Basınç Ölçer Ce Belgesi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Basınç Ölçer Ce Belgesi

Basınç ölçerler, ölçülen basınç değerini gösteren cihazlardır. CE belgesi, Avrupa Birliği ülkelerinde satılan ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevre açısından uygun olduğunu belirten bir uygunluk işaretidir.

Basınç ölçerler, CE belgesi almak için Avrupa Birliği Yönergesi 2014/68/AB’ye uygun olarak tasarlanmalı ve üretilmelidir. Bu yönerge, basınçlı ekipmanların üretimi, tasarımı ve piyasaya sürülmesi için temel gereklilikleri belirler.

CE belgesi almak için, üretici önce basınç ölçerlerinin ilgili standartlara uygun olduğunu kanıtlamalıdır. Daha sonra, ürünlerin tam uygunluk beyanını hazırlamalı ve ürünleri test eden bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvurmalıdır. Değerlendirme kuruluşu, ürünlerin AB yönergesine uygunluğunu doğrular ve CE belgesi verir.

CE belgesi, bir ürünün Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımını sağlar ve ürünün uygunluk açısından AB mevzuatına uygun olduğunu gösterir. Ancak, CE belgesi, ürünün kalitesi veya performansı hakkında bir değerlendirme sağlamaz.

Basınç Ölçer Ce Belgesi Temel Gereksinimleri Nelerdir?

Basınç ölçerlerin CE belgesi alabilmesi için, Avrupa Birliği Yönergesi 2014/68/AB’ye uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmaları gerekmektedir. Bu yönerge, basınçlı ekipmanların üretimi, tasarımı ve piyasaya sürülmesi için temel gereklilikleri belirler.

Basınç ölçerlerin CE belgesi alabilmeleri için aşağıdaki temel gereksinimleri sağlamaları gerekmektedir:

 • Tasarım ve üretim: Basınç ölçerlerin tasarımı ve üretimi, güvenlik, sağlık ve çevre açısından uygun olmalıdır.
 • Teknik dosya: Üretici, ürünlerle ilgili teknik dosyalar hazırlamalıdır. Bu dosyalar, ürünlerin tasarımı, üretimi, montajı, test edilmesi, bakımı ve onarımı hakkında bilgi içermelidir.
 • Risk değerlendirmesi: Üretici, ürünlerin güvenliği açısından risk değerlendirmesi yapmalı ve riskleri önlemek için gerekli tedbirleri almalıdır.
 • Uygunluk değerlendirme prosedürü: Üretici, ürünlerin AB yönergesine uygunluğunu doğrulamak için bir uygunluk değerlendirme prosedürü uygulamalıdır.
 • CE işareti: Ürünler üzerinde CE işareti bulunmalıdır. Bu işaret, ürünlerin AB yönergesine uygun olduğunu gösterir.
 • Etiketleme: Ürünler üzerinde gerekli etiketleme yapılmalıdır. Etiketler, ürünlerin doğru kullanımı ve bakımı hakkında bilgi içermelidir.
 • İzlenebilirlik: Üretici, ürünlerin izlenebilirliğini sağlamalıdır. Bu, ürünlerin seri numaralarının kaydedilmesi ve müşteri hizmetleri için kullanılması anlamına gelir.

Yukarıdaki temel gereksinimlerin tümü sağlandığında, basınç ölçerler CE belgesi alabilir ve Avrupa Birliği ülkelerinde satılabilir.

Basınç Ölçer Ce Belgesi Nasıl Alınır?

Basınç ölçerlerin CE belgesi alınması için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 • Ürün tasarımı: Basınç ölçerlerin tasarımı, AB yönergesine uygun olacak şekilde yapılmalıdır. Bu yönerge, basınçlı ekipmanların tasarımı, üretimi ve piyasaya sürülmesi için temel gereklilikleri belirler.
 • Teknik dosya hazırlama: Üretici, ürünlerle ilgili teknik dosyalar hazırlamalıdır. Bu dosyalar, ürünlerin tasarımı, üretimi, montajı, test edilmesi, bakımı ve onarımı hakkında bilgi içermelidir.
 • Uygunluk değerlendirme prosedürü: Üretici, ürünlerin AB yönergesine uygunluğunu doğrulamak için bir uygunluk değerlendirme prosedürü uygulamalıdır. Bu, ürünlerin test edilmesi, değerlendirilmesi ve onaylanması anlamına gelir.
 • CE işareti ve etiketleme: Ürünler üzerinde CE işareti bulunmalıdır. Ayrıca, ürünlerin doğru kullanımı ve bakımı hakkında bilgi içeren etiketler de yer almalıdır.
 • Bağımsız değerlendirme: Üretici, ürünlerin uygunluk değerlendirme prosedürünü tamamladıktan sonra, bir bağımsız değerlendirme kuruluşuna başvurmalıdır. Bu kuruluş, ürünlerin AB yönergesine uygunluğunu doğrular ve CE belgesi verir.
 • Belgeleme: Üretici, CE belgesini alır ve ürünlerin üzerine CE işaretini yerleştirir.

Basınç ölçerlerin CE belgesi alabilmesi için üretici, yukarıda belirtilen adımları tamamlamalıdır. CE belgesi, ürünlerin AB yönergesine uygun olduğunu gösterir ve Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımını sağlar.

Basınç Ölçer Ce Belgesi Dökümantasyon Şartları

Basınç ölçerlerin CE belgesi alabilmesi için, üretici tarafından belirli dökümantasyon şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu dökümanlar, ürünün tasarımı, üretimi, testi ve uygunluk değerlendirme prosedürleri hakkında bilgi içermelidir. Aşağıda, basınç ölçerlerin CE belgesi için gerekli dökümantasyon şartları yer almaktadır:

 • Ürün tasarımı ve spesifikasyonları: Bu dökümanlar, ürünlerin tasarımı, spesifikasyonları, malzeme özellikleri ve teknik özelliklerini içermelidir. Bu dökümanlar ayrıca, ürünlerin kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili bilgi de içermelidir.
 • Üretim prosedürleri: Bu dökümanlar, ürünlerin üretimi sırasında uygulanan prosedürleri, kalite kontrol önlemlerini ve kullanılan ekipmanları içermelidir.
 • Test raporları: Bu dökümanlar, ürünlerin test edilmesi sırasında alınan verileri ve sonuçları içermelidir. Bu testler, ürünlerin AB yönergesine uygunluğunu doğrulamak için yapılmalıdır.
 • Uygunluk beyanı: Üretici, ürünlerin AB yönergesine uygunluğunu beyan etmelidir. Uygunluk beyanı, ürünlerin tasarımı, üretimi, testi ve uygunluk değerlendirme prosedürlerinin uygun olduğunu belirtir.
 • CE belgesi: Ürünlere CE belgesi veren bağımsız değerlendirme kuruluşu tarafından verilen belge.
 • Kullanım kılavuzları ve etiketleme: Ürünlerin doğru kullanımı, bakımı ve onarımı hakkında bilgi içeren kullanım kılavuzları ve etiketlerin yer aldığı dökümanlar.

Yukarıda belirtilen dökümanlar, üretici tarafından hazırlanmalı ve uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından incelenmelidir. Bu dökümanlar, ürünlerin AB yönergesine uygun olduğunu doğrulayan CE belgesi alınması için gereklidir.

Basınç Ölçer Ce Belgesi Denetim Ve Belgelendirme

Basınç ölçerlerin CE belgesi alabilmesi için, üreticilerin uygunluk değerlendirme prosedürlerini tamamlaması ve bağımsız bir değerlendirme kuruluşu tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Bu kuruluşlar, ürünlerin AB yönergesine uygunluğunu doğrular ve CE belgesi verirler. Aşağıda, basınç ölçerlerin CE belgesi denetim ve belgelendirme süreci hakkında daha detaylı bilgi yer almaktadır:

 • Uygunluk değerlendirme prosedürleri: Üreticiler, ürünlerinin AB yönergesine uygun olduğunu doğrulamak için uygunluk değerlendirme prosedürleri uygulamalıdır. Bu prosedürler, ürünlerin tasarımı, üretimi, testi ve uygunluk değerlendirme süreçlerini içermektedir.
 • Bağımsız değerlendirme kuruluşları: Üreticiler, ürünlerinin uygunluğunu doğrulamak için bağımsız bir değerlendirme kuruluşuna başvurmalıdır. Bu kuruluşlar, ürünlerin test edilmesi ve uygunluğu hakkında bir rapor hazırlarlar.
 • CE belgesi: Bağımsız değerlendirme kuruluşu, ürünlerin AB yönergesine uygunluğunu doğrularsa, CE belgesi verir. Bu belge, ürünlerin AB yönergesine uygun olduğunu gösterir ve Avrupa Birliği ülkelerinde satılmasına izin verir.
 • Denetimler: Bağımsız değerlendirme kuruluşları, üreticilerin uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve ürünlerinin uygunluğunu doğrulamak için düzenli denetimler yaparlar. Bu denetimler, ürünlerin sürekli olarak AB yönergesine uygun olduğunu doğrulamak için gereklidir.
 • Belgeleme: Üreticiler, CE belgesini aldıktan sonra, ürünlerin üzerine CE işaretini yerleştirirler. Bu işaret, ürünlerin AB yönergesine uygun olduğunu gösterir.

Yukarıda belirtilen adımlar, basınç ölçerlerin CE belgesi alabilmesi için gereklidir. Bu süreç, ürünlerin güvenliği, sağlığı ve çevre açısından uygun olduğunu doğrular ve Avrupa Birliği ülkelerinde satılmasına izin verir.

Basınç Ölçer Ce Belgesi Standart Ve Normları

Basınç ölçerlerin CE belgesi alabilmesi için uygun standartlar ve normlara uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olması gerekmektedir. Aşağıda, basınç ölçerlerin uygunluğunu doğrulamak için kullanılan bazı standartlar ve normlar yer almaktadır:

 • EN 837-1: Bu standart, mekanik basınç ölçüm cihazlarının genel gerekliliklerini belirler. Bu standartta, basınç ölçerlerin tasarımı, boyutları, işlevleri ve doğruluk sınıfları hakkında bilgi yer alır.
 • EN 837-3: Bu standart, mekanik basınç ölçüm cihazlarının göstergeleri hakkında bilgi içerir. Bu standartta, göstergelerin tasarımı, boyutları ve işlevleri hakkında bilgi yer alır.
 • EN 10204: Bu norm, ürünlerin kalite kontrolü ve belgelendirilmesi hakkında bilgi içerir. Bu norm, ürünlerin test sonuçları, üretim prosedürleri ve malzeme sertifikaları gibi bilgileri içeren bir belgeleme sürecini belirler.
 • PED 2014/68/AB: Bu yönerge, basınçlı ekipmanların tasarımı, üretimi ve piyasaya sürülmesi için gereklilikleri belirler. Bu yönerge, basınç ölçerlerin uygunluğunu doğrulamak için kullanılan bir yönergelerden biridir.
 • ISO 5171: Bu norm, gaz basınç regülatörlerinin tasarımı ve performansı hakkında bilgi içerir. Bu norm, basınç ölçerlerin doğru şekilde kalibre edilmesi ve test edilmesi için gereklidir.

Bu standartlar ve normlar, basınç ölçerlerin AB yönergesine uygun olarak tasarlanmasını ve üretilmesini sağlamaktadır. Bu da ürünlerin CE belgesi almasına olanak tanır ve Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımını sağlar.

Basınç Ölçer Ce Belgesi Testi

Basınç ölçerlerin CE belgesi alabilmesi için, ürünlerin uygunluk değerlendirme süreci kapsamında çeşitli testlere tabi tutulması gerekmektedir. Bu testler, ürünlerin AB yönergesine uygunluğunu doğrulamak ve güvenliği sağlamak için yapılmaktadır. Aşağıda, basınç ölçerlerin CE belgesi testleri hakkında daha detaylı bilgi yer almaktadır:

 • Doğruluk testi: Bu test, basınç ölçerlerin doğruluğunu belirlemek için yapılır. Bu test, ölçüm aralığı boyunca ürünlerin ölçüm sonuçlarını ölçerek, doğruluk sınıflarına uygun olup olmadıklarını belirler.
 • Yükseklik testi: Bu test, basınç ölçerlerin yükseklik değişimleri karşısında performansını belirlemek için yapılır. Bu test, basınç ölçerlerin yükseklik değişimlerine yanıt verme kapasitesini ölçerek, ürünlerin doğru çalışmasını sağlar.
 • Titreşim testi: Bu test, basınç ölçerlerin titreşimli ortamlarda performansını belirlemek için yapılır. Bu test, ürünlerin titreşimli ortamlarda stabil çalışmasını sağlayarak, doğru sonuçlar vermesini sağlar.
 • Sızdırmazlık testi: Bu test, basınç ölçerlerin sızdırmazlığını belirlemek için yapılır. Bu test, ürünlerin basınçlı ortamlarda sızdırmazlık seviyesini ölçerek, güvenli çalışmalarını sağlar.
 • Çevresel testler: Bu testler, basınç ölçerlerin çevresel faktörlere (nem, sıcaklık, UV ışınları vb.) karşı dayanıklılığını belirlemek için yapılır. Bu testler, ürünlerin dayanıklılığını ve uzun ömürlülüğünü sağlar.

Bu testler, üreticiler tarafından gerçekleştirilir ve bağımsız bir değerlendirme kuruluşu tarafından incelenir. Bu testler, basınç ölçerlerin CE belgesi alabilmesi için gereklidir ve ürünlerin güvenliği, sağlığı ve çevre açısından uygun olduğunu doğrular.

Basınç Ölçer Ce Sertifikası Ne Kadar Zamanda Alınabilir?

Basınç ölçerlerin CE sertifikası alınması, üreticinin uygunluk değerlendirme prosedürlerini tamamlaması ve bağımsız bir değerlendirme kuruluşu tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Bu süreç, ürünün tasarımı, üretimi ve testi için gereken zamanın yanı sıra, belgeleme süreci için de zaman alabilir. Aşağıdaki faktörler, CE belgesi alınma süresini etkileyebilir:

 • Ürünün karmaşıklığı: Ürünün tasarımı ve özellikleri ne kadar karmaşık ise, uygunluk değerlendirme süreci o kadar uzun sürebilir. Daha karmaşık ürünler, testlerin tamamlanması ve belgeleme sürecinin tamamlanması için daha fazla zaman gerektirebilir.
 • Üreticinin hazırlığı: Üretici, uygunluk değerlendirme prosedürleri için gereken tüm dökümantasyonu ve testleri tamamlamak için hazır olmalıdır. Eksik dökümanlar veya test sonuçları, sürecin uzamasına neden olabilir.
 • Değerlendirme kuruluşunun kapasitesi: Bağımsız değerlendirme kuruluşlarının yoğunluğu, CE belgesi alınma süresini etkileyebilir. Kuruluşun iş yükü ne kadar yoğunsa, belgeleme süreci de o kadar uzun sürebilir.
 • Mevcut yasal düzenlemeler: Mevcut yasal düzenlemeler ve gereksinimler, CE belgesi alınma süresini etkileyebilir. Yeni gereksinimlerin eklenmesi veya değiştirilmesi, uygunluk değerlendirme sürecini uzatabilir.

Genel olarak, CE belgesi alınma süresi ürünün karmaşıklığına, üreticinin hazırlığına, bağımsız değerlendirme kuruluşunun kapasitesine ve mevcut yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Bu süre, üreticinin uygunluk değerlendirme prosedürlerini tamamlaması ve bağımsız bir değerlendirme kuruluşu tarafından denetlenmesi gerektiğinden, birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

Basınç Ölçer Ce Belgesi Faydaları Nelerdir?

Basınç ölçerlerin CE belgesi alması, ürünün AB yönergesine uygunluğunu doğrular ve Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımını sağlar. Bunun yanı sıra, CE belgesi almanın faydaları şunlardır:

 • Güvenilirlik: CE belgesi, ürünlerin güvenli, sağlıklı ve çevre açısından uygun olduğunu doğrular. Bu da müşterilerin ürünlere olan güvenini artırır.
 • Piyasada rekabet avantajı: CE belgesi almak, ürünlerin AB ülkelerinde satış yapabilmesini sağlar. Bu da ürünlerin pazar payını artırır ve rekabet avantajı sağlar.
 • Yasal uyumluluk: CE belgesi, ürünlerin AB yönergesine uygunluğunu gösterir ve yasal uyumluluğunu sağlar. Bu da üreticilerin yasal gereksinimlere uygun hareket etmesini sağlar.
 • Dış pazarlara erişim: AB ülkelerinde satış yapabilen ürünler, diğer ülkelerde de satış yapma potansiyeline sahiptir. Bu da üreticilerin dış pazarlara erişimini artırır.
 • Kalite standartları: CE belgesi almak, ürünlerin uygun kalite standartlarına sahip olduğunu gösterir. Bu da ürünlerin daha kaliteli olduğunu ve müşterilerin memnuniyetini artırdığını gösterir.
 • Kurumsal imaj: CE belgesi almak, üreticilerin kurumsal imajını güçlendirir. Bu da müşterilerin marka algısını artırır ve şirketin itibarını korur.
 • Ürünlerin geri çağrılmasını önleme: CE belgesi, ürünlerin güvenli, sağlıklı ve çevre açısından uygun olduğunu doğrular. Bu da ürünlerin geri çağrılma riskini azaltır ve şirketlere maliyet tasarrufu sağlar.

Tüm bu faydalar, basınç ölçerlerin CE belgesi almasının önemini gösterir ve üreticilerin AB yönergesine uygunluk için gerekli adımları atmasını gerektirir.