yürüttüğünü gösterir ve diğer kalite veya performans konularını kapsamaz.

ISO 10012 – Ölçme Yönetim Sistemleri Belgesi Temel Gereksinimleri

ISO 10012 belgesi, ölçme yönetim sistemlerinin belirli gereksinimlerini belirler. Bu gereksinimler aşağıdaki gibidir:

 • Ölçme ekipmanlarının kalibrasyonu: ISO 10012 belgesi, ölçme ekipmanlarının belirli aralıklarla kalibrasyonunun yapılması gerektiğini belirler. Kalibrasyon, ekipmanın doğru ölçüm yapmasını sağlamak için gerçekleştirilen bir işlemdir.
 • Ölçme prosedürlerinin belirlenmesi ve uygulanması: ISO 10012 belgesi, ölçme işlemlerinin belirli prosedürlere uygun olarak yapılması gerektiğini belirler. Bu prosedürler, ölçme araçlarının kullanımını, ölçüm sıklığını, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesini ve kaydedilmesini kapsar.
 • Ölçüm sonuçlarının doğruluğunun değerlendirilmesi ve kaydedilmesi: ISO 10012 belgesi, ölçüm sonuçlarının doğruluğunu belirlemek için belirli bir yöntem kullanılması gerektiğini belirler. Ölçüm sonuçları kaydedilmeli ve raporlanmalıdır.
 • Belgelendirilmiş ölçme laboratuvarlarından hizmet alınması: ISO 10012 belgesi, belgelendirilmiş ölçme laboratuvarlarından hizmet almanın, ölçme sonuçlarının doğruluğunu sağlamak için önemli olduğunu belirler.
 • Personel eğitimi: ISO 10012 belgesi, ölçme işlemlerini yürütecek personelin eğitimli olması gerektiğini belirler. Bu eğitim, ölçme ekipmanlarının kullanımı, ölçüm prosedürleri ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi gibi konuları kapsar.

Bu gereksinimler, ölçme yönetim sisteminin doğru, güvenilir ve tutarlı olmasını sağlamak için belirlenmiştir. ISO 10012 belgesi, bu gereksinimleri karşılayan bir ölçme yönetim sistemi olan bir organizasyonun belgelendirilmesini sağlar.

ISO 10012 – Ölçme Yönetim Sistemleri Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 10012 belgesi, ölçme yönetim sistemi gereksinimlerini karşılayan bir organizasyonun belgelendirilmesini sağlar. Bu belgeyi almak için aşağıdaki adımları takip etmek gereklidir:

 • Ölçme yönetim sisteminin oluşturulması: ISO 10012 belgesi için gereksinimler, ölçme yönetim sisteminin oluşturulmasını içerir. Bu sistemin oluşturulması, ölçme ekipmanlarının kalibrasyonu, ölçüm prosedürlerinin belirlenmesi ve uygulanması, ölçüm sonuçlarının doğruluğunun değerlendirilmesi ve kaydedilmesi gibi konuları kapsar.
 • Belgelendirme kuruluşunun seçilmesi: ISO 10012 belgesi için belgelendirme kuruluşu seçmek gerekir. Belgelendirme kuruluşu, ölçme yönetim sisteminin ISO 10012 standardına uygun olduğunu doğrulayan bir değerlendirme yapar.
 • Değerlendirme süreci: Belgelendirme kuruluşu, organizasyonun ölçme yönetim sistemi üzerinde bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme, ölçme ekipmanlarının kalibrasyonu, ölçüm prosedürlerinin belirlenmesi ve uygulanması, ölçüm sonuçlarının doğruluğunun değerlendirilmesi ve kaydedilmesi gibi konuları kapsar. Belgelendirme kuruluşu, organizasyonun ölçme yönetim sisteminin ISO 10012 standardına uygun olduğunu doğrularsa, ISO 10012 belgesi verir.
 • Belgelendirme sürecinin sürdürülmesi: ISO 10012 belgesi, belgelendirme kuruluşunun belirli aralıklarla tekrar bir değerlendirme yapmasını gerektirir. Bu değerlendirme, organizasyonun ölçme yönetim sisteminin hala ISO 10012 standardına uygun olduğunu doğrularsa, belge yenilenir.

ISO 10012 belgesi, ölçme yönetim sistemi ile ilgili belirli gereksinimleri karşılayan bir organizasyonun kalitesini ve güvenilirliğini arttırır. Ancak, belge almak için belirli bir süreç izlenmesi gereklidir ve belgenin sürdürülmesi için de belirli yükümlülükler vardır.

ISO 10012 – Ölçme Yönetim Sistemleri Belgesi Standardı Maddeleri

ISO 10012 belgesi, ölçme yönetim sistemi için belirli gereksinimleri belirleyen bir standarddır. Bu standard, toplamda 11 maddeye sahiptir:

 • Kapsam: Bu madde, ISO 10012 standardının kapsamını belirler ve ölçme yönetim sistemleri için belirlenen gereksinimleri açıklar.
 • Referanslar: Bu madde, ISO 10012 standardının referans aldığı diğer standartları belirtir.
 • Terimler ve tanımlar: Bu madde, ISO 10012 standardında kullanılan terimlerin ve tanımların açıklamasını içerir.
 • Ölçme yönetim sistemi gereksinimleri: Bu madde, ölçme yönetim sistemi için belirlenen gereksinimleri açıklar. Bu gereksinimler, ölçme ekipmanlarının kalibrasyonu, ölçme prosedürlerinin belirlenmesi ve uygulanması, ölçüm sonuçlarının doğruluğunun değerlendirilmesi ve kaydedilmesi gibi konuları kapsar.
 • Yönetim sorumluluğu: Bu madde, ölçme yönetim sistemi için yönetim sorumluluğunu açıklar. Bu sorumluluk, ölçme yönetim sisteminin planlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesini içerir.
 • Yönetim kaynakları: Bu madde, ölçme yönetim sistemi için gereken kaynakların sağlanmasını açıklar. Bu kaynaklar, insan kaynakları, finansal kaynaklar ve fiziksel kaynaklar gibi konuları kapsar.
 • Ölçme ekipmanlarının yönetimi: Bu madde, ölçme ekipmanlarının yönetimini açıklar. Bu yönetim, ekipmanların kalibrasyonu, bakımı, onarımı ve değiştirilmesini içerir.
 • Ölçme prosedürleri: Bu madde, ölçme prosedürlerinin belirlenmesi ve uygulanmasını açıklar. Bu prosedürler, ölçme ekipmanlarının kullanımını, ölçüm sıklığını, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesini ve kaydedilmesini kapsar.
 • Ölçüm sonuçlarının analizi ve raporlanması: Bu madde, ölçüm sonuçlarının analiz ve raporlanmasını açıklar. Bu analiz, ölçüm sonuçlarının doğruluğunu belirlemek için yapılır ve raporlama, ölçüm sonuçlarının doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlar.
 • Belgelendirilmiş ölçme laboratuvarlarından hizmet alınması: Bu madde, belgelendirilmiş ölçme laboratuvarlarından hizmet almanın önemini açıklar. Bu laboratuvarlar, ölç

ISO 10012 – Ölçme Yönetim Sistemleri Belgesi Denetim Ve Belgelendirme

ISO 10012 belgesi denetim ve belgelendirme süreci, belirli bir prosedürü izler. Bu prosedür aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • Başvuru: Bir organizasyon, ISO 10012 belgesi için bir başvuru yapar. Başvuru, belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilir.
 • Belgeleme teklifi: Belgelendirme kuruluşu, başvuruyu değerlendirdikten sonra, organizasyona bir belgeleme teklifi sunar. Bu teklif, belgelendirme sürecinin detaylarını ve gereksinimlerini içerir.
 • Ön denetim: Belgelendirme kuruluşu, organizasyona bir ön denetim yapar. Bu ön denetim, organizasyonun ölçme yönetim sistemi üzerinde bir değerlendirme yapar ve eksiklikleri belirler.
 • Ana denetim: Ön denetimden sonra, belgelendirme kuruluşu ana denetim yapar. Ana denetim, organizasyonun ölçme yönetim sistemi üzerinde kapsamlı bir değerlendirme yapar ve belgeleme kararını alır.
 • Belge verme: Belgelendirme kuruluşu, organizasyonun ölçme yönetim sistemi için ISO 10012 belgesi verir. Bu belge, organizasyonun ölçme yönetim sisteminin ISO 10012 standardına uygun olduğunu doğrular.
 • Belgelendirme sürecinin sürdürülmesi: ISO 10012 belgesi, belgelendirme kuruluşunun belirli aralıklarla tekrar bir değerlendirme yapmasını gerektirir. Bu değerlendirme, organizasyonun ölçme yönetim sisteminin hala ISO 10012 standardına uygun olduğunu doğrularsa, belge yenilenir.

ISO 10012 belgesi, bir organizasyonun ölçme yönetim süreçlerindeki etkinliğini arttırmaya yardımcı olur. Bu belge, müşteri memnuniyetini arttırmak için kalite yönetim süreçlerinde güvenilir ve doğru ölçümler yapmasına yardımcı olabilir. Ancak, belge almak için belirli bir süreç izlenmesi gereklidir ve belgenin sürdürülmesi için de belirli yükümlülükler vardır.

ISO 10012 – Ölçme Yönetim Sistemleri Belgesi Dökümantasyon Şartları

ISO 10012 belgesi, ölçme yönetim sistemi için belirli dökümantasyon şartlarını belirler. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Ölçme yönetim sistemi dokümantasyonu: ISO 10012 belgesi için, organizasyonun ölçme yönetim sistemi ile ilgili bir dokümantasyona sahip olması gerekir. Bu dokümantasyon, ölçme yönetim sistemi prosedürleri, kalibrasyon talimatları, ölçme ekipmanları listesi ve ölçme sonuçlarına ilişkin kayıtları içerir.
 • Kalibrasyon talimatları: ISO 10012 belgesi için, organizasyonun ölçme ekipmanlarının kalibrasyonu için talimatları belirlemesi ve bu talimatları belgelemesi gerekir. Bu talimatlar, ölçme ekipmanlarının doğru bir şekilde kalibre edilmesini sağlamak için gereken prosedürleri içerir.
 • Ölçme prosedürleri: ISO 10012 belgesi için, organizasyonun ölçme prosedürlerini belirlemesi ve bu prosedürleri belgelemesi gerekir. Bu prosedürler, ölçme ekipmanlarının kullanımını, ölçüm sıklığını, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesini ve kaydedilmesini kapsar.
 • Ölçüm sonuçlarına ilişkin kayıtlar: ISO 10012 belgesi için, organizasyonun ölçüm sonuçlarına ilişkin kayıtları tutması gerekir. Bu kayıtlar, ölçme ekipmanlarının kalibrasyonu, ölçme prosedürleri ve ölçüm sonuçları gibi konuları kapsar.
 • İç tetkik raporları: ISO 10012 belgesi için, organizasyonun ölçme yönetim sisteminin iç tetkik raporlarını tutması gerekir. Bu raporlar, ölçme yönetim sisteminin belirli bir periyot içinde değerlendirilmesine ilişkin bilgiler içerir.
 • Belgelendirme kuruluşu ile ilgili kayıtlar: ISO 10012 belgesi için, organizasyonun belgelendirme süreci ile ilgili kayıtları tutması gerekir. Bu kayıtlar, başvuru, ön denetim, ana denetim ve belge verme gibi konuları kapsar.

ISO 10012 belgesi için belirlenen dökümantasyon şartları, ölçme yönetim sisteminin doğru, güvenilir ve tutarlı olmasını sağlamak için belirlenmiştir. Organizasyon, belgeleme sürecinde belirlenen dökümantasyon şartlarını karşılamalıdır.

ISO 10012 – Ölçme Yönetim Sistemleri Belgesi Danışmanlık

ISO 10012 belgesi almak isteyen bir organizasyon, ölçme yönetim sistemi ile ilgili belirli gereksinimleri karşılamalıdır. Bu gereksinimleri yerine getirmek için organizasyonlar genellikle bir ISO 10012 danışmanlık hizmeti alırlar. ISO 10012 danışmanlık hizmeti, organizasyonlara ISO 10012 belgesi almak için gereken adımları izlemede yardımcı olur.

ISO 10012 danışmanlık hizmetleri, aşağıdaki gibi konularda yardımcı olabilir:

 • Ölçme yönetim sistemi oluşturma: ISO 10012 danışmanlık hizmetleri, organizasyonların ölçme yönetim sistemi oluşturmasına yardımcı olabilir. Bu sistem, ölçme ekipmanlarının kalibrasyonu, ölçüm prosedürlerinin belirlenmesi ve uygulanması, ölçüm sonuçlarının doğruluğunun değerlendirilmesi ve kaydedilmesi gibi konuları kapsar.
 • ISO 10012 standardına uygunluk: ISO 10012 danışmanlık hizmetleri, organizasyonların ISO 10012 standardına uygunluğunu belirlemelerine yardımcı olabilir. Danışmanlar, organizasyonların ISO 10012 standardındaki belirli gereksinimleri karşıladıklarını doğrulayabilirler.
 • Belgelendirme süreci: ISO 10012 danışmanlık hizmetleri, organizasyonların ISO 10012 belgesi almak için gereken belgelendirme süreci hakkında bilgi sağlayabilirler. Danışmanlar, organizasyonların belgelendirme sürecinde takip edilmesi gereken adımları belirleyebilirler.
 • Eğitim: ISO 10012 danışmanlık hizmetleri, organizasyonların ölçme yönetim sistemi hakkında eğitim almalarına yardımcı olabilir. Bu eğitimler, ölçme yönetim sistemi prosedürleri, kalibrasyon talimatları, ölçme prosedürleri ve ölçüm sonuçlarına ilişkin kayıtlar gibi konuları kapsar.

ISO 10012 danışmanlık hizmetleri, organizasyonların ölçme yönetim sistemi ile ilgili belirli gereksinimleri karşılamalarına yardımcı olur ve ISO 10012 belgesi almak için gereken süreci kolaylaştırır. Ancak, danışmanlık hizmetleri, organizasyonun belirli bir maliyeti karşılaması gerektiğinden, organizasyonlar, danışmanlık hizmetleri almadan önce dikkatli bir değerlendirme yapmalıdır.

ISO 10012 – Ölçme Yönetim Sistemleri Belgesi Eğitimi

ISO 10012 belgesi, ölçme yönetim sistemlerinin etkinliğini artırmak ve doğru ölçümler yapmak için bir standarttır. Bu nedenle, ISO 10012 belgesi eğitimi, ölçme yönetim sistemi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazanılmasına yardımcı olur.

ISO 10012 belgesi eğitimi, aşağıdaki konuları kapsar:

 • ISO 10012 standardı: Eğitim, ISO 10012 standardının gereksinimlerini ve uygulanmasını kapsar. Bu standardın amacı, ölçme yönetim sisteminin doğruluğunu ve güvenirliğini artırmaktır.
 • Ölçme yönetim sistemi prosedürleri: Eğitim, ölçme yönetim sistemi prosedürlerinin belirlenmesi, uygulanması ve sürdürülmesini kapsar. Bu prosedürler, ölçme ekipmanlarının kalibrasyonu, ölçme prosedürlerinin belirlenmesi ve uygulanması, ölçüm sonuçlarının doğruluğunun değerlendirilmesi ve kaydedilmesi gibi konuları içerir.
 • Kalibrasyon: Eğitim, ölçme ekipmanlarının kalibrasyonu ve bu işlemin doğru bir şekilde yapılması için gereken prosedürleri kapsar.
 • Ölçme prosedürleri: Eğitim, ölçme prosedürlerinin belirlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesini kapsar. Bu prosedürler, ölçme ekipmanlarının kullanımını, ölçüm sıklığını, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesini ve kaydedilmesini içerir.
 • Ölçüm sonuçları: Eğitim, ölçüm sonuçlarının doğruluğunun değerlendirilmesi ve kaydedilmesini kapsar. Bu değerlendirme, ölçme sonuçlarının doğru bir şekilde kaydedilmesini ve raporlanmasını sağlar.
 • Belgelendirme süreci: Eğitim, ISO 10012 belgesi almak için gereken belgelendirme sürecini kapsar. Bu süreç, organizasyonun ölçme yönetim sistemi ile ilgili gereksinimleri karşılamasını ve belgelendirme kuruluşu tarafından doğrulanmasını içerir.

ISO 10012 belgesi eğitimi, organizasyonların ölçme yönetim sistemi ile ilgili gereksinimleri karşılamalarına yardımcı olur ve ISO 10012 standardındaki belirli gereksinimleri anlamalarına yardımcı olur. Bu eğitimler, ölçme yönetim sistemi ile ilgili çalışanlar için faydalıdır ve organizasyonların ölçme yönetim sistemi etkinliğ

ISO 10012 – Ölçme Yönetim Sistemleri Belgesi Maliyeti

ISO 10012 belgesi almak için organizasyonlar, belgelendirme kuruluşlarına belirli bir ücret ödemelidir. Bu ücret, belgelendirme kuruluşu tarafından sunulan hizmetlerin türüne, organizasyonun büyüklüğüne, karmaşıklığına ve faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak değişebilir.

ISO 10012 belgesi almak için ödenen ücretler, genellikle şu kalemleri içerir:

 • Başvuru ücreti: ISO 10012 belgesi için başvuru yapmak ücretsiz değildir. Belgelendirme kuruluşu, başvurunun değerlendirilmesi için bir ücret talep edebilir.
 • Ön denetim ücreti: Belgelendirme kuruluşu, organizasyonun ölçme yönetim sistemi için bir ön denetim yapar. Bu denetim için bir ücret talep edebilir.
 • Ana denetim ücreti: Belgelendirme kuruluşu, organizasyonun ölçme yönetim sistemi için ana denetim yapar. Bu denetim için bir ücret talep edebilir.
 • Belgelendirme ücreti: ISO 10012 belgesi vermek için belgelendirme kuruluşu tarafından bir ücret talep edilir.
 • Yeniden değerlendirme ücreti: ISO 10012 belgesi sürdürülürken, belgelendirme kuruluşu tarafından belirli aralıklarla bir yeniden değerlendirme yapılır. Bu yeniden değerlendirme için de bir ücret talep edilebilir.

ISO 10012 belgesi almak için ödenen ücretler, organizasyonların büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir. Ancak, ISO 10012 belgesi almak için ödenen ücretlerin organizasyonların ölçme yönetim süreçlerindeki etkinliğini arttırması ve müşteri memnuniyetini arttırması beklenir.

ISO 10012 – Ölçme Yönetim Sistemleri Belgesi Faydaları

ISO 10012 belgesi, ölçme yönetim sistemi için belirli gereksinimleri karşılamak için kullanılan bir standarttır. Bu belgenin organizasyonlara birçok faydası vardır:

 • Ölçüm doğruluğu: ISO 10012 belgesi, ölçme yönetim sistemi ile ilgili belirli gereksinimleri karşılamak için kullanılan bir standarttır. Bu standart, ölçme yöntemlerinin doğru ve güvenilir olmasını sağlayarak, ölçüm doğruluğunu arttırır.
 • Müşteri memnuniyeti: ISO 10012 belgesi, ölçme yönetim sistemi ile ilgili belirli gereksinimleri karşılamak için kullanılan bir standarttır. Bu standart, ölçüm yöntemlerinin doğru ve güvenilir olmasını sağladığı için, müşteri memnuniyetini artırır.
 • Maliyet tasarrufu: ISO 10012 belgesi, ölçme yönetim sistemi ile ilgili belirli gereksinimleri karşılamak için kullanılan bir standarttır. Bu standart, ölçme yöntemlerinin doğru ve güvenilir olmasını sağlayarak, yanlış ölçümlerden kaynaklanan maliyetleri azaltır.
 • İyileştirilmiş iş süreçleri: ISO 10012 belgesi, ölçme yönetim sistemi ile ilgili belirli gereksinimleri karşılamak için kullanılan bir standarttır. Bu standart, ölçüm yöntemlerinin doğru ve güvenilir olmasını sağladığı için, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yardımcı olur.
 • Rekabet avantajı: ISO 10012 belgesi, ölçme yönetim sistemi ile ilgili belirli gereksinimleri karşılamak için kullanılan bir standarttır. Bu standart, ölçüm yöntemlerinin doğru ve güvenilir olmasını sağladığı için, organizasyonların rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur.
 • Kurumsal imaj: ISO 10012 belgesi, ölçme yönetim sistemi ile ilgili belirli gereksinimleri karşılamak için kullanılan bir standarttır. Bu standart, organizasyonların müşterilerine güven vermesine yardımcı olur ve kurumsal imajlarını iyileştirir.

ISO 10012 belgesi, ölçme yönetim sistemi ile ilgili belirli gereksinimleri karşılamak için kullanılan bir standarttır ve organizasyonlara birçok fayda sağlar.