Çizel Pulluk Ce Belgesi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Çizel Pulluk Ce Belgesi

Çizel Pulluk CE belgesi, bir tarım ekipmanı olan çizel pulluğun Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygun olduğunu gösteren bir belgedir.

CE belgesi, AB’nin ürünlerin serbest dolaşımını sağlamak için ürünlerin uygunluğunu gösteren bir işaretidir. Bu belge, çizel pullukların AB pazarlarında serbest dolaşımına izin verir ve çiftçilerin bu ekipmanı güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlar.

Çizel pulluk CE belgesi, üreticinin ürününü AB standartlarına uygun şekilde tasarladığını, ürettiğini ve test ettiğini doğrulayan bir ürün uygunluk değerlendirmesi içerir. Bu belge, üreticinin veya distribütörünün AB’ye ihracat yapmak istediğinde gereklidir.

Çizel pulluk CE belgesi, üreticinin veya distribütörünün, ürününü AB pazarlarına ihraç etmek istediğinde uygunluk değerlendirmesi yapmasını gerektirir. Bu değerlendirme, çizel pulluğun sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygun olduğunu doğrular.

Çizel Pulluk Ce Belgesi Temel Gereksinimleri Nelerdir?

Çizel pulluk CE belgesi için temel gereksinimler, Avrupa Birliği tarafından belirlenen sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygunluğunun kanıtlanmasıdır. Bu standartlar, çizel pulluğun tasarımı, üretimi, testi ve işletilmesiyle ilgili bir dizi kriter içerir. Bazı temel gereksinimler şunları içerir:

 • Çevre koruma:Çizel pulluk, çevreye zarar vermeden kullanılmalı ve üretim sürecinde çevre dostu malzemeler kullanılmalıdır.
 • Sağlık ve güvenlik:Çizel pulluk, güvenli bir şekilde kullanılabilmeli ve operatörleri için uygun koruma önlemleri alınmalıdır. Bu, pullukta kullanılan malzemelerin sağlığa zararlı olmamasını, operatörlerin işlerini yaparken yaralanma veya hastalanma riskinin en aza indirilmesini içerir.
 • Tasarım:Çizel pulluk, tasarımında AB standartlarını karşılamalı ve üretim sürecinde kalite kontrol sistemleri kullanılmalıdır. Bu, çizel pulluğun herhangi bir tehlike veya kusur içermediğini doğrulamak için belirli testlerin yapılması anlamına gelir.
 • İşletim talimatları:Çizel pulluk, kullanım kılavuzları ve işletim talimatları ile birlikte sunulmalıdır. Bu, operatörlerin doğru şekilde kullanmalarına ve çizel pulluğun daha güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur.
 • Uygunluk değerlendirmesi:Çizel pulluk, uygunluk değerlendirmesi sürecinden geçirilmelidir. Bu süreç, çizel pulluğun AB standartlarına uygunluğunu doğrular ve çizel pulluk CE belgesinin verilmesi için gereklidir.

Bu temel gereksinimlerin yanı sıra, üreticilerin ve distribütörlerin çizel pulluğun güvenli kullanımı için uygun önlemleri alması ve müşterilere gerektiği gibi eğitim vermesi de gereklidir.

Çizel Pulluk Ce Belgesi Kapsamındaki Ürünler Nelerdir?

Çizel Pulluk CE belgesi kapsamındaki ürünler, Avrupa Birliği’nin (AB) belirlediği sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygun olan çizel pulluklardır. Bu standartlar, çizel pullukların tasarımı, üretimi, testi ve işletilmesiyle ilgili bir dizi kriter içerir.

Çizel Pulluk CE belgesi kapsamındaki ürünler, traktörlere takılan ve toprak işleme işlevi gören çizel pulluklardır. Bu pulluklar, tarım işletmelerinde toprağı çizerek ve parçalayarak, tohumların ekilmesi için uygun hale getirirler. Çizel pulluklar, farklı boyut ve şekillerde üretilirler ve traktöre farklı şekillerde monte edilebilirler.

Çizel Pulluk CE belgesi kapsamındaki ürünler, Avrupa Birliği içinde üretilen veya ihraç edilen tüm çizel pullukları kapsar. Bu belge, çizel pullukların AB pazarlarında serbest dolaşımını sağlar ve çiftçilerin bu ekipmanı güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlar. Çizel pulluk CE belgesi, üreticinin veya distribütörünün AB’ye ihracat yapmak istediğinde gereklidir.

Çizel Pulluk Ce Belgesi Nasıl Alınır?

Çizel pulluk CE belgesi, Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygun olan çizel pulluklar için gereklidir. Çizel pulluk üreticileri veya distribütörleri, çizel pulluklarını CE belgesi için uygun hale getirmek için aşağıdaki adımları takip etmelidirler:

 • Ürün uygunluk değerlendirmesi yapmak:Çizel pulluk üreticileri veya distribütörleri, ürünlerinin AB standartlarına uygun olduğunu göstermek için ürün uygunluk değerlendirmesi yapmalıdırlar. Bu değerlendirme, çizel pulluğun tasarımı, üretimi, testi ve işletilmesiyle ilgili bir dizi kriteri içerir. Bu sürecin sonunda, çizel pulluk CE belgesi için uygun hale getirilir.
 • Teknik dosya hazırlamak: Üretici veya distribütör, çizel pullukla ilgili teknik dosyayı hazırlamalıdır. Bu dosya, ürün uygunluk değerlendirmesinde kullanılan tüm test ve belgeleri içermelidir.
 • Bağımsız bir üçüncü taraf tarafından onaylatmak: Üretici veya distribütör, ürün uygunluk değerlendirmesi sürecinde bağımsız bir üçüncü tarafın onayını almalıdır. Bu onay, çizel pulluğun AB standartlarına uygunluğunu doğrular.
 • CE belgesi almak: Üretici veya distribütör, çizel pulluk için CE belgesi almak için ilgili otoritelere başvurmalıdır. Bu belge, çizel pulluğun AB standartlarına uygun olduğunu ve AB pazarlarında serbest dolaşımına izin verdiğini gösterir.

Çizel pulluk üreticileri veya distribütörleri, bu adımları takip ederek çizel pulluklarını CE belgesi için uygun hale getirebilirler. Bu belge, çizel pulluğun AB standartlarına uygunluğunu doğrular ve çiftçilerin bu ekipmanı güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlar.

Çizel Pulluk Ce Belgesi Standart Ve Normları Nelerdir?

Çizel Pulluk CE belgesi almak için, üreticilerin veya distribütörlerin, Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygun olması gerekmektedir. Bu standartlar, çizel pullukların tasarımı, üretimi, testi ve işletilmesiyle ilgili bir dizi kriter içerir. Bazı önemli standartlar ve normlar şunlardır:

 • Makine Direktifi (2006/42/EC): Bu direktif, makine güvenliği ve sağlığı ile ilgili standartları belirler ve makine üreticilerinin AB pazarlarında ürettikleri her türlü ürün için geçerlidir.
 • ISO 12100: Bu norm, güvenlikli makine tasarımı için temel gereklilikleri belirler ve makine üreticileri tarafından takip edilir.
 • ISO 4254: Bu norm, tarım traktörleri için toprak işleme makinaları için güvenlik gerekliliklerini belirler ve çizel pulluklar da dahil olmak üzere çeşitli tarım makinelerini kapsar.
 • ISO 17025: Bu norm, laboratuvarların ve test merkezlerinin kalite yönetim sistemleri ve teknik yeterlilikleri için gereklilikleri belirler ve ürün uygunluk değerlendirmesi sürecinde kullanılır.
 • EN 15939: Bu norm, toprak işleme makineleri için genel gereklilikleri belirler ve çizel pulluklar gibi toprak işleme ekipmanlarını kapsar.
 • EN ISO 4254-1: Bu norm, tarım traktörleri için toprak işleme makinalarının güvenlik gerekliliklerini belirler ve çizel pulluklar gibi toprak işleme ekipmanlarını kapsar.

Bu standartlar ve normlar, çizel pullukların AB standartlarına uygunluğunu sağlamak için üreticilerin veya distribütörlerin takip etmeleri gereken temel gereksinimlerdir. Üreticiler, bu standartları ve normları takip ederek, çizel pullukları için CE belgesi alabilirler.

Çizel Pulluk Ce Belgesi Testleri

Çizel Pulluk CE belgesi almak için, çizel pullukların Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygun olduğunu gösteren testlerin yapılması gerekmektedir. Bazı temel testler şunları içerir:

 • Çizel Pulluk Tasarımı Testleri:Çizel pulluk tasarımı testleri, pulluğun tasarımının AB standartlarına uygunluğunu doğrulamak için yapılır. Bu testler, çizel pulluğun güçlülüğünü, boyutlarını ve özelliklerini belirler.
 • Elektriksel Testler:Çizel pullukların elektriksel güvenlik testleri, pullukların elektrik sistemi ve kablo bağlantılarının doğru çalıştığından emin olmak için yapılır.
 • Fonksiyonel Testler: Fonksiyonel testler, çizel pulluğun işlevselliğini ve performansını doğrulamak için yapılır. Bu testler, çizel pulluğun toprağı çizme, parçalama ve tohum yatağı hazırlama gibi temel işlevlerini test eder.
 • Dayanıklılık Testleri: Dayanıklılık testleri, çizel pulluğun uzun ömürlü olup olmadığını ve yoğun kullanıma dayanabileceğini doğrulamak için yapılır.
 • Çevre Testleri:Çizel pullukların çevresel etkileri test edilir. Bu testler, çizel pullukların toprağa zarar vermeyen malzemelerden yapıldığını, çevre dostu olduğunu ve doğru bir şekilde atılabileceğini doğrular.
 • Kullanım Kılavuzu Testleri:Çizel pullukların kullanım kılavuzları, operatörlerin pulluğu doğru ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak için test edilir.

Bu testler, çizel pullukların AB standartlarına uygun olduğunu ve CE belgesi için uygun olduğunu doğrulamak için yapılır. Üreticiler veya distribütörler, çizel pulluklarının testlerini tamamladıktan sonra, uygunluk değerlendirmesi ve CE belgesi için başvurabilirler.

Çizel Pulluk Ce Belgesi Teknik Dosya Ve Dokümantasyon Şartları

Çizel Pulluk CE belgesi almak için, çizel pulluk üreticilerinin veya distribütörlerinin, teknik dosya ve dokümantasyon şartlarını karşılamaları gerekmektedir. Bu, çizel pulluğun AB standartlarına uygunluğunu doğrulamak ve CE belgesi için uygun olmasını sağlamak için gereklidir. Bazı önemli şartlar şunlardır:

 • Ürün Bilgileri: Teknik dosya, çizel pullukla ilgili ayrıntılı bilgiler içermelidir. Bu bilgiler arasında ürün adı, model numarası, imalatçı adı ve adresi, çizel pulluğun teknik özellikleri, işletme talimatları, servis bilgileri ve kullanım sınırları yer alır.
 • Ürün Uygunluk Değerlendirmesi: Teknik dosya, ürün uygunluk değerlendirmesi sürecinde kullanılan tüm test ve belgeleri içermelidir. Bu, çizel pulluğun AB standartlarına uygunluğunu doğrulayan tüm belgeleri içerir.
 • Kalite Kontrol Sistemleri: Teknik dosya, üretim sürecinde uygulanan kalite kontrol sistemlerini açıklamalıdır. Bu sistemler, çizel pulluğun her aşamasında üretimin kalitesini kontrol etmeyi amaçlar.
 • Risk Analizi: Teknik dosya, çizel pullukla ilgili risk analizi sonuçlarını içermelidir. Bu analiz, çizel pulluğun potansiyel risklerini belirler ve riskleri azaltmak için alınan önlemleri açıklar.
 • Kullanım Kılavuzu ve İşletme Talimatları: Teknik dosya, çizel pulluk için kullanım kılavuzlarını ve işletme talimatlarını içermelidir. Bu, operatörlerin doğru şekilde kullanmalarına ve çizel pulluğun daha güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur.
 • CE Belgesi: Teknik dosya, CE belgesinin verilmesi için gereken tüm bilgileri içermelidir.

Teknik dosya ve dokümantasyon şartları, çizel pullukların AB standartlarına uygunluğunu doğrulamak için gereklidir. Üreticiler veya distribütörler, bu şartları karşıladıktan sonra, çizel pulluklarının uygunluk değerlendirmesi ve CE belgesi için başvurabilirler.

Çizel Pulluk Ce Belgesi Denetim Ve Belgelendirme Süreci Nasıldır?

Çizel Pulluk CE belgesi denetim ve belgelendirme süreci, çizel pullukların Avrupa Birliği (AB) sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygun olduğunu doğrulamak için yapılan bir dizi adımdan oluşur. Bu süreç aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Uygunluk Değerlendirmesi:Çizel pulluk üreticisi veya distribütörü, çizel pulluklarının AB standartlarına uygun olduğunu doğrulayan uygunluk değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirme, çizel pulluğun tasarımı, üretimi, testi ve işletilmesiyle ilgili bir dizi kriteri içerir.
 • Bağımsız Değerlendirme: Üretici veya distribütör, çizel pulluklarının uygunluk değerlendirmesi sürecinde bağımsız bir üçüncü tarafın onayını alır. Bu, çizel pullukların AB standartlarına uygun olduğunu doğrular.
 • Teknik Dosya Hazırlama: Üretici veya distribütör, çizel pullukla ilgili teknik dosyayı hazırlar. Bu dosya, ürün uygunluk değerlendirmesinde kullanılan tüm test ve belgeleri içerir.
 • Notifiye Organizasyon Seçimi: Üretici veya distribütör, uygun notifiye organizasyonu seçer. Notifiye organizasyon, üreticinin veya distribütörün, ürün uygunluk değerlendirmesi sürecinde işbirliği yaptığı bağımsız bir kuruluştur.
 • Belgelendirme Süreci:Notifiye organizasyon, teknik dosyayı inceler ve çizel pullukların AB standartlarına uygun olduğunu doğrular. Bu sürecin sonunda, notifiye organizasyon, çizel pulluklar için CE belgesi verir.
 • Seri Üretim Süreci:Çizel pulluk üreticisi veya distribütörü, CE belgesi aldıktan sonra seri üretim sürecine başlar ve çizel pullukları AB pazarlarında serbestçe satabilir.

Çizel Pulluk CE belgesi denetim ve belgelendirme süreci, çizel pullukların AB standartlarına uygunluğunu doğrulamak için yapılan bir dizi adımdan oluşur. Üreticiler veya distribütörler, bu süreci takip ederek, çizel pulluklarını güvenli ve etkili bir şekilde kullanabilirler.

Çizel Pulluk Ce Belgesi Maliyeti Nedir?

Çizel Pulluk CE belgesi maliyeti, birçok farklı faktöre bağlıdır. Bu faktörler arasında çizel pulluğun özellikleri, üreticinin veya distribütörün bulunduğu ülke ve notifiye organizasyonun maliyetleri yer alabilir. Ancak, genel olarak, çizel pulluk CE belgesi için maliyetler şunları içerebilir:

 • Uygunluk Değerlendirmesi:Çizel pulluk üreticisi veya distribütörü, çizel pullukların AB standartlarına uygun olduğunu doğrulayan uygunluk değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirme için maliyetler, ürünün karmaşıklığına ve gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir.
 • Bağımsız Değerlendirme:Çizel pulluk üreticisi veya distribütörü, uygunluk değerlendirmesi sürecinde bağımsız bir üçüncü tarafın onayını alır. Bu, çizel pullukların AB standartlarına uygun olduğunu doğrular. Bağımsız değerlendirme için maliyetler, notifiye organizasyonun seçimine ve ürünün karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir.
 • Teknik Dosya Hazırlama: Üretici veya distribütör, çizel pullukla ilgili teknik dosyayı hazırlar. Bu dosya, ürün uygunluk değerlendirmesinde kullanılan tüm test ve belgeleri içerir. Teknik dosya hazırlama için maliyetler, dosyanın karmaşıklığına ve uzunluğuna bağlı olarak değişebilir.
 • Notifiye Organizasyon Seçimi: Üretici veya distribütör, uygun notifiye organizasyonu seçer. Notifiye organizasyon, üreticinin veya distribütörün, ürün uygunluk değerlendirmesi sürecinde işbirliği yaptığı bağımsız bir kuruluştur. Notifiye organizasyon seçimi için maliyetler, organizasyonun seçimine ve hizmet ücretlerine bağlı olarak değişebilir.
 • Belgelendirme Süreci:Notifiye organizasyon, teknik dosyayı inceler ve çizel pullukların AB standartlarına uygun olduğunu doğrular. Bu sürecin sonunda, notifiye organizasyon, çizel pulluklar için CE belgesi verir. Belgelendirme süreci için maliyetler, notifiye organizasyonun hizmet ücretleri ve belge ücretleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Toplam maliyet, yukarıdaki faktörlere bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle birkaç bin dolardan daha fazla olabilir. Ancak, maliyet, çizel pulluğun satış potansiyeli, ihracat fırsat

Çizel Pulluk Ce Belgesi Faydaları Nelerdir?

Çizel Pulluk CE belgesi, çizel pulluk üreticileri veya distribütörleri için birçok fayda sağlar. Bunlar arasında şunlar bulunur:

 • Pazar Erişimi: CE belgesi, çizel pulluk üreticilerinin veya distribütörlerinin AB pazarlarına erişim sağlamalarına yardımcı olur. AB ülkelerinde satılan çizel pullukların CE belgesi olması gerekir.
 • Güvenilirlik: CE belgesi, çizel pullukların AB standartlarına uygun olduğunu doğrular. Bu da müşterilerin çizel pulluklar hakkında daha güvenli ve güvenilir bir seçim yapmalarına yardımcı olur.
 • İhracat Fırsatları: CE belgesi, çizel pulluk üreticilerinin veya distribütörlerinin AB dışındaki ülkelere ihracat yapmalarına yardımcı olur. Çizel pulluklarının AB standartlarına uygun olduğunu doğrulayan CE belgesi, ihracat yapmak isteyen şirketler için önemlidir.
 • Kalite Kontrol: CE belgesi, çizel pulluk üreticilerinin veya distribütörlerinin kalite kontrol sistemlerini iyileştirmelerine yardımcı olur. Bu sistemler, çizel pullukların kalitesini kontrol etmeyi ve daha güvenli ve etkili bir şekilde üretmeyi amaçlar.
 • Rekabet Avantajı: CE belgesine sahip olan çizel pulluk üreticileri veya distribütörleri, pazarda diğer rakiplerinden daha fazla güvenilirlik ve uygunluk avantajı elde ederler.
 • Müşteri Memnuniyeti: CE belgesi, müşterilerin çizel pulluklar hakkında daha güvenli ve güvenilir bir seçim yapmalarına yardımcı olduğu için müşteri memnuniyetini artırabilir.

Bu nedenlerle, CE belgesine sahip olan çizel pulluk üreticileri veya distribütörleri, daha fazla pazar potansiyeli, ihracat fırsatları, kalite kontrolü, rekabet avantajı ve müşteri memnuniyeti elde edebilirler.

Çizel Pulluk Ce Belgesi Danışmanlık Kapsam Ve Süreci

Çizel Pulluk CE belgesi almak için bir danışmanlık firmasından yardım almak, süreci daha kolay hale getirebilir ve üreticilere veya distribütörlere birçok fayda sağlayabilir. Çizel Pulluk CE belgesi danışmanlık hizmetleri, aşağıdaki adımları içerebilir:

 • Uygunluk Değerlendirmesi: Danışmanlık firması, çizel pullukların AB standartlarına uygunluğunu doğrulayan bir uygunluk değerlendirmesi yapar. Bu, üreticinin veya distribütörün, uygunluk değerlendirmesi sürecinde uygunluğu doğrulayan testlerin ve belgelerin tamamlanmasını sağlar.
 • Teknik Dosya Hazırlama: Danışmanlık firması, çizel pullukla ilgili teknik dosyayı hazırlar. Bu dosya, çizel pullukların AB standartlarına uygunluğunu doğrulayan tüm test ve belgeleri içerir.
 • Bağımsız Değerlendirme: Danışmanlık firması, çizel pulluklar için bağımsız bir değerlendirme sağlar. Bu, çizel pullukların AB standartlarına uygun olduğunu doğrular.
 • Notifiye Organizasyon Seçimi: Danışmanlık firması, çizel pulluklar için uygun bir notifiye organizasyon seçer. Notifiye organizasyon, çizelpullukların uygunluk değerlendirmesi sürecinde işbirliği yaptığı bağımsız bir kuruluştur.
 • Belgelendirme Süreci: Danışmanlık firması, notifiye organizasyon ile birlikte teknik dosyayı inceler ve çizel pullukların AB standartlarına uygun olduğunu doğrular. Bu sürecin sonunda, notifiye organizasyon, çizel pulluklar için CE belgesi verir.
 • Proje Yönetimi: Danışmanlık firması, çizel pullukların CE belgesi için gereken süreçleri yönetir ve uygunluk değerlendirmesi, teknik dosya hazırlama ve bağımsız değerlendirme gibi adımların tamamlanmasını takip eder.

Çizel Pulluk CE belgesi danışmanlık hizmetleri, üreticiler veya distribütörler için birçok fayda sağlar. Bu hizmetler, uygunluk değerlendirmesi, teknik dosya hazırlama, bağımsız değerlendirme, notifiye organizasyon seçimi, belgelendirme süreci ve proje yönetimi gibi adımları içerir. Bu adımların tamamlanması, çizel pullukların AB standartlarına uygunluğunu doğrulayan CE belgesi almak için gereklidir.

Çizel Pulluk Ce Belgesi Süresi Ve Yenilenmesi

Çizel Pulluk CE belgesi, üreticinin veya distribütörün, çizel pullukların AB standartlarına uygun olduğunu doğrulayan bir uygunluk değerlendirmesi yaptıktan sonra verilir. CE belgesi, genellikle üç ila beş yıl arasında değişen bir süre boyunca geçerlidir.

Belgenin yenilenmesi, belirli aralıklarla yapılmalıdır. Yenileme periyodu, çizel pullukların kullanım amaçları, tipi ve özelliklerine göre değişebilir. Ancak, genellikle CE belgesi yenileme süresi, üç ila beş yıl arasındadır.

CE belgesinin yenilenmesi, aşağıdaki adımları içerebilir:

 • Teknik Dosyanın Gözden Geçirilmesi: Danışmanlık firması veya üretici, teknik dosyayı gözden geçirir ve değişiklikler yapar. Bu değişiklikler, çizel pullukların tasarımı, üretimi veya performansında yapılan değişikliklere bağlı olabilir.
 • Bağımsız Değerlendirme:Çizel pulluklar, yeniden değerlendirme yapmak üzere bağımsız bir üçüncü tarafın onayını alır. Bu değerlendirme, çizel pullukların AB standartlarına uygun olduğunu doğrular.
 • CE Belgesinin Yenilenmesi:Notifiye organizasyon, yeniden değerlendirme sürecinin sonunda, çizel pulluklar için CE belgesini yeniler. Yenilenen belge, üreticinin veya distribütörün, çizel pullukları AB pazarlarında serbestçe satabilmesine izin verir.

Çizel Pulluk CE belgesi, yenilenmesi gereken bir belgedir. Yenileme periyodu, çizel pullukların tipi ve kullanım amaçlarına bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle belge, üç ila beş yıl arasında yenilenir.