GLOBALGAP Su Ürünleri Belgesi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

GLOBALGAP Su Ürünleri Belgesi Nedir?

GLOBALGAP, dünya genelinde tarım ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin, ürünlerinin belirli bir standartlara uygunluğunu belgelemelerini sağlayan bir sertifikasyon sistemidir. GLOBALGAP sertifikası, üreticinin ürünlerinin çevresel, gıda güvenliği ve işçi sağlığı konularında belirli bir standardı karşıladığını gösterir.

GLOBALGAP Su Ürünleri Standardı, balık ve deniz ürünleri üreticilerinin, ürünlerinin sağlıklı, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde yetiştirildiğini belgelemelerine yardımcı olur. Bu belge, ürünlerin dünya çapında kabul edilen güvenliğini ve kalitesini garanti altına alır ve üreticilere ihracat piyasalarında rekabet avantajı sağlar.

Üreticiler, GLOBALGAP Su Ürünleri Standardı’na uyum sağlamak için belirli bir dizi kriteri karşılamalıdır. Bu kriterler arasında, üretim yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik, işçi sağlığı ve güvenliği, hijyen ve gıda güvenliği, üretim faaliyetlerinin izlenmesi ve kayıt tutulması yer alır. GLOBALGAP Su Ürünleri Standardı, üreticilerin ürünlerinin üretiminden hasatına kadar her aşamasını kapsayan bir yönetim sistemi gerektirir ve bu süreç boyunca sıkı kalite kontrolleri uygulanır.

GLOBALGAP Su Ürünleri Standardı Hangi Ürünleri Kapsar

GLOBALGAP Su Ürünleri Standardı, tatlı su, tuzlu su ve karışık su kaynaklarında yetiştirilen tüm su ürünlerini kapsar. Bu ürünler arasında balıklar, kabuklu deniz ürünleri, yumuşakçalar, yengeçler, midyeler ve istiridyeler yer almaktadır.

GLOBALGAP Su Ürünleri Standardı, yetiştirilen su ürünlerinin sürdürülebilir bir şekilde üretildiğinden emin olmak için çevresel kriterleri de kapsar. Bu kriterler, su kalitesi, su kirliliği kontrolü, su kaynaklarının korunması ve çevre dostu yöntemlerin kullanımını içerir. Ayrıca, işçi sağlığı ve güvenliği, hijyen ve gıda güvenliği, üretim faaliyetlerinin izlenmesi ve kayıt tutulması da standartların bir parçasıdır.

GLOBALGAP Su Ürünleri Standardı, üreticilerin ürünlerinin güvenli, sağlıklı ve çevre dostu bir şekilde yetiştirildiğini gösteren önemli bir belge olup, ihracat pazarlarında rekabet avantajı sağlar.

GLOBALGAP Su Ürünleri Belgesi Gereksinimleri Nelerdir?

GLOBALGAP Su Ürünleri Standardı’na uyum sağlamak için, üreticiler belirli gereksinimleri karşılamalıdır. Bu gereksinimler şunları içerir:

 • Üretim Yönetimi: Üreticilerin, üretim süreçlerini yönetmek için belirli bir yönetim sistemine sahip olmaları gerekir. Bu sistem, su kalitesi, çevre yönetimi, işçi sağlığı ve güvenliği, ürün izlenebilirliği, hijyen ve gıda güvenliği gibi konuları kapsar.
 • Çevresel Sürdürülebilirlik: Üreticilerin, su ürünleri yetiştiriciliği sürecinde çevre dostu yöntemler kullanmaları ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini korumaları gerekir.
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği: Üreticilerin, işçilerin sağlığı ve güvenliği konularında önlemler alması gerekir. Bu önlemler, çalışanların eğitimi, koruyucu ekipmanlar ve güvenli çalışma ortamı gibi konuları içerir.
 • Hijyen ve Gıda Güvenliği: Üreticilerin, üretim sürecinde hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygunluk sağlamaları gerekir. Bu, ürünlerin hasadından işlenmesine ve paketlenmesine kadar her aşamada hijyenin sağlanması ve gıda güvenliği risklerinin önlenmesini içerir.
 • Üretim Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Kayıt Tutulması: Üreticilerin, üretim sürecindeki faaliyetleri izlemesi ve kayıt tutması gerekir. Bu, ürün izlenebilirliğinin sağlanması ve gerektiğinde geri çağırma işlemlerinin kolaylaştırılması için gereklidir.

Üreticilerin GLOBALGAP Su Ürünleri Standardı gereksinimlerine uyum sağlamaları, ürünlerinin uluslararası kabul görmesine ve ihracat pazarlarında rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir.

GLOBALGAPAquacultureStdandardı Maddeleri Nelerdir?

GLOBALGAP Aquaculture Standardı, su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin belirli bir standarda uygunluğunu belgelemelerini sağlayan bir sertifikasyon sistemidir. Standardın kapsadığı başlıca konular şunlardır:

 • Üretim Yönetimi: İşletmelerin, üretim süreçlerini belirli bir yönetim sistemi ile yönetmeleri gerekmektedir. Bu yönetim sistemi, çevre yönetimi, su kalitesi, hastalık kontrolü, işçi sağlığı ve güvenliği, ürün izlenebilirliği, hijyen ve gıda güvenliği gibi konuları kapsamaktadır.
 • Çevresel Sürdürülebilirlik: İşletmelerin, su ürünleri yetiştiriciliği sürecinde çevre dostu yöntemler kullanmaları ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini korumaları gerekmektedir.
 • Su Kalitesi: İşletmelerin, su kalitesini belirli bir standarda uygun şekilde kontrol etmeleri ve su kirliliği risklerini önlemeleri gerekmektedir.
 • Sağlık ve Hastalık Kontrolü: İşletmelerin, su ürünlerinin sağlığına yönelik önlemler alması ve hastalık kontrolü yapması gerekmektedir. Bu, tıbbi tedavi, aşılama, yemleme yöntemleri ve hasarlı hayvanların tedavisi gibi konuları içermektedir.
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği: İşletmelerin, işçilerin sağlığı ve güvenliği konularında önlemler alması gerekmektedir. Bu önlemler, çalışanların eğitimi, koruyucu ekipmanlar ve güvenli çalışma ortamı gibi konuları içermektedir.
 • Hijyen ve Gıda Güvenliği: İşletmelerin, üretim sürecinde hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygunluk sağlamaları gerekmektedir. Bu, ürünlerin hasadından işlenmesine ve paketlenmesine kadar her aşamada hijyenin sağlanması ve gıda güvenliği risklerinin önlenmesini içermektedir.
 • Üretim Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Kayıt Tutulması: İşletmelerin, üretim sürecindeki faaliyetleri izlemesi ve kayıt tutması gerekmektedir. Bu, ürün izlenebilirliğinin sağlanması ve gerektiğinde geri çağırma işlemlerinin kolaylaştırılması için gereklidir.

GLOBALGAP Aquaculture Standardı, su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin ürünlerinin dünya genelinde kabul görmesine ve ihracat piyasalarında rekabet avantajı elde

GLOBALGAPAquaculture Belgesi Nasıl Alınır?

GLOBALGAP Aquaculture Belgesi almak isteyen işletmeler, aşağıdaki adımları izlemelidir:

 • Kayıt Olma: İşletmeler, GLOBALGAP web sitesinde kayıt olmalı ve belgelendirme için başvuruda bulunmalıdır.
 • Ön Değerlendirme: Belgelendirme kuruluşu, işletmeye bir ön değerlendirme ziyareti yapar. Bu ziyaret, işletmenin GLOBALGAP Aquaculture Standardı gereksinimlerine uygunluğunu değerlendirmek için yapılır.
 • Ana Değerlendirme: İşletme, ana değerlendirme için belgelendirme kuruluşu tarafından ziyaret edilir. Ana değerlendirme, işletmenin GLOBALGAP Aquaculture Standardı gereksinimlerine uygunluğunu belirlemek için yapılır.
 • Raporlama: Değerlendirme sonrasında, belgelendirme kuruluşu bir değerlendirme raporu hazırlar ve işletmeye sunar.
 • Sertifikasyon: İşletme, değerlendirme raporunun uygunluğuna bağlı olarak GLOBALGAP Aquaculture Belgesi alabilir.
 • Yıllık Kontrol: Belge sahibi işletmeler, yıllık kontrol ziyaretleri için belgelendirme kuruluşu tarafından ziyaret edilir. Bu kontrol ziyaretleri, işletmenin GLOBALGAP Aquaculture Standardı gereksinimlerine uygunluğunu devam ettirdiğinden emin olmak için yapılır.

GLOBALGAP Aquaculture Belgesi almak, işletmelerin ürünlerinin uluslararası kabul görmesine ve ihracat pazarlarında rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir. Belge, işletmelerin ürünlerinin sağlıklı, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde üretildiğini gösterir.

GLOBALGAPAquaculture Belgesi Nasıl Alınır?

GLOBALGAP Aquaculture Belgesi almak isteyen işletmeler, aşağıdaki adımları izlemelidir:

 • Kayıt Olma: İşletmeler, GLOBALGAP web sitesinde kayıt olmalı ve belgelendirme için başvuruda bulunmalıdır.
 • Ön Değerlendirme: Belgelendirme kuruluşu, işletmeye bir ön değerlendirme ziyareti yapar. Bu ziyaret, işletmenin GLOBALGAP Aquaculture Standardı gereksinimlerine uygunluğunu değerlendirmek için yapılır.
 • Ana Değerlendirme: İşletme, ana değerlendirme için belgelendirme kuruluşu tarafından ziyaret edilir. Ana değerlendirme, işletmenin GLOBALGAP Aquaculture Standardı gereksinimlerine uygunluğunu belirlemek için yapılır.
 • Raporlama: Değerlendirme sonrasında, belgelendirme kuruluşu bir değerlendirme raporu hazırlar ve işletmeye sunar.
 • Sertifikasyon: İşletme, değerlendirme raporunun uygunluğuna bağlı olarak GLOBALGAP Aquaculture Belgesi alabilir.
 • Yıllık Kontrol: Belge sahibi işletmeler, yıllık kontrol ziyaretleri için belgelendirme kuruluşu tarafından ziyaret edilir. Bu kontrol ziyaretleri, işletmenin GLOBALGAP Aquaculture Standardı gereksinimlerine uygunluğunu devam ettirdiğinden emin olmak için yapılır.

GLOBALGAP Aquaculture Belgesi almak, işletmelerin ürünlerinin uluslararası kabul görmesine ve ihracat pazarlarında rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir. Belge, işletmelerin ürünlerinin sağlıklı, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde üretildiğini gösterir.

GLOBALGAPAquaculture Belgesi Dökümantasyon Şartları Nelerdir?

GLOBALGAP Aquaculture Belgesi almak için işletmelerin belirli dökümantasyon şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

 • İşletme Kayıt ve Belgelendirme Dökümanları: İşletmenin GLOBALGAP kayıt ve belgelendirme dökümanlarının tam ve güncel olması gerekmektedir.
 • Üretim Planı: İşletmenin, üretim planının belirli bir standarda uygunluğunu kanıtlamak için bir üretim planı sunması gerekmektedir.
 • Çevre Yönetim Planı: İşletmenin, çevre yönetim planının belirli bir standarda uygunluğunu kanıtlamak için bir çevre yönetim planı sunması gerekmektedir.
 • Su Kalitesi Kontrol Dökümanları: İşletmenin, su kalitesinin belirli bir standarda uygunluğunu kanıtlamak için su kalitesi kontrol dökümanları sunması gerekmektedir.
 • Hastalık Kontrol Dökümanları: İşletmenin, hastalık kontrol dökümanlarının belirli bir standarda uygunluğunu kanıtlamak için hastalık kontrol dökümanları sunması gerekmektedir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Dökümanları: İşletmenin, iş sağlığı ve güvenliği dökümanlarının belirli bir standarda uygunluğunu kanıtlamak için iş sağlığı ve güvenliği dökümanları sunması gerekmektedir.
 • Hijyen ve Gıda Güvenliği Dökümanları: İşletmenin, hijyen ve gıda güvenliği dökümanlarının belirli bir standarda uygunluğunu kanıtlamak için hijyen ve gıda güvenliği dökümanları sunması gerekmektedir.
 • Ürün İzlenebilirlik Dökümanları: İşletmenin, ürün izlenebilirliği dökümanlarının belirli bir standarda uygunluğunu kanıtlamak için ürün izlenebilirliği dökümanları sunması gerekmektedir.
 • Yıllık Raporlama Dökümanları: İşletmenin, yıllık raporlama dökümanlarının belirli bir standarda uygunluğunu kanıtlamak için yıllık raporlama dökümanları sunması gerekmektedir.

Bu dökümantasyon şartları, işletmelerin GLOBALGAP Aquaculture Belgesi alabilmeleri için belirli bir standarda uygunluğunu kanıtlamalarına yardımcı olur.

GLOBALGAPAquaculture Denetim Ve Belgelendirme

GLOBALGAP Aquaculture denetim ve belgelendirme süreci, uluslararası kabul görmüş bir sertifikasyon sistemi ile gerçekleştirilir. Bu süreç aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • Başvuru: İşletmeler, GLOBALGAP web sitesinde başvuru formunu doldurarak belgelendirme için başvuruda bulunurlar.
 • Ön Değerlendirme: Belgelendirme kuruluşu, işletmeyi ziyaret ederek ön değerlendirme yapar ve işletmenin GLOBALGAP Aquaculture Standardı gereksinimlerine uygunluğunu değerlendirir. Bu ziyaret, belgelendirme sürecinin hangi aşamalarının yapılacağı konusunda işletmeye bilgi verir.
 • Ana Değerlendirme: İşletme, belgelendirme kuruluşu tarafından ziyaret edilerek ana değerlendirme yapılır. Bu ziyaret, işletmenin GLOBALGAP Aquaculture Standardı gereksinimlerine uygunluğunu belirlemek için yapılır. Bu aşamada, işletmenin üretim süreçleri, çevre yönetimi, su kalitesi kontrolü, hastalık kontrolü, işçi sağlığı ve güvenliği, hijyen ve gıda güvenliği konuları gözden geçirilir.
 • Raporlama: Değerlendirme sonrasında, belgelendirme kuruluşu bir değerlendirme raporu hazırlar ve işletmeye sunar. Bu rapor, işletmenin hangi alanlarda uygunluk sağladığını ve hangi alanlarda iyileştirme gerektirdiğini belirtir.
 • Sertifikasyon: İşletme, değerlendirme raporunun uygunluğuna bağlı olarak GLOBALGAP Aquaculture Belgesi alır. Belge, işletmenin GLOBALGAP Aquaculture Standardı gereksinimlerine uygunluğunu kanıtlar ve uluslararası piyasalarda ürünlerinin kabul görmesine yardımcı olur.
 • Yıllık Kontroller: Belge sahibi işletmeler, yıllık kontrol ziyaretleri için belgelendirme kuruluşu tarafından ziyaret edilir. Bu kontrol ziyaretleri, işletmenin GLOBALGAP Aquaculture Standardı gereksinimlerine uygunluğunu devam ettirdiğinden emin olmak için yapılır.

GLOBALGAP Aquaculture Belgesi, işletmelerin ürünlerinin sağlıklı, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde üretildiğini gösterir ve ihracat piyasalarında rekabet avantajı sağlar.

GLOBALGAPAquaculture Belgesi Test Gereklilikleri Nelerdir?

GLOBALGAP Aquaculture Belgesi test gereklilikleri, işletmenin üretim süreçleri, su kalitesi, hijyen ve gıda güvenliği konularında belirli standartlara uygunluğunu kanıtlamak için yapılan testleri kapsar. Bu testler şunlardır:

 • Su Kalitesi Testleri: İşletmenin, su kalitesinin belirli standartlara uygun olduğunu kanıtlamak için su kalitesi testleri yapması gerekmektedir. Bu testler, suyun pH seviyesi, oksijen miktarı, tuzluluk oranı, amonyak, nitrat ve nitrit seviyeleri gibi parametrelerin ölçümünü içerir.
 • Hastalık Kontrol Testleri: İşletmenin, üretim sürecinde hastalık kontrolünün belirli standartlara uygun olduğunu kanıtlamak için hastalık kontrol testleri yapması gerekmektedir. Bu testler, balıklarda görülen hastalıklara karşı yapılır ve işletmenin hastalık kontrol planına uygun olarak yapılmalıdır.
 • Gıda Güvenliği Testleri: İşletmenin, ürünlerinin gıda güvenliği standartlarına uygun olduğunu kanıtlamak için gıda güvenliği testleri yapması gerekmektedir. Bu testler, ürünlerdeki mikroorganizmaların, toksinlerin ve diğer zararlı maddelerin ölçümünü içerir.
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği Testleri: İşletmenin, işçi sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluğunu kanıtlamak için işçi sağlığı ve güvenliği testleri yapması gerekmektedir. Bu testler, işçilerin maruz kaldığı potansiyel tehlikelerin ölçümünü içerir.
 • Ürün İzlenebilirlik Testleri: İşletmenin, ürün izlenebilirliği standartlarına uygunluğunu kanıtlamak için ürün izlenebilirlik testleri yapması gerekmektedir. Bu testler, ürünlerin üretim sürecinden itibaren tüm aşamalarının takip edilebilir olmasını sağlar.

Bu testler, işletmelerin GLOBALGAP Aquaculture Belgesi alabilmeleri için belirli standartlara uygunluğunu kanıtlamalarına yardımcı olur. Bu belge, işletmelerin ürünlerinin uluslararası piyasalarda kabul görmesine ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.

GLOBALGAPAquaculture Belgesi Maliyeti

GLOBALGAP Aquaculture Belgesi maliyeti, belgelendirme kuruluşu ve işletmenin konumuna, büyüklüğüne, üretim hacmine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Belge almak isteyen işletmeler, belgelendirme kuruluşu ile iletişime geçerek maliyetler hakkında ayrıntılı bilgi alabilirler.

Belge almak için gerekli olan işletme içi iyileştirme çalışmaları, personel eğitimleri ve testlerin maliyeti de belge maliyetine dahil olabilir. Bunun yanı sıra, yıllık olarak yapılması gereken kontrol ve sertifikasyon yenileme süreci de maliyeti etkileyebilir.

GLOBALGAP Aquaculture Belgesi almak, işletmenin ürünlerinin uluslararası piyasalarda kabul görmesine ve ihracat pazarlarında rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olabilir. Belgenin maliyeti, işletmenin bütçesine göre değişebilir, ancak uzun vadede sürdürülebilirliği ve işletmenin itibarını artırmak için önemli bir yatırım olabilir.

GLOBALGAPAquaculture Belgesi Faydaları

GLOBALGAP Aquaculture Belgesi, işletmelerin ürünlerinin sürdürülebilir, çevre dostu ve hijyenik bir şekilde üretildiğini kanıtlar. Bu belgenin birçok faydası vardır:

 • Uluslararası Piyasalarda Rekabet Avantajı: GLOBALGAP Aquaculture Belgesi, işletmelerin ürünlerinin uluslararası piyasalarda kabul görmesine ve rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur.
 • Tüketicilere Güven Verir: GLOBALGAP Aquaculture Belgesi, işletmelerin ürünlerinin sürdürülebilir, çevre dostu ve hijyenik bir şekilde üretildiğini kanıtlar ve tüketicilere güven verir.
 • Üretim Verimliliğini Artırır: GLOBALGAP Aquaculture Belgesi, işletmelerin üretim süreçlerinde verimliliği artırmasına yardımcı olur. Standartlara uygun üretim süreçleri, işletmelerin üretim maliyetlerini azaltır ve verimliliği artırır.
 • Çevre Dostu Üretim: GLOBALGAP Aquaculture Belgesi, işletmelerin çevre dostu bir şekilde üretim yapmasına yardımcı olur. Standartlar, işletmelerin doğal kaynakları korumasına ve çevre kirliliğini önlemesine yardımcı olur.
 • Ürün İzlenebilirliğini Sağlar: GLOBALGAP Aquaculture Belgesi, işletmelerin ürün izlenebilirliğini sağlar. Bu sayede, ürünlerin üretim süreci takip edilebilir ve ürünlerin kaynağı, üretim tarihi ve satış noktası bilgileri elde edilebilir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği: GLOBALGAP Aquaculture Belgesi, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluğunu kanıtlar. Bu sayede işletmeler, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korur ve iş kazalarını önler.

GLOBALGAP Aquaculture Belgesi, işletmelerin sürdürülebilirliğini ve rekabet avantajlarını artırır. Ayrıca, işletmelerin doğal kaynakları korumalarına ve tüketicilerin güvenini kazanmalarına yardımcı olur.