“Sınırsız Hizmet” vizyonu ile kendisini geleceğe taşımak için amacımız nitelikli insan kaynakları çalışanları yetiştirmektir

İnsan Kaynakları Politikamız

Sistem Kalite Belgelendirme ve Danışmanlık firmamız, rekabet ve büyüme gücünü arttırmak, kaliteli hizmet anlayışıyla sektördeki lider konumunu sürdürmek ve “Sınırsız Hizmet” vizyonu ile kendisini geleceğe taşımak için İnsan Kaynakları Yönetimi’ni iş strateji metotlarının odağında konumlar ve tüm İK yöntem ve uygulamalarını birbirine bağlı, bütünleşik bir sistemde yöneterek hizmet etmeyi hedefler.

Sistem Kalite firmamız, rekabet ve büyüme gücünü arttırmak, kaliteli hizmet anlayışıyla sektördeki lider konumunu sürdürmeyi kendine ilke edinmiştir.

Bu doğrultuda İnsan Kaynakları süreçlerimizi iş önceliklerimizin ve gelecek hedeflerimizin önünde tutarak;
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve sorumlulukları dahilinde iş süreçlerine şekil veren,
  • Sürekli gelişim ve iyileşme için çalışanlarına nitelikli ve ölçülebilir eğitim ve gelişim fırsatları sunmayı hedefleyen,
  • Çalışanların İç yeteneklerine odaklanarak çalışanlarının sırası ile; potansiyellerini fark etmesi, geliştirerek kullanabilmesi için eğitim ve gelişim ortamı hazırlayan,
  • Ekip çalışmasını ve takım olma bilincini destekleyen,
    Öğrenmeye ve gelişmeye açık olma anlayışı ile şirketimiz kültürüne yeni gelişmeleri entegre etmeyi,
  • Çalışanlarımızın iş ve özel yaşam dengesini desteklemeyi hedefleyen,
  • Bireysel, çevresel ve toplumsal problemlere karşı sorumluluk bilinci yüksek bireyler ile toplumun refahına ve huzuruna hizmet etmeyi amaçlayan bir yaklaşım içinde olmayı süreçlerimizi sürekli bu amaçlar doğrultusunda iyileştirmeyi ve geliştirmeyi hedefleriz.