ISO 19443 – Nükleer Güvenlik Yönetim Sistemi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

ISO 19443 – Nükleer Güvenlik Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 19443, “Nükleer güvenlik yönetim sistemi – Nükleer enerji tesisleri için gereksinimler”, nükleer enerji tesislerinin güvenliği için gereksinimleri belirleyen bir uluslararası standarttır. Bu standart, nükleer güvenlik yönetim sistemlerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bir çerçeve sunar.

ISO 19443, nükleer güvenlik yönetim sistemi için beş ana gereksinimi belirler:

 • Liderlik: Yönetim sistemi liderliği, nükleer güvenliği sağlamak için taahhütte bulunmalı ve bu taahhüdü uygulamalıdır.
 • Planlama: Nükleer güvenlik yönetim sistemi planlanmalı, güvenliği etkileyen tehlikelerin tanımlanması ve risklerin değerlendirilmesi yapılmalıdır.
 • Uygulama: Planlama sonuçlarına dayanarak, nükleer güvenlik yönetim sistemi uygulanmalıdır.
 • Performans değerlendirmesi: Nükleer güvenlik yönetim sistemi sürekli olarak izlenmeli ve değerlendirilmeli, sistemin etkililiği ve uygunluğu belirlenmelidir.
 • Sürekli iyileştirme: Nükleer güvenlik yönetim sistemi sürekli olarak iyileştirilmelidir. Sistemdeki eksiklikler belirlenmeli ve bunların düzeltilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.

ISO 19443, nükleer enerji tesisleri için birçok gereksinimi de belirler, örneğin nükleer güvenlik kültürü, personel eğitimi, belgeleme, iç tetkik, dış tetkik, yönetim incelemesi ve acil durum yönetimi gibi. Bu gereksinimler, nükleer enerji tesislerinin güvenliği için kritik öneme sahiptir ve ISO 19443, bu gereksinimleri karşılamak için bir çerçeve sunar.

So 19443 – Nükleer Güvenlik Yönetim Sistemi Temel Gereksinimleri

ISO 19443, “Nükleer güvenlik yönetim sistemi – Nükleer enerji tesisleri için gereksinimler” adlı uluslararası bir standarttır ve nükleer güvenlik yönetim sistemi için temel gereksinimleri belirler. Bu gereksinimler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Yönetim taahhüdü: Nükleer güvenlik yönetim sistemi, nükleer enerji tesisinin üst yönetimi tarafından kabul edilmeli ve taahhüt edilmelidir. Yönetim, güvenliği sağlamak için gerekli kaynakları sağlamalı ve sistemin etkililiğini sürekli olarak izlemelidir.
 • Tehlike ve risk değerlendirmesi: Nükleer güvenlik yönetim sistemi, tehlike ve risklerin değerlendirilmesini içermelidir. Bu, tesisin potansiyel tehlikelerini belirlemek ve bunları minimize etmek için uygun önlemleri almak anlamına gelir.
 • Rasyonel planlama: Nükleer güvenlik yönetim sistemi, rasyonel bir planlama yaklaşımı izlemelidir. Bu, tesisin yapısını, organizasyonunu, insan kaynaklarını, süreçlerini ve performansını değerlendirmek için uygun araçlar ve yöntemler kullanılması gerektiği anlamına gelir.
 • Uygulama: Nükleer güvenlik yönetim sistemi, planlanan faaliyetleri uygulamak için uygun prosedürlerin ve mekanizmaların bulunmasını gerektirir. Bu, nükleer güvenlik kültürü, personel eğitimi, kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme süreçlerini içerir.
 • Performans değerlendirmesi: Nükleer güvenlik yönetim sistemi, sürekli olarak performansın izlenmesini ve değerlendirilmesini gerektirir. Bu, sistemdeki potansiyel zayıf noktaları belirlemek ve düzeltici önlemler almaya yönelik bir yaklaşım benimsemek anlamına gelir.
 • Sürekli iyileştirme: Nükleer güvenlik yönetim sistemi, sürekli olarak iyileştirilmelidir. Bu, tesisin performansının sürekli olarak artırılması, sistemdeki potansiyel zayıf noktaların düzeltilmesi ve nükleer güvenlik kültürünün geliştirilmesi anlamına gelir.

Bu temel gereksinimler, nükleer enerji tesislerinin güvenliğinin sağlanması için önemlidir. Nükleer güvenlik yönetim sistemi, ISO 19443’te belirtilen bu gereksinimleri karşılamalı ve tesisin güvenliğini en üst düzeyde tutmak için sürekli olarak iyileştirilmelidir.

ISO 19443 – Nükleer Güvenlik Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi, bir nükleer enerji tesisi veya şirketi tarafından başvuru yaparak alınabilir. Bu belge, nükleer enerji tesisinin nükleer güvenlik yönetim sistemlerinin ISO 19443 standardına uygunluğunu gösterir.

ISO 19443 belgesi almak için şu adımlar izlenir:

 • Hazırlık aşaması: İlk olarak, tesisin nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu, tesisin güvenliği için gerekli tüm belgelerin hazırlanması ve nükleer güvenlik kültürünün geliştirilmesi anlamına gelir.
 • ISO 19443 belgesi başvurusu: Tesis, ISO 19443 belgesi almak için belgelendirme kuruluşuna başvurmalıdır. Belgelendirme kuruluşu, nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygunluğunu değerlendirmek için bir denetim planlar.
 • Belgelendirme denetimi: Belgelendirme kuruluşu, nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygunluğunu değerlendirmek için bir denetim yapar. Bu denetim, tesisin nükleer güvenlik yönetim sistemi dokümantasyonlarının, prosedürlerinin, politikalarının ve uygulamalarının ISO 19443 standartlarına uygunluğunu kontrol eder.
 • Raporlama ve değerlendirme: Denetim sonrasında belgelendirme kuruluşu, nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygunluğuna dair bir rapor hazırlar. Bu raporda, eksiklikler veya uyumsuzluklar varsa, bunların düzeltilmesi için gerekli düzeltici önlemler önerilir.
 • Belge verilmesi: Tesis, ISO 19443’e uygunluğunu kanıtladıktan sonra, belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi verilir.

ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi, tesisin nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygun olduğunu gösterir ve tesisin nükleer güvenliği için önemli bir referanstır.

ISO 19443 – Nükleer Güvenlik Yönetim Sistemi Belgesi Standardı Maddeleri

ISO 19443, “Nükleer güvenlik yönetim sistemi – Nükleer enerji tesisleri için gereksinimler” adlı standart, nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi almak için gereken temel gereksinimleri belirler. Bu standardın başlıca maddeleri şunlardır:

 • Kapsam: Standardın kapsamı, nükleer enerji tesislerinin güvenliği için gereksinimleri belirlemektir.
 • Normatif referanslar: Standardın, diğer ilgili standartlara atıfta bulunarak nükleer güvenlik yönetim sistemi için gereksinimleri belirler.
 • Terimler ve tanımlar: Standardın, kullanılan terimler ve tanımların anlamını belirleyen bir bölümü vardır.
 • Nükleer güvenlik yönetim sistemi gereksinimleri: Bu bölüm, nükleer güvenlik yönetim sistemi için beş ana gereksinimi belirler: liderlik, planlama, uygulama, performans değerlendirmesi ve sürekli iyileştirme.
 • Nükleer enerji tesisleri için gereksinimler: Bu bölüm, nükleer enerji tesislerinin güvenliği için birçok gereksinimi belirler, örneğin nükleer güvenlik kültürü, personel eğitimi, belgeleme, iç tetkik, dış tetkik, yönetim incelemesi ve acil durum yönetimi gibi.
 • Nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi: Bu bölüm, ISO 19443’e uygun bir nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi almak için gereken temel gereksinimleri belirler.
 • Belgeleme prosedürü: Bu bölüm, bir nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi almak için izlenecek prosedürleri belirler.
 • Değerlendirme ve belgelendirme: Bu bölüm, bir nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi almak için gereken değerlendirme ve belgelendirme prosedürlerini belirler.
 • Sürekli iyileştirme: Bu bölüm, nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi alındıktan sonra, sistemin sürekli olarak iyileştirilmesi gerektiğini belirtir.

ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi standardı, nükleer enerji tesislerinin güvenliği için kritik öneme sahiptir ve tesislerin ISO 19443’e uygun bir nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi almaları, tesisin nükleer güvenliği için önemli bir referanstır.

ISO 19443 – Nükleer Güvenlik Yönetim Sistemi Belgesi Denetim Ve Belgelendirme

ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi denetim ve belgelendirme prosedürleri, bir nükleer enerji tesisinin nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi alması için gereklidir. Bu prosedürler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Hazırlık aşaması: Nükleer enerji tesisinin, nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygunluğu için hazırlık yapması gerekmektedir. Bu hazırlık, belgelerin hazırlanması, prosedürlerin oluşturulması, personel eğitimi ve nükleer güvenlik kültürünün geliştirilmesini içerir.
 • Denetim planlama: Nükleer enerji tesisinin, bir belgelendirme kuruluşu ile iletişim kurarak bir denetim planlaması gerekmektedir. Bu denetim, nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygunluğunu kontrol etmek için yapılır.
 • Denetim yapılması: Denetim, belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilir ve nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygunluğunu kontrol eder. Bu denetim, tesisin dokümantasyonları, prosedürleri, politikaları ve uygulamalarının standartlara uygunluğunu değerlendirir.
 • Raporlama: Denetim sonrasında, belgelendirme kuruluşu nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygunluğuna dair bir rapor hazırlar. Bu raporda, eksiklikler veya uyumsuzluklar varsa, bunların düzeltilmesi için gerekli düzeltici önlemler önerilir.
 • Doğrulama denetimi: Eğer gerekiyorsa, belgelendirme kuruluşu doğrulama denetimleri yapar. Bu denetimler, tesisin nükleer güvenlik yönetim sisteminin eksikliklerinin düzeltilip düzeltilmediğini kontrol eder.
 • Belge verilmesi: Nükleer enerji tesisinin, nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi alabilmesi için belgelendirme kuruluşu tarafından uygun görüldüğünde, ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi verilir.

ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi denetim ve belgelendirme prosedürleri, nükleer enerji tesislerinin güvenliği için kritik öneme sahiptir. Bu prosedürler, nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygun olduğunu kanıtlar ve tesisin nükleer güvenliği için önemli bir referanstır.

ISO 19443 – Nükleer Güvenlik Yönetim Sistemi Belgesi Dökümantasyon Şartları

ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi dökümantasyon şartları, bir nükleer enerji tesisinin nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygunluğunu kanıtlaması için gereklidir. Bu şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Politika belgesi: Nükleer enerji tesisinin, nükleer güvenlik yönetim sistemi politikasını belirten bir belge oluşturması gerekmektedir. Bu belge, nükleer güvenlik yönetim sisteminin amaçlarını ve taahhütlerini belirlemelidir.
 • Prosedürler: Tesisin, nükleer güvenlik yönetim sistemi için gerekli tüm prosedürleri belirlemesi gerekmektedir. Bu prosedürler, nükleer güvenlik kültürü, personel eğitimi, belgeleme, iç tetkik, dış tetkik, yönetim incelemesi ve acil durum yönetimi gibi konuları kapsamalıdır.
 • Talimatlar: Tesisin, nükleer güvenlik yönetim sistemi için gerekli tüm talimatları belirlemesi gerekmektedir. Bu talimatlar, personelin günlük görevlerini nasıl gerçekleştireceği, nükleer güvenliği sağlamak için alınacak önlemler ve uygulanacak prosedürler gibi konuları kapsamalıdır.
 • Kayıtlar: Tesisin, nükleer güvenlik yönetim sistemi için gerekli tüm kayıtları tutması gerekmektedir. Bu kayıtlar, nükleer güvenlik yönetim sistemi dokümantasyonları, nükleer güvenlik kültürü, personel eğitimi, belgeleme, iç tetkik, dış tetkik, yönetim incelemesi ve acil durum yönetimi gibi konuları kapsamalıdır.
 • Belgelendirme dokümantasyonu: Tesisin, ISO 19443’e uygun bir nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi almak için gerekli tüm belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Bu belgeler, nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygun olduğunu kanıtlayan dokümantasyonları içermelidir.

ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi dökümantasyon şartları, nükleer enerji tesislerinin güvenliği için kritik öneme sahiptir. Bu şartlar, nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygun olduğunu kanıtlar ve tesisin nükleer güvenliği için önemli bir referanstır.

ISO 19443 Sertifikası Süresi Ve Yenileme Şartları

ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi sertifikası, bir nükleer enerji tesisinin nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygun olduğunu gösterir. Sertifikanın süresi ve yenileme şartları aşağıdaki gibi belirlenir:

 • Sertifika Süresi: ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi sertifikası, belgelendirme kuruluşunun belirlediği süre boyunca geçerlidir. Bu süre, belgelendirme kuruluşu tarafından nükleer enerji tesisinin özelliklerine ve nükleer güvenlik yönetim sisteminin durumuna göre belirlenir.
 • Yenileme Şartları: ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi sertifikası, belirli aralıklarla yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme şartları, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenir ve tesisin nükleer güvenlik yönetim sistemi dokümantasyonları, prosedürleri ve uygulamalarının ISO 19443’e uygunluğunun tekrar değerlendirilmesini içerir.
 • Yenileme Prosedürü: Nükleer enerji tesisinin ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi sertifikasının yenilenmesi için yenileme prosedürü takip edilir. Bu prosedür, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenir ve tesisin nükleer güvenlik yönetim sistemi dokümantasyonlarının, prosedürlerinin ve uygulamalarının ISO 19443’e uygunluğunu tekrar değerlendirir.
 • Doğrulama Denetimi: ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi sertifikasının yenilenmesi için belgelendirme kuruluşu, doğrulama denetimleri yapabilir. Bu denetimler, tesisin nükleer güvenlik yönetim sisteminin eksikliklerinin düzeltilip düzeltilmediğini kontrol eder.

ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi sertifikası, nükleer enerji tesislerinin güvenliği için kritik öneme sahiptir. Sertifikanın süresi ve yenileme şartları, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenir ve tesisin nükleer güvenlik yönetim sistemi dokümantasyonlarının, prosedürlerinin ve uygulamalarının ISO 19443’e uygunluğunun tekrar değerlendirilmesini içerir.

ISO 19443 Belgesi Maliyeti

ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi almak için maliyet, bir nükleer enerji tesisinin özelliklerine ve nükleer güvenlik yönetim sisteminin durumuna bağlı olarak değişir. Belgeleme maliyetleri, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenir ve aşağıdaki unsurları içerebilir:

 • Denetim ve Değerlendirme Maliyeti: Nükleer enerji tesisinin, nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygunluğunu kanıtlaması için belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek olan denetim ve değerlendirme maliyetleri bulunur.
 • Dokümantasyon Maliyeti: Nükleer enerji tesisinin, nükleer güvenlik yönetim sistemi dokümantasyonlarının hazırlanması, güncellenmesi ve yönetimi için maliyetler bulunur.
 • Eğitim Maliyeti: Nükleer enerji tesisinin, nükleer güvenlik yönetim sistemi için gerekli personel eğitimleri için maliyetler bulunur.
 • Sürekli İyileştirme Maliyeti: Nükleer enerji tesisinin, nükleer güvenlik yönetim sistemi için sürekli iyileştirme faaliyetleri için maliyetler bulunur.
 • Belgelendirme Maliyeti: Nükleer enerji tesisinin, ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi almak için gerekli belgelendirme maliyetleri bulunur.

ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi almak için maliyet, nükleer enerji tesisinin büyüklüğü, tesisin işleyişi, personel sayısı ve dokümantasyon durumu gibi birçok faktöre bağlıdır. Maliyetler, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenir ve tesisin nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygunluğunu kanıtlaması için gereken faaliyetleri kapsar.

ISO 19443 Nükleer Güvenlik Yönetim Sistemi Belgesi Eğitimi

ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi eğitimi, bir nükleer enerji tesisinin nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygunluğunu sağlamak için gereklidir. Bu eğitim, nükleer enerji tesisinin çalışanlarına nükleer güvenlik kültürü, ISO 19443 standartları ve belgeleme prosedürleri hakkında bilgi verir. ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi eğitimi aşağıdaki konuları kapsayabilir:

 • Nükleer Güvenlik Kültürü: Nükleer enerji tesisinin, nükleer güvenlik kültürünün ne olduğu ve nasıl geliştirileceği konusunda bilgi verilir. Bu konuda çalışanlar, güvenlik kültürünün önemini ve nükleer güvenliğin sağlanmasında ne kadar kritik olduğunu öğrenirler.
 • ISO 19443 Standartları: Nükleer enerji tesisinin, ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi almak için gereken standartlar hakkında bilgi verilir. Bu konuda çalışanlar, ISO 19443 standardının gerekliliklerini ve uygulanmasını öğrenirler.
 • Belgeleme Prosedürleri: Nükleer enerji tesisinin, ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi almak için gereken belgeleme prosedürleri hakkında bilgi verilir. Bu konuda çalışanlar, belgeleme prosedürlerinin ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve belgeleme sürecinde hangi adımların takip edilmesi gerektiğini öğrenirler.
 • Prosedürler ve Talimatlar: Nükleer enerji tesisinin, nükleer güvenlik yönetim sistemi için gerekli olan tüm prosedürler ve talimatlar hakkında bilgi verilir. Bu konuda çalışanlar, nükleer güvenlik yönetim sistemi için gereken tüm prosedürleri ve talimatları öğrenirler.
 • İç Tetkik: Nükleer enerji tesisinin, nükleer güvenlik yönetim sistemi için gereken iç tetkik prosedürleri hakkında bilgi verilir. Bu konuda çalışanlar, iç tetkik prosedürlerini öğrenirler ve nükleer güvenlik yönetim sisteminin ISO 19443’e uygunluğunu kontrol etmek için iç tetkik nasıl yapılacağını öğrenirler.

ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi eğitimi, nükleer enerji tesislerinin güvenliği için kritik öneme sahiptir. Bu eğitim, tesisin çalışanlarının nükleer güvenlik kültürüne sahip olmalarını sağlar ve ISO 19443 standardı ile ilgili bilgi verir.

a 19443 Nükleer Güvenlik Yönetim Sistemi Belgesi Danışmanlık

ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi danışmanlığı, bir nükleer enerji tesisinin nükleer güvenlik yönetim sistemi dokümantasyonlarının, prosedürlerinin ve uygulamalarının ISO 19443’e uygunluğunu sağlamak için verilen hizmettir. Danışmanlık hizmeti, nükleer enerji tesisinin ISO 19443 standartlarına uygun bir nükleer güvenlik yönetim sistemi geliştirmesine yardımcı olur ve ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi almak için gerekli olan prosedürleri takip etmesini sağlar.

ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi danışmanlık hizmetleri aşağıdaki konuları kapsayabilir:

 • Dokümantasyon Hazırlama: Nükleer enerji tesisinin, nükleer güvenlik yönetim sistemi dokümantasyonlarının hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti verilir. Bu konuda danışmanlar, ISO 19443 standardı gerekliliklerine uygun dokümantasyon hazırlama yöntemleri, dokümanların yapısı ve içeriği hakkında yardımcı olurlar.
 • Prosedürlerin Geliştirilmesi: Nükleer enerji tesisinin, nükleer güvenlik yönetim sistemi için gereken tüm prosedürlerin geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilir. Bu konuda danışmanlar, ISO 19443 standardının gerekliliklerine uygun prosedürlerin hazırlanması konusunda yardımcı olurlar.
 • Talimatların Hazırlanması: Nükleer enerji tesisinin, nükleer güvenlik yönetim sistemi için gereken tüm talimatların hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti verilir. Bu konuda danışmanlar, talimatların içeriği, yapısı ve nükleer güvenliği sağlamak için alınması gereken önlemler hakkında yardımcı olurlar.
 • İç Tetkikler: Nükleer enerji tesisinin, nükleer güvenlik yönetim sistemi için gereken iç tetkiklerin yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verilir. Bu konuda danışmanlar, iç tetkik prosedürleri, denetim kapsamı ve sonuçlarının raporlanması konusunda yardımcı olurlar.
 • Belgelendirme Prosedürleri: Nükleer enerji tesisinin, ISO 19443 nükleer güvenlik yönetim sistemi belgesi almak için gereken belgelendirme prosedürleri konusunda danışmanlık hizmeti verilir. Bu konuda danışmanlar, belgelendirme prosedürlerinin takibi, belgelerin hazırlanması ve belge alımı konusunda bilgi verir.