Havalı Somun Sıkma Makinası Ce Belgesi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Havalı Somun Sıkma Makinası Ce Belgesi

Üretici veya ithalatçılar, Avrupa Birliği’nde (AB) pazarlanacak olan bazı ürünlerin CE işaretini taşıması gerektiği Avrupa Birliği Yönetmeliği (EU) 2019/1020 uyarınca belirli test ve uygunluk değerlendirme süreçlerinden geçmek zorundadırlar. Bu süreçler, ürünün AB’ye ihraç edilmeden önce CE belgesi alması gerektiği anlamına gelir.

Havali somun sıkma makineleri de bu kapsamda olan ürünlerden biridir. Havali somun sıkma makineleri, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmeden önce CE işareti taşımalı ve uygunluk değerlendirme sürecinden geçmelidir.

CE belgesi almak için, üreticiler veya ithalatçılar, ürünlerinin Avrupa Birliği’ndeki tüm gereklilikleri karşıladığını göstermek için belirli testleri ve prosedürleri uygulamalıdır. Bu süreç, ürünün Avrupa Birliği’nde güvenli bir şekilde kullanılabileceğini ve AB standartlarına uyduğunu gösterir.

Özetle, havali somun sıkma makinesi üreticisi veya ithalatçısı, ürünlerinin CE işaretini taşıması ve uygunluk değerlendirme sürecinden geçmesi gerektiği için, bu işlemi yaptırmaları gerekmektedir.

Havalı Somun Sıkma Makinası Ce Belgesi Temel Gereksinimleri Nelerdir?

Havali somun sıkma makinesi CE belgesi almak için aşağıdaki temel gereksinimleri karşılamalıdır:

 • Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri: Havali somun sıkma makinesi, AB’nin Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri direktiflerine uygun olmalıdır. Bu gereklilikler, makinenin insan sağlığına ve güvenliğine uygunluğunu garanti altına alır.
 • Uygunluk Değerlendirme Prosedürü: Havali somun sıkma makinesi, bir uygunluk değerlendirme prosedürüne tabi tutulmalıdır. Bu prosedür, makinenin AB standartlarına uygunluğunu doğrular.
 • Teknik Dosya: Makine üreticisi veya ithalatçısı, havali somun sıkma makinesinin teknik dosyasını hazırlamalıdır. Bu dosya, ürünün uygunluk değerlendirme prosedürüne tabi tutulduğunda incelenir ve makinenin AB standartlarına uygun olduğunu gösterir.
 • CE İşareti: Havali somun sıkma makinesi, uygunluk değerlendirme prosedürü tamamlandıktan sonra CE işareti taşımalıdır. Bu işaret, makinenin AB standartlarına uygun olduğunu ve Avrupa Birliği’nde satılabilir olduğunu gösterir.
 • Kullanım Kılavuzu: Havali somun sıkma makinesinin kullanım kılavuzu, makinenin nasıl kullanılacağına dair açık ve anlaşılır talimatlar içermelidir. Bu kılavuz, kullanıcıların makineyi güvenli bir şekilde kullanmasını sağlar ve CE belgesi almak için gereklidir.
 • Yıllık Bakım ve Kalibrasyon: Havali somun sıkma makinesi, AB standartlarına uygunluğunu korumak için yıllık bakım ve kalibrasyon işlemlerine tabi tutulmalıdır. Bu işlemler, makinenin doğru şekilde çalıştığından ve güvenli olduğundan emin olmak için yapılmalıdır.

Özetle, havali somun sıkma makinesi CE belgesi almak için, Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri’ne uygun olmalı, uygunluk değerlendirme prosedürüne tabi tutulmalı, teknik dosyası hazırlanmalı, CE işareti taşımalı, kullanım kılavuzu içermeli ve yıllık bakım ve kalibrasyon işlemlerine tabi tutulmalıdır.

Havalı Somun Sıkma Makinası Ce Belgesi Kapsamındaki Ürünler Nelerdir?

Havali somun sıkma makineleri, Avrupa Birliği’nde (AB) Pazarlanacak Malların Uygunluğu İle İlgili Yönetmelik (EU) 2019/1020 kapsamındaki ürünlerden biridir. Bu yönetmelik, ürünlerin Avrupa Birliği’nde pazarlanmadan önce CE işaretini taşıması gerektiğini belirtmektedir.

Havali somun sıkma makineleri, genellikle endüstriyel ortamlarda kullanılan bir ekipmandır ve genellikle aşağıdaki sektörlerde kullanılmaktadır:

 • Otomotiv endüstrisi
 • Havacılık endüstrisi
 • Denizcilik endüstrisi
 • Makine ve ekipman imalatı endüstrisi
 • Montaj hattı endüstrisi
 • Enerji endüstrisi
 • İnşaat endüstrisi

Bu makineler, genellikle metal vidaların ve somunların sıkılması veya gevşetilmesi için kullanılır ve bu işlem, endüstriyel uygulamalarda çok önemlidir. Havali somun sıkma makineleri, farklı tiplerde ve özelliklerde mevcuttur ve bunlar arasında hava basıncı, tork, hız, boyut ve diğer özelliklerde farklılıklar olabilir.

Özetle, havali somun sıkma makineleri, endüstriyel ortamlarda kullanılan ve Avrupa Birliği’nde pazarlanacak olan bir ekipmandır. Bu makineler, otomotiv, havacılık, denizcilik, makine ve ekipman imalatı, montaj hattı, enerji ve inşaat endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır ve CE belgesi almaları gerekmektedir.

Havalı Somun Sıkma Makinası Ce Belgesi Nasıl Alınır?

Havali somun sıkma makinesi CE belgesi almak için aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir:

 • Ürünün uygunluğunu doğrulamak: Havali somun sıkma makinesi, Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri direktiflerine uygun olmalıdır. Bu nedenle, ürünün özelliklerini değerlendirmek ve uygun olduğundan emin olmak önemlidir. Ayrıca, üreticinin veya ithalatçının ürünlerinin Avrupa Birliği’nde pazarlanması için yasal bir sorumluluk taşıdığını unutmamak gerekir.
 • Uygunluk değerlendirme prosedürü: Havali somun sıkma makinesi, bir uygunluk değerlendirme prosedürüne tabi tutulmalıdır. Bu süreç, makinenin Avrupa Birliği’nde pazarlanabilmesi için gereklidir. Uygunluk değerlendirme prosedürü, üreticinin veya ithalatçının, makinenin AB standartlarına uygun olduğunu kanıtlamasını gerektirir.
 • Teknik dosya hazırlama: Havali somun sıkma makinesinin teknik dosyası hazırlanmalıdır. Bu dosya, ürünün uygunluk değerlendirme prosedürüne tabi tutulduğunda incelenir ve makinenin AB standartlarına uygun olduğunu gösterir.
 • Notifikasyon: Üretici veya ithalatçı, makinenin AB ülkelerinde pazarlanması için notifikasyon işlemini tamamlamalıdır. Notifikasyon, üreticinin veya ithalatçının, makinenin AB ülkelerinde pazarlanması için gerekli belgeleri ve bilgileri sağlaması anlamına gelir.
 • CE işareti: Havali somun sıkma makinesi, uygunluk değerlendirme prosedürü tamamlandıktan sonra CE işareti taşımalıdır. Bu işaret, makinenin AB standartlarına uygun olduğunu ve Avrupa Birliği’nde satılabilir olduğunu gösterir.
 • Yıllık bakım ve kalibrasyon: Havali somun sıkma makinesi, CE belgesi almasından sonra da yıllık bakım ve kalibrasyon işlemlerine tabi tutulmalıdır. Bu işlemler, makinenin doğru şekilde çalıştığından ve güvenli olduğundan emin olmak için yapılmalıdır.

Özetle, havali somun sıkma makinesi CE belgesi almak için, ürünün uygunluğu doğrulanmalı, uygunluk değerlendirme prosedürü uygulanmalı, teknik dosya hazırlanmalı, notifikasyon işlemi tamamlanmalı, CE işareti alınmalı ve yıllık bakım ve kalibrasyon

Havalı Somun Sıkma Makinası Ce Belgesi Standart Ve Normları Nelerdir?

Havali somun sıkma makineleri, AB tarafından belirlenmiş standartlara ve normlara uygun olmalıdır. Bu standartlar ve normlar, makinenin insan sağlığına ve güvenliğine uygun olduğunu ve AB’nin teknik gerekliliklerine uyduğunu garanti altına alır. Havali somun sıkma makineleri CE belgesi almak için aşağıdaki standart ve normlara uygun olmalıdır:

 • EN ISO 12100: Makinelerin güvenliği için genel prensipler.
 • EN ISO 14122: Makinelerin erişimi için güvenliğin sağlanması.
 • EN 60204-1: Elektrikli makine ekipmanları için güvenlik kuralları.
 • EN 983: Makinelerin tehlike ve risklerinin değerlendirilmesi.
 • EN 1088: Makinelerin emniyetli kullanımı için güvenlik kuralları.
 • EN 60974-7: Havai somun sıkma makineleri için özel gereksinimler.

Bu standartlar ve normlar, havali somun sıkma makinelerinin tasarımı, imalatı, kurulumu ve kullanımı ile ilgili gereklilikleri kapsar. Havali somun sıkma makineleri, bu standart ve normlara uygun olarak üretilmelidir ve CE belgesi alabilmek için bu gerekliliklere tam olarak uyulması gerekmektedir.

Ayrıca, havali somun sıkma makineleri, aşağıdaki AB direktiflerine uygun olmalıdır:

 • Makinelerin Kullanımı Hakkında Yönetmelik (2006/42/EC)
 • Düşük Gerilim Direktifi (2014/35/EU)
 • Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (2014/30/EU)

Özetle, havali somun sıkma makineleri CE belgesi almak için EN ISO 12100, EN ISO 14122, EN 60204-1, EN 983, EN 1088 ve EN 60974-7 standartlarına ve normlarına uygun olmalıdır. Ayrıca, Makinelerin Kullanımı Hakkında Yönetmelik, Düşük Gerilim Direktifi ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi gibi AB direktiflerine de uygun olmalıdır.

Havalı Somun Sıkma Makinası Ce Belgesi Testleri

Havali somun sıkma makineleri, CE belgesi almak için bir dizi test ve uygunluk değerlendirme sürecinden geçmelidir. Bu testler, makinenin AB standartlarına uygun olduğunu ve insan sağlığına ve güvenliğine uygun olduğunu doğrular. Havali somun sıkma makineleri CE belgesi almak için aşağıdaki testleri geçmelidir:

 • Elektriksel güvenlik testi: Bu test, havali somun sıkma makinesinin elektriksel güvenlik açısından uygunluğunu değerlendirir. Makinenin elektrik bağlantıları, topraklama, izolasyon, voltaj sınırları, akım sınırları gibi kriterler incelenir.
 • EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) testi: Bu test, havali somun sıkma makinesinin elektromanyetik uyumluluğunu değerlendirir. Makinenin elektromanyetik radyasyon yayıp yaymadığı, diğer cihazlarla uyumluluğu, elektromanyetik darbe dayanıklılığı, elektrostatik boşalma direnci gibi kriterler incelenir.
 • Mekanik güvenlik testi: Bu test, havali somun sıkma makinesinin mekanik güvenlik açısından uygunluğunu değerlendirir. Makinenin hareketli parçalarının güvenliği, kapakların kapatılması, kırılma testi, düşme testi gibi kriterler incelenir.
 • Verimlilik testi: Bu test, havali somun sıkma makinesinin performansını ve verimliliğini değerlendirir. Makinenin tork, hız, basınç gibi özellikleri test edilir ve belirli bir kalibrasyon ve tolerans aralığına uygun olup olmadığı kontrol edilir.
 • Gürültü testi: Bu test, havali somun sıkma makinesinin gürültü seviyesini ölçer. Makinenin belirli bir gürültü seviyesinin üzerine çıkmaması gerektiği için, gürültü testi de önemlidir.
 • Isıl testi: Bu test, havali somun sıkma makinesinin yüksek sıcaklıklara dayanıklılığını değerlendirir. Makinenin çalışması sırasında ortaya çıkabilecek aşırı ısınma ve ısı yalıtımı gibi faktörler incelenir.

Özetle, havali somun sıkma makineleri CE belgesi almak için elektriksel güvenlik, EMC, mekanik güvenlik, verimlilik, gürültü ve isıl testlerden geçmelidir. Bu testler, makinenin AB standartlarına uygun olduğunu ve insan sağlığına ve güvenliğine uygun olduğunu doğrular.

Havalı Somun Sıkma Makinası Ce Belgesi Teknik Dosya Ve Dokümantasyon Şartları

Havali somun sıkma makineleri, CE belgesi almak için uygunluk değerlendirme prosedürleri ve teknik dosya hazırlama işlemlerine tabi tutulmalıdır. Aşağıda, havali somun sıkma makinesi CE belgesi için gerekli teknik dosya ve dokümantasyon şartları özetlenmiştir:

 • Genel ürün bilgisi: Bu bölümde, havali somun sıkma makinesinin genel tanımlaması yapılmalıdır. Bu tanımlama, makinenin özelliklerini, teknik özelliklerini, tasarım özelliklerini, işlevselliğini ve kullanım alanlarını içermelidir.
 • Risk analizi ve değerlendirme raporu: Bu bölümde, havali somun sıkma makinesinin risk analizi ve değerlendirme raporu yer almalıdır. Bu raporda, makinenin olası riskleri, risklerin önlenmesi veya azaltılması için alınan önlemler, makinenin güvenliği ile ilgili tüm bilgiler yer almalıdır.
 • Teknik çizimler: Bu bölümde, havali somun sıkma makinesinin teknik çizimleri yer almalıdır. Bu çizimler, makinenin detaylı görünümünü, ölçülerini, malzeme kalitesini, montaj şemalarını, elektrik bağlantılarını, hidrolik veya pnömatik bağlantılarını göstermelidir.
 • Kullanım kılavuzu: Bu bölümde, havali somun sıkma makinesinin kullanım kılavuzu yer almalıdır. Kullanım kılavuzu, makinenin kullanımı ile ilgili tüm talimatları, güvenlik bilgilerini ve önlemleri içermelidir.
 • Kalite kontrol belgeleri: Bu bölümde, havali somun sıkma makinesinin kalite kontrol belgeleri yer almalıdır. Bu belgeler, makinenin imalatında kullanılan malzemelerin kalitesini, kalibrasyon ve testlerin sonuçlarını, makinenin tüm bileşenlerinin kalitesini doğrulamalıdır.
 • Üretici beyanı: Havali somun sıkma makinesinin uygunluk değerlendirme prosedürlerinden geçtiğini ve CE belgesi almak için gereken tüm koşulları sağladığını beyan eden bir belge yer almalıdır.

Bu belgeler, havali somun sıkma makinesinin CE belgesi alması için gereklidir. Üretici veya ithalatçı, bu belgeleri hazırlamalı ve tüm belgelerin eksiksiz olduğundan emin olmalıdır.

Havalı Somun Sıkma Makinası Ce Belgesi Denetim Ve Belgelendirme Süreci Nasıldır?

Havali somun sıkma makineleri CE belgesi almak için bir uygunluk değerlendirme sürecinden geçmelidir. Bu süreç, bir üçüncü taraf denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilir ve makinenin AB standartlarına uygun olduğunu ve insan sağlığına ve güvenliğine uygun olduğunu doğrular. Havali somun sıkma makinesi CE belgesi denetim ve belgelendirme süreci aşağıdaki adımları içerir:

 • Başvuru: Üretici veya ithalatçı, havali somun sıkma makinesi CE belgesi almak için bir başvuru yapar. Başvuru, üreticinin veya ithalatçının makinenin uygunluğunu doğrulamasını, gerekli teknik belgeleri hazırlamasını ve denetim kuruluşuna başvuru yapmasını içerir.
 • Teknik dosya değerlendirmesi: Denetim kuruluşu, havali somun sıkma makinesinin teknik dosyasını değerlendirir ve uygunluğunu doğrular. Bu değerlendirme, ürünün uygunluk değerlendirme prosedürleri, kalite kontrol belgeleri, risk analiz raporları ve diğer teknik belgelerin doğruluğunu kontrol eder.
 • Testler: Havali somun sıkma makinesi, denetim kuruluşu tarafından belirlenen testlerden geçmelidir. Bu testler, makinenin elektriksel güvenlik, mekanik güvenlik, EMC uyumluluğu, verimlilik, gürültü ve ısıl dayanıklılığı gibi konularda değerlendirilir.
 • Denetim: Denetim kuruluşu, havali somun sıkma makinesini fiziksel olarak denetler. Bu denetim, makinenin tasarımı, montajı, işlevselliği, kullanım kılavuzu ve kalite kontrol prosedürlerinin uygunluğunu kontrol eder.
 • Belgelendirme: Havali somun sıkma makinesi, denetim ve testlerin tamamlanmasının ardından CE belgesi alır. Bu belge, makinenin AB standartlarına uygun olduğunu, insan sağlığına ve güvenliğine uygun olduğunu ve Avrupa Birliği’nde satılabilir olduğunu doğrular.

Havali somun sıkma makinesi CE belgesi almak için yukarıda belirtilen adımlar takip edilmelidir. Bu adımlar, üreticinin veya ithalatçının ürünlerinin AB standartlarına uygun olduğunu ve insan sağlığına ve güvenliğine uygun olduğunu doğrulamak için gereklidir.

Havalı Somun Sıkma Makinası Ce Belgesi Maliyeti Nedir?

Havali somun sıkma makinesi CE belgesi maliyeti, birçok farklı faktöre bağlıdır. Bu faktörler arasında, makinenin özellikleri, üretim adedi, belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan testlerin sayısı, üretim aşamasındaki kalite kontrol maliyetleri, teknik dosya hazırlama maliyetleri, üretim aşamasındaki gereksinimler gibi unsurlar yer alır.

Örneğin, havali somun sıkma makinelerinin üretim adedi arttıkça, maliyetlerin düşmesi mümkündür. Aynı şekilde, belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan testlerin sayısı arttıkça, maliyetler de artabilir. Ayrıca, üretim aşamasında yapılan kalite kontrol maliyetleri ve teknik dosya hazırlama maliyetleri de CE belgesi maliyetini etkileyebilir.

Genel olarak, havali somun sıkma makinesi CE belgesi maliyeti 1.500-5.000 Euro arasında değişebilir. Ancak, bu maliyetler, ürünün özelliklerine, üretim adedine, test sayısına ve diğer faktörlere göre değişebilir.

Özetle, havali somun sıkma makinesi CE belgesi maliyeti birçok farklı faktöre bağlıdır ve genel olarak 1.500-5.000 Euro arasında değişebilir. Üretici veya ithalatçı, maliyetleri belirlemek için belgelendirme kuruluşlarından fiyat teklifi alabilir ve buna göre bir bütçe oluşturabilir.

Havalı Somun Sıkma Makinası Ce Belgesi Faydaları Nelerdir?

Havali somun sıkma makinesi CE belgesi, birçok fayda sağlar. Aşağıda, havali somun sıkma makinesi CE belgesinin faydaları özetlenmiştir:

 • Ürün güvenliği: Havali somun sıkma makinesi CE belgesi, makinenin AB standartlarına uygun olduğunu ve insan sağlığına ve güvenliğine uygun olduğunu doğrular. Bu, ürünün güvenliğini artırır ve kullanıcıların güvenli bir şekilde kullanmasını sağlar.
 • Ürün kalitesi: Havali somun sıkma makinesi CE belgesi, makinenin kalitesinin yüksek olduğunu gösterir. Bu, ürünün müşteri memnuniyetini artırır ve üreticinin ürünleri hakkında daha fazla güven kazanmasını sağlar.
 • Pazar erişimi: Havali somun sıkma makinesi CE belgesi, makinenin AB pazarında satılabilmesini sağlar. Bu, üreticinin AB pazarına girmesi ve daha fazla müşteriye ulaşması için gerekli bir belgedir.
 • Hukuki uygunluk: Havali somun sıkma makinesi CE belgesi, ürünün hukuki uygunluğunu doğrular. Bu, üreticinin AB mevzuatına uygun hareket ettiğini ve yasal sorumluluklarını yerine getirdiğini gösterir.
 • Rekabet avantajı: Havali somun sıkma makinesi CE belgesi, üreticinin rakiplerine göre avantaj sağlamasını sağlar. Bu, müşterilerin ürün tercihlerini etkileyebilir ve üreticinin pazar payını artırabilir.
 • İşletme verimliliği: Havali somun sıkma makinesi CE belgesi, üreticinin işletme verimliliğini artırır. Bu, ürünlerin daha hızlı satılmasına ve üreticinin daha fazla müşteriye ulaşmasına yardımcı olur.

Özetle, havali somun sıkma makinesi CE belgesi, ürün güvenliği, ürün kalitesi, pazar erişimi, hukuki uygunluk, rekabet avantajı ve işletme verimliliği gibi birçok fayda sağlar. Bu belge, üreticilerin AB standartlarına uygun ürünler üretmesini ve müşterilerin güvenli ve yüksek kaliteli ürünler satın almasını sağlar.

Havalı Somun Sıkma Makinası Ce Belgesi Danışmanlık Kapsam Ve Süreci

Havali somun sıkma makinesi CE belgesi danışmanlık süreci, üreticilere veya ithalatçılara, CE belgesi almak için gerekli prosedürleri takip etmelerine yardımcı olan bir hizmettir. Bu danışmanlık hizmeti, ürünlerinin AB standartlarına uygun olduğundan emin olmak isteyen üreticiler için önemlidir.

Havali somun sıkma makinesi CE belgesi danışmanlık süreci aşağıdaki adımları içerebilir:

 • Başvuru ve değerlendirme: Danışmanlık firması, üreticinin veya ithalatçının havali somun sıkma makinesi CE belgesi almak için gerekli teknik belgeleri hazırlamasına yardımcı olur. Bu belgeler, ürün özellikleri, kalite kontrol prosedürleri, risk analiz raporları, teknik dosyalar ve diğer belgeleri içerir. Danışmanlık firması, bu belgeleri değerlendirir ve ürünün AB standartlarına uygunluğunu doğrular.
 • Testler: Danışmanlık firması, havali somun sıkma makinesini belirli testlerden geçirir. Bu testler, makinenin elektriksel güvenlik, mekanik güvenlik, EMC uyumluluğu, verimlilik, gürültü ve ısıl dayanıklılığı gibi konularda değerlendirilir.
 • Denetim: Danışmanlık firması, havali somun sıkma makinesini fiziksel olarak denetler. Bu denetim, makinenin tasarımı, montajı, işlevselliği, kullanım kılavuzu ve kalite kontrol prosedürlerinin uygunluğunu kontrol eder.
 • Belgelendirme: Havali somun sıkma makinesi, testlerin ve denetimlerin tamamlanmasının ardından CE belgesi alır. Bu belge, ürünün AB standartlarına uygun olduğunu, insan sağlığına ve güvenliğine uygun olduğunu ve AB pazarında satılabilir olduğunu doğrular.

Danışmanlık firmaları, üreticilerin veya ithalatçıların havali somun sıkma makineleri için CE belgesi alma sürecinde yardımcı olur. Bu hizmet, üreticilerin AB mevzuatına uygun olarak ürünlerini geliştirmelerine ve ürünlerinin AB pazarında satılabilir olmasını sağlamalarına yardımcı olur.

Özetle, havali somun sıkma makinesi CE belgesi danışmanlık hizmeti, üreticilerin veya ithalatçıların ürünlerinin AB standartlarına uygunluğunu doğrulamasına yardımcı olur ve CE belgesi almak için gerekli prosedürleri takip etmelerine yardımcı olur.

Havalı Somun Sıkma Makinası Ce Belgesi Süresi Ve Yenilenmesi

Havali somun sıkma makinesi CE belgesi süresi, ürünün tipine ve belgelendirme kuruluşuna göre değişebilir. Genellikle, CE belgesi 5 yıl boyunca geçerlidir.

CE belgesi yenileme süreci, belgenin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce başlar. Belge sahibi, belge yenileme başvurusunu belgelendirme kuruluşuna yapar. Belgelendirme kuruluşu, havali somun sıkma makinesinin uygunluğunu doğrulamak için gerekli testleri yapar ve makinenin AB standartlarına uygun olduğunu doğrular.

Belge yenileme süreci, orijinal belge başvurusu gibi bir uygunluk değerlendirme sürecidir. Bu süreç, havali somun sıkma makinesinin uygunluğunu doğrulamak için testler, değerlendirmeler ve denetimler içerebilir. Makinenin üretim sürecinde yapılan herhangi bir değişiklik, belge yenileme sürecinde değerlendirilir ve belgenin yenilenmesi için gerekli olabilir.

Havali somun sıkma makinesi CE belgesi yenileme süreci, belgenin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce başlamalıdır. Belge sahibi, belge yenileme sürecini başlatmak için belgelendirme kuruluşuna başvurmalıdır. Bu şekilde, belge yenileme süreci tamamlandığında, belge sahibi, ürünün AB standartlarına uygun olduğunu ve insan sağlığına ve güvenliğine uygun olduğunu doğrular.