REACH Belgesi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

REACH Belgesi Nedir?

REACH, “Kayıt, Değerlendirme, Yetkilendirme ve Kısıtlama” anlamına gelen İngilizce kısaltmasıdır. REACH Belgesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde üretilen veya ithal edilen kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması için gerekli olan bir belgedir.

REACH Belgesi, üreticilerin veya ithalatçıların, AB pazarına sunulan kimyasal maddelerin güvenli kullanımını sağlamak için kaydetmeleri gereken bir belgedir. Bu belge, herhangi bir kimyasal maddenin insan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirir ve kimyasal maddenin kullanımı konusunda gerektiğinde kısıtlamalar getirir.

REACH Belgesi, AB ülkelerindeki tüm kimyasal maddeler için geçerlidir ve belirli bir süre için verilir. Bu belgeyi almak için, kimyasal madde üreticilerinin veya ithalatçılarının, kimyasal madde ile ilgili bilgi sağlamaları ve gerekli testleri yapmaları gerekmektedir.

Online Ücretsiz Randevu Planla

REACH Belgesi Ne İşe Yarar?

REACH Belgesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde üretilen veya ithal edilen kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması için gereklidir. Bu belge, kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine yardımcı olur ve kimyasal maddelerin güvenli kullanımını sağlamak için kısıtlamalar getirir.

REACH Belgesi, kimyasal maddelerin kaydedilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli bilgi sağlar. Bu, kimyasal maddenin insan sağlığına ve çevreye olan etkilerinin belirlenmesine yardımcı olur ve kimyasal maddenin güvenli kullanımı konusunda kısıtlamalar getirilmesi gerekip gerekmediğine karar verilir.

REACH Belgesi ayrıca, kimyasal maddelerin yetkilendirilmesi için de gereklidir. Bu, özellikle insan sağlığı veya çevre açısından yüksek risk taşıyan kimyasal maddelerin kullanımının özel izne bağlanmasını gerektirir.

Sonuç olarak, REACH Belgesi, kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini değerlendirerek, AB pazarındaki kimyasal maddelerin güvenli kullanımını sağlar. Ayrıca, belirli kimyasal maddelerin kullanımının kısıtlanmasını gerektiren durumları tespit ederek, insan sağlığı ve çevre için daha güvenli bir ortam oluşturur.

REACH  Uyumluluk Belgesi Nedir?

REACH Uyumluluk Belgesi, Avrupa Birliği’nin (AB) REACH düzenlemeleri uyarınca, üreticilerin veya ithalatçıların ürettikleri veya AB’ye ithal ettikleri kimyasal maddelerin uygun şekilde kaydedildiğini, değerlendirildiğini, yetkilendirildiğini ve kısıtlandığını belgeleyen bir belgedir.

REACH Uyumluluk Belgesi, kimyasal maddelerin üreticileri veya ithalatçıları tarafından, ürettikleri veya ithal ettikleri kimyasal maddeler için gereken işlemleri tamamladıktan sonra alınır. Bu belge, AB’de satışa sunulan veya AB’deki işletmeler tarafından kullanılan kimyasal maddelerin uygun şekilde kaydedildiğini, değerlendirildiğini, yetkilendirildiğini ve kısıtlandığını belgelemektedir.

REACH Uyumluluk Belgesi, bir kimyasal maddenin güvenli kullanımını sağlayarak, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır. Bu belge, üreticilerin veya ithalatçıların, kimyasal maddelerinin kullanımıyla ilgili sağlıklı ve güvenli bilgi sağlamaları gerektiğini de belirtir.

REACH Uyumluluk Belgesi, kimyasal maddelerin AB pazarına girişini kolaylaştırmak için gereklidir. Bu belge, müşterilerin, kimyasal maddelerin uygun şekilde kaydedildiğini, değerlendirildiğini, yetkilendirildiğini ve kısıtlandığını belgeleyen güvenilir bir kaynak olduğunu doğrular.

Sonuç olarak, REACH Uyumluluk Belgesi, üreticilerin veya ithalatçıların AB pazarına sunacakları kimyasal maddelerin REACH düzenlemelerine uygun olarak kaydedildiğini, değerlendirildiğini, yetkilendirildiğini ve kısıtlandığını belgeleyen bir belgedir.

REACH Belgesi Nasıl Alınır?

REACH Belgesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde üretilen veya ithal edilen kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması için gereklidir. Bu belgeyi almak için aşağıdaki adımlar izlenir:

 • Kimyasal madde kaydı: Üretici veya ithalatçı, kimyasal maddenin kaydını yapmalıdır. Bu kayıt, kimyasal maddenin adı, kimyasal özellikleri, kullanım amacı, olası etkileri gibi bilgileri içermelidir.
 • Kimyasal madde değerlendirmesi: Kimyasal madde değerlendirme otoriteleri, kayıt aşamasında sağlanan bilgileri ve varsa diğer kaynaklardan elde edilen bilgileri değerlendirerek, kimyasal maddenin insan sağlığına ve çevreye olan etkilerini belirlerler.
 • Kimyasal madde yetkilendirilmesi: Kimyasal maddelerin kullanımı, belirli koşullara bağlı olarak yetkilendirilir. Kimyasal madde yetkilendirme süreci, yüksek risk taşıyan kimyasal maddeler için daha katı kurallar içerir.
 • Kimyasal madde kısıtlamaları: Kimyasal maddelerin kullanımı, belirli koşullar altında sınırlandırılabilir veya tamamen yasaklanabilir.
 • REACH Uyumluluk Belgesi alımı: Üretici veya ithalatçı, kayıt, değerlendirme, yetkilendirme ve kısıtlama süreçlerini tamamladıktan sonra REACH Uyumluluk Belgesi alabilirler.

Üretici veya ithalatçı, kayıt aşamasında kimyasal maddenin güvenli kullanımıyla ilgili bilgi sağlamalıdır. Ayrıca, kimyasal maddenin insan sağlığına ve çevreye olan etkileri hakkında gerektiğinde testler yapmalıdırlar.

REACH Belgesi, belirli bir süre için verilir ve düzenli olarak güncellenmesi gerekmektedir. Üretici veya ithalatçılar, kimyasal maddenin kullanımıyla ilgili yeni bilgiler veya değişiklikler olduğunda, REACH Belgesini güncellemelidirler.

REACH Kaydı Danışmanlığı

REACH kaydı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde üretilen veya ithal edilen kimyasal maddelerin kaydı için gereklidir. Bu kayıt süreci, kimyasal maddenin adı, kimyasal özellikleri, kullanım amacı, olası etkileri gibi bilgileri içeren bir dosyanın hazırlanmasını ve kaydedilmesini içerir.

REACH kaydı süreci oldukça karmaşık olabilir ve özellikle küçük veya orta ölçekli işletmeler için zor olabilir. Bu nedenle, REACH kaydı danışmanlığı hizmetleri, üreticilere veya ithalatçılara kayıt sürecinde yardımcı olmak için sunulur.

REACH kaydı danışmanlığı, üreticilere veya ithalatçılara aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

 • Kimyasal maddenin kaydı için gereken bilgilerin belirlenmesi
 • Kimyasal maddenin etkilerinin değerlendirilmesi ve raporlanması
 • Kayıt için gerekli belgelerin hazırlanması
 • Kayıt için gerekli ücretlerin ödenmesi
 • Kayıt sürecinin yönetimi ve koordinasyonu

REACH kaydı danışmanlığı hizmetleri, işletmelerin kayıt sürecini daha verimli ve başarılı hale getirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, işletmelerin kayıt sürecindeki yasal ve teknik gereklilikleri yerine getirmelerini sağlar.

REACH kaydı danışmanlığı hizmetleri, özellikle kimyasal maddelerin üretimi veya ithalatıyla ilgilenen işletmeler için faydalıdır. Bu hizmetler, işletmelerin kayıt sürecinde zaman ve para tasarrufu yapmalarına yardımcı olur ve işletmelerin AB pazarında kimyasal maddelerinin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

REACH Kayıt Ve REACH Belgesi Zorunlu Mudur?

Evet, REACH kaydı ve REACH belgesi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde üretilen veya ithal edilen kimyasal maddeler için zorunludur.

REACH, “Kayıt, Değerlendirme, Yetkilendirme ve Kısıtlama” anlamına gelen İngilizce kısaltmasıdır ve kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye olan etkilerini kontrol etmek amacıyla tasarlanmış bir düzenlemedir. Bu düzenleme, kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması için gereklidir.

REACH kaydı, üreticilerin veya ithalatçıların AB pazarına sunulan kimyasal maddelerin güvenli kullanımını sağlamak için kaydetmeleri gereken bir süreçtir. REACH belgesi, kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından alınan bir belgedir ve kimyasal maddenin AB’deki kullanımı için gerekli bir belgedir.

REACH kaydı ve REACH belgesi, AB’deki tüm kimyasal maddeler için geçerlidir ve belirli bir süre için verilir. Bu süre, kimyasal maddenin üretim hacmine ve kaydın yapılma tarihine göre değişir. REACH belgesi, belirli bir süre sonunda yenilenmesi gereken bir belgedir.

Sonuç olarak, REACH kaydı ve REACH belgesi, AB ülkelerinde üretilen veya ithal edilen kimyasal maddeler için zorunlu bir süreçtir. Bu süreçler, kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye olan etkilerini kontrol etmek ve güvenli kullanımını sağlamak için gereklidir.

REACH Rohs Belgesi Nedir?

REACH ve RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kimyasal maddelerin ve elektrikli/elektronik cihazların güvenli kullanımını sağlamak için tasarlanmış iki ayrı düzenlemedir.

REACH, “Kayıt, Değerlendirme, Yetkilendirme ve Kısıtlama” anlamına gelen İngilizce kısaltmasıdır ve kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye olan etkilerini kontrol etmek amacıyla tasarlanmış bir düzenlemedir. Bu düzenleme, AB pazarına sunulan kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması için gereklidir.

RoHS, “Hazardous Substances Directive” anlamına gelen İngilizce kısaltmasıdır ve elektrikli/elektronik cihazlarda kullanılan tehlikeli maddelerin sınırlandırılması için tasarlanmış bir düzenlemedir. Bu düzenleme, AB pazarına sunulan elektrikli/elektronik cihazlarda kullanılan bazı tehlikeli maddelerin sınırlandırılması ve belirli sınır değerlerinin aşılması durumunda cihazların AB pazarına sunulmasının yasaklanması için gereklidir.

REACH RoHS belgesi, hem REACH hem de RoHS düzenlemelerine uygunluğu belgelemek için verilen bir belgedir. Bu belge, bir üreticinin veya ithalatçının, kimyasal maddelerin AB pazarına sunumu veya elektrikli/elektronik cihazların satışı için gereklidir.

REACH RoHS belgesi, bir ürünün AB pazarına sunulmadan önce alınması gereken bir belgedir. Bu belge, ürünün hem REACH hem de RoHS düzenlemelerine uygun olduğunu doğrular.

Sonuç olarak, REACH RoHS belgesi, hem kimyasal maddelerin hem de elektrikli/elektronik cihazların güvenli kullanımını sağlamak için tasarlanmış iki ayrı düzenlemeye uygunluğu belgeleyen bir belgedir. Bu belge, üreticilerin veya ithalatçıların ürünlerini AB pazarına sunmadan önce gereken uygunluk kriterlerini karşıladığını doğrular.

REACH Listesi

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) düzenlemesi, Avrupa Birliği’nde (AB) üretilen veya ithal edilen kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması için tasarlanmıştır. Bu düzenleme kapsamında, AB’deki kimyasal maddeler, “Candidate List” (Aday Listesi) ve “Authorization List” (Yetkilendirme Listesi) olmak üzere iki ayrı listede yer alır.

 • Aday Listesi (Candidate List): Aday Listesi, AB tarafından öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken ve AB’de kullanımı kısıtlanabilecek veya yasaklanabilecek kimyasal maddelerin yer aldığı bir listedir. Bu listedeki maddeler, insan sağlığına veya çevreye olumsuz etkileri olan veya bu etkileri olabilecek kimyasal maddelerdir. Aday Listesi, periyodik olarak güncellenir ve yeni maddeler bu listede yer alabilir.
 • Yetkilendirme Listesi (Authorization List): Yetkilendirme Listesi, AB’de kullanımı yasaklanabilecek veya kısıtlanabilecek tehlikeli kimyasal maddelerin yer aldığı bir listedir. Bu listedeki maddeler, AB tarafından değerlendirilerek yüksek riskli olarak sınıflandırılmış ve AB’de kullanımının sınırlanması veya yasaklanması gerektiği belirlenmiş maddelerdir. Bu listedeki maddelerin kullanımı, belirli koşullara bağlı olarak yetkilendirilebilir.

REACH düzenlemesi kapsamında, kimyasal maddelerin güvenli kullanımını sağlamak için diğer bazı listeler de oluşturulmuştur. Bunlar arasında, “Substances of Very High Concern” (SVHC) (Çok Yüksek Endişe Verici Maddeler) listesi ve “Authorisation Obligation List” (Yetkilendirme Yükümlülüğü Listesi) yer alır.

 • Çok Yüksek Endişe Verici Maddeler Listesi (SVHC Listesi): Bu liste, insan sağlığına veya çevreye olumsuz etkileri olan veya bu etkileri olabilecek kimyasal maddelerin yer aldığı bir listedir. SVHC Listesi, AB tarafından periyodik olarak güncellenir ve yeni maddeler bu listede yer alabilir.
 • Yetkilendirme Yükümlülüğü Listesi (Authorisation Obligation List): Bu liste, AB’de kullanımı yasaklanabilecek veya kısıtlanabilecek tehlikeli kimyasal maddelerin yer aldığı bir listedir. Bu listedeki maddeler, AB tarafından değerlendirilerek yüksek riskli olarak sınıflandırılmış ve AB’de kullanımının sınırlanması veya yasaklanması gerektiği belirlenmiş maddelerdir. Bu listedeki maddelerin kullanımı, belirli koşullara bağlı olarak yetkilendirile

REACH Eğitimi

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) düzenlemesi, Avrupa Birliği’nde (AB) üretilen veya ithal edilen kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması için tasarlanmıştır. Bu düzenleme, kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye olan etkilerini kontrol etmek amacıyla geliştirilmiştir.

REACH düzenlemesi oldukça karmaşık bir süreçtir ve uygulanması zor olabilir. Bu nedenle, REACH eğitimi, kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişilere yönelik olarak sunulan bir eğitimdir.

REACH eğitimi, üreticilerin, ithalatçıların, dağıtıcıların ve tedarikçilerin, AB pazarında kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur. Bu eğitim, kimyasal maddelerin AB pazarında güvenli kullanımını sağlamak için gereken yasal ve teknik gereklilikleri öğretir.

REACH eğitimi aşağıdaki konuları içerebilir:

 • REACH düzenlemesinin genel prensipleri
 • Kimyasal maddelerin kaydı
 • Kimyasal maddelerin değerlendirilmesi
 • Kimyasal maddelerin yetkilendirilmesi
 • Kimyasal maddelerin kısıtlanması
 • İletişim ve bilgi paylaşımı
 • SVHC (Çok Yüksek Endişe Verici Maddeler) listesi
 • REACH uyumlu olmak için gereken adımlar

REACH eğitimi, kimyasal maddelerin üretimi veya ithalatı ile ilgili olan herkes için faydalıdır. Bu eğitim, işletmelerin AB pazarında kimyasal maddelerinin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar ve işletmelerin REACH düzenlemesi hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur.

REACH Uygunluk Testi Ve Kayıt Düzenlemesi Nasıldır?

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) düzenlemesi, Avrupa Birliği’nde (AB) üretilen veya ithal edilen kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması için tasarlanmıştır. REACH uygulamaları, kimyasal maddelerin güvenli kullanımını sağlamak ve insan sağlığına ve çevreye olan etkilerini kontrol etmek amacıyla geliştirilmiştir.

REACH uygunluk testi, bir kimyasal maddenin AB pazarına sunulmadan önce yapılan bir testtir. Bu test, kimyasal maddenin AB’deki kullanımının güvenli olduğunu belirlemek için yapılır. REACH uygunluk testi, bir üreticinin veya ithalatçının kimyasal maddelerinin AB’deki kullanımının güvenli olduğunu kanıtlaması için gereklidir.

REACH uygunluk testi, aşağıdaki adımları içerir:

 • Kimyasal maddenin tanımlanması: Kimyasal maddenin adı, CAS numarası, üretim yöntemi ve kimyasal özellikleri gibi bilgilerin belirlenmesi.
 • Kullanım amacının belirlenmesi: Kimyasal maddenin kullanım amacı, endüstriyel veya tüketici ürünlerinde kullanımı gibi bilgilerin belirlenmesi.
 • Olası etkilerin belirlenmesi: Kimyasal maddenin insan sağlığına ve çevreye olası etkilerinin belirlenmesi, kimyasal maddenin toksikolojisi ve ekotoksisitesi gibi bilgilerin belirlenmesi.
 • Güvenlik değerlendirmesi: Kimyasal maddenin güvenli kullanımı için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, kimyasal maddenin toksikolojisi ve ekotoksisitesi gibi bilgilerin değerlendirilmesi.
 • Raporlama: REACH uygunluk testi sonuçlarının bir rapor halinde hazırlanması ve AB’de kayıt için sunulacak dosyanın hazırlanması.

REACH kayıt düzenlemesi ise, kimyasal maddelerin AB pazarında kaydedilmesi için gereken bir süreçtir. Bu süreç, kimyasal maddenin adı, kimyasal özellikleri, kullanım amacı, olası etkileri gibi bilgileri içeren bir dosyanın hazırlanmasını ve kaydedilmesini içerir.

REACH kayıt düzenlemesi aşağıdaki adımları içerir:

 • Kimyasal maddenin tanımlanması: Kimyasal maddenin adı, CAS numarası, üretim yöntemi ve kimyasal özellikleri gibi bilgilerin belirlenmesi.
 • Kullanım amacının belirlenmesi: Kimyasal maddenin kullanım amacı

REACH Testleri Ve Belgelendirmesini Kimler Verebilir?

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) düzenlemesi kapsamında kimyasal maddelerin test edilmesi ve belgelendirilmesi için farklı kuruluşlar ve uzmanlar görev yapar. Bu uzmanlar ve kuruluşlar aşağıdaki gibi olabilir:

 • Test Laboratuvarları: Kimyasal maddelerin fiziksel, kimyasal, toksikolojik, çevresel ve ekotoksikolojik özelliklerinin test edilmesi ve değerlendirilmesi için akredite edilmiş laboratuvarlar görev yapar. Bu laboratuvarlar, kimyasal maddelerin REACH uygunluk testleri için gerekli testleri yaparlar ve sonuçları raporlarlar.
 • Danışmanlık Firmaları: Kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunan firmalar da bulunmaktadır. Bu firmalar, kimyasal maddelerin AB pazarına sunumundan önce REACH uygunluk testlerinin yapılması, kayıt dosyalarının hazırlanması ve sunulması, yetkilendirme başvurularının yapılması gibi konularda destek sağlarlar.
 • Yetkilendirme Kuruluşları: Kimyasal maddelerin AB pazarında kullanımı sınırlandırılması veya yasaklanması gereken durumlarda, yetkilendirme başvuruları yapılmaktadır. Yetkilendirme kuruluşları, bu başvuruları değerlendirerek kimyasal maddenin kullanımı için belirli koşulların oluşup oluşmadığını değerlendirirler.
 • AB Üye Ülkeleri: AB üye ülkeleri, kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması konusunda birlikte çalışırlar. AB üye ülkeleri, kimyasal maddelerin AB pazarında kullanımının sınırlandırılması veya yasaklanması gerektiği durumlarda yetkilendirme başvurularını değerlendirirler.

Kimyasal maddelerin testleri ve belgelendirilmesi, REACH düzenlemesi kapsamında oldukça önemlidir. Bu nedenle, testlerin ve belgelendirmenin yapılması konusunda uzmanların görev yapması ve testlerin akredite edilmiş laboratuvarlar tarafından yapılması gerekmektedir.

REACH Belgesi Yenileme Nasıldır?

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) düzenlemesi kapsamında, bir kimyasal maddenin AB pazarında kullanılabilmesi için kayıt yapılması gerekmektedir. REACH belgesi, bu kaydın yapıldığını ve kimyasal maddenin AB pazarında kullanılabilmesi için gerekli tüm yasal gerekliliklere uygun olduğunu gösterir.

REACH belgesi yenileme süreci, bir kimyasal maddenin AB pazarında kullanımına devam edilebilmesi için gerekli bir süreçtir. REACH belgesi, bir kimyasal maddenin kaydının yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir. Bu süre sonunda, kimyasal maddenin kullanımına devam edilebilmesi için REACH belgesi yenilenmelidir.

REACH belgesi yenileme süreci aşağıdaki adımları içerir:

 • Kimyasal maddenin yeniden değerlendirilmesi: Kimyasal maddenin kaydının yapıldığı tarihten bu yana, yeni bilgiler veya değişiklikler oluşmuş olabilir. Bu nedenle, kimyasal maddenin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • Yenileme başvurusunun yapılması: Kimyasal maddenin yeniden kaydı için başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvurunun, kimyasal maddenin kaydının yapıldığı tarihten önceki altı ay içinde yapılması gerekmektedir.
 • Kayıt dosyasının güncellenmesi: Kayıt dosyası, yenileme başvurusunun yapılmasıyla birlikte güncellenmelidir. Bu güncelleme, kimyasal maddenin özellikleri, kullanım amacı ve etkileri gibi bilgileri içermelidir.
 • Yenileme ücretinin ödenmesi: REACH belgesi yenileme işlemi için bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Ücret, kimyasal maddenin kaydının yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir ve yenileme sürecinde ödenmelidir.

REACH belgesi yenileme süreci, kimyasal maddenin AB pazarında kullanımının güvenliği ve insan sağlığına ve çevreye olan etkilerinin kontrol altında tutulması için gereklidir. Bu nedenle, kimyasal maddelerin kaydı ve REACH belgesi yenileme süreci, AB düzenlemelerine uygun olarak yapılması gereken önemli süreçlerdir.

REACH Belgesi Danışmanlık

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) belgesi, kimyasal maddelerin AB pazarında kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması için gereken yasal bir gerekliliktir. REACH belgesi danışmanlığı, kimyasal maddelerin bu süreçlerini yönetmek isteyen işletmelerin veya üreticilerin, REACH düzenlemesi konusunda uzmanlaşmış danışmanlık firmalarından yardım almalarını sağlar.

REACH belgesi danışmanlık firmaları, işletmelere kimyasal maddelerinin REACH uyumlu hale getirilmesi için gerekli süreçlerde destek sağlarlar. Bu destek aşağıdaki gibi olabilir:

 • Kayıt dosyalarının hazırlanması: Kimyasal maddenin AB pazarında kullanılabilmesi için kayıt dosyasının hazırlanması gerekmektedir. REACH belgesi danışmanlık firmaları, bu kayıt dosyalarının hazırlanması sürecinde işletmelere destek sağlarlar.
 • Kimyasal maddenin değerlendirilmesi: REACH belgesi danışmanlık firmaları, kimyasal maddenin değerlendirilmesi sürecinde işletmelere destek sağlarlar. Bu süreçte, kimyasal maddenin olası etkileri, güvenlik tedbirleri ve kullanım koşulları gibi konular değerlendirilir.
 • Yetkilendirme başvurusu: Kimyasal maddenin AB pazarında kullanımının sınırlandırılması veya yasaklanması gereken durumlarda yetkilendirme başvurusu yapılması gerekmektedir. REACH belgesi danışmanlık firmaları, bu süreçte işletmelere destek sağlarlar.
 • SVHC (Çok Yüksek Endişe Verici Maddeler) listesi: SVHC listesinde yer alan maddeler, insan sağlığına veya çevreye zararlı olduğu için sınırlandırılmaktadır. REACH belgesi danışmanlık firmaları, işletmelere SVHC listesinde yer alan maddeler hakkında bilgi sağlayarak, kimyasal maddelerinin bu listeye dahil olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olurlar.

REACH belgesi danışmanlık firmaları, işletmelerin kimyasal maddelerin AB pazarında güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak için gereken yasal ve teknik gereklilikleri karşılamalarına yardımcı olur. Bu firmalar, işletmelerin kimyasal maddelerinin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması konusunda uzmanlaşmıştır ve işletmelere bu süreçlerde destek sağlarlar.

REACH Belgesi Hangi Ürün Gruplarında Zorunludur?

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) belgesi, AB (Avrupa Birliği) pazarına sunulan kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması için gereken yasal bir gerekliliktir. Bu belge, kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde kullanılması ve insan sağlığına ve çevreye olan etkilerinin kontrol altında tutulması amacıyla uygulanmaktadır.

REACH belgesi, aşağıdaki ürün gruplarında zorunludur:

 • Kimyasal maddeler: REACH belgesi, AB pazarında üretilen veya ithal edilen kimyasal maddeler için zorunludur. Kimyasal maddeler, boya, yapıştırıcı, kozmetik, temizlik ürünleri, deterjanlar, ilaçlar, plastikler ve diğer endüstriyel ürünlerde kullanılır.
 • Karışımlar: REACH belgesi, AB pazarına sunulan karışımlar için de zorunludur. Karışımlar, boya, yapıştırıcı, temizlik ürünleri, kozmetikler, deterjanlar ve diğer endüstriyel ürünlerde kullanılan hazır ürünlerdir.
 • Eşyalar: Eşyalar, AB pazarında satılan ürünler için de REACH belgesi zorunludur. Bu kapsamda, oyuncaklar, tekstil ürünleri, mobilyalar, ayakkabılar, elektronik cihazlar ve diğer tüketici ürünleri gibi birçok ürün yer almaktadır.

REACH belgesi, kimyasal maddelerin güvenli kullanımını sağlamak ve insan sağlığına ve çevreye olan etkilerini kontrol etmek için uygulanan bir düzenlemedir. Bu nedenle, REACH belgesi zorunlu olan ürünler, AB pazarında güvenli bir şekilde kullanılabilmek için belirli yasal ve teknik gerekliliklere uygun olmak zorundadırlar.

REACH Belgesi Maliyeti Nedir?

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) belgesi, AB (Avrupa Birliği) pazarında üretilen veya ithal edilen kimyasal maddeler için zorunlu bir belgedir. REACH belgesi maliyeti, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında, kaydın yapılacağı kimyasal maddenin özellikleri, kullanımı, miktarı, kayıt sürecinde yapılması gereken testlerin sayısı ve niteliği gibi etkenler yer alır.

REACH belgesi maliyeti, genellikle aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 • Kayıt ücreti: REACH kaydı için bir kayıt ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret, kaydın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir ve maddenin tonajına bağlı olarak değişebilir.
 • Test maliyetleri: Kimyasal maddenin REACH uygunluk testleri yapılması gerekiyorsa, test maliyetleri de maliyetin bir parçasını oluşturabilir. Test maliyetleri, yapılacak testlerin sayısı, niteliği ve laboratuvarların fiyatlarına bağlı olarak değişebilir.
 • Danışmanlık maliyetleri: Kimyasal maddenin REACH uygunluk sürecinde danışmanlık hizmeti alınması gerekiyorsa, danışmanlık maliyetleri de maliyetin bir parçasını oluşturabilir. Bu maliyetler, danışmanlık firmalarının fiyatlarına ve hizmet verilen süreye bağlı olarak değişebilir.
 • Diğer giderler: Kayıt dosyasının hazırlanması, sunulması, kayıt için gerekli belgelerin hazırlanması ve diğer giderler de maliyetin bir parçasını oluşturabilir.

REACH belgesi maliyetleri, kimyasal maddenin özelliklerine, kullanımına ve kayıt sürecinde yapılması gereken testlerin sayısına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, maliyet konusunda net bir fiyat vermek mümkün değildir. İşletmelerin REACH uygunluğunu sağlamak için belirli bir bütçe ayırması ve bu bütçeyi kayıt sürecindeki maliyetler için kullanması önerilir.