Elektrikli Süpürge Ce Belgesi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Elektrikli Süpürge Ce Belgesi

Elektrikli süpürge CE belgesi, Avrupa Birliği (AB) pazarında satılan elektrikli süpürgelerin AB üyesi ülkelerde güvenliğini ve sağlığını korumak için gereklidir. CE belgesi, ürünün AB yönergelerine uygun olduğunu ve AB piyasasında satılmak için uygun olduğunu belirtir.

Elektrikli süpürgelerin CE belgesi alabilmesi için, ürünlerin AB tarafından belirlenen uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygunluğu test edilmelidir. Bu testler, ürünün elektriksel güvenlik, elektromanyetik uyumluluk, ses emisyonu, enerji verimliliği ve toz emisyonu gibi çeşitli özelliklerini değerlendirir.

CE belgesi, ürünün ambalajında, kullanım kılavuzunda veya ürün üzerinde gösterilir. Elektrikli süpürgelerin CE belgesi olmadan AB pazarında satılması yasaktır.

Bu nedenle, elektrikli süpürge satın alırken, ürünün CE belgesine sahip olduğundan emin olunuz.

Elektrikli Süpürge Ce Belgesi Temel Gereksinimleri Nelerdir?

Elektrikli süpürge CE belgesi alabilmesi için, ürünlerin aşağıdaki temel gereksinimleri karşılaması gerekmektedir:

 • Elektriksel güvenlik: Ürünün kullanımı sırasında insanların elektrik çarpması veya yanması gibi risklerden korunması gerekmektedir. Bu nedenle, ürünün tasarımı, üretimi ve test edilmesi, uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
 • Elektromanyetik uyumluluk: Elektrikli süpürgenin diğer elektronik cihazlarla uyumlu çalışması ve elektromanyetik parazitlerin diğer cihazlara zarar vermemesi gerekmektedir. Bu nedenle, ürünün elektromanyetik uyumluluk testlerini geçmesi gerekmektedir.
 • Toz emisyonu: Elektrikli süpürgenin toz emisyonu, belirli bir seviyenin altında olmalıdır. Bu, kullanıcıların sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek için gereklidir.
 • Ses emisyonu: Elektrikli süpürge kullanımı sırasında ürettiği ses, belirli bir seviyenin altında olmalıdır. Bu, kullanıcıların rahatını korumak için gereklidir.
 • Enerji verimliliği: Elektrikli süpürgelerin enerji verimliliği, belirli bir seviyenin üzerinde olmalıdır. Bu, enerji tasarrufu sağlamak ve çevreyi korumak için gereklidir.

Yukarıdaki temel gereksinimlerin yanı sıra, ürünün üreticisi veya ithalatçısı, ürünün uygunluk beyanını yapmak ve ürünün gereksinimleri karşıladığını gösteren belgeleri hazırlamak zorundadır. Ayrıca, ürünün piyasaya sürülmeden önce, bir üçüncü taraf kuruluş tarafından uygunluk değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.

Elektrikli Süpürge Ce Belgesi Kapsamındaki Ürünler Nelerdir?

Elektrikli süpürge CE belgesi kapsamındaki ürünler, Avrupa Birliği (AB) pazarında satılan elektrikli süpürgelerdir. Bu kapsam aşağıdaki ürünleri içerebilir:

 • Kablo ile çalışan elektrikli süpürgeler
 • Şarj edilebilir bataryalarla çalışan elektrikli süpürgeler
 • Toz torbalı elektrikli süpürgeler
 • Toz torbasız elektrikli süpürgeler
 • El süpürgeleri
 • Robot süpürgeleri
 • Sanayi tipi elektrikli süpürgeler

Bu ürünler, AB’de satılmak için CE belgesi gerektirir ve belirli gereksinimleri karşılamalıdır. Elektrikli süpürgelerin CE belgesi alabilmesi için, ürünlerin aşağıdaki temel gereksinimleri karşılaması gerekmektedir: elektriksel güvenlik, elektromanyetik uyumluluk, toz emisyonu, ses emisyonu ve enerji verimliliği.

Elektrikli Süpürge Ce Belgesi Nasıl Alınır?

Elektrikli süpürge CE belgesi almak için aşağıdaki adımlar izlenir:

 • Üretici veya ithalatçı, ürünün AB uygunluk yönergelerine uygunluğunu belirlemelidir. Bu yönergeler, ürünün hangi testlere tabi tutulacağını ve hangi gereksinimleri karşılaması gerektiğini belirler.
 • Üretici veya ithalatçı, ürünün gereksinimleri karşıladığını gösteren teknik dosyayı hazırlamalıdır. Bu dosya, ürünün tasarımı, test sonuçları, kullanım kılavuzları ve ürün etiketleri gibi bilgileri içermelidir.
 • Üretici veya ithalatçı, bir uygunluk değerlendirme prosedürü (örneğin, modül B veya modül C2) seçerek, ürünü test eden bir üçüncü taraf kuruluşa başvurmalıdır. Bu testler, ürünün elektriksel güvenlik, elektromanyetik uyumluluk, toz emisyonu, ses emisyonu ve enerji verimliliği gibi çeşitli özelliklerini değerlendirir.
 • Üçüncü taraf kuruluş, ürünün gereksinimleri karşıladığını doğrulayan bir uygunluk beyanı verir.
 • Üretici veya ithalatçı, ürünün üzerine CE işaretini koymalı ve gerekli belgeleri hazırlamalıdır. CE işareti, ürünün AB uygunluk yönergelerine uygun olduğunu ve AB piyasasında satılmak için uygun olduğunu belirtir.
 • Ürünün satışı sırasında, üretici veya ithalatçı, ürünün CE belgesinin bir kopyasını müşterilere sunmalıdır.

Yukarıdaki adımların tamamlanması, elektrikli süpürgenin CE belgesini almasını sağlar. Bu belge, ürünün AB pazarında satılabilmesi için gerekli olan bir belgedir.

Elektrikli Süpürge Ce Belgesi Standart Ve Normları Nelerdir?

Elektrikli süpürge CE belgesi almak için aşağıdaki standart ve normlar dikkate alınır:

 • Elektriksel güvenlik: EN 60335-1 standardı, elektrikli ev aletlerinin güvenliği için bir standarttır. Elektrikli süpürgelerin de bu standartlara uygunluğu test edilmelidir.
 • Elektromanyetik uyumluluk: EN 55014-1 ve EN 55014-2 standartları, elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerini belirler. Bu standartlar, ürünlerin diğer cihazlarla uyumlu olması ve elektromanyetik parazitlerin diğer cihazlara zarar vermemesi için gereklidir.
 • Toz emisyonu: EN 60312-1 standardı, elektrikli süpürgelerin toz emisyonu gereksinimlerini belirler. Bu standarda uygun olarak, ürünlerin belirli bir toz emisyonu seviyesinin altında olması gerekmektedir.
 • Ses emisyonu: EN 60704-1 standardı, elektrikli süpürgelerin ses emisyonu gereksinimlerini belirler. Bu standarda uygun olarak, ürünlerin belirli bir ses emisyonu seviyesinin altında olması gerekmektedir.
 • Enerji verimliliği: EN 60312-1 standardı, elektrikli süpürgelerin enerji verimliliği gereksinimlerini belirler. Bu standarda uygun olarak, ürünlerin belirli bir enerji verimliliği seviyesinin üzerinde olması gerekmektedir.

Bu standartlar ve normlar, elektrikli süpürgelerin CE belgesi alabilmesi için gereklidir. Üretici veya ithalatçı, ürünün bu standartları ve normları karşılaması için gerekli testleri yaptırmalıdır. Ayrıca, üretici veya ithalatçı, CE belgesi için gereken teknik dosya ve uygunluk beyanını hazırlamalıdır.

Elektrikli Süpürge Ce Belgesi Testleri

Elektrikli süpürge CE belgesi almak için, ürünlerin aşağıdaki testlerden geçmesi gerekmektedir:

 • Elektriksel güvenlik testi: Bu test, elektrikli süpürgenin güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için gereken elektriksel güvenlik özelliklerini değerlendirir. Bu test, yalıtım direnci, koruma topraklama sistemi, izolasyon seviyesi ve güç kaynağı testlerini içerir.
 • Elektromanyetik uyumluluk testi: Bu test, elektrikli süpürgenin diğer cihazlarla uyumlu çalışması ve elektromanyetik parazitlerin diğer cihazlara zarar vermemesi için gereken özellikleri değerlendirir. Bu test, elektromanyetik uyumluluk ve elektromanyetik emisyon testlerini içerir.
 • Toz emisyonu testi: Bu test, elektrikli süpürgenin toz emisyonu seviyesini belirler. Test, toz torbası veya toz haznesi dolu iken ve boş iken yapılmaktadır.
 • Ses emisyonu testi: Bu test, elektrikli süpürgenin ürettiği ses seviyesini belirler. Test, elektrikli süpürge çalışırken yapılmaktadır.
 • Enerji verimliliği testi: Bu test, elektrikli süpürge tarafından tüketilen enerjinin verimliliğini belirler. Test, belirli bir test prosedürüne göre yapılmaktadır.

Elektrikli süpürge CE belgesi alabilmesi için, ürünlerin yukarıdaki testleri geçmesi gerekmektedir. Bu testler, ürünlerin AB uygunluk yönergelerine uygunluğunu değerlendirmek için gereklidir. Testler, ürünün güvenliği, çevresel performansı ve enerji verimliliği gibi konuları değerlendirir.

Elektrikli Süpürge Ce Belgesi Teknik Dosya Ve Dokümantasyon Şartları

Elektrikli süpürge CE belgesi almak için, üretici veya ithalatçının hazırlaması gereken teknik dosya ve dokümantasyon şartları aşağıdaki gibidir:

 • Ürün tasarımı ve üretim prosedürleri: Teknik dosyada, ürünün tasarımına ve üretim prosedürlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almalıdır. Bu bilgiler, ürünün nasıl üretildiği ve hangi malzemelerin kullanıldığını açıklamalıdır.
 • Ürün etiketleri: Teknik dosyada, ürün etiketlerinin kopyaları ve bunların hangi gereksinimlere uygun olduğunu gösteren belgeler yer almalıdır. Bu etiketler, ürünün CE işaretini, model numarasını, voltajını, frekansını, üreticinin adını ve adresini içermelidir.
 • Kullanım kılavuzları: Teknik dosyada, ürünün kullanım kılavuzunun kopyası yer almalıdır. Kullanım kılavuzu, ürünün doğru kullanımı, bakımı ve temizliği gibi bilgileri içermelidir.
 • Test raporları: Teknik dosyada, ürünün gereksinimleri karşılamak için yapılan testlerin raporları yer almalıdır. Test raporları, ürünün test sonuçları ve hangi testlerin yapıldığını göstermelidir.
 • Üretici veya ithalatçı beyanı: Teknik dosyada, üretici veya ithalatçının uygunluk beyanı yer almalıdır. Bu beyan, ürünün AB yönergelerine uygun olduğunu belirtir.

Bu belgelerin hazırlanması, ürünün CE belgesi alabilmesi için gereklidir. Teknik dosya ve dokümantasyon, ürünün AB uygunluk yönergelerine uygunluğunu gösterir ve ürünün güvenliği, çevresel performansı ve enerji verimliliği gibi konuları değerlendirir.

Elektrikli Süpürge Ce Belgesi Denetim Ve Belgelendirme Süreci Nasıldır?

Elektrikli süpürge CE belgesi denetim ve belgelendirme süreci aşağıdaki adımları içerir:

 • Üretici veya ithalatçı, ürünün AB uygunluk yönergelerine uygun olduğunu belirten teknik dosyayı hazırlar.
 • Üretici veya ithalatçı, bir uygunluk değerlendirme prosedürü (örneğin, modül B veya modül C2) seçerek, ürünü test eden bir üçüncü taraf kuruluşa başvurur.
 • Üçüncü taraf kuruluş, ürünün gereksinimleri karşıladığını doğrulayan bir uygunluk beyanı verir.
 • Üretici veya ithalatçı, ürünün üzerine CE işaretini koymalı ve gerekli belgeleri hazırlamalıdır.
 • Üretici veya ithalatçı, ürünün satışı sırasında CE belgesinin bir kopyasını müşterilere sunmalıdır.
 • Yetkili kurumlar, ürünleri piyasada düzenli olarak denetler. Bu denetimler, ürünlerin AB uygunluk yönergelerine uygunluğunu ve CE belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek için yapılmaktadır.

Bu adımların tamamlanması, elektrikli süpürge CE belgesi alabilmesini sağlar. Denetim ve belgelendirme süreci, ürünlerin güvenliği, çevresel performansı ve enerji verimliliği gibi konuları değerlendirir. Ayrıca, bu süreç, ürünlerin AB piyasasında serbest dolaşımını sağlamak için gereklidir.

Elektrikli Süpürge Ce Belgesi Maliyeti Nedir?

Elektrikli süpürge CE belgesi maliyeti, birkaç faktöre bağlıdır. Bu faktörler arasında ürünün karmaşıklığı, gereken test sayısı, test yapılacak ülke sayısı, üretici veya ithalatçının mevcut kalite yönetim sistemleri ve üçüncü taraf test kuruluşunun ücretleri gibi faktörler yer alır.

Belgelendirme için gereken testlerin sayısı ve karmaşıklığı arttıkça, CE belgesi maliyeti de artabilir. Ayrıca, ürünün belirlenmiş ülkelerde test edilmesi gerekiyorsa, maliyet değişkenlik gösterebilir. Üretici veya ithalatçının mevcut kalite yönetim sistemleri de maliyeti etkileyebilir, zira gereken belgelerin hazırlanması ve yönetimi için zaman ve kaynaklar gerekebilir.

Üçüncü taraf test kuruluşlarının ücretleri de belgelendirme maliyetini etkileyebilir. Farklı test kuruluşları farklı ücretler talep edebilir, bu nedenle fiyatları karşılaştırmak önemlidir.

Genel olarak, elektrikli süpürge CE belgesi maliyeti 1000-5000 dolar arasında değişebilir. Ancak, bu rakamlar sadece bir tahmindir ve gerçek maliyet, yukarıda bahsedilen faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Elektrikli Süpürge Ce Belgesi Faydaları Nelerdir?

Elektrikli süpürge CE belgesi, birçok fayda sağlar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Güvenlik: CE belgesi, ürünün AB uygunluk yönergelerine uygun olduğunu ve belirli güvenlik standartlarına uyduğunu gösterir. Bu da kullanıcıların güvenliği açısından önemlidir.
 • Piyasa Erişimi: CE belgesi, AB ülkelerinde satışa sunulan ürünlerin AB uygunluk yönergelerine uygun olduğunu gösterir. Bu da ürünlerin AB pazarına erişimini kolaylaştırır.
 • İhracat: CE belgesi, AB dışındaki ülkelerde de kabul görmektedir. Bu nedenle, üreticilerin veya ithalatçıların ürünlerinin ihracatında önemli bir belgedir.
 • İmaj: CE belgesi, üreticinin veya ithalatçının ürünlerinin güvenli ve AB uyumlu olduğunu gösterir. Bu da, müşterilerin güvenini kazanmak ve marka imajını iyileştirmek için önemlidir.
 • Kalite: CE belgesi, ürünlerin belirli bir kalite seviyesine sahip olduğunu ve üretim sürecinin belirli kalite standartlarına uyduğunu gösterir. Bu, ürünlerin kalitesini artırmak için bir motivasyon sağlar.
 • Rekabet avantajı: CE belgesi, AB uygunluk yönergelerine uygun olan ürünlerin pazarda rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur.

Bu nedenlerden dolayı, elektrikli süpürge CE belgesi almak üreticiler ve ithalatçılar için önemlidir.

Elektrikli Süpürge Ce Belgesi Danışmanlık Kapsam Ve Süreci

Elektrikli süpürge CE belgesi danışmanlık hizmetleri, üreticilere veya ithalatçılara CE belgesi almak için gereken adımlarda yardımcı olur. Danışmanlık hizmetleri, aşağıdaki konuları kapsar:

 • Ürün değerlendirmesi: Danışmanlık hizmetleri, ürünlerin AB uygunluk yönergelerine uygunluğunu değerlendirir ve gereken testlerin türünü ve sayısını belirler.
 • Teknik dosya hazırlığı: Danışmanlık hizmetleri, ürünlerin AB uygunluk yönergelerine uygunluğunu gösteren teknik dosyaların hazırlanmasına yardımcı olur.
 • Test yönetimi: Danışmanlık hizmetleri, testlerin üçüncü taraf test kuruluşları tarafından yapılmasına yardımcı olur ve test sonuçlarını değerlendirir.
 • İlgili belgelerin hazırlanması: Danışmanlık hizmetleri, CE belgesi, uygunluk beyanı ve diğer ilgili belgelerin hazırlanmasına yardımcı olur.
 • Kalite yönetim sistemi: Danışmanlık hizmetleri, üreticilere veya ithalatçılara, kalite yönetim sistemlerini belirli bir seviyeye getirmelerine yardımcı olur.
 • Denetim ve revizyon: Danışmanlık hizmetleri, ürünlerin AB uygunluk yönergelerine uygunluğunun sürekli olarak sağlanmasına yardımcı olur ve ürünlerin belirli bir kalite standardını korumalarını sağlar.

Elektrikli süpürge CE belgesi danışmanlık süreci, üreticiler veya ithalatçılar için zaman ve kaynak tasarrufu sağlayabilir. Ayrıca, danışmanlık hizmetleri, üreticilerin veya ithalatçıların ürünlerini daha hızlı bir şekilde piyasaya sürmelerine ve CE belgesi alarak rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir.

Elektrikli Süpürge Ce Belgesi Süresi Ve Yenilenmesi

Elektrikli süpürge CE belgesi süresi, üretici veya ithalatçının mevcut kalite yönetim sistemi ile bağlantılıdır. CE belgesi, üreticinin veya ithalatçının kalite yönetim sistemi süreklilik gösterdiği sürece geçerlidir. Bu nedenle, CE belgesinin süresi belirli bir süre sınırı yoktur.

Ancak, üründe önemli bir değişiklik yapıldığında veya ürünün üretim süreci veya bileşenleri değiştirildiğinde CE belgesinin yenilenmesi gerekebilir. Ayrıca, ürün AB uygunluk yönergelerinde önemli bir değişiklik olduğunda da CE belgesinin yenilenmesi gerekebilir.

CE belgesinin yenilenmesi, üretici veya ithalatçının kalite yönetim sistemi ve ürünün güvenlik, çevresel performansı ve enerji verimliliği gibi konularda yeterliliklerinin tekrar değerlendirilmesini gerektirir. Bu nedenle, üretici veya ithalatçının yeniden testlere ve belgelere ihtiyacı olabilir.

Yenileme işlemi, CE belgesinin alınması için gerekli olan aynı prosedürleri takip eder. Üretici veya ithalatçı, ürünün AB uygunluk yönergelerine uygunluğunu gösteren teknik dosyaları hazırlar ve üçüncü taraf test kuruluşlarından gerekli testleri yapmalarını talep eder.

Sonuç olarak, elektrikli süpürge CE belgesi süresi, üreticinin veya ithalatçının kalite yönetim sistemi sürekliliği ile ilgilidir. CE belgesinin yenilenmesi, üründe önemli bir değişiklik yapıldığında veya AB uygunluk yönergelerinde değişiklik olduğunda gereklidir.