ISO 13027 Hijyen Ve Sanitasyon Belgesi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

ISO 13027 Hijyen ve Sanitasyon Belgesi

ISO 13027, hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi standardıdır. Bu standardın amacı, gıda işletmelerinin sağlık ve hijyen açısından uygun bir ortamda çalışmasını sağlamaktır. ISO 13027 sertifikası, bir işletmenin hijyen ve sanitasyon konularında uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir.

Bu belge, gıda işletmelerinin sağlık ve hijyen kurallarına uygunluğunu denetleyen birçok kurum tarafından talep edilmektedir. ISO 13027 sertifikası, bir işletmenin üretim, depolama, işleme ve dağıtım aşamalarında hijyen ve sanitasyon konularında uygunluk sağladığını gösterir.

ISO 13027 belgesi almak için işletmelerin, hijyen ve sanitasyon yönetim sistemlerini kurmaları ve belirli standartlara uygunluğunu kanıtlamaları gerekmektedir. Bu süreçte işletmeler, üretim süreçlerindeki hijyen ve sanitasyon risklerini belirlemeli, bu riskleri en aza indirecek önlemler almalı ve bu önlemlerin uygulamalarını izlemelidirler.

ISO 13027 belgesi, bir işletmenin hijyen ve sanitasyon konularında uygun olduğunu gösteren bir belgedir ve müşterilerin güvenini arttırır. Ayrıca, bu belge, işletmelerin yasal düzenlemelere uygunluğunu da kanıtlar.

Iso 13027 Hijyen Ve Sanitasyon Belgesi Temel Gereksinimleri

ISO 13027 standardı, bir gıda işletmesinin hijyen ve sanitasyon yönetim sistemindeki temel gereksinimleri belirler. Bu gereksinimler şunlardır:

 • Hijyen ve sanitasyon politikaları: İşletmelerin hijyen ve sanitasyon konularında politikaları ve hedefleri belirlemesi gerekmektedir. Bu politikalar, işletme çalışanlarına ve müşterilere açıkça iletilmelidir.
 • Risk analizi: İşletmeler, hijyen ve sanitasyon risklerini belirlemeli ve bu riskleri en aza indirmek için önlemler almalıdır. Risk analizi sürecinde işletmeler, üretim, depolama, işleme ve dağıtım aşamalarındaki riskleri belirlemelidir.
 • İzlenebilirlik: İşletmeler, ürünlerinin üretiminden dağıtımına kadar olan süreçleri izlemeli ve kayıt altına almalıdır. Bu sayede ürünlerin hangi aşamalardan geçtiği takip edilebilir ve gerektiğinde geri çağırma işlemleri yapılabilir.
 • Temizlik ve dezenfeksiyon: İşletmeler, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini belirli bir program dahilinde gerçekleştirmelidir. Bu işlemler, işletmenin büyüklüğüne, üretim süreçlerine ve hijyen risklerine göre ayarlanmalıdır.
 • Personel hijyeni: İşletmeler, çalışanların hijyen kurallarına uygun bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır. Bu kapsamda, çalışanların temizlik, el yıkama ve uygun kıyafet giyme gibi konularda eğitim almaları gerekmektedir.
 • Tesisler ve ekipmanlar: İşletmeler, tesislerin ve ekipmanların hijyenik bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır. Bu kapsamda, tesislerin ve ekipmanların temizliği, bakımı ve onarımı belirli bir program dahilinde yapılmalıdır.

ISO 13027 standardı, hijyen ve sanitasyon konularında uygunluğu kanıtlamak için belirli gereksinimler belirler. Bu gereksinimlerin yerine getirilmesi, bir işletmenin ISO 13027 belgesi almaya hak kazanmasını sağlar.

Iso 13027 Hijyen Ve Sanitasyon Belgesi Hangi Sektörler İçin Uygundur?

ISO 13027 hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi standardı, gıda üretimi ve işleme sektörü ile ilgili işletmeler için uygundur. Bu sektörlere örnek olarak gıda fabrikaları, restoranlar, kafeler, fırınlar, pastaneler, catering firmaları, yemek üretimi yapan işletmeler, marketler ve süpermarketler verilebilir.

Ancak, gıda sektörü dışında da hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi uygulamalarına ihtiyaç duyulan sektörler vardır. Örneğin, ilaç üretim sektörü, sağlık sektörü ve kozmetik üretim sektörü gibi sektörler de benzer hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi gereksinimlerine sahiptir.

Bu sektörlerde, işletmeler hijyen ve sanitasyon yönetim sistemlerini ISO 13027 standardına göre oluşturabilirler. Bunun yanı sıra, sektörlere özel bazı standartlar da mevcuttur. Örneğin, ilaç üretim sektörü için ISO 14644-1 “Saf Oda Kontrolü ve Temizlik Standardı”, kozmetik sektörü için ISO 22716 “Kozmetik Üretim İçin İyi Üretim Uygulamaları Standardı” gibi.

Iso 13027 Hijyen Ve Sanitasyon Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 13027 hijyen ve sanitasyon belgesi almak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 • Hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi oluşturma: İlk adım, işletmenin hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi oluşturmasıdır. Bu süreçte, işletmenin hijyen ve sanitasyon risklerini belirlemesi, bu riskleri en aza indirmek için önlemler alması ve bu önlemlerin uygulamalarını izlemesi gerekmektedir.
 • ISO 13027 standardına uygunluk değerlendirmesi: İkinci adım, işletmenin ISO 13027 standardına uygunluk değerlendirmesi yapmasıdır. Bu değerlendirmeyi yapmak için işletme, standart gereksinimlerine göre bir kontrol listesi hazırlayabilir veya bir danışmanlık firmasından yardım alabilir.
 • Gözden geçirme: İşletme, ISO 13027 standardına uygunluğunu gösteren belgeleri hazırlamalı ve bunları belgelendirme kuruluşuna sunmalıdır. Belgelendirme kuruluşu, işletmenin belgelerini gözden geçirir ve gerektiğinde işletmeye ek bilgi veya belge talep edebilir.
 • Denetim: Belgelendirme kuruluşu, işletmeyi yerinde denetler ve hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi uygulamalarını değerlendirir. Bu denetim, standart gereksinimlerine uygunluğu değerlendirmek için yapılır.
 • Sertifika verme: Eğer işletme, ISO 13027 standardına uygunluğunu gösterir ve denetim sonucunda belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanırsa, işletme ISO 13027 hijyen ve sanitasyon belgesini alır.

ISO 13027 belgesi almak için, işletmenin hijyen ve sanitasyon yönetim sistemini standart gereksinimlerine uygun olarak oluşturması ve bu gereksinimleri belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu süreçte, işletme danışmanlık firmalarından ve belgelendirme kuruluşlarından yardım alabilir.

Iso 13027 Hijyen Ve Sanitasyon Belgesi Standardı Güncel Versiyonu Maddeleri

ISO 13027 standardı, son olarak 2014 yılında güncellenmiştir. Aşağıda, ISO 13027:2014 versiyonunda yer alan başlıca maddeler yer almaktadır:

 • Kapsam: Bu madde, standardın hijyen ve sanitasyon yönetim sistemlerini kapsadığını belirtmektedir.
 • Normatif referanslar: Bu madde, standardın referans verdiği diğer standartları listelemektedir.
 • Terimler ve tanımlar: Bu madde, standardda kullanılan terimleri ve tanımlarını belirlemektedir.
 • Hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi: Bu madde, bir işletmenin hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi oluşturmasını ve bu sistemi sürekli iyileştirmesini belirtmektedir.
 • Sorumluluklar: Bu madde, işletme yönetiminin hijyen ve sanitasyon konularında sorumluluklarını belirlemektedir.
 • Risk analizi: Bu madde, işletmenin hijyen ve sanitasyon risklerini belirlemesi ve bu riskleri en aza indirmek için önlemler alması gerektiğini belirtmektedir.
 • Temizlik ve dezenfeksiyon: Bu madde, işletmenin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini belirli bir program dahilinde gerçekleştirmesini ve bu işlemlerin etkililiğini izlemesini belirtmektedir.
 • Personel hijyeni: Bu madde, işletmenin çalışanların hijyen kurallarına uygun bir şekilde çalışmasını sağlamasını ve çalışanları eğitmekle yükümlü olduğunu belirtmektedir.
 • Tesisler ve ekipmanlar: Bu madde, işletmenin tesislerin ve ekipmanların hijyenik bir ortamda kullanılmasını sağlamasını ve bu tesislerin ve ekipmanların bakımının belirli bir program dahilinde yapılmasını belirtmektedir.
 • İzlenebilirlik: Bu madde, işletmenin ürünlerinin üretiminden dağıtımına kadar olan süreçleri izlemesi ve kayıt altına alması gerektiğini belirtmektedir.
 • Gözden geçirme ve sürekli iyileştirme: Bu madde, işletmenin hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini belirtmektedir.

ISO 13027 standardı, gıda işletmelerinin hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi oluşturması ve bu sistemi sürekli olarak iyileştirmesi için gereksinimleri belirler. Standardın maddeleri, bir işletmenin hijyen ve sanitasyon konularında uygunluğunu sağlamak için izlenmesi gereken adımları belirtir.

Iso 13027 Hijyen Ve Sanitasyon Belgesi Denetim Şartları Ve Soru Listesi

ISO 13027 hijyen ve sanitasyon belgesi denetimi, belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Denetim, işletmenin hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin standarda uygunluğunu değerlendirmek için yapılır. Denetim sırasında işletmeler, belgelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan bir soru listesi ve kontrol listesi gibi belgeler kullanılabilir. Aşağıda, ISO 13027 hijyen ve sanitasyon belgesi denetimi için kullanılan genel soru listesi maddeleri bulunmaktadır:

 • İşletme faaliyetleri: İşletmenin faaliyetleri, üretim süreçleri, ürünleri ve hedef pazarları hakkında bilgi alınır.
 • Hijyen ve sanitasyon politikaları: İşletmenin hijyen ve sanitasyon politikaları, hedefleri ve planları hakkında bilgi alınır.
 • Hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi: İşletmenin hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi, uygulamaları ve süreçleri hakkında bilgi alınır.
 • Risk analizi: İşletmenin hijyen ve sanitasyon risklerini belirleme ve bu riskleri en aza indirmek için aldığı önlemler hakkında bilgi alınır.
 • Temizlik ve dezenfeksiyon: İşletmenin temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri hakkında bilgi alınır ve bu işlemlerin belirli bir program dahilinde gerçekleştirildiği kontrol edilir.
 • Personel hijyeni: İşletmenin çalışanlarının hijyen kurallarına uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak için aldığı önlemler hakkında bilgi alınır.
 • Tesisler ve ekipmanlar: İşletmenin tesislerinin ve ekipmanlarının hijyenik bir ortamda kullanımı hakkında bilgi alınır ve bu tesislerin ve ekipmanların bakımının belirli bir program dahilinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.
 • İzlenebilirlik: İşletmenin ürünlerinin üretiminden dağıtımına kadar olan süreçleri izleme ve kayıt altına alma konularında ne kadar başarılı olduğu hakkında bilgi alınır.
 • Gözden geçirme ve sürekli iyileştirme: İşletmenin hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi konuları hakkında bilgi alınır.

ISO 13027 hijyen ve sanitasyon belgesi denetimi, işletmelerin hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi uygulamalarını standart gereksinimlerine uygun olarak değerlendirir. Denetim, işletmelerin belgelendirme sürecinde standarda uygunluğunu göstermelerine yardımcı olur.

Iso 13027 Hijyen Ve Sanitasyon Belgesi Dökümantasyon Şartları

ISO 13027 hijyen ve sanitasyon belgesi dökümantasyon şartları, işletmenin hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmesi için gereksinimleri belirler. İşletmenin hazırlaması gereken dökümantasyon şartları aşağıda listelenmiştir:

 1. Hijyen ve sanitasyon politikası: İşletme, hijyen ve sanitasyon politikasını belirleyen bir doküman hazırlamalıdır. Bu doküman, işletmenin hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi hedefleri, taahhütleri ve planlarını içermelidir.
 2. Risk analizi dokümanları: İşletme, hijyen ve sanitasyon risklerini belirlemek ve bu riskleri en aza indirmek için aldığı önlemleri içeren bir risk analizi dokümanı hazırlamalıdır.
 3. Temizlik ve dezenfeksiyon dokümanları: İşletme, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini belirli bir program dahilinde gerçekleştirdiğini ve bu işlemlerin etkililiğini izlediğini gösteren bir doküman hazırlamalıdır.
 4. Personel hijyeni dokümanları: İşletme, çalışanların hijyen kurallarına uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak için aldığı önlemleri içeren bir doküman hazırlamalıdır. Bu doküman, personel hijyen kurallarını ve çalışan eğitim programlarını içermelidir.
 5. Tesisler ve ekipmanlar dokümanları: İşletme, tesislerin ve ekipmanların hijyenik bir ortamda kullanımını sağlamak ve bakımını belirli bir program dahilinde yapmak için aldığı önlemleri içeren bir doküman hazırlamalıdır.
 6. İzlenebilirlik dokümanları: İşletme, ürünlerin üretiminden dağıtımına kadar olan süreçleri izleme ve kayıt altına alma konularında ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir doküman hazırlamalıdır.
 7. Gözden geçirme ve sürekli iyileştirme dokümanları: İşletme, hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi konularında ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir doküman hazırlamalıdır.

ISO 13027 hijyen ve sanitasyon belgesi dökümantasyon şartları, işletmenin hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi uygulamalarının belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmesi için gereksinimleri belirler. İşletme, bu dokümanları hazırlayarak belgelendirme sürecinde standarda uygunluğunu gösterir.

Iso 13027 Belgesi Danışmanlık

ISO 13027 hijyen ve sanitasyon belgesi danışmanlık hizmeti, işletmelere belgelendirme sürecinde yardımcı olmak için sağlanan bir hizmettir. İşletmeler, ISO 13027 standardı gerekliliklerini karşılamak için hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi oluşturmak zorundadır ve bu süreçte danışmanlık hizmeti alarak standart gerekliliklerini daha kolay karşılayabilirler.

ISO 13027 belgesi danışmanlık hizmetleri, aşağıdaki alanlarda destek sağlayabilir:

 • Hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi oluşturma: Danışmanlık firmaları, işletmelere hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi oluşturmak için gereken adımlar konusunda rehberlik ederler. Bu adımlar arasında risk analizi yapmak, temizlik ve dezenfeksiyon programı hazırlamak, personel hijyeni kurallarını belirlemek ve tesislerin ve ekipmanların hijyenik bir ortamda kullanımını sağlamak yer alır.
 • ISO 13027 standardına uygunluk değerlendirmesi: Danışmanlık firmaları, işletmelerin ISO 13027 standardına uygunluğunu değerlendirirler. Bu değerlendirme, işletmelerin standart gerekliliklerini karşılaması için gerekli olan önlemleri belirlemek için yapılır.
 • Dokümantasyon hazırlama: Danışmanlık firmaları, işletmelerin ISO 13027 standardı gerekliliklerini karşılamak için gerekli olan dokümanları hazırlarlar. Bu dokümanlar arasında hijyen ve sanitasyon politikaları, risk analizi dokümanları, temizlik ve dezenfeksiyon dokümanları, personel hijyeni dokümanları, tesisler ve ekipmanlar dokümanları, izlenebilirlik dokümanları ve sürekli iyileştirme dokümanları yer alır.
 • Denetim öncesi hazırlık: Danışmanlık firmaları, işletmelerin belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak olan denetimlere hazırlanmalarına yardımcı olurlar. Bu hazırlıklar arasında hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin değerlendirilmesi, eksikliklerin tespit edilmesi ve giderilmesi, denetim öncesinde çalışanların eğitimi ve denetim öncesi bir ön inceleme yer alır.

ISO 13027 belgesi danışmanlık hizmetleri, işletmelerin belgelendirme sürecinde standarda uygunluğunu sağlamalarına yardımcı olur. Danışmanlık firmaları, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun bir danışmanlık hizmeti sağlayarak, işletmelerin ISO 13027 standardına uygun bir hijyen ve sanitasyon yönet

Iso 13027 Hijyen Ve Sanitasyon Belgesi Eğitimi

ISO 13027 hijyen ve sanitasyon belgesi eğitimi, işletmelerin belgelendirme sürecinde ISO 13027 standardına uygun bir hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi oluşturmalarına yardımcı olmak için sağlanan bir eğitimdir. Bu eğitim, işletmelerin belgelendirme sürecinde standarda uygunluğunu sağlamalarına yardımcı olur ve işletmelerin hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi uygulamalarını iyileştirmelerine yardımcı olur.

ISO 13027 belgesi eğitimi, aşağıdaki alanlarda destek sağlayabilir:

 • ISO 13027 standardı gereklilikleri: Eğitim, işletmelerin ISO 13027 standardı gerekliliklerini anlamalarına yardımcı olur. Eğitim, işletmelerin hijyen ve sanitasyon yönetim sistemlerini standardın gerekliliklerine uygun olarak oluşturmalarını sağlar.
 • Risk analizi: Eğitim, işletmelerin hijyen ve sanitasyon risklerini belirlemek ve bu riskleri en aza indirmek için aldığı önlemleri anlamalarına yardımcı olur.
 • Temizlik ve dezenfeksiyon: Eğitim, işletmelerin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini belirli bir program dahilinde gerçekleştirmelerini sağlar ve bu işlemlerin etkililiğini izlemelerine yardımcı olur.
 • Personel hijyeni: Eğitim, işletmelerin çalışanlarının hijyen kurallarına uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak için aldığı önlemleri anlamalarına yardımcı olur.
 • Tesisler ve ekipmanlar: Eğitim, işletmelerin tesislerinin ve ekipmanlarının hijyenik bir ortamda kullanımını sağlamak ve bakımını belirli bir program dahilinde yapmak için aldığı önlemleri anlamalarına yardımcı olur.
 • İzlenebilirlik: Eğitim, işletmelerin ürünlerinin üretiminden dağıtımına kadar olan süreçleri izleme ve kayıt altına alma konularında ne kadar başarılı olduğunu anlamalarına yardımcı olur.
 • Sürekli iyileştirme: Eğitim, işletmelerin hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi uygulamalarını sürekli olarak gözden geçirme ve iyileştirme konularında ne kadar başarılı olduğunu anlamalarına yardımcı olur.

ISO 13027 belgesi eğitimi, işletmelerin belgelendirme sürecinde ISO 13027 standardına uygunluğunu sağlamalarına yardımcı olur. Eğitim, işletmelerin hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi uygulamalarını iyileştirerek daha hijyenik bir ortamda çalışmalarına yardımcı olur.

Iso 13027 Hijyen Ve Sanitasyon Belgesi Maliyeti

ISO 13027 hijyen ve sanitasyon belgesi maliyeti, işletmenin büyüklüğüne, sektörüne, belgelendirme kuruluşuna ve belgelendirme sürecinde izlenecek yönteme göre değişebilir. Ayrıca, işletmenin hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi oluşturma, belgelendirme süreci ve belge yenileme gibi aşamalar için ek maliyetler de oluşabilir.

ISO 13027 belgesi maliyeti, aşağıdaki unsurları içerebilir:

 • Danışmanlık hizmeti maliyeti: İşletmeler, ISO 13027 standardı gerekliliklerini karşılamak için danışmanlık hizmeti alabilirler. Danışmanlık hizmeti maliyeti, işletmenin büyüklüğüne, sektörüne ve danışmanlık hizmeti sağlayan firmanın deneyimine göre değişebilir.
 • ISO 13027 standardı uygunluğu denetimi maliyeti: İşletmelerin ISO 13027 standardına uygunluğunun değerlendirilmesi için belgelendirme kuruluşları tarafından denetim yapılır. Bu denetim maliyeti, işletmenin büyüklüğüne ve sektörüne göre değişebilir.
 • Belgelendirme ücreti: İşletmelerin belgelendirme sürecinde belgelendirme ücreti ödemeleri gerekebilir. Bu ücret, belgelendirme kuruluşunun belirlediği ücrete göre değişebilir.
 • Dökümantasyon ve eğitim maliyeti: ISO 13027 belgesi için gerekli olan dokümantasyon ve eğitim hizmetleri işletmeler tarafından satın alınabilir. Bu maliyet, işletmenin ihtiyaçlarına ve satın alınacak hizmetin kalitesine göre değişebilir.

ISO 13027 belgesi maliyeti, işletmenin büyüklüğüne, sektörüne ve belgelendirme sürecinde izlenecek yönteme göre değişebilir. Ancak, belgelendirme sürecinde oluşabilecek maliyetler, işletmelerin hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi uygulamalarını iyileştirmek ve daha hijyenik bir ortamda çalışmak için yapılan bir yatırım olarak düşünülebilir.

Iso 13027 Hijyen Ve Sanitasyon Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 13027 hijyen ve sanitasyon belgesi, tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler tarafından alınabilir. Hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi oluşturarak, belirli standartlara uygunluğunu sağlayan işletmeler bu belgeyi alabilirler. İşletmeler, gıda üretimi, sağlık hizmetleri, turizm ve konaklama, temizlik hizmetleri, endüstriyel üretim gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösterirler ve bu sektörlerdeki işletmeler ISO 13027 belgesi alabilirler.

ISO 13027 belgesi, hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi uygulamalarını standartlaştırarak daha hijyenik bir çalışma ortamı oluşturmaya yönelik bir belgedir. Bu belgeyi almak, işletmenin ürün ve hizmet kalitesini arttırmaya, müşteri memnuniyetini sağlamaya ve işletmenin itibarını yükseltmeye yardımcı olabilir.

ISO 13027 belgesi, hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi uygulamalarını standartlaştırmaya yönelik bir belge olduğu için, işletmelerin tüm çalışanlarına yarar sağlar. Bu nedenle, ISO 13027 belgesi almak için işletmenin sektörü veya büyüklüğü önemli değildir. İşletmeler, hijyen ve sanitasyon yönetim sistemlerini standartlara uygun hale getirerek ve belgelendirme sürecini tamamlayarak ISO 13027 belgesi alabilirler.