EcoLabel Belgesi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

EcoLabel Nedir?

Ekolojik etiket veya Eko etiket, bir ürünün çevre dostu olduğunu belirten bir işarettir. Ekolojik etiketler, ürünlerin üretiminden atıkların bertarafına kadar birçok farklı çevresel etkisiyle ilgili olarak ürünlerin performansını sertifikalandırır.

Ekolojik etiketler, çevreyi korumaya yönelik politikaların bir parçası olarak, çevresel performansları üstün olan ürünlere verilmektedir. Bu etiketler, ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmeye yardımcı olurken, tüketicilerin çevresel performansı daha yüksek olan ürünlere yönelmelerine yardımcı olur.

Ürünlerin ne kadar çevre dostu olduğunu değerlendiren birçok farklı eko etiket sistemi vardır ve her biri farklı çevresel etkilere odaklanır. Bunlar arasında Energy Star, Blue Angel, EU Ecolabel ve Rainforest AllianceCertified gibi örnekler yer almaktadır.

EcoLabel Temel Gereksinimleri Nelerdir?

Ekolojik etiketlerin temel gereksinimleri, ürünlerin çevresel performansını ölçmek ve bu performansı belgelendirmek için belirli standartlara uygun olarak değerlendirilmelerini sağlamaktır. Ekolojik etiketlerin temel gereksinimleri şunlardır:

 • Çevresel performans kriterleri: Ürünlerin çevresel performansını ölçmek için belirli kriterler belirlenir. Bu kriterler, ürünün üretimi, kullanımı ve atık yönetimine ilişkin çevresel etkileri ölçmek için kullanılır.
 • Bağımsız sertifikasyon: Ürünlerin çevresel performansı, bağımsız üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşları tarafından değerlendirilir. Bu kuruluşlar, ürünlerin çevresel performansını ölçmek için belirlenen kriterlere uygun olarak test ve belgelendirme yaparlar.
 • Düzenli gözden geçirme: Ekolojik etiketlerin verilmesinden sonra, ürünler düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir. Bu, ürünlerin çevresel performanslarının sürekli olarak değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlar.
 • Şeffaflık: Ekolojik etiketlerin verilmesi ve yönetimi süreci şeffaf olmalıdır. Bu, tüketicilerin ekolojik etiketler hakkında doğru bilgiye sahip olmalarını sağlar.

Ekolojik etiketler, ürünlerin çevresel etkilerinin azaltılması için bir araçtır. Bu nedenle, ekolojik etiketlerin verilmesi için belirlenen kriterler, ürünlerin çevresel performansını en üst düzeye çıkarmak için mümkün olan en iyi uygulamaları yansıtmalıdır.

EcoLabel Nasıl Alınır?

Ekolojik etiket almak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 • Gerekli belgeleri toplamak: Ekolojik etiket almak isteyen bir firma, ürünün çevresel performansı hakkında belgeleri hazırlamalıdır. Bu belgeler, ürünün hammaddelerinin kaynakları, üretim süreci, enerji verimliliği, atık yönetimi ve ürünün kullanım ömrü boyunca çevresel etkileri gibi konuları kapsamalıdır.
 • Bir ekolojik etiket programına başvurmak: Firma, ürününü bir ekolojik etiket programına kaydettirmelidir. Bu programlar, ürünlerin çevresel performansını ölçmek için belirlenmiş kriterleri ve yönergeleri sağlar.
 • Bağımsız üçüncü taraf değerlendirme: Firma, bağımsız bir üçüncü taraf kuruluşu tarafından ürünün çevresel performansının ölçülmesi için test edilmelidir. Bu, ürünün belirlenen kriterlere uygun olduğunu doğrular.
 • Ekolojik etiket kullanımı: Firma, ürünü üzerinde ekolojik etiketi kullanabilir ve bu etiketi tüketicilere göstererek ürünün çevre dostu olduğunu belirtebilir.

Ekolojik etiket programları, ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre değişebilir. Bu nedenle, firmalar ekolojik etiket programlarına kayıt olmadan önce programın gereksinimlerini ve işleyişini iyi anlamaları gerekir. Ayrıca, ürünlerin belirlenen kriterleri karşılaması için sürekli olarak geliştirilmesi ve yenilenmesi de önemlidir.

EcoLabel Standardı Ve Maddeleri

Ekolojik etiket standardı, ürünlerin çevresel performanslarının ölçülmesi ve belgelendirilmesi için belirlenmiş bir dizi kriterdir. Bu standartlar, ürünlerin çevresel etkilerinin azaltılması için en iyi uygulamaları yansıtmalıdır. Farklı ülkeler ve sektörler için birçok ekolojik etiket standardı mevcuttur. Bunların bazıları aşağıda belirtilmiştir:

 • EU Ecolabel: Avrupa Birliği tarafından belirlenen bir standarddır ve ürünlerin çevresel etkilerinin en aza indirilmesine odaklanır. Standardın bazı maddeleri şunlardır: enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu, toksik madde azaltımı ve yenilenebilir kaynak kullanımı.
 • Energy Star: ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen bir standarddır ve enerji verimliliği hedeflerine odaklanır. Bu standardın bazı maddeleri şunlardır: ürünlerin düşük enerji tüketimi, enerji tasarrufu özellikleri, çevre dostu malzeme kullanımı ve atık yönetimi.
 • Blue Angel: Almanya tarafından belirlenen bir standarddır ve çevre dostu ürünlerin belgelendirilmesine odaklanır. Bu standardın bazı maddeleri şunlardır: düşük emisyonlar, enerji verimliliği, çevre dostu malzeme kullanımı ve ürünlerin geri dönüştürülebilirliği.
 • ForestStewardshipCouncil (FSC): Orman ürünlerinin çevresel ve sosyal yönetimine odaklanan bir standarddır. Bu standardın bazı maddeleri şunlardır: ormancılık uygulamalarının sürdürülebilirliği, biyoçeşitliliğin korunması, ormancılık işçilerinin hakları ve yerli halkların katılımı.

Bu standardların tümü, ürünlerin çevresel performansını ölçmek için farklı kriterler kullanır ve belirli sektörlere veya ürünlere özgü gereksinimleri kapsar. Bu nedenle, bir firma ekolojik etiket almak istediğinde, ilgili standartların gereksinimlerini anlamak ve buna uygun şekilde hazırlanmak önemlidir.

EcoLabel Denetim Şartları

Ekolojik etiket programlarının denetim şartları, ürünlerin çevresel performansının sürekli olarak kontrol edilmesini ve ekolojik etiketin doğru kullanılmasını sağlar. Ekolojik etiket denetim şartları şunları içerebilir:

 • Üretim tesisleri denetimi: Ekolojik etiket programları, üretim tesislerinin çevresel performansını değerlendirmek için denetimler yapar. Bu denetimler, enerji kullanımı, su tüketimi, atık yönetimi ve emisyonlar gibi konuları kapsar.
 • Ürün testleri: Ekolojik etiket programları, ürünlerin çevresel performansını ölçmek için testler yapar. Bu testler, ürünün belirlenmiş kriterlere uygunluğunu doğrular.
 • Yönetim sistemleri denetimi: Ekolojik etiket programları, firmaların çevre yönetim sistemlerini de değerlendirir. Bu, firmaların çevre politikalarını ve çevresel performanslarını sürekli olarak izlemelerini sağlar.
 • Düzenli gözden geçirme: Ekolojik etiket programları, ürünlerin çevresel performansını düzenli olarak gözden geçirir ve günceller. Bu, ürünlerin çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik sürekli bir çaba gösterir.

Ekolojik etiket programları, denetim şartlarını belirleyerek, ürünlerin çevresel performansının doğru bir şekilde ölçüldüğünü ve ekolojik etiketin doğru kullanıldığını sağlar. Bu nedenle, bir firma ekolojik etiket almak istediğinde, denetim şartlarına uygun olarak hazırlanması ve ürünlerinin çevresel performansını sürekli olarak izlemesi önemlidir.

EcoLabel Dokümantasyon Şartları

Ekolojik etiket dökümantasyon şartları, ekolojik etiket programlarına katılan firmaların ürünlerinin çevresel performanslarını doğru bir şekilde belgelemelerini ve yönetmelerini sağlar. Ekolojik etiket dökümantasyon şartları şunları içerebilir:

 • Çevresel Performans Beyanı: Firma, ürünün çevresel performansını belgeleyen bir Çevresel Performans Beyanı (EPD) hazırlar. EPD, ürünün çevresel etkilerini, ürün ömrü boyunca kullanılan kaynakların miktarını, enerji tüketimini, atık yönetimini ve emisyonları içerir.
 • Ürün Bilgi Formu: Firma, ürünü hakkında ayrıntılı bilgi içeren bir Ürün Bilgi Formu hazırlar. Bu form, ürünün bileşenleri, üretim süreci ve çevresel performansı hakkında bilgi içerir.
 • Test Raporları: Firma, ürünün çevresel performansını belgelemek için yapılan testlerin sonuçlarını içeren test raporları hazırlar. Bu raporlar, ürünün belirlenmiş kriterlere uygunluğunu doğrular.
 • Denetim Raporları: Firma, üretim tesisleri ve ürünlerin düzenli olarak denetlenmesi sonucu hazırlanan denetim raporlarını sunar. Bu raporlar, firma ve ürünlerin çevresel performanslarının sürekli olarak izlendiğini ve geliştirildiğini gösterir.
 • Diğer belgeler: Ekolojik etiket programları, ek olarak diğer belgeler talep edebilir. Bu belgeler, ürünlerin çevresel performansını ve ekolojik etiketin kullanımını doğrulayan belgelerdir.

Ekolojik etiket dökümantasyon şartları, ürünlerin çevresel performansının doğru bir şekilde belgelenebilmesini sağlar. Bu nedenle, bir firma ekolojik etiket almak istediğinde, ilgili ekolojik etiket programının dökümantasyon şartlarını anlaması ve buna uygun olarak hazırlanması önemlidir.

EcoLabel Testi

Ekolojik etiket testleri, ürünlerin çevresel performansının ölçülmesi için yapılan testlerdir. Bu testler, ürünlerin belirli çevresel kriterlere uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Ekolojik etiket testleri, aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

 • Ürün testleri: Ürünlerin çevresel performansı, ürünlerin kullanımı sırasında yapılan testlerle ölçülür. Bu testler, ürünlerin enerji tüketimi, su tüketimi, emisyonlar, geri dönüşüm özellikleri ve atık yönetimi gibi çevresel etkilerini ölçer.
 • Analitik testler: Analitik testler, ürünlerin bileşenlerinin ve ham maddelerinin çevresel performansını ölçer. Bu testler, ürünlerin üretiminde kullanılan malzemelerin kaynakları, enerji kullanımı ve emisyonlarını değerlendirir.
 • Yaşam döngüsü analizi: Yaşam döngüsü analizi, bir ürünün üretiminden, kullanımına ve atık yönetimine kadar tüm aşamalarının çevresel etkilerini ölçer. Bu analiz, ürünün çevresel performansını tüm aşamalarıyla birlikte değerlendirmeye olanak sağlar.

Ekolojik etiket testleri, belirli kriterlere uygunluğu doğrulamak için yapılır. Bu testler, ürünlerin çevresel performansını belirlemek için bilimsel ve teknik yöntemler kullanır. Ekolojik etiket testleri, bir ürünün çevresel performansını ölçmek ve ekolojik etiket almak için gereklidir.

EcoLabel Danışmanlık

Ekolojik etiket danışmanlığı, firmalara ekolojik etiket programlarına nasıl katılabilecekleri ve ürünlerinin çevresel performansını nasıl iyileştirebilecekleri konusunda uzman tavsiyeleri sunar. Ekolojik etiket danışmanlığı, aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

 • Ekolojik etiket programlarına katılım: Ekolojik etiket danışmanlığı, firmalara hangi ekolojik etiket programlarına katılabileceklerini ve gereksinimlerini anlatır. Bu, firmaların ekolojik etiket programlarına uygun hazırlanmasını ve ekolojik etiket almak için gereken adımları tamamlamasını sağlar.
 • Çevresel performansın iyileştirilmesi: Ekolojik etiket danışmanlığı, firmaların ürünlerinin çevresel performansını nasıl iyileştirebileceklerini gösterir. Bu, enerji verimliliği, atık yönetimi, yenilenebilir kaynak kullanımı ve toksik madde azaltımı gibi konularda tavsiyeler sunar.
 • Belgelendirme ve dökümantasyon: Ekolojik etiket danışmanlığı, firmaların ekolojik etiket almak için gerekli belgeleri nasıl hazırlayacaklarını ve yöneteceklerini gösterir. Bu, Çevresel Performans Beyanları (EPD), Ürün Bilgi Formları ve test raporları gibi belgelerin hazırlanması ve yönetimi konularında tavsiyeler sunar.
 • Denetimler: Ekolojik etiket danışmanlığı, firmaların ekolojik etiket programlarındaki denetimler için hazırlıklı olmalarını sağlar. Bu, üretim tesisleri denetimi, ürün testleri ve diğer denetimler için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda tavsiyeler sunar.

Ekolojik etiket danışmanlığı, firmaların ekolojik etiket programlarına uygun olarak hazırlanmalarını ve ürünlerinin çevresel performansını iyileştirmelerini sağlar. Bu, firmaların çevresel etkilerini azaltmalarına ve sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturmalarına yardımcı olur.

EcoLabel Eğitim

Ekolojik etiket eğitimi, firmalara ve çalışanlarına ekolojik etiket programları hakkında bilgi vererek, ürünlerin çevresel performanslarının iyileştirilmesine yardımcı olur. Ekolojik etiket eğitimi, aşağıdaki konuları içerebilir:

 • Ekolojik etiket programları: Eğitim, firmalara çeşitli ekolojik etiket programları hakkında bilgi verir ve hangi programların ürünlerine uygun olduğunu gösterir. Bu, firmaların ekolojik etiket programlarına uygun hazırlanmasını ve ekolojik etiket almak için gereken adımları tamamlamasını sağlar.
 • Çevresel etkiler: Eğitim, ürünlerin çevresel etkileri hakkında bilgi verir ve çevresel etkilerin nasıl azaltılabileceği konusunda tavsiyeler sunar. Bu, enerji verimliliği, atık yönetimi, yenilenebilir kaynak kullanımı ve toksik madde azaltımı gibi konularda bilinçlendirir.
 • Dökümantasyon: Eğitim, ekolojik etiket almak için gereken belgelerin nasıl hazırlanacağı ve yönetileceği konusunda bilgi verir. Bu, Çevresel Performans Beyanları (EPD), Ürün Bilgi Formları ve test raporları gibi belgelerin hazırlanması ve yönetimi konularında bilgi sağlar.
 • Denetimler: Eğitim, firmaların ekolojik etiket programlarındaki denetimler için hazırlıklı olmalarını sağlar. Bu, üretim tesisleri denetimi, ürün testleri ve diğer denetimler için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda bilgi verir.
 • Sürdürülebilirlik: Eğitim, firmaların sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturmalarına yardımcı olur. Bu, ekolojik etiket programlarına uygun olarak hazırlanarak, ürünlerin çevresel performansının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturulmasına yardımcı olur.

Ekolojik etiket eğitimi, firmaların çevresel etkilerini azaltmalarına ve sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturmalarına yardımcı olur. Bu, firma çalışanlarının bilinçlendirilmesine ve ürünlerin çevresel performansının iyileştirilmesine katkı sağlar.

EcoLabel Sertifikası Süresi Ve Yenileme

Ekolojik etiket sertifikası, genellikle üç ila beş yıl arasında değişen bir süre için geçerlidir. Bu süre, ekolojik etiket programının gereksinimlerine ve ürünün çevresel performansına bağlıdır. Ekolojik etiket sertifikası süresi dolmadan önce, firma ekolojik etiket programına uygun olarak hazırlanarak yenileme işlemini yapabilir.

Ekolojik etiket sertifikası yenileme işlemi, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • Değerlendirme: Ekolojik etiket programı, firmaların sertifikalarının yenilenmesi için bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme, ürünlerin çevresel performansının güncel durumunu ve ekolojik etiket programının gereksinimlerine uygunluğunu kontrol eder.
 • Yenileme başvurusu: Firma, ekolojik etiket programına yenileme başvurusunda bulunur. Bu başvuru, firma ve ürünlerinin güncel bilgilerini ve ekolojik etiket programına uygunluklarını içerir.
 • Denetim: Ekolojik etiket programı, üretim tesisleri ve ürünlerin düzenli olarak denetlenmesi sonucu hazırlanan denetim raporlarını inceler. Bu denetimler, firma ve ürünlerin çevresel performanslarının sürekli olarak izlendiğini ve geliştirildiğini gösterir.
 • Sertifika yenileme: Ekolojik etiket programı, değerlendirme ve denetim sonuçlarına göre firma için yeni bir ekolojik etiket sertifikası verir veya mevcut sertifikayı yeniler.

Ekolojik etiket sertifikası süresi dolmadan önce yenileme işlemi yapılması, ürünlerin çevresel performansının sürekli olarak izlenmesini ve geliştirilmesini sağlar. Bu nedenle, firma ekolojik etiket programına uygun olarak hazırlanmalı ve sertifika yenileme sürecinde gerekli adımları tamamlamalıdır.

EcoLabel Belgesi Maliyet

Ekolojik etiket belgesi maliyeti, ürünün türüne, sertifika türüne, ekolojik etiket programına ve başvuru sürecinde yapılan test ve denetimlerin sayısına bağlı olarak değişebilir. Belge maliyeti, başvuru için ödenen ücretler, test ve denetim masrafları, belge basımı, belge kullanımı ve diğer masrafları içerir.

Ekolojik etiket programları, farklı gereksinimler ve standartlar ile çalışır. Bu nedenle, belge maliyetleri de programdan programa değişebilir. Bazı ekolojik etiket programları, belge maliyetleri için sabit ücretler belirlerken, diğerleri başvuru yapılacak ürünün hacmi, kapsamı veya karmaşıklığına göre değişen ücretler belirleyebilirler.

Ekolojik etiket belgesi maliyeti, başvurunun karmaşıklığına ve ürünün çevresel performansına bağlı olarak değişebilir. Ancak, bu maliyetler, ürünün çevresel performansını iyileştirerek, sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturmaya ve müşterilerin ürüne güvenini artırmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, firmalar ekolojik etiket programlarına katılarak, çevre dostu ürünler sunmak için ekolojik etiket belgesi almak için gerekli maliyetleri göze almalıdır.

EcoLabel Hangi Ürünler İçin Verilebilir?

Ekolojik etiket, çeşitli ürün kategorileri için verilebilir. Bu ürünler arasında aşağıdakiler bulunur:

 • Beyaz eşya: Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, fırın, ocak gibi ev aletleri.
 • Elektronik: Televizyon, bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi elektronik cihazlar.
 • Aydınlatma: LED ampuller, floresan lambalar gibi aydınlatma ürünleri.
 • Temizlik ürünleri: Çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, genel temizlik ürünleri gibi ev temizlik ürünleri.
 • Mobilya: Ahşap mobilyalar, koltuklar, yatak odası mobilyaları, ofis mobilyaları gibi mobilya ürünleri.
 • Kağıt ürünleri: Kağıt havlu, tuvalet kağıdı, ofis kağıdı, defter gibi kağıt ürünleri.
 • Gıda ürünleri: Organik, sertifikalı gıdalar, fairtrade sertifikalı gıdalar gibi çevre dostu gıdalar.
 • Kozmetik: Organik, doğal ve çevre dostu kozmetik ürünleri.

Ekolojik etiket programları, çevre dostu ürünlerin tanıtımını yaparak, tüketicilerin bu ürünlere olan taleplerini artırmayı hedefler. Bu nedenle, firmalar ürünlerinin çevresel etkilerini azaltarak, ekolojik etiket programlarına uygun hale getirerek, tüketicilerin dikkatini çekebilirler.