AEEE Yönetmeliği

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

AEEE Yönetmeliği Nedir?

AEEE, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nin kısaltmasıdır. Bu yönetmelik, Türkiye’deki atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimini ve kontrolünü düzenleyen bir yönetmeliktir.

AEEE Yönetmeliği, Avrupa Birliği’nin Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Atıklarının Kontrolü Direktifi’ne (WEEE Direktifi) dayanarak hazırlanmıştır. Bu yönetmelik, Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tüm elektrikli ve elektronik eşyaların atık yönetimi sürecini düzenlemekte ve atıkların çevreye zarar vermeden toplanmasını, geri dönüştürülmesini ve bertaraf edilmesini sağlamaktadır.

AEEE Yönetmeliği, üreticilerin ve ithalatçıların atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması, taşınması, geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesi için gerekli olan tüm işlemleri yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu yönetmelikle, atık yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, çevrenin korunması ve geri dönüşüm faaliyetlerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

AEEE Yönetmeliği Kapsamına Giren Kuruluşlar

AEEE Yönetmeliği, Türkiye’de elektrikli ve elektronik eşya üreten, ithal eden veya satan her türlü kuruluşu kapsamaktadır. Bu kuruluşlar arasında elektronik ürün üreticileri, ithalatçıları, toptancıları, perakendecileri, ikinci el eşya satıcıları, atık toplayıcıları, geri dönüşüm tesisleri, kamu kurumları ve belediyeler yer almaktadır.

AEEE Yönetmeliği kapsamındaki elektrikli ve elektronik eşyalar arasında televizyonlar, bilgisayarlar, yazıcılar, cep telefonları, küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, lambalar, elektrikli oyuncaklar, tıbbi cihazlar, güneş panelleri ve diğer elektronik eşyalar yer almaktadır.

AEEE Yönetmeliği’nin amacı, bu kuruluşların atık yönetimi faaliyetlerini düzenleyerek çevre koruma ve geri dönüşüm faaliyetlerini teşvik etmektir. Bu nedenle, AEEE Yönetmeliği kapsamındaki kuruluşlar, atık toplama, taşıma, geri dönüştürme ve bertaraf etme işlemlerini yapmakla yükümlüdürler.

AEEE Yönetmeliği Temel Gereksinimler

AEEE Yönetmeliği kapsamındaki kuruluşlar için temel gereksinimler şunlardır:

 • Atık toplama, taşıma, geri dönüştürme ve bertaraf etme işlemlerini yapmakla yükümlüdürler.
 • Ürettikleri veya ithal ettikleri elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüştürülebilir malzemelerini tasarlamalı ve üretmelidirler.
 • Atık yönetimi faaliyetlerini yürütmek için uygun tesisleri kurmalı veya bu faaliyetleri yapan tesislerle sözleşme yapmalıdırlar.
 • Atık yönetimi faaliyetlerini düzenli olarak raporlamalıdırlar.
 • Atık yönetimi faaliyetleri sırasında çevreyi korumak için gerekli tedbirleri almalıdırlar.
 • Atık yönetimi faaliyetleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalıdırlar.
 • Atık yönetimi faaliyetleri sırasında çevre mevzuatına uygun hareket etmelidirler.

Ayrıca, AEEE Yönetmeliği kapsamındaki kuruluşlar, elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması, taşınması, geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesi için tüm gerekli ekipmanları temin etmekle yükümlüdürler. Bu ekipmanlar arasında, toplama araçları, depolama kapasitesi, geri dönüşüm tesisleri ve bertaraf tesisleri gibi unsurlar yer almaktadır. Kuruluşlar, atık yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirirken, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde faaliyet göstermelidirler.

AEEE Yönetmeliği Kapsamında Yapılması Gerekenler?

AEEE Yönetmeliği kapsamında yapılmaları gerekenler şu şekildedir:

 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama: Üretici veya ithalatçılar, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması için tesisler veya atık yönetimi şirketleri ile sözleşme yapmak zorundadır. Toplanan atıklar belirli sürelerde tesislere veya atık yönetimi şirketlerine teslim edilir.
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Taşıma: Toplanan atık elektrikli ve elektronik eşyalar, taşıma işlemleri için uygun şekilde paketlenmelidir. Taşıma işlemlerinde kullanılacak araçların atıkların türüne ve taşınacağı mesafeye uygun olması gerekir. Ayrıca, taşıma işlemlerinde çevreyi ve insan sağlığını korumak için gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Geri Dönüşümü: Atık elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşümü, geri dönüşüm tesislerinde gerçekleştirilmelidir. Geri dönüşüm süreci, malzemelerin ayrıştırılması, temizlenmesi, parçalanması, yeniden kullanımı veya yeniden işlenmesi işlemlerini içerir. Geri dönüşüm sürecinde çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde hareket edilmelidir.
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bertarafı: Geri dönüştürülemeyen atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık yönetimi şirketleri tarafından bertaraf edilir. Bu işlemler çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır.
 • Kayıt ve Raporlama: AEEE Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren üretici veya ithalatçılar, atık yönetimi faaliyetlerini düzenli olarak kayıt altına almak ve ilgili kurumlara raporlamak zorundadır.
 • Eğitim: Atık yönetimi faaliyetlerinde görev alan personel, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde hareket etmek için gerekli eğitimleri almalıdır.

AEEE Yönetmeliği’ne uygun hareket eden kuruluşlar, çevrenin korunması ve kaynakların verimli kullanılması açısından önemli bir rol oynamaktadırlar.

AEEE Yönetim Danışmanlığı

AEEE Yönetim Danışmanlığı, atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü ve yönetimi konusunda kurumlara danışmanlık hizmeti sunan bir hizmettir. Bu danışmanlık hizmeti, kurumların AEEE Yönetmeliği’ne uygun hareket etmeleri ve atık yönetimi faaliyetlerini daha verimli bir şekilde yapmaları için tasarlanmıştır.

AEEE Yönetim Danışmanlığı hizmetleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Mevzuat Analizi: Kuruluşların, AEEE Yönetmeliği’ne uygun olup olmadıklarının tespit edilmesi ve atık yönetimi faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi.
 • Atık Yönetim Planı Hazırlama: Kuruluşların, atık yönetimi faaliyetlerini düzenlemek için gerekli olan planların hazırlanması.
 • Geri Dönüşüm Süreçleri ve Teknikleri Danışmanlığı: Kuruluşların, geri dönüşüm süreçleri ve teknikleri konusunda bilgilendirilmesi ve bu süreçlerin nasıl daha verimli hale getirilebileceği konusunda danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Atık Yönetim Sistemi Uygulama Danışmanlığı: Kuruluşların, atık yönetim faaliyetlerini daha verimli bir şekilde yapmaları için atık yönetim sistemlerinin nasıl kurulacağı konusunda danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Eğitim Hizmetleri: Kuruluşların, atık yönetimi konusunda eğitim alması ve bu konuda farkındalıklarının arttırılması için eğitim hizmetleri sunulması.

AEEE Yönetim Danışmanlığı, kurumların atık yönetimi faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yapmalarına ve çevrenin korunmasına katkı sağlamalarına yardımcı olmaktadır.