Non Gmo Belgesi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Non Gmo Belgesi Nedir?

Non-GMO belgesi, bir ürünün genetiği değiştirilmemiş organizmalar (GDO’lar) içermediğini doğrulayan bir sertifikadır. Bu belge, bir ürünün doğal veya organik olduğunu belirtmez, sadece içeriğinde GDO’lar olmadığını garanti eder.

Bu belge, üreticilerin ürünlerini GDO içermeyen olarak pazarlamalarına yardımcı olabilir ve tüketicilerin GDO’lar hakkında endişelerini gidermelerine yardımcı olabilir. Non-GMO belgesi, birçok ülkede kullanılmaktadır ve GDO’larla ilgili yasal düzenlemelere tabi olabilir.

Non Gmo Belgesi Temel Gereksinimleri Nelerdir?

Non-GMO belgesi almak için genel olarak aşağıdaki temel gereksinimler bulunur:

 • GDO içermeyen üretim yöntemleri: Üretim sürecinde kullanılan tüm malzemelerin, tohumların ve hayvan yemlerinin GDO içermemesi gerekmektedir. Bu nedenle, Non-GMO belgesi için gerekli olan en temel şart, GDO içermeyen üretim yöntemlerinin kullanılmasıdır.
 • GDO analizleri: Ürünlerin içeriğinde GDO olup olmadığını tespit etmek için analizler yapılmalıdır. Bu analizler, ürünlerin tedarik zincirinde farklı aşamalarda yapılabilir.
 • Düzenli denetimler: Non-GMO belgesi almak isteyen şirketler, düzenli olarak denetlenmelidir. Denetimler, ürünlerin tedarik zinciri boyunca takip edilmesi ve GDO içermemesi gerektiğinin doğrulanması için yapılır.
 • Belgelendirme süreci: Non-GMO belgesi almak isteyen şirketler, belirli bir belgelendirme sürecine tabi tutulurlar. Bu süreçte, tedarik zinciri boyunca yapılan analizler, denetimler ve diğer gereksinimler dikkate alınarak, ürünlerin GDO içermediği doğrulanır.
 • Belirli standartlara uygunluk: Non-GMO belgesi almak isteyen şirketler, belirli standartlara uygunluk göstermelidir. Bu standartlar, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenir ve genellikle GDO içermeyen üretim yöntemleri, analizler, denetimler ve belgelendirme sürecini kapsar.

Non Gmo Belgesi Denetim Ve Belgelendirme

Non-GMO belgesi denetim ve belgelendirme süreci şu adımları içerebilir:

 • Başvuru: Şirket, Non-GMO belgesi için uygun bir belgelendirme kuruluşuna başvuruda bulunur. Başvuruda, ürünlerin özellikleri, üretim yöntemleri, tedarik zinciri bilgileri ve diğer ayrıntılar sunulur.
 • Belgelendirme süreci: Belgelendirme kuruluşu, başvuruyu değerlendirir ve uygun görülmesi durumunda belgelendirme süreci başlar. Bu süreçte, ürünlerin GDO içermediğini doğrulamak için analizler yapılır ve düzenli denetimler gerçekleştirilir.
 • Analizler: Ürünlerin içeriğinde GDO olup olmadığını belirlemek için analizler yapılır. Analizler, ürünlerin tedarik zinciri boyunca farklı aşamalarında yapılabilir.
 • Denetimler: Şirket, düzenli olarak denetlenir. Denetimler, üretim tesislerinde ve ürünlerin tedarik zinciri boyunca farklı aşamalarında yapılabilir. Denetimler, ürünlerin GDO içermediğinin doğrulanması için yapılmaktadır.
 • Belgelendirme süreci belgeleri: Belgelendirme sürecinde yapılan tüm işlemleri belgeleyen belgeler sunulur. Bu belgeler, ürünlerin analiz raporları, denetim raporları ve diğer belgeleri içerebilir.
 • Non-GMO belgesi: Belgelendirme kuruluşu, şirketin belgelendirme sürecini tamamlaması ve tüm gereksinimleri karşılaması durumunda, Non-GMO belgesi verir. Bu belge, ürünlerin GDO içermediğini doğrular ve tüketicilere sunulabilir.

Denetim ve belgelendirme süreci, belirli bir belgelendirme kuruluşuna ve ürünün özelliklerine göre değişebilir. Ancak, genel olarak analizler, düzenli denetimler ve belgelendirme süreci belgeleri gibi gereksinimlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Non Gmo Belgesi Testi

Non-GMO belgesi testi, ürünlerin içeriğinde GDO olup olmadığını belirlemek için yapılan bir testtir. Bu test, ürünlerin tedarik zinciri boyunca farklı aşamalarda yapılabilir. Genellikle PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ve ELISA (Enzim Bağlı İmmünosorbent Assay) yöntemleri kullanılarak yapılır.

PCR yöntemi, ürünlerdeki DNA kalıntılarının tespiti için kullanılır. Bu yöntem, GDO içeren ürünlerin DNA’sının tespit edilmesi için tasarlanmıştır. Analiz, örneklerin DNA’sının çoğaltılması ve bu çoğaltılmış DNA’nın hedeflenen GDO’ya özgü genlerin varlığını tespit edilmesiyle yapılır.

ELISA yöntemi ise, ürünlerdeki protein kalıntılarının tespiti için kullanılır. Bu yöntem, üründeki proteinlerin tespit edilmesi için tasarlanmıştır. Analiz, örneklerdeki proteinlerin hedeflenen GDO’ya özgü antikorlarla reaksiyona sokulması ve bu reaksiyonun ölçülmesiyle yapılır.

Non-GMO belgesi testi, belirli bir belgelendirme kuruluşu tarafından yapılır. Test sonuçları, ürünlerin GDO içermediğini doğrulamak için kullanılır ve Non-GMO belgesi alınmasına yardımcı olur.

Non Gmo Belgesi Faydaları

Non-GMO belgesinin birçok faydası vardır. İşte bazıları:

 • Tüketicilerin güvenini artırır: Non-GMO belgesi, ürünlerin GDO içermediğini doğrular. Bu, tüketicilerin ürünlerle ilgili endişelerini giderir ve güvenlerini artırır.
 • Pazarlama avantajı sağlar: Non-GMO belgesi, ürünlerin GDO içermediğini doğruladığı için, şirketlere pazarlama avantajı sağlar. GDO içermeyen ürünler, birçok tüketicinin tercihi olduğu için, Non-GMO belgesi olan şirketlerin daha rekabetçi olduğu düşünülür.
 • Gıda güvenliği sağlar: Non-GMO belgesi, ürünlerin GDO içermediğini doğrular. GDO’lu ürünlerin insan sağlığı üzerindeki olası riskleri nedeniyle, Non-GMO belgesi olan ürünlerin tüketilmesi, gıda güvenliği açısından daha güvenlidir.
 • Çevresel etkileri azaltır: GDO’lar, çevreye olası etkileri nedeniyle tartışmalıdır. Non-GMO belgesi olan ürünlerin tüketilmesi, çevresel etkileri azaltabilir.
 • Organik ürünlerle birleştirilebilir: Organik ürünler, GDO içermeyen ürünler olarak kabul edilir. Non-GMO belgesi, organik ürünlerin doğrulanmasına yardımcı olabilir ve tüketicilere organik ürünlerle birlikte sunulabilir.

Non-GMO belgesi, tüketicilerin, şirketlerin ve çevrenin. birçok açıdan faydasını sağlar. Bu belge, tüketicilerin güvenini artırır, şirketlere pazarlama avantajı sağlar, gıda güvenliği sağlar, çevresel etkileri azaltır ve organik ürünlerle birleştirilebilir.

Sıkça Sorulanlar

Non-GMO belgesi dökümantasyon şartları, belgelendirme kuruluşunun belirlediği gereksinimlere göre değişebilir ancak genellikle aşağıdaki dökümanları içerir:

 • Ürünlerin tedarik zinciri belgeleri: Ürünlerin tedarik zinciri boyunca hangi aşamalardan geçtiğini belirleyen belgeler gereklidir. Bu belgeler, ürünün nerede yetiştirildiğini, hangi işlemlerden geçtiğini ve nereye sevk edildiğini göstermelidir.
 • Üretim yöntemlerinin belgeleri: Şirketin GDO içermeyen üretim yöntemleriyle ilgili belgeler sunması gerekmektedir. Bu belgeler, tohum seçimi, gübreleme ve tarım ilacı kullanımı gibi ayrıntıları içermelidir.
 • Analiz raporları: Ürünlerin içeriğinde GDO olmadığını doğrulayan analiz raporları gereklidir. Analizler, ürünlerin tedarik zinciri boyunca farklı aşamalarında yapılabilir ve tüm raporlar belgelendirme kuruluşuna sunulmalıdır.
 • Denetim raporları: Şirketin düzenli olarak denetlendiğini gösteren denetim raporları gereklidir. Denetimler, üretim tesislerinde ve ürünlerin tedarik zinciri boyunca farklı aşamalarında yapılabilir.
 • Belgelendirme süreci belgeleri: Belgelendirme sürecinde yapılan tüm işlemleri belgeleyen belgeler gereklidir. Bu belgeler, ürünlerin analiz raporları, denetim raporları ve diğer belgeleri içerebilir.
 • Non-GMO belgesi: Şirketin, belgelendirme kuruluşundan Non-GMO belgesi almış olması gerekmektedir. Bu belge, ürünlerin GDO içermediğini doğrular ve tüketicilere sunulabilir.

Non-GMO belgesi dökümantasyon şartları, belirli bir belgelendirme kuruluşuna ve ürünün özelliklerine göre değişebilir. Ancak, genel olarak ürünlerin tedarik zinciri, üretim yöntemleri, analiz ve denetim raporları, belgelendirme süreci belgeleri ve Non-GMO belgesi gibi belgelerin sunulması gerekmektedir.

Non-GMO sertifikası almak için gereken süre, belirli bir belgelendirme kuruluşuna ve ürünün özelliklerine göre değişebilir. Ancak, genellikle süreç birkaç ay sürebilir.

Sertifikasyon süreci, şirketin belgelendirme kuruluşuna başvurusu ile başlar. Başvuru, ürünlerin özellikleri, üretim yöntemleri, tedarik zinciri bilgileri ve diğer ayrıntıları içerir. Belgelendirme kuruluşu, başvuruyu değerlendirir ve uygun görülmesi durumunda belgelendirme süreci başlar.

Belgelendirme sürecinde, ürünlerin GDO içermediğini doğrulamak için analizler yapılır ve düzenli denetimler gerçekleştirilir. Analizler ve denetimler, ürünlerin tedarik zinciri boyunca farklı aşamalarında yapılır. Belgelendirme sürecinde yapılan tüm işlemler belgeleyen belgeler sunulur.

Şirket, gereksinimleri karşıladığını belgeleyen bir Non-GMO sertifikası alabilir. Bu sertifika, ürünlerin GDO içermediğini doğrular ve tüketicilere sunulabilir.

Belgelendirme süreci, gereksinimlerin yerine getirilmesi ve analizlerin ve denetimlerin tamamlanması gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle Non-GMO sertifikası almak birkaç ay sürebilir.

Non-GMO belgesi almak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 • Belgelendirme kuruluşu seçimi: Non-GMO belgesi almak isteyen bir şirket, uygun bir belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. Belgelendirme kuruluşları, uluslararası standartlara uygun belgelendirme hizmetleri sunarlar.
 • Gerekli gereksinimlerin karşılanması: Şirket, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenen gereksinimleri karşılamalıdır. Bu gereksinimler, ürünlerin GDO içermediğini doğrulamak için üretim yöntemleri, analizler, denetimler ve belgelendirme süreci ile ilgili olabilir.
 • Analizlerin yapılması: Şirket, ürünlerin içeriğinde GDO olmadığını doğrulamak için analizler yaptırmalıdır. Analizler, ürünlerin tedarik zinciri boyunca farklı aşamalarında yapılabilir.
 • Denetimlerin yapılması: Şirket, belgelendirme kuruluşu tarafından düzenli olarak denetlenmelidir. Denetimler, ürünlerin tedarik zinciri boyunca takip edilmesi ve GDO içermemesi gerektiğinin doğrulanması için yapılır.
 • Belgelendirme süreci: Şirket, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenen belgelendirme sürecini takip etmelidir. Bu süreçte, tedarik zinciri boyunca yapılan analizler, denetimler ve diğer gereksinimler dikkate alınarak, ürünlerin GDO içermediği doğrulanır.
 • Belge alınması: Şirket, gereksinimleri karşıladığını belgeleyen bir Non-GMO belgesi alabilir. Bu belge, ürünlerin GDO içermediğini doğrular ve tüketicilere sunulabilir.

Non-GMO belgesi almak, belirli bir süreç gerektirir ve belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenen gereksinimlerin karşılanması gerektiğini unutmamak önemlidir.

GLOBALGAP belgesi, ilk olarak 1997 yılında ortaya çıkan EUREPGAP adı altında başladı. 2007 yılında EUREPGAP, GLOBALGAP olarak yeniden adlandırıldı ve uluslararası bir tarım ürünleri standardı haline geldi.
GLOBALGAP belgesi, üretim sürecindeki sürdürülebilirliği, işçi haklarını, hayvan refahını, gıda güvenliğini ve diğer konuları kontrol eden uluslararası bir standarddır. Belge, ürünlerin uluslararası pazarlarda kabul edilmesi ve tüketicilerin taleplerini karşılaması için önemlidir.
GLOBALGAP belgesi almak için işletmelerin düzenli olarak denetimlere tabi tutulmaları gerekmektedir. Denetimler, işletmenin GLOBALGAP standardına uygunluğunu kontrol etmek için yapılır. İlk belgeleme denetiminden sonra, işletmeler yılda bir kez denetlenirler ve belgenin geçerliliğinin korunması için sıkı bir denetim süreci uygulanır.
Denetimler, belgelendirme kuruluşları tarafından yapılır ve uluslararası olarak kabul edilen GLOBALGAP standardına uygunluk kontrol edilir. Denetimlerde, işletmenin üretim süreci, çevre ve sosyal sorumluluk politikaları, hayvan refahı, kimyasal kullanımı ve gıda güvenliği gibi konular incelenir.
Denetim sonuçlarına göre, işletme GLOBALGAP belgesi alabilir veya alamayabilir. Belge alındıktan sonra, işletmeler, denetimlerle uygunluğun devamını sağlamak için düzenli olarak denetlenirler. Bu gözetim denetimleri, GLOBALGAP standardına uygunluğun sürekli olarak kontrol edilmesini sağlar ve belgenin geçerliliğini korumasına yardımcı olur.