ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

ISO  45001 Nedir?

ISO  45001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) standardıdır. Bu standard, iş yerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri belirlemek, önlemek ve yönetmek için kuruluşlara rehberlik etmektedir. Bu standardın amacı, işyerlerindeki kazaların ve hastalıkların önlenmesine, çalışanların sağlığının korunmasına ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

ISO  45001, çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak için sistematik bir yaklaşım sunar ve bir işletmenin İSGYS performansını yönetmesine yardımcı olur. Bu standard, işletmelerin tüm sektörlerde ve herhangi bir boyutta uygulayabilecekleri esnek bir yapıya sahiptir. Ayrıca, işletmelerin yasal gerekliliklere uyum sağlamalarını ve iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak izlemelerini sağlar.

ISO  45001 Belgesi

ISO  45001 belgesi, bir işletmenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) standardına uygunluğunu belirten bir sertifikadır. Bu belge, bir üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından verilir ve işletmenin İSGYS’nin gerekliliklerini yerine getirdiğini gösterir.

ISO  45001 belgesi, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği performansını arttırmalarına ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumalarına yardımcı olur. Bu belge, işletmelerin İSGYS yönetim sistemi kurallarına uyduklarını ve yönetim sisteminin sürekli geliştirildiğini gösterir. ISO  45001 belgesi, işletmelerin müşterileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları tarafından da tanınır ve itibarlarını arttırır.

Bir işletme, ISO  45001 belgesi almak için öncelikle İSGYS standardının gerekliliklerine uygun bir sistem kurmalı ve uygulamalıdır. Daha sonra, bir üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından belgelendirme sürecine girerler. Belgelendirme süreci, işletmenin İSGYS yönetim sistemini inceler ve belgelendirme kuruluşu, İSGYS’nin gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirerek ISO  45001 belgesini verir veya vermez.

ISO  45001 Belgesini Kimler Alabilir?

ISO  45001 belgesini herhangi bir işletme, herhangi bir sektörde ve herhangi bir büyüklükteki işletme alabilir. Bu belge, işletmelerin çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumalarına ve İSGYS yönetim sistemlerini sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olur.

ISO  45001 belgesi almak isteyen bir işletme, öncelikle İSGYS standardının gerekliliklerine uygun bir sistem kurmalı ve uygulamalıdır. Bu standardın gereklilikleri, işletmenin İSGYS yönetim sistemi politikası, risk yönetimi, acil durum hazırlığı, çalışan eğitimi ve performans ölçümü gibi konuları kapsar.

Daha sonra, işletme, belgelendirme sürecine girebilir ve bir üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme, işletmenin İSGYS yönetim sistemini inceler ve belgelendirme kuruluşu, İSGYS’nin gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirerek ISO  45001 belgesini verir veya vermez.

ISO  45001 belgesi, işletmelerin çalışanların sağlığı ve güvenliğine önem verdiğini ve İSGYS yönetim sistemlerini sürekli olarak geliştirdiğini gösterir. Bu belge, işletmelerin müşterileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları tarafından da tanınır ve itibarlarını artırır.

ISO  45001 Belgesi Temel Gereksinimleri Nelerdir?

ISO  45001 belgesi için temel gereksinimler şunlardır:

 • İSGYS yönetim sistemi oluşturmak: İşletmeler, ISO 45001 belgesi almak için bir İSGYS yönetim sistemi oluşturmalıdır. Bu sistem, çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri belirlemek, önlemek ve yönetmek için işletme tarafından kabul edilen bir politika, prosedürler, talimatlar ve belgelendirilmiş kayıtlar içermelidir.
 • Risk yönetimi: İSGYS yönetim sistemi, işletmelerin çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri belirlemesine ve yönetmesine yardımcı olmalıdır. İşletmeler, riskleri değerlendirmeli, riskleri azaltmak için önlemler almalı ve risk yönetimini sürekli olarak gözden geçirmelidir.
 • Acil durum hazırlığı: İSGYS yönetim sistemi, işletmelerin acil durumlarla ilgili hazırlıklarını yapmasına yardımcı olmalıdır. İşletmeler, acil durumlarda ne yapacaklarını, kimin ne yapacağını ve acil durumun etkilerini nasıl azaltacaklarını belirlemelidir.
 • Çalışan eğitimi: İSGYS yönetim sistemi, işletmelerin çalışanlarını İSGYS konularında eğitmesine yardımcı olmalıdır. İşletmeler, çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ve işletme tarafından kabul edilen İSGYS politikasını anlamalarını sağlamalıdır.
 • Performans ölçümü: İSGYS yönetim sistemi, işletmelerin İSGYS performansını ölçmesine ve değerlendirmesine yardımcı olmalıdır. İşletmeler, İSGYS performansını sürekli olarak izlemeli ve iyileştirme fırsatlarını belirlemelidir.

Bu temel gereksinimlerin yanı sıra, ISO  45001 belgesi için diğer gereksinimler de bulunmaktadır. Bu gereksinimler, işletmelerin İSGYS yönetim sistemi politikalarını açıkça belirlemeleri, İSGYS performansını sürekli olarak izlemeleri, İSGYS ile ilgili yasal ve düzenleyici gereksinimleri yerine getirmeleri ve İSGYS ile ilgili belgeleri kontrol etmelerini içerir.

ISO  45001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO  45001 belgesi almak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:

 1. İSGYS yönetim sistemi oluşturma: İlk adım, ISO 45001 belgesi almak isteyen bir işletmenin İSGYS yönetim sistemi oluşturmasıdır. Bu sistem, çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri belirlemek, önlemek ve yönetmek için işletme tarafından kabul edilen bir politika, prosedürler, talimatlar ve belgelendirilmiş kayıtlar içermelidir.
 2. İSGYS yönetim sistemi uygulama: İkinci adım, İSGYS yönetim sisteminin işletme tarafından uygulanmasıdır. İşletme, İSGYS yönetim sistemi politikası ve prosedürlerini tüm çalışanlarına açıklayarak ve onların eğitimlerini vererek İSGYS kültürünü geliştirmelidir.
 3. Belgelendirme kuruluşu seçimi: Üçüncü adım, bir belgelendirme kuruluşu seçmektir. Belgelendirme kuruluşu, ISO 45001 standardının gerekliliklerine uygunluğu değerlendirecek ve ISO  45001 belgesini verip veremeyeceğini belirleyecektir.
 4. Belgelendirme denetimi: Dördüncü adım, belgelendirme kuruluşunun İSGYS yönetim sisteminin ISO 45001 gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirmek için belgelendirme denetimi yapmasıdır. Denetim, işletme tarafından sağlanan bilgi ve belgelerin yanı sıra işletmedeki faaliyetlerin gözlemlenmesini de içerebilir.
 5. ISO 45001 belgesi verilmesi: Beşinci ve son adım, belgelendirme kuruluşunun İSGYS yönetim sistemi ve işletmenin ISO  45001 gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirdikten sonra ISO  45001 belgesinin verilmesidir. ISO  45001 belgesi, bir üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından verilir ve işletmenin İSGYS’nin gerekliliklerini yerine getirdiğini gösterir.

ISO  45001 belgesi, belirli bir süre için geçerlidir ve belirli periyotlarda tekrar değerlendirme yapılması gerekmektedir. İşletme, ISO  45001 belgesini yenilemek için belirli aralıklarla tekrar belgelendirme denetimi yapmalıdır.

ISO  45001 Belgesi Standard Maddeleri

ISO  45001 standardının madde numaraları ve açıklamaları şunlardır:

 • Kapsam: ISO 45001 belgesinin kapsamını belirler. Bu madde, standardın hangi işletmeleri kapsadığını açıklar.
 • Normatif referanslar: Bu madde, ISO 45001 belgesi için diğer standardların referansını verir.
 • Terimler ve tanımlar: Bu madde, ISO 45001 belgesinde kullanılan terimleri ve tanımları açıklar.
 • İSGYS Yönetim Sistemi: Bu madde, işletmelerin İSGYS yönetim sistemi oluşturmasını ve uygulamasını açıklar.
 • Liderlik ve Yönetim Taahhüdü: Bu madde, işletme liderlerinin İSGYS yönetim sistemi politikasına bağlılığını ve İSGYS yönetim sisteminin başarılı olması için liderliğin rolünü vurgular.
 • Planlama: Bu madde, İSGYS yönetim sistemi için planlama aşamasını açıklar. Bu aşamada, işletmeler riskleri değerlendirir ve İSGYS performansını ölçmek için hedefler ve göstergeler belirler.
 • Destek: Bu madde, İSGYS yönetim sistemi için destekleyici işlemleri açıklar. Bu işlemler arasında, kaynakların tahsisi, personel eğitimi ve belge kontrolü yer alır.
 • İşletme: Bu madde, İSGYS yönetim sisteminin işletmesi için gereklilikleri açıklar. Bu gereklilikler arasında, riskleri azaltmak için önlemler almak, acil durum hazırlığı ve performans ölçümü yer alır.
 • Performans değerlendirmesi: Bu madde, İSGYS yönetim sistemi için performans değerlendirmesini açıklar. Bu aşamada, işletmeler İSGYS performansını ölçer, izler ve İSGYS yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesi için fırsatlar belirler.
 • İyileştirme: Bu madde, İSGYS yönetim sistemi için sürekli iyileştirme gerekliliklerini açıklar. İşletmeler, İSGYS yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesi için fırsatlar belirler ve bu fırsatları değerlendirerek İSGYS performansını artırır.

ISO  45001 Belgesi Denetim Belgelendirme

ISO  45001 belgesi, bir işletmenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) standardına uygunluğunu belirten bir sertifikadır. Bu belge, bir üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından verilir ve işletmenin İSGYS’nin gerekliliklerini yerine getirdiğini gösterir.

ISO  45001 belgesi almak isteyen bir işletme, öncelikle İSGYS standardının gerekliliklerine uygun bir sistem kurmalı ve uygulamalıdır. Daha sonra, bir üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından belgelendirme sürecine girerler. Belgelendirme süreci, işletmenin İSGYS yönetim sistemi kurallarına uyduklarını ve yönetim sisteminin sürekli geliştirildiğini değerlendirir.

Belgelendirme süreci, iki aşamadan oluşur:

 • Belge Hazırlık Denetimi: Bu denetim, ISO 45001 belgesi için hazırlık aşamasında gerçekleştirilir. Belge hazırlık denetimi, işletmenin İSGYS yönetim sistemi belgelerini ve politikalarını inceler ve ISO  45001 standardının gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini değerlendirir. Bu denetim, işletmeye eksiklikleri ve geliştirilmesi gereken alanları bildirir.
 • Belgelendirme Denetimi: Bu denetim, işletmenin İSGYS yönetim sisteminin ISO 45001 gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirmek için gerçekleştirilir. Belgelendirme denetimi, işletmenin İSGYS yönetim sistemi belgelerini, politikalarını ve uygulamalarını inceler ve ISO  45001 standardının gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirir. Denetim sonucunda, belgelendirme kuruluşu ISO  45001 belgesinin verilip verilmeyeceğine karar verir.

ISO  45001 belgesi denetimleri, işletmelerin İSGYS yönetim sistemi performansını değerlendirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur. Bu belge, işletmelerin çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumalarına ve İSGYS yönetim sistemlerini sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olur.

ISO  45001 Belgesi Dökümantasyon Şartları

ISO  45001 belgesi almak isteyen bir işletmenin İSGYS yönetim sistemi belgeleri, ISO  45001 standardının gerekliliklerini karşılamalı ve belge dökümantasyon şartlarını yerine getirmelidir.

ISO  45001 belgesi için dökümantasyon şartları şunlardır:

 • Politika: İşletme, İSGYS yönetim sistemi politikası belirlemeli ve bu politikayı işletme içinde yayınlamalıdır.
 • Prosedürler: İSGYS yönetim sistemi prosedürleri, İSGYS yönetim sisteminin uygulanmasını yönetmek için belirlenir ve yazılır.
 • Talimatlar: İSGYS yönetim sistemi talimatları, İSGYS yönetim sistemi prosedürlerinin uygulanmasını yönetmek için belirlenir ve yazılır.
 • Belgeler: İSGYS yönetim sistemi belgeleri, İSGYS yönetim sisteminin uygulanmasına ilişkin tüm belgeleri kapsar.
 • Kayıtlar: İSGYS yönetim sistemi kayıtları, İSGYS yönetim sistemi ile ilgili tüm kayıtları içerir.

ISO  45001 belgesi için gerekli dökümantasyon, belgelendirme kuruluşunun İSGYS yönetim sistemi belgelerini ve kayıtlarını incelemesi için sağlanmalıdır. Belge dökümantasyonu, İSGYS yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesine katkıda bulunacak şekilde tutarlı ve düzenli olarak güncellenmelidir.

ISO  45001 belgesi için gerekli dökümantasyon, işletmenin İSGYS yönetim sistemi uygulamasını ve İSGYS performansını ölçmesine yardımcı olur. Ayrıca, bu dökümantasyon, işletmelerin müşterileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları tarafından da tanınır ve itibarlarını artırır.

ISO  45001 Belgesi Danışmanlık

ISO  45001 belgesi danışmanlığı, işletmelere İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) standardı olan ISO  45001 belgesi almak için destek sağlayan bir hizmettir. Bu danışmanlık hizmeti, işletmelere İSGYS yönetim sistemi oluşturma, uygulama, belgelendirme süreci ve sürekli geliştirme konularında uzmanlık sağlar.

ISO  45001 belgesi danışmanlık hizmetleri, işletmelerin İSGYS yönetim sistemi kurmalarına ve uygulamalarına yardımcı olur. Danışmanlar, işletmenin mevcut İSGYS performansını değerlendirir ve ISO  45001 standardının gerekliliklerine uygun bir İSGYS yönetim sistemi oluşturulmasında işletmelere rehberlik eder.

ISO  45001 belgesi danışmanlık hizmetleri, işletmelerin ISO  45001 belgesi almak için gereken belgelendirme sürecinde de destek sağlar. Danışmanlar, işletmeleri belge hazırlık denetimi ve belgelendirme denetimi süreçlerinde hazırlar ve belgelendirme kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

ISO  45001 belgesi danışmanlık hizmetleri, İSGYS yönetim sistemi performansını sürekli olarak iyileştirmek için işletmelere destek sağlar. Danışmanlar, işletmelerin İSGYS yönetim sistemlerindeki zayıf noktaları ve iyileştirme fırsatlarını belirler ve işletmelerin İSGYS performansını artırmak için öneriler sunar.

ISO  45001 belgesi danışmanlık hizmetleri, işletmelere İSGYS yönetim sistemi oluşturma, uygulama ve belgelendirme süreci konularında uzmanlık sağlar. Bu hizmetler, işletmelerin çalışanların sağlığı ve güvenliği için gereken İSGYS yönetim sistemini kurmalarına yardımcı olur ve işletmelerin ISO  45001 belgesi alarak müşterileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları tarafından tanınmalarını sağlar.

ISO  45001 Belgesi Eğitim

ISO  45001 belgesi eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) standardı olan ISO  45001 belgesinin gerekliliklerini ve İSGYS yönetim sistemi kurulumu, uygulaması ve sürekli iyileştirilmesi konularında eğitim veren bir hizmettir. Bu eğitimler, işletmelerin çalışanların sağlığı ve güvenliği için gerekli olan İSGYS yönetim sistemi oluşturmasına ve uygulamasına yardımcı olur.

ISO  45001 belgesi eğitimleri, işletmelerin ISO  45001 standardının gerekliliklerini anlamalarına ve İSGYS yönetim sistemi oluşturma sürecinde rehberlik eder. Eğitimler, işletmelerin İSGYS yönetim sistemi politikası, hedefleri, iş süreçleri ve prosedürleri oluşturma konularında bilgi verir.

ISO  45001 belgesi eğitimleri, işletmelerin İSGYS yönetim sistemi uygulama konusunda da destek sağlar. Eğitimler, işletmelerin İSGYS yönetim sistemi prosedürlerini uygulamasını ve İSGYS yönetim sistemi performansını ölçmesini ve iyileştirmesini sağlayacak araçları kullanmasını öğretir.

ISO  45001 belgesi eğitimleri, işletmelerin İSGYS yönetim sistemi belgelerini hazırlama ve belgelendirme sürecine hazırlanmalarına da yardımcı olur. Eğitimler, işletmelerin belge hazırlık denetimi ve belgelendirme denetimi süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

ISO  45001 belgesi eğitimleri, işletmelerin İSGYS yönetim sistemlerinin sürekli geliştirilmesine de yardımcı olur. Eğitimler, işletmelerin İSGYS performansını ölçmesini ve iyileştirmesini sağlayacak araçları kullanmasını ve İSGYS yönetim sistemi performansını sürekli olarak izlemesini öğretir.

ISO  45001 belgesi eğitimleri, işletmelerin İSGYS yönetim sistemi konusunda bilinçlenmelerine, İSGYS yönetim sistemi oluşturma ve uygulama konusunda yetkinlik kazanmalarına ve İSGYS yönetim sistemi performansını sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olur.

ISO  45001 Sertifika Süresi Ve Yenileme Şartları

ISO  45001 belgesi, bir işletmenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) standardına uygunluğunu belirten bir sertifikadır. Bu sertifika, belirli bir süre için geçerlidir ve belgelendirme kuruluşları tarafından verilen sertifika süresi ve yenileme şartları belirli kurallara tabidir.

ISO  45001 belgesi sertifika süresi, belgelendirme kuruluşları tarafından belirlenir ve genellikle üç yıl geçerlidir. Bu süre boyunca, işletmenin İSGYS yönetim sistemi performansı ve standardın gerekliliklerine uygunluğu düzenli olarak denetlenir.

ISO  45001 belgesi sertifikasının yenileme şartları, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenir ve ISO  45001 standardının gerekliliklerine uygunluğu doğrulanarak gerçekleştirilir. ISO  45001 belgesi sertifikası süresinin dolmasına yakın bir tarih önceden belirlenir ve sertifika yenileme süreci başlatılır.

ISO  45001 belgesi sertifikası yenileme sürecinde, işletmenin İSGYS yönetim sistemi performansı, ISO  45001 standardının gerekliliklerine uygunluğu ve sürekli geliştirilmesi değerlendirilir. Sertifika yenileme süreci, belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülür ve belirli bir süre içinde tamamlanması gereken işlemleri içerir.

Sertifika yenileme süreci, işletmenin İSGYS yönetim sistemi performansı ve ISO  45001 standardının gerekliliklerine uygunluğu doğrulanarak gerçekleştirilir. Sertifikası yenilenmeyen işletmeler, ISO  45001 belgesini kaybederler ve belge almak için yeniden başvuru yapmaları gerekebilir.

ISO  45001 belgesi sertifika süresi ve yenileme şartları, işletmelerin İSGYS yönetim sistemi performansının sürekli olarak izlenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini gösterir. İSGYS yönetim sistemi performansını sürekli olarak iyileştirerek, işletmeler sertifikalarının süresini uzatabilir ve ISO  45001 belgesinin verdiği saygınlığı koruyabilirler.

ISO  45001 Belgesi Maliyet

ISO  45001 belgesi almak için gerekli maliyetler, işletmenin büyüklüğü, faaliyet alanı, personel sayısı ve İSGYS yönetim sistemi zaten mevcut olup olmaması gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. İSGYS yönetim sistemi kurmak ve ISO  45001 belgesi almak bir işletmenin maliyetini etkileyen birçok faktör vardır.

ISO  45001 belgesi almak için gerekli maliyetler şunları içerebilir:

 • İSGYS yönetim sistemi kurulumu: İşletmenin İSGYS yönetim sistemi kurulumu, ISO 45001 belgesi almak için ilk adımdır. İSGYS yönetim sistemi kurulumu için gerekli olan çalışmaların ve zamanın işletmenin büyüklüğüne, faaliyet alanına ve mevcut İSGYS yönetim sistemi durumuna göre farklılıklar gösterebilir.
 • Danışmanlık hizmetleri: İşletmeler, İSGYS yönetim sistemi kurulumu ve ISO 45001 belgesi alım sürecinde danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyabilirler. Danışmanlık hizmetleri, İSGYS yönetim sistemi kurulumu, belge hazırlama, belge denetimi ve belgelendirme için ek maliyetler doğurabilir.
 • Eğitim: İSGYS yönetim sistemi kurulumu ve ISO 45001 belgesi alımı için gerekli olan eğitimler, işletmelerin personelini İSGYS yönetim sistemi hakkında bilgilendirmek için yapılır. Eğitimler, işletmelerin personel sayısına ve eğitim ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterir.
 • Belgelendirme maliyeti: ISO 45001 belgesi almak için belgelendirme kuruluşlarına başvurmak gerekir. Belgelendirme kuruluşları, belge hazırlık denetimi ve belgelendirme denetimi için ücret talep ederler.
 • Sürekli geliştirme: ISO 45001 belgesi almak, İSGYS yönetim sistemi performansını sürekli olarak geliştirmeyi de gerektirir. İşletmeler, İSGYS yönetim sistemi performansını sürekli olarak izlemek ve iyileştirmek için kaynakları ayırmalıdırlar.

ISO  45001 belgesi almak için gereken maliyetler, işletmenin mevcut İSGYS yönetim sistemi durumuna, personel sayısına, faaliyet alanına ve belge hazırlık denetimi ve belgelendirme denetimi için belgelendirme kuruluşuna ödenecek ücrete bağlı olarak değişebilir.

ISO  45001 Belgesi İçin Gerekli Belgeler

ISO  45001 belgesi için gereken belgeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) kurulumu ve uygulaması sürecinde oluşturulan belgeleri içerir. Bu belgeler, ISO  45001 standardının gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmalıdır ve belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenecektir. İşte ISO  45001 belgesi için gereken belgelerden bazıları:

 • İSGYS politikası: İSGYS yönetim sistemi politikası, İSGYS hedeflerini ve İSGYS yönetim sisteminin amaçlarını belirten ve üst yönetim tarafından onaylanmış bir belgedir.
 • Risk analizleri: İSGYS yönetim sistemi kapsamında, işletmenin faaliyetleri ve iş süreçleri için risk analizleri ve değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bu analizler, işletmenin risklerini ve tehlikelerini belirlemeye yardımcı olur.
 • İSGYS prosedürleri: İSGYS yönetim sistemi prosedürleri, İSGYS yönetim sistemi uygulamalarının nasıl yapılacağını ve kim tarafından yapılacağını tanımlayan bir belgedir.
 • İSGYS talimatları: İSGYS talimatları, İSGYS yönetim sistemi uygulamalarının detaylı açıklamalarını ve işletmede yapılan işlemlere yönelik talimatları içeren bir belgedir.
 • İSGYS performans raporları: İSGYS yönetim sistemi performans raporları, İSGYS yönetim sistemi kapsamında yapılacak olan denetimlerin sonuçlarını ve İSGYS performansını gösteren bir belgedir.
 • İSGYS denetim raporları: İSGYS yönetim sistemi kapsamında yapılacak olan denetimlerin sonuçlarını gösteren bir belgedir.
 • İSGYS eğitim kayıtları: İSGYS eğitim kayıtları, İSGYS eğitimlerine katılanların isimlerini, eğitim tarihlerini ve eğitim konularını içeren bir belgedir.

ISO  45001 belgesi için gereken belgeler işletmenin büyüklüğüne, faaliyet alanına ve mevcut İSGYS yönetim sistemi durumuna göre farklılık gösterebilir. Ancak, ISO  45001 standardının gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmış ve belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenebilecek belgelerin bulunması gerekmektedir.