Q-Mark Belgesi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Q-Mark Belgesi

Q-Mark Belgesi, kalite yönetim sistemleri için uluslararası bir sertifikasyon standardı olan ISO 9001 standardının gerekliliklerine uygunluğu belirleyen bir sertifikadır. Q-Mark Belgesi, bir organizasyonun kalite yönetim sistemlerinin uluslararası standartlara uygun olarak işletildiğinin bir kanıtıdır ve müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar tarafından itibar kazandırır.

Q-Mark Belgesi, genellikle ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, proseslerin iyileştirilmesi ve işletme performansının artırılması gibi hedeflerle birlikte kullanılır. Bu belge, uluslararası alanda tanınan bir kalite yönetim sistemi standardı olan ISO 9001’e uygunluğu gösterir.

Q-Mark Belgesi’ni almak isteyen bir organizasyon, ISO 9001 standardının gerekliliklerini karşılamak için uygun bir kalite yönetim sistemi oluşturmalı, belirli bir dış denetim kuruluşundan denetim hizmetleri almalı ve denetim sonrasında belgeyi almaya hak kazanmalıdır.

Q-Mark Belgesi Genel Şartları Nelerdir?

Q-Mark Belgesi genel şartları, ISO 9001 standardının gerekliliklerine dayanmaktadır. Bu gereklilikler, bir organizasyonun kalite yönetim sistemlerinin nasıl işletileceğini, müşteri memnuniyeti sağlama, sürekli iyileştirme ve diğer kalite hedeflerine ulaşma yollarını belirlemektedir. Q-Mark Belgesi almak isteyen bir organizasyonun genel olarak aşağıdaki şartları karşılaması gerekmektedir:

 • Kalite Yönetim Sistemi: ISO 9001 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi belgesine sahip olunmalıdır.
 • Sürekli İyileştirme: Kalite yönetim sistemi, sürekli iyileştirme prensiplerine dayanarak işletilmelidir.
 • Müşteri Memnuniyeti: Müşteri memnuniyeti, organizasyonun en önemli önceliği olarak kabul edilmelidir.
 • Proaktif Yaklaşım: Önleyici eylemler, hataların tekrarlanmasını önlemek için sistemli bir şekilde uygulanmalıdır.
 • Çalışan Katılımı: Çalışanlar, kalite yönetim sisteminin uygulanmasına katılım göstermeli ve sistemin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlamalıdır.
 • Kaynakların Yönetimi: Kaynaklar, etkili bir şekilde yönetilmeli ve organizasyonun hedeflerine ulaşmak için en iyi şekilde kullanılmalıdır.
 • Süreç Yaklaşımı: Süreçler, organizasyonun hedeflerine ulaşması için tanımlanmalı, ölçülmeli, analiz edilmeli ve sürekli iyileştirilmelidir.
 • Belgelendirme: Organizasyon, Q-Mark Belgesi almak için bir belgelendirme kuruluşuna başvurmalı ve belgelendirme sürecine dahil olmalıdır.

Q-Mark Belgesi, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi uygulamalarını ve işletme performansını iyileştirmek için önemli bir araçtır. Belgenin alınması, müşterilerin, tedarikçilerin ve paydaşların organizasyona olan güvenini artırmaktadır.

Q-Mark Belgesi Nasıl Alınır?

Q-Mark Belgesi almak için izlenmesi gereken aşamalar genellikle şu şekildedir:

 • Hazırlık: Öncelikle, organizasyonun ISO 9001 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi oluşturması gerekmektedir. Bu süreç, bir kalite yönetim temsilcisi atanması, kalite politikasının belirlenmesi, hedeflerin saptanması, proseslerin tanımlanması, dokümantasyonun hazırlanması ve çalışanların eğitilmesini içermektedir.
 • Başvuru: Organizasyon, bir Q-Mark belgelendirme kuruluşuna başvurmalıdır. Başvuru süreci, organizasyonun faaliyetlerini, ürünlerini ve hizmetlerini tanımlayan bir başvuru formunun doldurulmasını içerir.
 • Değerlendirme: Değerlendirme, belgelendirme kuruluşunun organizasyonun kalite yönetim sistemi uygulamalarını değerlendirdiği bir süreçtir. Bu süreç, belge denetimi ve saha denetimi olarak iki aşamada gerçekleştirilir. Belge denetimi, organizasyonun dokümantasyon ve kayıtlarının ISO 9001 standardına uygunluğunu kontrol eder. Saha denetimi, organizasyonun kalite yönetim sisteminin gerçek uygulamasının değerlendirilmesini sağlar.
 • Doğrulama: Belgelendirme kuruluşu, organizasyonun uygulamalarının ISO 9001 standardına uygun olduğunu doğrular. Bu aşamada, bir doğrulama raporu hazırlanır.
 • Belgelendirme: Organizasyon, Q-Mark Belgesi almak için hak kazanır ve belge kuruluşu tarafından resmi olarak belgelendirilir.
 • Sürekli İyileştirme: Organizasyon, Q-Mark Belgesi aldıktan sonra, sürekli iyileştirme hedefleri için çalışmalarını sürdürmelidir. Belge, organizasyonun kalite yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirmesini sağlayan bir araçtır.

Q-Mark Belgesi, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi uygulamalarının uluslararası bir standarda uygunluğunu doğrular ve müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar tarafından güvenilirliği artırır.

Q-Mark Belgesi Denetim Ve Belgelendirme

Q-Mark Belgesi denetim ve belgelendirme süreci, ISO 9001 standardına uygunluğu belirlemek için bir belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilir. Bu süreç genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • Başvuru: Organizasyon, bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak Q-Mark Belgesi almak istediğini bildirir. Başvuru formu, organizasyonun adını, faaliyet alanını, ürün ve hizmetlerini, kalite yönetim sistemlerini ve sertifikasyon talebini içermektedir.
 • Değerlendirme: Belgelendirme kuruluşu, organizasyonun kalite yönetim sistemleri uygulamalarını değerlendirmek için belge denetimi ve saha denetimi yapar. Belge denetimi, organizasyonun dokümantasyon ve kayıtlarının ISO 9001 standardına uygunluğunu kontrol eder. Saha denetimi, organizasyonun kalite yönetim sisteminin uygulanmasını değerlendirir.
 • Raporlama: Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, belgelendirme kuruluşu bir rapor hazırlar. Bu rapor, organizasyonun kalite yönetim sistemi uygulamalarının ISO 9001 standardına uygunluğunu belirler.
 • Belgelendirme: Belgelendirme kuruluşu, raporun olumlu olması durumunda, organizasyona Q-Mark Belgesi verir. Bu belge, organizasyonun kalite yönetim sisteminin ISO 9001 standardına uygunluğunu doğrular.
 • Yeniden Değerlendirme: Belge, belirli aralıklarla yenilenmesi gerekmektedir. Belgelendirme kuruluşu, belgenin yenilenmesi öncesinde bir yeniden değerlendirme yaparak organizasyonun kalite yönetim sistemlerinin hala ISO 9001 standardına uygunluğunu doğrular.

Q-Mark Belgesi, bir organizasyonun kalite yönetim sistemlerinin uluslararası bir standarda uygun olduğunu doğrular. Bu belge, organizasyonun müşterileri, tedarikçileri ve paydaşları tarafından kabul edilmesine yardımcı olur. Ayrıca, belge, organizasyonun kalite yönetim sistemlerini sürekli olarak iyileştirmesi için bir araç sağlar.

Q-Mark Belgesi Maliyeti

Q-Mark Belgesi maliyeti, belgelendirmeyi gerçekleştirecek olan belgelendirme kuruluşuna, organizasyonun büyüklüğüne ve faaliyet alanına, belgelendirme sürecinin karmaşıklığına ve süresine göre değişebilir. Ayrıca, belge yenileme ve gözetim denetimleri de belge maliyetlerini etkileyebilir.

Belgelendirme kuruluşları genellikle, belge maliyetlerini belirlemek için organizasyonun faaliyetlerini, ürün ve hizmetlerini, çalışan sayısını, süreçlerini, lokasyonunu, faaliyet süresini ve diğer kriterleri dikkate alan bir teklif hazırlamaktadır.

Q-Mark Belgesi almak için organizasyonların, belgelendirme süreci için belirli bir bütçe ayırması gerekmektedir. Bu bütçe, belgelendirme kuruluşunun teklifi, belge yenileme, gözetim denetimleri, belge kayıt ücretleri ve diğer maliyetler gibi unsurları içerebilir.

Genel olarak, Q-Mark Belgesi almanın maliyeti, organizasyonun büyüklüğü, faaliyet alanı, kalite yönetim sistemi uygulamalarının karmaşıklığı ve belgelendirme kuruluşunun fiyat politikasına bağlı olarak değişebilir. Ancak, bu belgenin alınması, organizasyonun kalite yönetim sistemlerinin uluslararası bir standarta uygunluğunu kanıtlar ve müşterilerin, tedarikçilerin ve paydaşların güvenini kazandırabilir.

Q-Mark Sertifikası Süresi Ve Yenileme

Q-Mark Belgesi, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenen bir süre için geçerlidir ve belge süresi genellikle üç yıl olarak belirlenir. Belge süresi, belgelendirme kuruluşunun belge yenileme denetimini gerçekleştirdiği tarihten itibaren başlar.

Belge yenileme denetimi, Q-Mark Belgesi’nin süresini uzatmak için yapılan bir denetimdir. Belge yenileme denetimi, ISO 9001 standardına uygunluğu doğrulamak ve organizasyonun kalite yönetim sistemi uygulamalarının hala etkili olduğunu belirlemek için gerçekleştirilir. Belge yenileme denetimi, belge süresinin sona ermesinden önce birkaç ay önce planlanmalıdır.

Belge yenileme süreci, organizasyonun kalite yönetim sistemleri ve faaliyetleri hakkında güncel bilgileri içeren bir başvuru formu doldurulmasıyla başlar. Ardından, belgelendirme kuruluşu, organizasyonun kalite yönetim sistemi uygulamalarını değerlendirmek için bir denetim planı hazırlar. Denetim, saha denetimi ve belge denetimi aşamalarından oluşur.

Belge yenileme süreci başarıyla tamamlandığında, organizasyon, Q-Mark Belgesi’ni yeniler ve belge süresi üç yıl daha uzatılır. Belge yenileme süreci, organizasyonun kalite yönetim sistemi uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmesi ve belgenin süresini yenilemek için belgelendirme kuruluşu ile işbirliği yapması gerektiğini gösterir.

Q-Mark Belgesi Danışmanlık

Q-Mark Belgesi almak isteyen organizasyonlar, belge alımı sürecinde uzman danışmanlık firmalarından destek alabilirler. Bu danışmanlık firmaları, ISO 9001 standardı ve Q-Mark Belgesi gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olduklarından, organizasyonların belge alım sürecinde yol gösterici rol oynayabilirler.

Q-Mark Belgesi danışmanlık hizmetleri, organizasyonun kalite yönetim sistemlerinin oluşturulması, uygulanması ve belgelendirme sürecindeki işlemlerin yönetilmesi gibi konuları içerebilir. Danışmanlık firmaları, organizasyonların belge alım sürecinde aşağıdaki konularda destek sağlayabilirler:

 • Kalite yönetim sistemi oluşturma: Danışmanlık firmaları, organizasyonun ihtiyaçlarına göre bir kalite yönetim sistemi oluşturabilir ve organizasyonun kalite politikasını ve hedeflerini belirleyebilirler.
 • Dokümantasyon hazırlama: Danışmanlık firmaları, ISO 9001 standardı ve Q-Mark Belgesi gereklilikleri doğrultusunda organizasyonun dokümantasyonunu hazırlayabilirler.
 • Süreçlerin tanımlanması: Danışmanlık firmaları, organizasyonun süreçlerini belirleyebilir ve bu süreçleri ISO 9001 standardına uygun hale getirebilirler.
 • Eğitimler: Danışmanlık firmaları, organizasyonun çalışanlarını ISO 9001 standardı ve Q-Mark Belgesi gereklilikleri hakkında bilgilendirebilir ve eğitimler düzenleyebilirler.
 • Denetim hazırlığı: Danışmanlık firmaları, organizasyonun belge alım süreci öncesinde denetim hazırlığı yapmasına yardımcı olabilirler.

Q-Mark Belgesi danışmanlık hizmetleri, organizasyonların belge alım sürecinde kaynak ve zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca, organizasyonların kalite yönetim sistemlerinin ISO 9001 standardına uygunluğunu ve Q-Mark Belgesi gerekliliklerini doğru bir şekilde anlamalarını sağlar.

Q-Mark Belgesi Faydaları

Q-Mark Belgesi, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi uygulamalarının uluslararası bir standarta uygun olduğunu doğrular. Bu belgenin birçok faydası vardır, örneğin:

 • Müşteri Güveni: Q-Mark Belgesi, müşterilerin organizasyona güvenini artırır. Belge, organizasyonun kalite yönetim sistemi uygulamalarının ISO 9001 standardına uygunluğunu doğrular.
 • Rekabet Avantajı: Q-Mark Belgesi, organizasyona rekabet avantajı sağlar. Belge, organizasyonun kalite yönetim sistemi uygulamalarının uluslararası bir standarda uygun olduğunu gösterir.
 • Tedarikçi İlişkileri: Q-Mark Belgesi, organizasyonun tedarikçileri ile ilişkilerini güçlendirir. Belge, tedarikçilerin organizasyona olan güvenini artırır ve kaliteli ürünlerin sağlanmasını kolaylaştırır.
 • İşletme İyileştirme: Q-Mark Belgesi, organizasyonun kalite yönetim sistemlerinin sürekli olarak iyileştirilmesini teşvik eder. Belge, organizasyonun işletme süreçlerini, verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırmak için gereken adımları atmasını sağlar.
 • Maliyet Azaltma: Q-Mark Belgesi, organizasyonun maliyetlerini azaltır. Belge, kalite yönetim sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi yoluyla işletme süreçlerinin verimliliğini artırır ve maliyetleri düşürür.
 • İşletme Yönetimi: Q-Mark Belgesi, organizasyonun yönetim sürecini kolaylaştırır. Belge, organizasyonun kalite yönetim sistemlerinin standarda uygunluğunu doğrular ve yönetimin işletme süreçlerini daha iyi yönetmesine olanak tanır.

Q-Mark Belgesi, organizasyonların müşteri memnuniyetini artırması, işletme süreçlerini iyileştirmesi, maliyetleri azaltması ve rekabet avantajı sağlaması için bir araçtır.