Sosyal Uygunluk Denetimleri

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Sosyal Uygunluk Denetimleri

Kurumsal sosyal uygunluk denetimleri, bir kuruluşun etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygunluğunu kontrol etmek için yapılan bir dizi değerlendirme ve inceleme sürecidir. Bu denetimler, işletmenin faaliyetleri ve uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemelere ve sektörel standartlara uygunluğunu belirlemeye yardımcı olur.

Kurumsal sosyal uygunluk denetimleri, işletmelerin toplumsal ve çevresel etkilerini, iş etiğini, çalışanların haklarını, iş sağlığı ve güvenliğini, veri gizliliğini ve şeffaflığı değerlendirmeyi içerir. Ayrıca, işletmenin tedarik zincirindeki tedarikçilerinin de sosyal uygunluk standartlarına uygunluğunu kontrol etmek de önemli bir unsurdur.

Bu denetimlerin amacı, işletmenin etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun olarak iş yapmasını sağlamak ve müşterilere, çalışanlara ve topluma karşı sorumlu bir şekilde hareket ettiğini göstermektir. Bu sayede işletme, itibarını korurken, riskleri azaltır ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturur.

Sosyal Uygunluk Denetimleri Gereksinimleri

Sosyal uygunluk denetimleri, bir kuruluşun etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygunluğunu kontrol etmek için yapılan önemli bir süreçtir. Bu denetimlerin başarılı olması için belirli gereksinimlerin karşılanması gerekmektedir. Bu gereksinimler şunlardır:

Şeffaflık

Sosyal uygunluk denetimleri, kuruluşun şeffaflığına bağlıdır. Denetimler sırasında, kuruluşun çalışanları ve yöneticileri, denetim ekibine gerekli bilgileri sağlamalıdır.

Ekipman ve kaynakların hazırlanması

Sosyal uygunluk denetimleri, bir denetim ekibi tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle, ekipman ve kaynakların hazırlanması gerekmektedir. Bu ekipmanlar arasında denetim formları, kontrol listeleri, veri kayıt araçları, kamera veya fotoğraf makineleri gibi araçlar yer alabilir.

Standartların belirlenmesi

 Sosyal uygunluk denetimleri, belirlenmiş standartlara uygunluğun kontrol edilmesiyle gerçekleştirilir. Bu nedenle, denetimler için uygun standartların belirlenmesi gerekmektedir. Bu standartlar, kuruluşun sektörüne ve faaliyet alanına göre değişiklik gösterir.

Yerel yasalara uygunluk

Sosyal uygunluk denetimleri, yerel yasalara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle, denetim ekibi, yerel yasalar hakkında bilgi sahibi olmalı ve denetimler sırasında bu yasalara uygun hareket etmelidir.

Uzmanlık

Sosyal uygunluk denetimleri, genellikle denetimlerde uzmanlaşmış kişiler tarafından gerçekleştirilir. Bu uzmanlar, denetimlerde karşılaşılabilecek sorunları belirleyebilir ve bu sorunların çözümü için öneriler sunabilir.

İş sağlığı ve güvenliği belgeleri

İşletmenin çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika, prosedürler ve belgeler sağlanmalıdır. Bu belgeler arasında, risk değerlendirme raporları, güvenlik planları, yangın güvenlik planları gibi belgeler yer alabilir.

Bu gereksinimlerin karşılanması, sosyal uygunluk denetimlerinin başarılı olması için önemlidir.

Sosyal Uygunluk Denetimleri Danışmanlık

Sosyal uygunluk denetimleri danışmanlık hizmetleri, kuruluşların etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygunluğunu belirlemelerine yardımcı olmak için sağlanan bir hizmettir. Bu danışmanlık hizmetleri, kuruluşların denetim yapmak için gerekli uzmanlık ve kaynaklara sahip olmadığı durumlarda faydalıdır.

Sosyal uygunluk denetimleri danışmanlık hizmetleri, kuruluşların etik ve sosyal sorumluluk standartlarını belirlemelerine, kuruluş içi denetim ekipleri oluşturmalarına ve denetim planlarının hazırlanmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, denetim sonuçlarına göre düzeltici eylem planları hazırlamalarına yardımcı olabilirler.

Bu danışmanlık hizmetleri ayrıca, kuruluşların tedarik zincirindeki tedarikçilerinin sosyal uygunluk standartlarına uygunluğunu kontrol etmelerine yardımcı olabilir. Tedarik zincirindeki tedarikçilerin sosyal uygunluk standartlarına uygunluğu, kuruluşların itibarını koruması ve riskleri azaltması için önemlidir.

Sosyal uygunluk denetimleri danışmanlık hizmetleri, kuruluşların etik ve sosyal sorumluluk standartlarına uygunluğunu artırmalarına yardımcı olabilir. Bu hizmetler, kuruluşların sosyal uygunluk konusunda daha bilinçli olmalarına ve çalışanlarının, müşterilerinin ve toplumun beklentilerine uygun hareket etmelerine yardımcı olabilir.

Sosyal Uygunluk Denetimleri Dokümantasyon Gereksinimleri

Sosyal uygunluk denetimleri, kuruluşların etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygunluğunu kontrol etmek için yapılan bir dizi inceleme ve değerlendirme sürecidir. Bu denetimlerin başarılı olması için belirli dökümantasyon gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler şunları içerebilir:

 • Denetim Planı: Denetim planı, sosyal uygunluk denetimlerinde kullanılan ana belgelerden biridir. Denetim planı, denetim ekibinin hangi kriterlere göre denetim yapacağını ve denetim sürecinin nasıl gerçekleştirileceğini belirler.
 • Denetim Raporu: Denetim raporu, sosyal uygunluk denetimlerinin sonucunu içeren bir rapordur. Bu rapor, denetim ekibinin kuruluşun uygunluk durumunu nasıl değerlendirdiğini, tespit edilen sorunları, önerilen düzeltici eylemleri ve denetim sonrası yapılacak takip faaliyetlerini içerir.
 • Çalışan El Kitapları: Çalışan el kitapları, kuruluşun etik ve sosyal sorumluluk politikalarını ve uygulamalarını açıklayan belgelerdir.
 • Bu belgeler, kuruluşun çalışanlarının etik ve sosyal sorumluluk standartlarına uygun hareket etmelerini sağlar.
 • Sözleşmeler: Sosyal uygunluk denetimleri, kuruluşun tedarik zincirindeki tedarikçilerinin uygunluk durumunu da kontrol etmektedir. Bu nedenle, kuruluş ve tedarikçileri arasında imzalanan sözleşmelerin, sosyal uygunluk standartlarını içermesi önemlidir.
 • Kayıt Tutma Sistemi: Sosyal uygunluk denetimleri sırasında, denetim ekibi tespit ettiği sorunları ve önerilen düzeltici eylemleri kaydetmelidir. Bu nedenle, kuruluşun bir kayıt tutma sistemi olması önemlidir.

Bu dökümantasyon gereksinimleri, sosyal uygunluk denetimlerinin başarılı olması ve sonuçlarının doğru bir şekilde kaydedilmesi için önemlidir. Ayrıca, bu gereksinimler, kuruluşların ilerideki denetimler için bir referans noktası oluşturmasına da yardımcı olabilir.

Sıkça Sorulanlar

Sosyal uygunluk denetimleri, bir kuruluşun etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygunluğunu kontrol etmek için yapılan bir dizi inceleme ve değerlendirme sürecidir. Bu denetimlerin işyeri gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

 • Politikalar ve Prosedürler: Kuruluşların etik ve sosyal sorumluluk ilkeleri için belirlediği politikalar ve prosedürler, sosyal uygunluk denetimlerinde önemli bir rol oynar. Bu belgelerin işyerinde hazır bulunması gerekmektedir.
 • Eğitimler: Kuruluşların sosyal uygunluk politikalarını ve uygulamalarını çalışanlarına aktarması önemlidir. Bu nedenle, sosyal uygunluk denetimleri sırasında, kuruluşların çalışanların eğitim durumlarının belgelendirilmesi gerekmektedir.
 • Çalışan Kayıtları: Sosyal uygunluk denetimleri, kuruluşun işe alım süreci, çalışma saatleri, ücret ve diğer çalışan hakları ile ilgili uygunluk durumunu da kontrol eder. Bu nedenle, kuruluşların çalışan kayıtlarının doğru ve güncel olması gerekmektedir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği: Kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği politikaları, sosyal uygunluk denetimleri sırasında da kontrol edilir. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği ekipmanları, işyeri sağlık muayeneleri ve diğer ilgili belgelerin hazır bulunması gerekmektedir.
 • İletişim Kanalları: Sosyal uygunluk denetimleri sırasında, kuruluşların çalışanlarının şikayet, öneri ve diğer geri bildirimlerini alabilmeleri için uygun iletişim kanallarının olması önemlidir. Bu kanalların belgelenmesi ve çalışanlar tarafından kullanılabilir durumda olması gerekmektedir.

Bu gereksinimler, sosyal uygunluk denetimlerinin başarılı olması için önemlidir. İşyeri gereksinimlerinin sağlanması, kuruluşların sosyal uygunluk standartlarına uygun hareket ettiğini gösterir ve işyerindeki çalışanların haklarının korunmasına yardımcı olur.

Sosyal uygunluk denetimleri, bir kuruluşun etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygunluğunu kontrol etmek için yapılan bir dizi inceleme ve değerlendirme sürecidir. Sosyal uygunluk denetimlerinin avantajları şunlardır:

 • İtibar: Sosyal uygunluk denetimleri, bir kuruluşun etik ve sosyal sorumluluk standartlarına uygun hareket ettiğini gösterir. Bu da kuruluşun itibarını artırır ve müşterilerin güvenini kazanmasına yardımcı olur.
 • Risk Azaltma: Sosyal uygunluk denetimleri, kuruluşun risklerini azaltır. Bu denetimler, tedarik zincirindeki tedarikçilerin sosyal uygunluk standartlarına uygunluğunu da kontrol eder. Bu sayede, kuruluş, sosyal uygunlukla ilgili sorunlardan kaynaklanabilecek cezalar, itibar kaybı ve diğer risklerden kaçınır.
 • Sürdürülebilirlik: Sosyal uygunluk denetimleri, kuruluşların sürdürülebilirliklerini artırır. Bu denetimler, kuruluşların çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini ölçmelerine yardımcı olur. Bu da, kuruluşların sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmasına yardımcı olur.
 • Şeffaflık: Sosyal uygunluk denetimleri, kuruluşların şeffaflığını artırır. Denetim sonuçları, kuruluşların çalışanları, müşterileri ve diğer ilgili taraflarla paylaşılabilir. Bu sayede, kuruluşların toplumla iletişimi artar ve toplumun beklentilerine uygun hareket etmesi sağlanır.
 • Uyumluluk: Sosyal uygunluk denetimleri, kuruluşların yasal düzenlemelere ve sektörel standartlara uygunluğunu kontrol eder. Bu da, kuruluşların uyumluluğunu artırır ve yasal sorunlardan kaynaklanabilecek riskleri azaltır.

Bu avantajlar, sosyal uygunluk denetimlerinin kuruluşlar için önemli olduğunu gösterir. Sosyal uygunluk denetimleri, kuruluşların etik ve sosyal sorumluluk standartlarına uygun hareket etmesini sağlar, riskleri azaltır, sürdürülebilirliği artırır, şeffaflığı artırır ve uyumluluğu sağlar.