Sedex – Smeta Denetimi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Sedex – Smeta Denetimi

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), bir tedarik zinciri yönetim platformudur ve SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) ise SEDEX üyelerinin etik ticaret denetimini yönetmek için kullanılan bir denetim aracıdır.

SMETA, tedarik zinciri üyelerinin etik iş uygulamalarına uygunluğunu değerlendirmek için bir dizi denetim kriteri içerir. SMETA, işletmelerin çevresel, sosyal ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını değerlendirmek için kullanılan bir denetim yöntemidir.

SEDEX üyeleri, SMETA denetimlerini kullanarak, tedarik zincirlerindeki etik uygulamaları izleyebilir ve iyileştirebilirler. Bu, tedarik zincirindeki işletmelerin etik uygulamalarını destekleyerek, işletmelerin sürdürülebilirliğini artırır ve işletmelerin sosyal sorumluluğunu yerine getirmelerine yardımcı olur.

 

Online Ücretsiz Randevu Planla

SMETA denetimleri, çalışan hakları, çalışma saatleri, ücretler, disiplin uygulamaları, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda işletmelerin performansını değerlendirir. Bu denetimler, işletmelerin tedarik zincirindeki etik uygulamalarını iyileştirmelerine yardımcı olur.

Sedex - Smeta Denetimi Temel Gereksinimleri Nelerdir?

SEDEX-SMETA denetimi, tedarik zinciri üyelerinin etik iş uygulamalarını değerlendirmek için kullanılan bir denetim yöntemidir. SMETA denetimleri, bir işletmenin sosyal, çevresel ve iş sağlığı ve güvenliği performansını değerlendirmek için kullanılan bir dizi kriter içerir.

SMETA denetimleri, aşağıdaki temel gereksinimlere dayanır:

Çalışan hakları

İşletme çalışanlarının insan haklarına saygı göstermesi gerekmektedir. Bu kapsamda, işletmelerin çalışanların özgürlükleri, örgütlenme hakları, sendikal hakları, çalışma saatleri, ücretleri, disiplin uygulamaları, çocuk işçi çalıştırmama gibi konularda uygun uygulamaları olması gerekmektedir.

İşletme yönetimi

İşletmelerin yönetim yapısı, finansal durumu, işletme politikaları, risk yönetimi gibi konular da SMETA denetimlerinde değerlendirilir.

Çevresel performans

İşletmelerin çevresel performansı da denetlenmektedir. Bu kapsamda, işletmelerin çevre yönetimi, atık yönetimi, su yönetimi, enerji verimliliği gibi konularda uygulamalarının olması gerekmektedir.

Tedarik zinciri belgeleri

 İşletmenin tedarik zinciri ile ilgili politika, prosedürler ve belgeleri sağlanmalıdır. Bu belgeler arasında, tedarik zinciri yönetimi politikaları, tedarikçi değerlendirme formları gibi belgeler yer alabilir.

İş sağlığı ve güvenliği

İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları da SMETA denetimlerinde değerlendirilir. İşletmelerin, iş kazalarını önleme, işçi sağlığı ve güvenliği, yangın güvenliği, acil durum planları gibi konularda uygun uygulamaları olması gerekmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği belgeleri

İşletmenin çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika, prosedürler ve belgeler sağlanmalıdır. Bu belgeler arasında, risk değerlendirme raporları, güvenlik planları, yangın güvenlik planları gibi belgeler yer alabilir.

SMETA denetimleri, işletmelerin tedarik zincirindeki etik uygulamalarını geliştirmelerine yardımcı olur ve işletmelerin sosyal sorumluluğunu yerine getirmelerine yardımcı olur.

Sedex - Smeta Denetimi Dokümantasyon Şartları

SEDEX-SMETA denetimi için belirli dokümantasyon şartları bulunmaktadır. Bu şartlar, denetimlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine ve sonuçların doğru bir şekilde raporlanmasına yardımcı olur. SMETA denetimi için gereken dokümantasyon şartları aşağıdaki gibidir:

  • İşletmenin yasal kayıtları: İşletmenin yasal kayıtları, işletmenin resmi olarak kayıtlı olduğunu ve vergi yasalarına uyduğunu doğrulamak için denetmenler tarafından kontrol edilir.
  • İşletmenin politikaları ve prosedürleri: İşletmenin insan hakları, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği politikaları ve prosedürleri gibi konularda yazılı belgeleri bulunmalı ve denetmenler tarafından kontrol edilmelidir.
  • Çalışanlarla ilgili kayıtlar: İşletmenin çalışanlarına ilişkin kayıtlar, çalışanların kimlik bilgilerini, işe alınma tarihlerini, çalışma saatlerini, ücretlerini ve diğer çalışan haklarına ilişkin bilgileri içermelidir.
  • Tedarikçi kayıtları: İşletmenin tedarikçileriyle ilgili kayıtlar, tedarikçilerin kimlik bilgilerini, tedarikçi işletmelerin etik uygulamalarını doğrulamak için gerekli olan diğer bilgileri içermelidir.
  • Risk analizleri: İşletmenin yaptığı risk analizleri ve bu analizler sonucunda alınan önlemler, denetmenler tarafından kontrol edilmelidir.
  • İletişim kayıtları: İşletmenin tedarik zinciri üyeleriyle yaptığı iletişimlerle ilgili kayıtlar, özellikle tedarik zinciri üyelerinin etik uygulamalarına ilişkin olarak yapılan iletişimler kaydedilmelidir.

SMETA denetimi için gereken dokümantasyon şartları işletmelerin denetimlere hazırlıklı olmalarını sağlar ve denetmenlere işletmenin etik uygulamalarını doğru bir şekilde değerlendirme imkanı verir.