Yangın Kapısı Tse Belgesi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Yangın Kapısı Tse Belgesi

Yangın kapısı TSE (Türk Standartları Enstitüsü) belgesi, Türkiye’de kullanılan yangın kapılarının standartlara uygunluğunu belirleyen bir belgedir. Bu belge, yangın kapılarının gerekli testleri başarıyla geçtiğini ve yangın sırasında insanların ve mülkün güvenliğini sağlayacak özelliklere sahip olduğunu gösterir.

TSE belgesi olan yangın kapıları, yangın sırasında alevlerin ve dumanın geçişini engelleyerek yangının yayılmasını önler. Ayrıca, kapıların yangın direnci, yangın kapısı malzemesi ve yangın sınıfı gibi özellikler de TSE belgesiyle belirtilir.

TSE belgesine sahip yangın kapıları, binaların yangın güvenliği açısından önemli bir parçasıdır ve kullanımı zorunludur. Bu nedenle, yangın kapısı alırken TSE belgesi olup olmadığına dikkat etmek önemlidir.

Yangın Kapısı Tse Belgesi İçin Temel Gereksinimler

Yangın kapısı TSE belgesi için temel gereksinimler şunlardır:

 • Yangın direnci: Yangın kapısı, belirli bir süre boyunca alevlerin ve dumanın geçmesini engelleyebilmelidir. Bu süre, kapının yangın direnci sınıfına göre belirlenir.
 • Yangın kapısı malzemesi: Yangın kapısı malzemesi, yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve yangın sırasında yayılmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kapı malzemesi, test edilerek yangın direnci sınıflandırması için belirlenir.
 • Yangın sınıfı: Yangın kapısı, belirli bir yangın sınıfına uygun olmalıdır. Bu sınıf, yangının büyüklüğüne, yoğunluğuna ve yangın kapısının kullanılacağı bölgeye göre belirlenir.
 • Montaj: Yangın kapısı, doğru şekilde monte edilmelidir. Montajın, kapının yangın direnci ve özelliklerini etkilemeyecek şekilde yapıldığından emin olunmalıdır.
 • Test: Yangın kapısı, TSE tarafından belirlenen testlere tabi tutulmalıdır. Testler, kapının yangın direnci, malzemesi ve yangın sınıfını belirlemek için yapılır.

Yukarıdaki gereksinimler, yangın kapısı TSE belgesi için temel kriterlerdir. Bu gereksinimlerin yerine getirilmesi, yangın kapısının TSE belgesi alabilmesi için önemlidir.

Yangın Kapısı Tse Belgesi Nasıl Alınır?

Yangın kapısı TSE belgesi almak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 • Yangın kapısı üreticisi veya satıcısı, TSE tarafından belirlenen standartlara uygun olarak yangın kapısı üretmeli veya satmalıdır.
 • Yangın kapısı üreticisi veya satıcısı, TSE’ye başvurarak yangın kapısı TSE belgesi için gerekli olan testlerin yapılması talebinde bulunmalıdır.
 • TSE, yangın kapısı için gerekli olan testleri yapar. Testler, yangın direnci, malzeme özellikleri ve yangın sınıfı gibi faktörleri ölçer.
 • Testler başarıyla tamamlandıktan sonra, TSE yangın kapısına TSE belgesi verir.
 • Yangın kapısı üreticisi veya satıcısı, TSE belgesi alan yangın kapısının üzerine belge numarasını ve TSE logosunu yerleştirir.

Yangın kapısı TSE belgesi, yangın kapısı üreticileri, satıcıları ve kullanıcıları için önemlidir. Yangın kapısı TSE belgesi, yangın kapısının güvenli ve standartlara uygun olduğunu gösterir. Bu nedenle, yangın kapısı alırken TSE belgesi olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Yangın Kapısı Tse Belgesi Standardı Numarası Nedir? Temel Maddeleri Nelerdir?

Yangın kapısı TSE belgesi standardı numarası TS EN 1634-1’dir. Bu standart, Avrupa Yangın Direktifi’ne uygun olarak tasarlanmıştır ve Türkiye’de yangın kapıları için kullanılan en yaygın standarttır.

TS EN 1634-1 standartının temel maddeleri şunlardır:

 • Yangın kapısının yangın direnci: Yangın kapısının, belirli bir süre boyunca alevlerin ve dumanın geçmesini engellemesi gerekmektedir. Standart, yangın kapısı direncinin 30, 60, 90 veya 120 dakika olabileceğini belirtir.
 • Yangın kapısının yanmazlığı: Yangın kapısı malzemesinin, yangın sırasında yayılmayacak şekilde yanmaz olması gerekmektedir. Malzeme özellikleri, testlerle belirlenir.
 • Yangın kapısının duman sızdırmazlığı: Yangın kapısı, yangın sırasında dumanın geçişini engellemesi gerekmektedir. Standart, kapının maksimum duman sızdırma sınırlarını belirler.
 • Yangın kapısının mekanik dayanıklılığı: Yangın kapısı, güçlü bir mekanik yapıya sahip olmalıdır. Bu, kapının yangın sırasında hasar görmemesini ve binaların yangın güvenliğini sağlamasını sağlar.
 • Yangın kapısının montajı: Yangın kapısı, doğru şekilde monte edilmelidir. Standart, kapının montajının nasıl yapılması gerektiğini belirler.

Yukarıdaki temel maddeler, TS EN 1634-1 standartında yer alan önemli kriterlerdir. Bu kriterlere uygun olarak tasarlanan ve test edilen yangın kapıları, TSE belgesi alabilirler.

Yangın Kapısı Tse Belgesi Testleri Nelerdir?

Yangın kapısı TSE belgesi alabilmek için, yangın kapısının belirli testleri başarıyla geçmesi gerekmektedir. Aşağıdaki testler, yangın kapısı TSE belgesi için gerekli olan temel testlerdir:

 • Yangın direnci testi: Yangın direnci testi, yangın kapısının belirli bir süre boyunca alevlerin ve dumanın geçmesini engelleyip engellemediğini ölçer. Test, kapının yangın direnci sınıfına göre belirlenir. Bu test, EN 1634-1 standardına uygun olarak yapılmalıdır.
 • Yanma testi: Yanma testi, yangın kapısı malzemesinin yüksek sıcaklıklara dayanıklı olup olmadığını ve yangın sırasında yayılmayacak şekilde yanmaz olduğunu ölçer. Bu test, EN 1363-1 standardına uygun olarak yapılmalıdır.
 • Duman sızdırmazlık testi: Duman sızdırmazlık testi, yangın kapısının yangın sırasında dumanın geçişini engelleyip engellemediğini ölçer. Test, kapının maksimum duman sızdırma sınırlarını belirler. Bu test, EN 1634-3 standardına uygun olarak yapılmalıdır.
 • Mekanik dayanıklılık testi: Mekanik dayanıklılık testi, yangın kapısının güçlü bir mekanik yapıya sahip olup olmadığını ölçer. Bu test, EN 1192 standardına uygun olarak yapılmalıdır.
 • Montaj testi: Montaj testi, yangın kapısının doğru şekilde monte edilip edilmediğini ölçer. Test, EN 1634-3 standardına uygun olarak yapılmalıdır.

Yukarıdaki testler, yangın kapısı TSE belgesi alabilmek için gerekli olan temel testlerdir. Bu testlerin tamamlanması ve başarıyla geçilmesi, yangın kapısının güvenli ve standartlara uygun olduğunu gösterir.

Yangın Kapısı Tse Belgesi İçin Dokümantasyon Şartları Nelerdir?

Yangın kapısı TSE belgesi almak için, aşağıdaki dokümantasyon şartlarının sağlanması gerekmektedir:

 • Yangın kapısı üretim belgeleri: Yangın kapısı üreticisi, yangın kapısı üretim sürecine dair belgeleri sunmalıdır. Bu belgeler, kapının hangi malzemelerden yapıldığını, üretim sürecinde hangi adımların izlendiğini ve kalite kontrol işlemlerinin nasıl yapıldığını gösterir.
 • Yangın kapısı test raporları: Yangın kapısı, TSE tarafından belirlenen testlere tabi tutulmalıdır. Test sonuçlarını gösteren raporlar, yangın kapısı TSE belgesi için gerekli olan önemli dokümantasyonlardandır.
 • Yangın kapısı sertifikaları: Yangın kapısı üreticisi, yangın kapısı için belirlenen standartlara uygunluğu gösteren sertifikaları sunmalıdır. Bu sertifikalar, yangın kapısının EN 1634-1 standartına uygun olduğunu ve yangın direnci, yangın sınıfı ve malzeme özellikleri gibi faktörlerin test edildiğini gösterir.
 • Yangın kapısı TSE belgesi başvuru formu: Yangın kapısı üreticisi veya satıcısı, yangın kapısı TSE belgesi için başvuru formunu doldurmalıdır. Bu formda, yangın kapısı hakkında detaylı bilgiler yer almalıdır.

Yukarıdaki dokümantasyon şartları, yangın kapısı TSE belgesi alabilmek için gerekli olan önemli dokümanlardır. Bu dokümanların sağlanması, yangın kapısının standartlara uygun olduğunu ve güvenli olduğunu gösterir.

Yangın Kapısı Tse Belgesi Denetim Ve Belgelendirme Süreci

Yangın kapısı TSE belgesi denetim ve belgelendirme süreci aşağıdaki adımları içerir:

 • Başvuru: Yangın kapısı üreticisi veya satıcısı, yangın kapısı TSE belgesi almak için TSE’ye başvurur.
 • Belgelendirme anlaşması: TSE, başvuruyu değerlendirir ve belgelendirme anlaşması yapılır.
 • Testler: Yangın kapısı TSE belgesi için gerekli olan testler yapılır. Testler, yangın direnci, yanma direnci, duman sızdırmazlığı ve mekanik dayanıklılık gibi faktörleri ölçer.
 • Dokümantasyon incelemesi: Yangın kapısı üreticisi veya satıcısı, yangın kapısı üretim belgeleri, test raporları, sertifikalar ve diğer dokümanları sunar. TSE, dokümantasyonların doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol eder.
 • Gözetim ve denetim: Yangın kapısı üreticisi veya satıcısı, TSE tarafından belirlenen periyodik gözetim ve denetimlere tabi tutulur. Bu, yangın kapısı üreticisinin belgelendirme şartlarına uygunluğunu devam ettirdiğini gösterir.
 • TSE belgesi verilmesi: Yangın kapısı, belirli bir süre boyunca TSE tarafından yapılan gözetim ve denetimlerden geçerse, yangın kapısı TSE belgesi verilir.

Yukarıdaki adımlar, yangın kapısı TSE belgesi denetim ve belgelendirme sürecini kapsar. Bu süreçte, yangın kapısı üreticisi veya satıcısı, belgelendirme şartlarına uygunluğunu kanıtlamak için çeşitli testler yapmak ve dokümantasyon sağlamak zorundadır. Yangın kapısı TSE belgesi, yangın kapısının standartlara uygun ve güvenli olduğunu gösterir.

Yangın Kapısı Tse Belgesi Maliyeti Nedir?

Yangın kapısı TSE belgesi almak için gerekli olan testler, dokümantasyon incelemesi, gözetim ve denetimler gibi işlemler maliyetli olabilir. Bu maliyetler, yangın kapısı üreticisinin veya satıcısının bulunduğu bölgeye, testlerin sayısına ve yangın kapısının özelliklerine göre değişebilir.

Öte yandan, yangın kapısı TSE belgesi, yangın kapısı üreticileri veya satıcıları için önemli bir referans ve prestij kaynağıdır. Yangın kapısı TSE belgesi, yangın kapısının standartlara uygun olduğunu ve güvenli olduğunu gösterir. Bu nedenle, yangın kapısı üreticileri veya satıcıları, TSE belgesi almak için yapacakları yatırımı ürünlerine katma değer olarak görebilirler.

Genel olarak, yangın kapısı TSE belgesi maliyeti, üretici veya satıcının özelliklerine, testlerin sayısına ve dokümantasyon işlemlerine göre değişebilir. Bu nedenle, net bir maliyet belirlemek için yangın kapısı üreticisi veya satıcısı ile iletişime geçmek gerekmektedir.

Yangın Kapısı Tse Belgesi Faydaları Nelerdir?

Yangın kapısı TSE belgesi, yangın kapısı üreticileri, satıcıları ve kullanıcıları için birçok fayda sağlar. Bazı faydalar şunlardır:

 • Güvenlik: Yangın kapısı TSE belgesi, yangın kapısının standartlara uygun olduğunu ve güvenli olduğunu gösterir. Bu nedenle, TSE belgesi olan yangın kapıları, yangın sırasında insanların güvenliğini sağlar.
 • Kalite: Yangın kapısı TSE belgesi, yangın kapısının kalitesinin yüksek olduğunu gösterir. Bu, üretici veya satıcının prestijini artırır ve müşteri memnuniyetini sağlar.
 • Rekabet avantajı: Yangın kapısı TSE belgesi, yangın kapısı üreticileri veya satıcılarına rakiplerine göre bir rekabet avantajı sağlar. Belge, ürünün kalitesinin yüksek olduğunu ve standartlara uygun olduğunu gösterir.
 • Pazarlama: Yangın kapısı TSE belgesi, ürünün pazarlama sürecinde bir referans olarak kullanılabilir. Belge, yangın kapısı üreticileri veya satıcılarının müşterilere ürünün kalitesini göstermek için kullanabileceği bir dokümandır.
 • Yönetmeliklere uyum: Yangın kapısı TSE belgesi, üretici veya satıcının yangın yönetmeliklerine uygunluk göstermesini sağlar. Bu, yangın kapısı üreticilerinin veya satıcılarının ürünlerini pazarlamasını kolaylaştırır.

Yukarıdaki faydalar, yangın kapısı TSE belgesinin önemini ve değerini gösterir. TSE belgesi olan yangın kapıları, insanların güvenliğini sağlar, kalite ve rekabet avantajı sağlar, pazarlama sürecinde bir referans olarak kullanılabilir ve yönetmeliklere uyumluluk gösterir.

Yangın Kapısı Tse Belgesi Danışmanlık Ve İş Akışı Nedir?

Yangın kapısı TSE belgesi danışmanlık ve iş akışı, yangın kapısı üreticileri veya satıcılarına belge almak için gereken süreçte yardımcı olur. Bu süreç, aşağıdaki adımları içerir:

 • Danışmanlık: Yangın kapısı TSE belgesi almak isteyen üretici veya satıcı, danışmanlık hizmeti alır. Danışmanlık hizmeti, TSE belgesi almak için gerekli olan testlerin ve dokümanların hazırlanmasında yardımcı olur.
 • Testler: Yangın kapısı, belirli testlere tabi tutulur. Bu testler, yangın direnci, yanma direnci, duman sızdırmazlığı ve mekanik dayanıklılık gibi faktörleri ölçer.
 • Dokümantasyon incelemesi: Yangın kapısı üreticisi veya satıcısı, yangın kapısı üretim belgeleri, test raporları, sertifikalar ve diğer dokümanları sunar. TSE, dokümantasyonların doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol eder.
 • Gözetim ve denetim: Yangın kapısı üreticisi veya satıcısı, TSE tarafından belirlenen periyodik gözetim ve denetimlere tabi tutulur. Bu, yangın kapısı üreticisinin belgelendirme şartlarına uygunluğunu devam ettirdiğini gösterir.
 • TSE belgesi verilmesi: Yangın kapısı, belirli bir süre boyunca TSE tarafından yapılan gözetim ve denetimlerden geçerse, yangın kapısı TSE belgesi verilir.

Yangın kapısı TSE belgesi danışmanlık ve iş akışı, yangın kapısı üreticileri veya satıcılarının belge almak için gerekli süreci daha kolay ve hızlı bir şekilde tamamlamasına yardımcı olur. Belge almak için gerekli olan testler, dokümanlar ve denetimler gibi işlemler, danışmanlık hizmeti ile daha etkili ve doğru bir şekilde yürütülebilir.

Yangın Kapısı Tse Belgesi Süresi Ve Yenilenmesi

Yangın kapısı TSE belgesi, belirli bir süre için verilir ve yenilenmesi gerekebilir. Süre ve yenileme işlemleri aşağıdaki şekildedir:

 • TSE belgesi süresi: Yangın kapısı TSE belgesi, genellikle 3 yıl için verilir. Bu süre, üretici veya satıcının TSE tarafından belirlenen gözetim ve denetimlere tabi tutulması gereken bir süredir.
 • Yenileme: Yangın kapısı TSE belgesi süresi sona erdiğinde, üretici veya satıcı belgeyi yenilemek için başvuruda bulunabilir. Belge yenileme işlemi, başvurunun kabul edilmesi ve TSE tarafından belirlenen gözetim ve denetimlerin başarılı bir şekilde tamamlanması ile gerçekleştirilir.
 • Gözetim ve denetim: Yangın kapısı TSE belgesi süresi boyunca, üretici veya satıcı belirlenen periyodik gözetim ve denetimlere tabi tutulur. Bu, yangın kapısı üreticisinin belgelendirme şartlarına uygunluğunu devam ettirdiğini gösterir.
 • Yenileme süreci: Yangın kapısı TSE belgesi yenileme işlemi, başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde tamamlanır. Bu süreçte, TSE, dokümantasyon incelemesi yapar, testlerin ve denetimlerin yapılmasını sağlar ve belgenin yenilenmesi ile ilgili kararını verir.

Yangın kapısı TSE belgesi süresi, genellikle 3 yıl için verilir ve yenileme süreci, başvurunun kabul edilmesi ve TSE tarafından belirlenen gözetim ve denetimlerin başarılı bir şekilde tamamlanması ile gerçekleştirilir. Yangın kapısı üreticileri veya satıcıları, belge yenileme sürecinde belirtilen şartlara uydukları sürece, yangın kapısı TSE belgesini sürekli olarak yenileyebilirler.