Manometre Ce Belgesi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Manometre Ce Belgesi

Manometre CE işareti, Avrupa Birliği’nin teknik düzenlemelerine uygunluk gösteren bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. Bu işaret, ürünün güvenliği, sağlığı ve çevre koruması ile ilgili AB standartlarına uygun olduğunu belirtir.

Belçika, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir ve manometreler de dahil olmak üzere birçok ürün CE işareti taşıması gerekmektedir. CE işaretinin kullanımı, ürünün AB mevzuatına uygun olduğunu ve belirli bir ürünün uygunluk değerlendirme sürecinin tamamlandığını gösterir.

Ancak, CE işareti yalnızca ürünün uygunluk değerlendirme sürecinin tamamlandığını gösterir ve ürünün kalitesi, performansı veya dayanıklılığı hakkında herhangi bir bilgi sağlamaz. Bu nedenle, ürünü satın almadan önce, özellikle güvenlik ve sağlık açısından önemli olan ürünlerde, diğer kaynaklardan da bilgi almak önemlidir.

Manometre Ce Belgesi Temel Gereksinimleri

Manometre CE işareti alabilmek için aşağıdaki temel gereksinimlerin sağlanması gerekmektedir:

 • Uygunluk Değerlendirme Prosedürü: Ürün, AB mevzuatına uygunluk değerlendirme sürecine tabi tutulmalıdır. Bu süreç, ürünün tasarımı, üretimi, montajı, testi ve belgelendirilmesini içerir.
 • Teknik Dökümanlar: Ürün için, üretici tarafından hazırlanmış ve AB mevzuatına uygunluk beyanı yapabilmesi için gerekli olan teknik dökümanlar hazırlanmalıdır. Bu dökümanlar, ürünün özelliklerini, ölçüm aralığını, doğruluğunu ve kalibrasyon gereksinimlerini içermelidir.
 • Standartlar: Ürün, AB mevzuatında belirtilen standartlara uygun olarak tasarlanmalıdır. Bu standartlar, ölçüm aralığı, doğruluk, güvenlik, kalibrasyon ve etiketleme gibi konuları kapsar.
 • İmalat Kontrolü: Üretici, ürünlerinin AB mevzuatına uygunluğunu sağlamak için bir imalat kontrol sistemi kurmalıdır. Bu sistem, üretim sürecinde kalite kontrolü ve belgelendirme yapılmasını sağlar.
 • CE İşareti: Ürün, uygunluk değerlendirme sürecini başarıyla tamamladıktan sonra, CE işareti ile işaretlenmelidir. Bu işaret, ürünün AB mevzuatına uygun olduğunu ve belirli bir ürünün uygunluk değerlendirme sürecinin tamamlandığını gösterir.

Yukarıdaki temel gereksinimler, manometrelerin CE işareti alabilmesi için gerekenlerdir. Ancak, belirli bir ürünün uygunluk değerlendirme süreci, ürünün özelliklerine ve kullanım amacına göre değişebilir. Bu nedenle, ürünün spesifikasyonlarına göre farklı gereksinimler de olabilir.

Manometre Ce Belgesi Nasıl Alınır?

Manometre CE işareti almak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 • Uygunluk Değerlendirme Sürecini Tamamlayın: Ürünün uygunluk değerlendirme süreci, ürünün tasarımı, üretimi, montajı, testi ve belgelendirilmesini içeren bir süreçtir. Bu süreci tamamlamak için, üretici veya yetkili bir kuruluş, ürünü AB mevzuatına uygun olarak test edecek ve belgelendirecektir.
 • Teknik Dökümanları Hazırlayın: Üretici, ürün için gerekli olan teknik dökümanları hazırlamalıdır. Bu dökümanlar, ürünün özelliklerini, ölçüm aralığını, doğruluğunu ve kalibrasyon gereksinimlerini içermelidir.
 • Standartlara Uygunluğu Sağlayın: Ürün, AB mevzuatında belirtilen standartlara uygun olarak tasarlanmalıdır. Bu standartlar, ölçüm aralığı, doğruluk, güvenlik, kalibrasyon ve etiketleme gibi konuları kapsar.
 • İmalat Kontrol Sistemi Kurun: Üretici, ürünlerinin AB mevzuatına uygunluğunu sağlamak için bir imalat kontrol sistemi kurmalıdır. Bu sistem, üretim sürecinde kalite kontrolü ve belgelendirme yapılmasını sağlar.
 • CE İşaretini Uygulayın: Ürün, uygunluk değerlendirme sürecini başarıyla tamamladıktan sonra, CE işareti ile işaretlenmelidir. Bu işaret, ürünün AB mevzuatına uygun olduğunu ve belirli bir ürünün uygunluk değerlendirme sürecinin tamamlandığını gösterir.
 • Belirli Durumlarda, Üçüncü Taraf Kuruluşlar Tarafından Onaylatın: Bazı durumlarda, ürünün uygunluğunu belirleyen üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanması gerekebilir. Bu, ürünün kalitesini ve güvenliğini arttırmaya yardımcı olabilir.

Manometre CE işareti almak, üretici veya yetkili bir kuruluş tarafından yukarıdaki adımların tamamlanması gerekmektedir.

Manometre Ce Belgesi Standart Ve Normları

Manometreler için AB mevzuatında belirtilen standart ve normlar aşağıdaki gibidir:

 • EN 837-1: Bu standart, sıvı dolu manometrelerin tasarım, boyutlandırma, işlevsellik ve kalibrasyonu hakkında genel gereklilikleri belirtir.
 • EN 837-2: Bu standart, gaz dolu manometrelerin tasarım, boyutlandırma, işlevsellik ve kalibrasyonu hakkında genel gereklilikleri belirtir.
 • EN 837-3: Bu standart, diyaframlı manometrelerin tasarım, boyutlandırma, işlevsellik ve kalibrasyonu hakkında genel gereklilikleri belirtir.
 • EN 837-4: Bu standart, elektrikli manometrelerin tasarım, boyutlandırma, işlevsellik ve kalibrasyonu hakkında genel gereklilikleri belirtir.
 • EN 837-9: Bu standart, vibrasyon ve darbe gibi zorlu ortamlar için tasarlanmış manometrelerin gerekliliklerini belirtir.
 • EN 837-10: Bu standart, yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı ortamlar için tasarlanmış manometrelerin gerekliliklerini belirtir.
 • EN 837-11: Bu standart, düşük basınçlı ortamlar için tasarlanmış manometrelerin gerekliliklerini belirtir.

Bu standartların yanı sıra, manometrelerin AB mevzuatına uygunluğu için aşağıdaki normlar da gereklidir:

 • ISO 9001: Kalite yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır.
 • ISO/IEC 17025: Test ve kalibrasyon laboratuvarları için uluslararası bir standarttır.
 • Directive 2014/68/EU: Basınçlı Ekipman Yönergesi olarak bilinir ve manometreler gibi basınçlı ekipmanların güvenliği için gereklilikleri belirtir.

Manometrelerin CE işaretini alabilmeleri için yukarıdaki standart ve normlara uygun olmaları gerekmektedir.

Manometre Ce Belgesi Testi

Manometrelerin CE işareti alabilmesi için uygunluk değerlendirme süreci gereklidir ve bu süreç, ürünün tasarımı, üretimi, montajı, testi ve belgelendirilmesini içerir. Manometrelerin test edilmesi, doğruluğunun, hassasiyetinin, ölçüm aralığının ve dayanıklılığının kontrol edilmesini içerir.

Manometrelerin test edilmesi, üretici tarafından yapılabilir veya yetkili bir test ve belgelendirme kuruluşu tarafından yapılabilir. Testler, manometrenin tasarım ve özelliklerine göre değişebilir ancak genellikle aşağıdaki testler yapılır:

 • Doğruluk Testi: Manometrenin ölçüm aralığı boyunca doğru ölçümler yapabilme kabiliyetini kontrol eder. Test edilen manometrenin, ölçümleri gerçek değerlerle karşılaştırılarak doğruluğu belirlenir.
 • Hassasiyet Testi: Manometrenin, ölçüm aralığının en düşük ve en yüksek değerlerindeki hassasiyetini kontrol eder. Bu test, manometrenin göstergesinin hassas olup olmadığını belirler.
 • Ölçüm Aralığı Testi: Manometrenin belirtilen ölçüm aralığı boyunca doğru ölçümler yapabildiğini kontrol eder.
 • Yüksek Basınç Testi: Manometrenin, belirtilen maksimum basınca dayanıklı olduğunu kontrol eder.
 • Titreşim ve Darbe Testi: Manometrenin titreşimli ve darbeli ortamlara dayanıklılığını kontrol eder.

Manometrelerin CE işareti alabilmeleri için uygunluk değerlendirme sürecinin tamamlanması ve testlerin başarıyla geçilmesi gerekmektedir.

Manometre Ce Belgesi Dökümantasyon Şartları

Manometrelerin CE işareti alabilmeleri için gerekli olan dökümantasyon şartları aşağıdaki gibidir:

 • Teknik Dökümanlar: Üretici tarafından hazırlanmış ve AB mevzuatına uygunluk beyanı yapabilmesi için gerekli olan teknik dökümanlar hazırlanmalıdır. Bu dökümanlar, ürünün özelliklerini, ölçüm aralığını, doğruluğunu ve kalibrasyon gereksinimlerini içermelidir.
 • Kullanım Kılavuzu: Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu, ürünün nasıl kullanılacağı ve bakımının nasıl yapılacağı hakkında bilgi içermelidir.
 • Kalibrasyon Raporları: Manometrenin kalibrasyonu, uygunluğunun belirlenmesi için önemlidir. Kalibrasyon raporları, manometrenin belirli bir zamanda hangi ölçüm cihazları kullanılarak kalibre edildiğini ve sonuçların ne olduğunu gösterir.
 • İmalat Kontrol Prosedürleri: Üreticinin, ürünlerinin AB mevzuatına uygunluğunu sağlamak için kurduğu imalat kontrol sistemi ve prosedürleri belgelendirilmelidir.
 • CE İşareti İşaretleme ve Etiketleme: Ürünün işaretlemesi ve etiketlemesi, CE işareti dahil olmak üzere AB mevzuatına uygun olmalıdır.

Yukarıdaki dökümantasyon şartları, manometrelerin CE işareti alabilmeleri için gereklidir. Bu dökümanlar, ürünün AB mevzuatına uygun olduğunu ve belirli bir ürünün uygunluk değerlendirme sürecinin tamamlandığını belirtir.

Manometre Ce Belgesi Denetim Ve Belgelendirme

Manometrelerin CE işareti alabilmeleri için uygunluk değerlendirme süreci gereklidir ve bu süreç, ürünün tasarımı, üretimi, montajı, testi ve belgelendirilmesini içerir. Bu sürecin bir parçası olarak, ürünlerin belgelendirilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir.

Belgelendirme ve denetim süreci, üretici tarafından veya üçüncü taraf kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebilir. Üçüncü taraf kuruluşlar, üreticinin AB mevzuatına uygunluk beyanını onaylayan ve CE işaretini veren kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, AB mevzuatına uygunluğu kontrol etmek için ürün testleri yapabilirler.

Denetim ve belgelendirme süreci aşağıdaki adımları içerebilir:

 • Başvuru: Üretici veya yetkili bir temsilci, CE işareti almak için başvuruda bulunur.
 • Belgelendirme: Ürün, AB mevzuatına uygunluğunu belirlemek için test edilir. Bu testler, manometrenin doğruluğunu, hassasiyetini, ölçüm aralığını ve dayanıklılığını kontrol eder. Testlerin sonucuna göre, ürünün AB mevzuatına uygunluğu belgelenir.
 • CE İşareti: Ürün, uygunluk değerlendirme sürecini başarıyla tamamladıktan sonra, CE işareti ile işaretlenir. Bu işaret, ürünün AB mevzuatına uygun olduğunu ve belirli bir ürünün uygunluk değerlendirme sürecinin tamamlandığını gösterir.
 • Periyodik Denetimler: CE işareti verilen ürünler, belirli bir periyodik aralıkta yeniden denetlenir ve test edilir. Bu denetimler, ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunun devam ettiğini kontrol eder.

Manometrelerin CE işareti alabilmeleri için uygunluk değerlendirme sürecinin tamamlanması ve denetim ve belgelendirme sürecinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

Manometre Ce Belgesi Maliyeti

Manometrelerin CE belgesi almak için maliyeti, birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında üretici veya yetkili temsilcinin tercih ettiği test ve belgelendirme kuruluşu, manometrenin özellikleri ve üretim hacmi yer almaktadır.

Üretici veya yetkili temsilci, CE belgesi almak için üçüncü taraf test ve belgelendirme kuruluşlarına başvurabilir. Bu kuruluşlar, ürün testleri yaparak manometrenin AB mevzuatına uygun olup olmadığını kontrol eder ve CE işaretini verirler. Bu kuruluşların belgelendirme ücretleri, test sayısı ve manometrenin özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

Ayrıca, üretici veya yetkili temsilci, CE işaretini almak için yapmaları gereken ek yatırımlar da olabilir. Örneğin, üretim hatlarında kalite kontrol sistemleri kurulması, teknik dökümanların hazırlanması, CE işareti için etiketleme ekipmanları edinilmesi gibi yatırımlar maliyeti arttırabilir.

Manometre CE belgesi almak için maliyetler, üretici veya yetkili temsilcinin tercih ettiği test ve belgelendirme kuruluşlarına, manometrenin özelliklerine ve üretim hacmine göre değişebilir. Ancak, genellikle yüksek kaliteli bir ürünün üretimi için gereken maliyetlerden daha yüksek olmayacaktır.

Manometre Ce Belgesi Sertifikası Ne Kadar Zamanda Alınabililir?

Manometrelerin CE belgesi sertifikası alınması süreci, birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında üreticinin veya yetkili temsilcinin CE belgesi için gerekli olan tüm gereksinimleri karşılaması, test ve belgelendirme sürecinin tamamlanması ve belgelendirme kuruluşunun iş yükü yer almaktadır.

Belgelendirme kuruluşları, manometrenin AB mevzuatına uygunluğunu kontrol etmek için testler yapar ve belgelendirme süreci en az birkaç hafta sürebilir. Bununla birlikte, süreç ürünün özelliklerine, üretim hacmine ve belgelendirme kuruluşunun iş yüküne bağlı olarak daha uzun sürebilir. Ayrıca, üretici veya yetkili temsilci tarafından hazırlanması gereken teknik dökümanların tamamlanması ve uygunluğun sağlanması da süreci uzatabilir.

CE belgesi sertifikası alınması süreci, üreticinin veya yetkili temsilcinin tüm gereksinimleri karşılamasına ve belgelendirme kuruluşunun test ve belgelendirme sürecinin tamamlanmasına bağlıdır. Süreç, birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir.

Manometre Ce Belgesi Faydaları

Manometrelerin CE belgesi alınması, birçok fayda sağlar. Bunlar şunları içerir:

 • Güvenilirlik: CE belgesi alınması, manometrenin AB mevzuatına uygun olduğunu ve belgelendirme kuruluşunun test ettiği özellikleri karşıladığını gösterir. Bu da ürünün kalitesi ve güvenilirliği hakkında daha fazla güven sağlar.
 • Pazar Erişimi: AB pazarına girmek isteyen üreticiler için CE belgesi olması zorunlu bir gerekliliktir. CE belgesi olmayan manometrelerin AB pazarına girmesi yasaktır.
 • Rekabet Avantajı: CE belgesi olan manometreler, AB mevzuatına uygun olması nedeniyle diğer manometrelere göre daha rekabetçi bir fiyat ve kalite seviyesi sunabilir.
 • İhracat: CE belgesi, ürünlerin dünya genelinde daha fazla pazarda satılmasına yardımcı olur. CE belgesine sahip olmayan manometreler, belirli ülkelere ihraç edilemez.
 • Yasal Uygunluk: CE belgesi, manometrenin AB mevzuatına uygun olduğunu ve yasal olarak satılabilir olduğunu gösterir. Bu da üreticinin yasal olarak uygun bir şekilde faaliyet göstermesine yardımcı olur.
 • Kalite Yönetimi: CE belgesi almak için üreticiler, kalite yönetim sistemleri kurmak zorundadır. Bu da üreticinin üretim sürecinde daha fazla kontrol sağlamasına ve kaliteyi arttırmasına yardımcı olur.

Manometrelerin CE belgesi alınması, üreticilere ve kullanıcılara birçok fayda sağlar. Kaliteli ve güvenilir bir ürünün piyasaya sürülmesini sağlar ve yasal uygunluğu garanti eder.