ISO 39001 Yol Güvenliği Yönetim Sistemi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Iso 39001 Belgesi

ISO 39001, “Yol Güvenliği Yönetim Sistemi” olarak bilinen bir ISO standardıdır. Bu standardın amacı, trafik kazalarının önlenmesi veya en azından azaltılması için bir yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek için gereksinimleri belirlemektir.

ISO 39001 belgesi, bir kuruluşun yol güvenliği performansını arttırmak ve trafik kazalarını azaltmak için alınan önlemleri belgelendirmesi için verilir. Bu belge, herhangi bir kuruluşun yol güvenliği yönetim sistemi için bir referans noktası olarak hizmet eder ve kuruluşların yol güvenliği ile ilgili risklerini azaltmalarına yardımcı olur.

ISO 39001 belgesi, bir üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından verilir ve kuruluşun yol güvenliği yönetim sistemi gereksinimlerini karşıladığına dair bir kanıt olarak kabul edilir. Bu belge, bir kuruluşun yol güvenliği yönetim sistemine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösterir ve müşteriler, çalışanlar ve diğer ilgili taraflar için bir güven işareti olabilir.

 

Iso 39001 Yol Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Temel Şartları

ISO 39001 Yol Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi için temel şartlar şunlardır:

 • Yönetim taahhüdü: Kuruluşun üst yönetimi, yol güvenliği yönetim sistemi için taahhütte bulunmalı ve bu taahhüdü, tüm çalışanlara ve ilgili taraflara iletmelidir.
 • Risk yönetimi: Kuruluş, yol güvenliği risklerini belirlemeli, analiz etmeli ve uygun önlemleri alarak bu riskleri azaltmalıdır.
 • Hukuki ve mevzuat uyumu: Kuruluş, tüm hukuki ve mevzuat gerekliliklerine uygun hareket etmeli ve bunları yönetim sistemi içinde yerleştirmelidir.
 • Eğitim ve farkındalık: Kuruluş, tüm çalışanlarına yol güvenliği konularında eğitim vermelidir ve yol güvenliği konusunda farkındalık yaratmalıdır.
 • Yol güvenliği performansı: Kuruluş, yol güvenliği performansını ölçmeli ve bu performansı yönetim sistemi içinde belirtilen hedeflere göre geliştirmelidir.
 • İç tetkikler: Kuruluş, yönetim sistemi içindeki tüm prosedürleri ve gereklilikleri gözden geçirmek için düzenli iç tetkikler yapmalıdır.
 • İyileştirme: Kuruluş, yol güvenliği yönetim sistemi performansını sürekli olarak iyileştirmelidir.

Bu temel şartlar, ISO 39001 Yol Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi için gereklidir ve bir kuruluşun bu belgeyi alabilmesi için tüm gereksinimleri karşılaması gerekmektedir.

Iso 39001 Belgesi Kimler İçin Uygundur ?

ISO 39001 Yol Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi, tüm yol güvenliğiyle ilgili riskleri azaltmak isteyen kuruluşlar için uygundur. Bu belge, trafik kazalarının önlenmesine veya azaltılmasına katkıda bulunmak için bir yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlar için idealdir.

Özellikle aşağıdaki kuruluşlar ISO 39001 belgesi için uygun adaylar olabilir:

 • Şirketler, kamuya açık veya özel, bir filo yönetiyor veya sürücüler için bir hizmet sunuyor.
 • Lojistik şirketleri, taşımacılık şirketleri, otobüs ve minibüs işletmeleri gibi ulaşım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar.
 • Belediyeler, kamu kurumları ve tüm sektörlerdeki özel kuruluşlar trafik güvenliği ile ilgileniyor olabilirler.

ISO 39001 belgesi, herhangi bir boyutta ve sektördeki kuruluşlar için uygundur. Belge, bir kuruluşun yol güvenliği yönetim sistemi performansını ölçmek ve sürekli olarak iyileştirmek için bir araç olarak hizmet eder.

Iso 39001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 39001 Yol Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Yönetim sistemi oluşturma: Öncelikle, bir yol güvenliği yönetim sistemi kurmanız gerekiyor. Bu sistem, ISO 39001 gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmalıdır. Yönetim sisteminiz, yol güvenliği performansını ölçmek, riskleri belirlemek ve uygun önlemleri almak için gereken tüm prosedürleri ve süreçleri içermelidir.
 • Yönetim sistemi uygulama: Yönetim sisteminizi kurduktan sonra, sistemi tüm çalışanlarınızda uygulayın. Yönetim sistemi, tüm çalışanlarınız tarafından anlaşılmalı ve uygulanmalıdır.
 • Dış denetim: Dış denetim, bir üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından gerçekleştirilir. Bu kuruluş, yönetim sisteminizi denetleyecek ve ISO 39001 gereksinimlerine uygunluğunuzu doğrulayacak. Bu denetim, belge almak için gereklidir.
 • Doğrulama: Üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu, denetim sonrasında ISO 39001 gereksinimlerine uygun olduğunuzu doğrular. Belge, sertifikasyon kuruluşu tarafından verilir.
 • Sürekli iyileştirme: ISO 39001 belgesi almak sadece başlangıçtır. Kuruluşunuz, sürekli olarak yol güvenliği performansını ölçmeli ve iyileştirme için gereken adımları atmalıdır.

ISO 39001 belgesi almak için uygun adımları izlemek, kuruluşunuzun yol güvenliği yönetim sistemi performansını iyileştirmek ve yol güvenliği ile ilgili riskleri azaltmak için önemli bir adımdır.

Iso 39001 Belgesi Standardı

ISO 39001, “Yol Güvenliği Yönetim Sistemi” olarak bilinen bir ISO standardıdır. Bu standardın amacı, trafik kazalarının önlenmesi veya en azından azaltılması için bir yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek için gereksinimleri belirlemektir.

ISO 39001 standardı, bir kuruluşun yol güvenliği performansını arttırmak ve trafik kazalarını azaltmak için alınan önlemleri belgelendirmesi için bir çerçeve sunar. Standard, yol güvenliği ile ilgili riskleri belirlemek, uygun önlemleri almak ve yol güvenliği yönetim sistemi performansını sürekli olarak iyileştirmek için gereken tüm gereksinimleri içerir.

ISO 39001 belgesi, bir üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından verilir ve kuruluşun yol güvenliği yönetim sistemi gereksinimlerini karşıladığına dair bir kanıt olarak kabul edilir. Bu belge, bir kuruluşun yol güvenliği yönetim sistemine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösterir ve müşteriler, çalışanlar ve diğer ilgili taraflar için bir güven işareti olabilir.

ISO 39001 standardı, tüm sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar için uygundur ve bir yol güvenliği yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlar için bir referans noktası olarak hizmet eder. Bu standard, yol güvenliği ile ilgili risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak için önemli bir araçtır.

Iso 39001 Belgesi Dokümantasyon Koşulları

ISO 39001 Yol Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi için dokümantasyon koşulları şunlardır:

 • Yol Güvenliği Politikası: Yol güvenliği politikası, kuruluşunuzun yol güvenliği hedeflerini belirten bir belgedir. Bu belge, üst yönetimin yol güvenliği ile ilgili taahhütlerini açıklar ve yol güvenliği yönetim sistemi için bir çerçeve sunar.
 • Risk Değerlendirme Raporu: Kuruluşunuz, yol güvenliği risklerini belirlemek ve uygun önlemleri almak için bir risk değerlendirme raporu hazırlamalıdır. Bu rapor, yol güvenliği ile ilgili tüm riskleri belirler ve riskleri azaltmak için alınacak önlemleri içerir.
 • Prosedürler ve Talimatlar: Kuruluşunuz, yol güvenliği yönetim sistemi için tüm prosedürleri ve talimatları belgelemelidir. Bu dokümanlar, yol güvenliği ile ilgili tüm faaliyetleri ve süreçleri açıklar ve yol güvenliği yönetim sistemi gereksinimlerini karşılamak için gerekli adımları içerir.
 • İç Tetkik Raporu: Kuruluşunuz, yol güvenliği yönetim sistemi içindeki tüm prosedürleri ve gereklilikleri gözden geçirmek için düzenli iç tetkikler yapmalıdır. İç tetkik raporu, yapılan tetkiklerin sonuçlarını ve önerilen iyileştirmeleri içerir.
 • İzleme ve Ölçüm Kayıtları: Kuruluşunuz, yol güvenliği yönetim sistemi performansını ölçmek için izleme ve ölçüm kayıtları tutmalıdır. Bu kayıtlar, performans verilerini içerir ve yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi için kullanılır.

ISO 39001 belgesi için hazırlanan dokümantasyon koşulları, yol güvenliği yönetim sistemi performansını ölçmek, riskleri belirlemek ve uygun önlemleri almak için gereken tüm gereksinimleri içermelidir. Bu dokümanlar, üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından değerlendirilir ve ISO 39001 gereksinimlerine uygun olduğunu doğrulayan bir kanıt olarak kabul edilir.

Iso 39001 Belgesi Denetim Ve Belgelendirme Süreci

ISO 39001 Yol Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi denetim ve belgelendirme süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • Hazırlık: ISO 39001 belgesi için hazırlık aşaması, yol güvenliği yönetim sistemi için gereken tüm prosedürlerin ve dokümanların hazırlanmasıdır. Kuruluşunuz, yol güvenliği yönetim sistemi uygulamalarını tüm çalışanlara benimsetmeli ve sürekli olarak iyileştirme için gereken adımları atmalıdır.
 • Başvuru: Belgelendirme için başvuru yapmak için bir üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu seçin ve başvuru yapın. Başvuru aşamasında, kuruluşunuzun yol güvenliği yönetim sistemi hakkında bilgi vermeniz gerekecektir.
 • Gözden Geçirme: Sertifikasyon kuruluşu, belgelendirme sürecinin bir sonraki aşamasında, kuruluşunuzun yol güvenliği yönetim sistemi ile ilgili tüm dokümantasyonu ve prosedürleri inceleyecektir. Ayrıca, kuruluşunuzda bir site denetimi yapacak ve yol güvenliği yönetim sisteminizi gerçek dünya koşullarında gözlemleyecektir.
 • Raporlama: Sertifikasyon kuruluşu, site denetimi sonrasında bir denetim raporu hazırlayacak ve yol güvenliği yönetim sisteminizin ISO 39001 standardına uygunluğunu değerlendirecektir.
 • Doğrulama: Sertifikasyon kuruluşu, denetim raporunun sonuçlarına göre yol güvenliği yönetim sisteminizin ISO 39001 standardına uygun olduğunu doğrular.
 • Sertifikasyon: Sertifikasyon kuruluşu, yol güvenliği yönetim sisteminizin ISO 39001 standardına uygun olduğunu doğruladıktan sonra, ISO 39001 belgesini verir.

ISO 39001 belgesi, belgelendirme kuruluşu tarafından verilen bir belgedir ve bir kuruluşun yol güvenliği yönetim sistemi performansını ölçmek ve sürekli olarak iyileştirmek için bir araçtır.

Iso 39001 Belgesi Denetim Soru Listesi

ISO 39001 belgesi denetim soru listesi, sertifikasyon kuruluşu tarafından belirlenir ve ISO 39001 standardı gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için kullanılır. Denetim soru listesi, aşağıdaki konuları içerebilir:

 • Yönetim Taahhüdü: Kuruluşun üst yönetimi, yol güvenliği yönetim sistemi için taahhütte bulundu mu? Yönetim taahhüdü, tüm çalışanlara ve ilgili taraflara iletiliyor mu?
 • Risk Yönetimi: Kuruluş, yol güvenliği risklerini belirlemiş mi? Bu riskler nasıl analiz edildi ve uygun önlemler alındı mı?
 • Hukuki ve Mevzuat Uyumu: Kuruluş, tüm hukuki ve mevzuat gerekliliklerine uygun hareket ediyor mu? Bu gereklilikler yönetim sistemi içinde yerleştirildi mi?
 • Eğitim ve Farkındalık: Kuruluş, tüm çalışanlarına yol güvenliği konularında eğitim veriyor mu? Yol güvenliği konusunda farkındalık yaratmak için nasıl bir programları var?
 • Yol Güvenliği Performansı: Kuruluş, yol güvenliği performansını ölçüyor mu? Performans verileri yönetim sistemi içindeki hedeflere göre geliştiriliyor mu?
 • İç Tetkikler: Kuruluş, yönetim sistemi içindeki tüm prosedürleri ve gereklilikleri gözden geçirmek için düzenli iç tetkikler yapıyor mu?
 • İyileştirme: Kuruluş, yol güvenliği yönetim sistemi performansını sürekli olarak iyileştiriyor mu? İyileştirme için alınan adımlar nelerdir?

Denetim soru listesi, ISO 39001 standardı gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için kullanılır ve belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenir. Kuruluşunuz, yol güvenliği yönetim sistemi performansını ölçmek ve iyileştirmek için gereken tüm gereksinimleri karşılamalıdır.

Iso 39001 Belgesi Danışmanlık

ISO 39001 Yol Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi danışmanlığı, bir kuruluşun yol güvenliği yönetim sistemi kurması, uygulaması ve belgelendirmesi için gereken destek ve rehberlik hizmetlerini kapsar. Bir danışman, kuruluşunuzun yol güvenliği performansını iyileştirmek ve trafik kazalarını azaltmak için gereken tüm adımları atmasına yardımcı olacaktır.

ISO 39001 belgesi danışmanlık hizmetleri şunları içerebilir:

 • Yol Güvenliği Yönetim Sistemi Kurma: Bir danışman, kuruluşunuzun yol güvenliği yönetim sistemi kurmasına yardımcı olabilir. Bu, yol güvenliği politikasının belirlenmesi, risk değerlendirmesi ve uygun önlemlerin alınması için gereken tüm süreçlerin ve prosedürlerin oluşturulmasını içerir.
 • Dokümantasyon Hazırlama: Kuruluşunuz için gereken tüm dokümanların hazırlanması için bir danışmandan destek alabilirsiniz. Bu, yol güvenliği politikası, prosedürler, talimatlar ve raporlar gibi tüm dokümantasyonların hazırlanmasını içerir.
 • Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Yol güvenliği konularında eğitimler ve farkındalık programları düzenlenmesi konusunda bir danışmandan destek alabilirsiniz. Bu programlar, tüm çalışanlarına yol güvenliği konusunda farkındalık yaratmak için gereklidir.
 • İç Tetkikler: Bir danışman, kuruluşunuzun yönetim sistemi içindeki tüm prosedürleri ve gereklilikleri gözden geçirmek için düzenli iç tetkikler yapmasına yardımcı olabilir.
 • Sertifikasyon Süreci: ISO 39001 belgesi için sertifikasyon sürecinde bir danışman, kuruluşunuzun hazırlanmasına yardımcı olabilir. Sertifikasyon kuruluşu ile iletişim kurarak doğru belgelemelerin ve prosedürlerin hazırlanmasına yardımcı olabilir.

ISO 39001 belgesi danışmanlık hizmetleri, kuruluşunuzun yol güvenliği yönetim sistemi performansını iyileştirmek ve trafik kazalarını azaltmak için gereken adımları atmasına yardımcı olacaktır. Bir danışmandan destek almak, kuruluşunuzun ISO 39001 belgesi almasına yardımcı olabilir ve yol güvenliği yönetim sisteminizin sürekli olarak iyileştirilmesine katkıda bulunabilir.

Iso 39001 Belgesi Eğitim

ISO 39001 belgesi eğitimi, bir kuruluşun yol güvenliği yönetim sistemi kurmasına, uygulamasına ve belgelendirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu eğitim programları, yol güvenliği yönetim sistemi performansını iyileştirmek ve trafik kazalarını azaltmak için gereken bilgi ve becerileri sağlar.

ISO 39001 belgesi eğitimleri, aşağıdaki konuları içerebilir:

 1. Yol Güvenliği Yönetim Sistemi: Bu konu, yol güvenliği yönetim sistemi ile ilgili temel kavramları ve gereksinimleri kapsar. Bu, yol güvenliği politikası, risk değerlendirmesi, prosedürler ve talimatlar gibi tüm yönetim sistemi unsurlarını içerir.
 2. Risk Yönetimi: Bu konu, yol güvenliği yönetim sistemi ile ilgili risk yönetimi prensiplerini kapsar. Bu, risk analizi, risk değerlendirmesi ve uygun önlemlerin alınması için gereken süreçleri içerir.
 3. Hukuki ve Mevzuat Uyumu: Bu konu, tüm hukuki ve mevzuat gerekliliklerinin anlaşılmasını sağlar. Bu gereklilikler yönetim sistemi içinde yerleştirilir ve kuruluşun tüm çalışanlarına bildirilir.
 4. İç Tetkikler: Bu konu, yönetim sistemi içindeki tüm prosedürleri ve gereklilikleri gözden geçirmek için düzenli iç tetkikler yapmanın önemini kapsar. İç tetkikler, yönetim sistemi performansını ölçmek ve iyileştirmek için gereklidir.
 5. Sertifikasyon Süreci: Bu konu, ISO 39001 belgesi için sertifikasyon sürecini kapsar. Bu süreç, doğru belgelemelerin ve prosedürlerin hazırlanmasını içerir.

ISO 39001 belgesi eğitimi, yol güvenliği yönetim sistemi performansını iyileştirmek ve trafik kazalarını azaltmak için gereken bilgi ve becerileri sağlar. Bu eğitimler, kuruluşunuzun ISO 39001 belgesi almasına yardımcı olabilir ve yol güvenliği yönetim sisteminizin sürekli olarak iyileştirilmesine katkıda bulunabilir.

Iso 39001 Belgesi Maliyet

ISO 39001 Yol Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almak için maliyet, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında kuruluşunuzun büyüklüğü, işletmenizin yapısı, var olan prosedürler ve dokümantasyon, danışmanlık hizmetleri ve sertifikasyon kuruluşuna ödenecek ücretler gibi unsurlar yer almaktadır.

Bununla birlikte, ISO 39001 belgesi maliyetinin şu unsurları içerebileceği düşünülebilir:

 • Danışmanlık Hizmetleri: Bir danışmandan destek almak, yol güvenliği yönetim sistemi kurulumu, uygulanması ve belgelendirilmesi için gereken tüm prosedürlerin ve dokümantasyonun hazırlanmasına yardımcı olabilir. Danışmanlık hizmetleri maliyeti, danışmanın tecrübesine ve ihtiyacınıza bağlı olarak değişebilir.
 • İç Kaynaklar: Kuruluşunuz, yol güvenliği yönetim sistemi için kullanılacak iç kaynaklar, zaman ve insan kaynaklarının maliyetini de hesaba katmalıdır.
 • Eğitim: Kuruluşunuzun tüm çalışanlarına yol güvenliği konularında eğitim verilmesi gerekecektir. Bu eğitimlerin maliyeti, eğitim yöntemine, eğitimciye ve eğitim materyallerine bağlı olarak değişebilir.
 • Sertifikasyon Kuruluşu Ücretleri: ISO 39001 belgesi almak için sertifikasyon kuruluşuna ödenecek ücretler de maliyetin bir parçası olacaktır. Bu ücretler, sertifikasyon kuruluşunun kalitesine, deneyimine ve kuruluşunuzun büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.

Belirtilen unsurların dışında, ISO 39001 belgesi maliyeti, kuruluşunuzun yönetim sistemi performansını iyileştirmek ve trafik kazalarını azaltmak için gereken diğer tüm adımları da hesaba katmalıdır. ISO 39001 belgesi maliyeti, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir.

Iso 39001 Belgesi Faydaları

ISO 39001 Yol Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almanın birçok faydası vardır. Bu belge, bir kuruluşun yol güvenliği yönetim sistemi performansını iyileştirmek ve trafik kazalarını azaltmak için gereken adımları atmasına yardımcı olur.

ISO 39001 belgesinin faydaları şunları içerebilir:

 • Trafik Kazalarını Azaltır: ISO 39001 belgesi, kuruluşun yol güvenliği yönetim sistemi performansını sürekli olarak iyileştirerek trafik kazalarını azaltır.
 • İtibar ve Güvenilirlik: ISO 39001 belgesi, kuruluşunuzun yol güvenliği yönetim sistemi performansını bağımsız olarak doğrulayarak itibarınızı arttırır ve müşterileriniz, tedarikçileriniz ve diğer ilgili taraflar tarafından güvenilir bir kuruluş olarak algılanmanıza yardımcı olur.
 • Yasal ve Mevzuat Uyumu: ISO 39001 belgesi, tüm hukuki ve mevzuat gerekliliklerine uygunluğunuzu doğrular ve kuruluşunuzun yasal sorumluluğunu yerine getirmenize yardımcı olur.
 • Maliyet Tasarrufu: ISO 39001 belgesi, trafik kazalarının azaltılması ve yasal uyumluluk konularında yapılan yatırımların geri dönüşünü sağlayarak maliyet tasarrufu sağlar.
 • İş Verimliliği: ISO 39001 belgesi, iş verimliliğinin artmasına yardımcı olur ve tüm çalışanlarınızın yol güvenliği konularında farkındalık kazanmasını sağlar.
 • İyileştirilmiş Müşteri Memnuniyeti: ISO 39001 belgesi, kuruluşunuzun yol güvenliği performansının iyileştirilmesiyle birlikte, müşteri memnuniyetinin artmasına yardımcı olur.
 • Rekabet Avantajı: ISO 39001 belgesi, rakiplerinizden farklılaşmanıza ve daha rekabetçi olmanıza yardımcı olur.

ISO 39001 belgesi, bir kuruluşun yol güvenliği yönetim sistemi performansını iyileştirmek ve trafik kazalarını azaltmak için gereken adımları atmasına yardımcı olan bir belgedir. Bu belgenin faydaları, kuruluşunuzun yol güvenliği konularında daha başarılı olmasına katkıda bulunur ve rekabet avantajı sağlar.

Iso 39001 Belgesi Süresi Ve Yenileme

ISO 39001 Yol Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi, kuruluşunuzun yol güvenliği performansını sürekli olarak izlemesi ve iyileştirmesi için tasarlanmıştır. Bu nedenle, ISO 39001 belgesi süresi 3 yıldır.

ISO 39001 belgesi süresi boyunca, belge sahibi kuruluşun belge gerekliliklerine uyumunu gösteren belgelerin güncellenmesi ve yönetim sistemi performansının gözden geçirilmesi gerekir. Bu inceleme, ISO 39001 belgesi gerekliliklerine uygunluğunuzu sürdürdüğünüzü ve yol güvenliği yönetim sistemi performansınızın iyileştirilmesine yönelik eylem planlarının belirlenmesine olanak sağlar.

ISO 39001 belgesi süresi sonunda, belge sahibi kuruluş, belgenin yenilenmesi için sertifikasyon kuruluşuna başvurmalıdır. Belge sahibi kuruluşun, yol güvenliği yönetim sistemi performansını iyileştirdiğini ve ISO 39001 belgesi gerekliliklerine uyduğunu göstermesi gerekecektir.

Belge sahibi kuruluş, belge yenileme sürecinde aşağıdaki adımları takip etmelidir:

 • Sertifikasyon Kuruluşuyla İletişim: Belge sahibi kuruluş, ISO 39001 belgesinin yenilenmesi için sertifikasyon kuruluşuyla iletişim kurmalıdır.
 • Dokümantasyon Hazırlama: Belge sahibi kuruluş, yol güvenliği yönetim sistemi performansının gösterilmesi için gerekli dokümanları hazırlamalıdır.
 • İç Tetkikler: Belge sahibi kuruluş, yönetim sistemi içindeki tüm prosedürleri ve gereklilikleri gözden geçirmek için düzenli iç tetkikler yapmalıdır.
 • Sertifikasyon Denetimi: Belge sahibi kuruluş, ISO 39001 belgesinin yenilenmesi için sertifikasyon denetimine tabi tutulacaktır. Sertifikasyon denetimi, belge sahibi kuruluşun yol güvenliği yönetim sistemi performansını ve belge gerekliliklerine uygunluğunu doğrular.

ISO 39001 belgesinin yenilenmesi, belge sahibi kuruluşun yol güvenliği yönetim sistemi performansını sürekli olarak izlemesine ve iyileştirmesine yardımcı olur. Belge sahibi kuruluş, ISO 39001 belgesi yenileme sürecinde belge gerekliliklerine uygunluğunu sürdürmeli ve yol güvenliği yönetim sistemi performansını sürekli olarak iyileştirmek için gereken eylem planlarını belirlemelidir.