TSI Belgesi (Demiryolu)

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Tsı Belgesi (Demiryolu)

TSI belgesi, Avrupa Birliği’nin teknik uygunluk yönergeleri kapsamında demiryolu sektöründe kullanılan trenlerin ve ekipmanlarının teknik özelliklerini belirlemek için kullanılan bir belgedir. TSI (Teknik Şartname İstasyonu) belgesi, demiryolu sektöründe kullanılan ekipmanların tasarım, üretim ve test aşamalarında belirli standartlar ve gerekliliklerin yerine getirildiğini doğrulayan bir belgedir.

TSI belgesi, demiryolu ekipmanlarının serbest dolaşımını sağlamak için gereklidir. Bu belge, Avrupa Birliği içinde demiryolu ekipmanlarının üretimi ve kullanımını standartlaştırmayı hedeflemektedir. TSI belgesi, ekipmanların AB ülkeleri arasında serbest dolaşımını sağlar ve farklı ülkelerdeki demiryolu ağlarında kullanılabilmesini sağlar.

TSI belgesi, demiryolu ekipmanlarının tasarım, üretim ve test süreçlerini kapsar. Belge, ekipmanın her aşamasında, performans, güvenlik ve çevresel uyumluluk açısından belirli standartları yerine getirilmesini gerektirir. TSI belgesi, trenlerin güvenliğini sağlamak için çok önemlidir ve demiryolu sektöründe kullanılan ekipmanların standartlaştırılması için büyük bir adımdır.

Tsı Belgesi Temel Gereksinimleri

TSI belgesi temel gereksinimleri, demiryolu ekipmanlarının tasarım, üretim ve test aşamalarında belirli standartları karşılamasını gerektirir. Bunlar şunlardır:

 • Performans: Ekipman, belirli performans kriterlerini karşılamalıdır. Bu kriterler, trenlerin hızı, frenleme gücü, çekiş gücü gibi teknik özellikleri içerir.
 • Güvenlik: Ekipmanın güvenli olması gerekmektedir. Bu, ekipmanın yangına dayanıklılığı, çarpışma testleri, yolcu güvenliği gibi konuları içerir.
 • Çevresel uyumluluk: Ekipman, çevresel gereklilikleri karşılamalıdır. Bu, emisyon sınırları, gürültü düzeyleri, enerji verimliliği gibi konuları içerir.
 • Teknik uygunluk: Ekipman, AB demiryolu ekipmanı teknik uygunluk yönergelerine uygun olmalıdır. Bu yönergeler, ekipmanın tasarımı, üretimi, testi ve belgelendirme süreçlerini içerir.
 • Kalite yönetimi: Ekipmanın tasarımı, üretimi ve testi, kalite yönetimi sistemleri tarafından yönetilmelidir. Bu, ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygunluk gereksinimlerini içerir.

Bu gereksinimler, demiryolu ekipmanları için TSI belgesi alınabilmesi için karşılanması gereken temel şartlardır.

Tsı Belgesi Nasıl Alınır?

TSI belgesi almak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 • Başvuru: TSI belgesi almak isteyen şirket, belgeyi veren kuruluşa başvurmalıdır. Başvuru, TSI belgesi almak istenen ekipmanın türüne ve kullanım amacına göre yapılmalıdır.
 • Değerlendirme: Başvuru yapıldıktan sonra, ekipmanın tasarımı, üretimi ve test süreçleri belge veren kuruluş tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme, belirli standartlara ve gerekliliklere uygunluğun belirlenmesini içerir.
 • Testler: Ekipmanın uygunluğunun belirlenmesi için testler yapılır. Bu testler, performans, güvenlik ve çevresel uyumluluk açısından değerlendirme yapılmasını içerir.
 • Onay: Ekipmanın testleri başarıyla tamamlandıktan sonra, belge veren kuruluş TSI belgesi verir. Bu belge, ekipmanın belirli standartlara uygun olduğunu ve AB demiryolu ekipmanı teknik uygunluk yönergelerine uyduğunu belirtir.
 • Süreç tekrarı: TSI belgesi, belirli bir süre sonra yenilenmelidir. Bu süre, ekipmanın türüne ve kullanım amacına göre değişebilir. Yenileme süreci, ekipmanın tekrar değerlendirilmesi, test edilmesi ve onaylanması ile gerçekleştirilir.

Bu adımlar, TSI belgesi almak için genel olarak izlenen adımlardır. Ancak, her ekipmanın belgelendirme süreci Farklı Olabilir Ve Belge Veren Kuruluşun Belirlediği Şartlara Uyulması Gerekmektedir.

Tsı Belgesi Denetim Ve Belgelendirme:

TSI belgesi denetimi ve belgelendirmesi, belge veren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. Bu kuruluşlar, ekipmanın tasarımı, üretimi ve test aşamalarını inceleyerek belge vermeye uygun olup olmadığını belirlerler. Denetimler, belirli aralıklarla tekrarlanarak ekipmanın standartlara uygunluğunun devamını sağlar.

Tsı Belgesi Dökümantasyon Şartları:

TSI belgesi için gereken dökümantasyon şartları, ekipmanın türüne ve kullanım amacına göre değişebilir. Ancak, genel olarak şu dökümanlar gereklidir:

 • Teknik özellikler belgesi
 • Kalite yönetim sistemi belgesi
 • Ekipman tasarımı ve üretim süreci belgeleri
 • Test raporları
 • Onay belgesi

Tsı Belgesi Testleri:

TSI belgesi almak için gereken testler, ekipmanın türüne ve kullanım amacına göre değişebilir. Ancak, genel olarak şu testler yapılır:

 • Performans testleri: Hız, frenleme gücü, çekiş gücü gibi teknik özelliklerin test edilmesi
 • Güvenlik testleri: Yangına dayanıklılık, çarpışma testleri, yolcu güvenliği gibi konuların test edilmesi
 • Çevresel uyumluluk testleri: Emisyon sınırları, gürültü düzeyleri, enerji verimliliği gibi konuların test edilmesi

Tsı Belgesi Maliyeti:

TSI belgesi almak için gereken maliyet, ekipmanın türüne, belge veren kuruluşa ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle belgelendirme sürecinin uzunluğu, testlerin sayısı ve ekipmanın karmaşıklığı gibi faktörler maliyeti etkileyebilir.

Tsı Belgesi Danışmanlık:

TSI belgesi almak için danışmanlık hizmetleri sunan kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, ekipmanın belgelendirme sürecinde rehberlik ederek, şirketleri TSI belgesi almak için gereken adımlar hakkında bilgilendirirler.

TSI BELGESİ FAYDALARI:

TSI belgesi almak, demiryolu sektöründe birçok fayda sağlar. Bu faydalar şunlardır:

 • Ekipmanın AB ülkeleri arasında serbest dolaşımını sağlar.
 • Ekipmanın tasarım, üretim ve test sürecinde belirli standartların yerine getirilmesini sağlar.
 • Ekipmanın performansı, güvenliği ve çevresel