SEA / CLP Bildirimi

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

SEA / CLP Bildirimi Nedir?

SEA / CLP Bildirimi, Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edilen ve kimyasalların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması (Classification, Labelling and Packaging – CLP) yönetmeliği kapsamında yer alan bir bildirimdir. SEA, Türkçe karşılığı “Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama” anlamına gelen “Classification, Labelling and Packaging” kelimesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Bu bildirim, AB’de üretilen veya ithal edilen kimyasal maddelerin, CLP yönetmeliği gerekliliklerine uygun olarak sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması ile ilgilidir.

Amaç

Bu yönetmelik, insan sağlığı ve çevre için risk oluşturan kimyasal maddelerin daha iyi kontrol edilmesi ve yönetilmesini amaçlamaktadır.

Kimyasal üreticileri ve ithalatçıları, bu yönetmeliğe uygun olarak kimyasal maddeleri sınıflandırmak, etiketlemek ve ambalajlamakla yükümlüdürler. Ayrıca, kimyasal maddelerin miktarına, kullanımına ve diğer özelliklerine bağlı olarak, ilgili makamlara SEA / CLP bildirimi yapmaları gerekebilir.

Bu bildirimler, kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak ve insan sağlığı ile çevrenin korunmasını sağlamak için önemlidir.

Online Ücretsiz Randevu Planla

SEA Yönetmeliği Nedir? Yönetmelik Kapsamındaki Sektör ve Firmalar Kimlerdir?

SEA yönetmeliği, Avrupa Birliği’nin kimyasalların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması (Classification, Labelling and Packaging – CLP) konusunda düzenlemeleri kapsayan bir yönetmeliktir. SEA, Türkçe karşılığı “Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama” anlamına gelen “Classification, Labelling and Packaging” kelimesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

SEA yönetmeliği, kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması gerekliliklerini belirler. Bu yönetmelik, kimyasal ürünlerin üreticileri, ithalatçıları ve dağıtıcılarını kapsar.

SEA yönetmeliği kapsamındaki sektörler arasında kimya, tarım, eczacılık, kozmetik, boya ve mürekkep, gıda ve içecek, ev temizlik ürünleri ve tekstil yer alır. Bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, SEA yönetmeliğine uygun olarak kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması ile ilgili düzenlemelere uymak zorundadırlar.

Ayrıca, SEA yönetmeliği kapsamında, kimyasal maddelerin kullanımıyla ilgili belirli miktarlardan ve özelliklerden bahsedilir. Bu nedenle, kimyasal maddelerin kullanımına ilişkin düzenlemeleri dikkatlice takip etmek ve bu konuda gereken bildirimleri yapmak, SEA yönetmeliğine uyum açısından önemlidir.

SEA Bildirimi Nasıl Yapılır?

SEA (Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama) bildirimi, kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması ile ilgili bir bildirimdir ve Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleri kapsamındadır. SEA bildirimi yapmak için aşağıdaki gereklilikler bulunur:

 • Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması: Kimyasal maddeler, AB düzenlemelerine uygun olarak sınıflandırılmalıdır. Bu, maddenin tehlike seviyesinin belirlenmesi ve uygun etiketleme ve ambalajlama gereksinimlerinin belirlenmesi anlamına gelir. Kimyasal üreticileri veya ithalatçıları, kimyasal maddelerin sınıflandırılmasını belirleyen ve CLP yönetmeliğiyle uyumlu olan bir sistem kullanmalıdır.
 • Kimyasal Maddelerin Etiketlenmesi: Kimyasal maddelerin AB düzenlemelerine uygun olarak etiketlenmesi gereklidir. Etiketler, kimyasal maddenin tehlike seviyesini belirtmeli, kullanım talimatlarını içermeli ve diğer önemli bilgileri sağlamalıdır.
 • Ambalajlama: Kimyasal maddeler uygun bir şekilde ambalajlanmalıdır. Ambalajlar, kimyasal maddenin tehlike seviyesine, ambalajlama gereksinimlerine ve taşıma gereksinimlerine göre belirlenmelidir.
 • SEA Bildirimi: Kimyasal üreticileri veya ithalatçıları, belirli miktarlarda veya özelliklerdeki kimyasal maddeler için SEA bildirimi yapmakla yükümlüdürler. Bildirim, kimyasal maddenin tehlike seviyesine, kullanım talimatlarına, ambalajlama gereksinimlerine ve diğer önemli bilgilere ilişkin bilgiler içermelidir.
 • Yetkilendirilmiş Temsilci: AB dışından kimyasal maddeleri AB pazarına getiren firmalar, AB içinde bir temsilci atamalıdır. Bu temsilci, firmayı AB’deki kimyasal düzenlemeler konusunda temsil eder ve gerekli bildirimleri yapar.

Tüm bu gerekliliklere uygun olarak, kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması ile ilgili düzenlemelere uyulmalı ve SEA bildirimi doğru bir şekilde yapılmalıdır.

SEA / CLP Bildirimi Danışmanlık ve Süreci

SEA / CLP bildirimi yapmak, kimyasal üreticileri ve ithalatçıları için oldukça önemli bir yükümlülüktür ve bu süreçte doğru danışmanlık hizmeti almak faydalı olabilir. SEA / CLP bildirimi danışmanlık hizmeti, şu adımları içerebilir:

 • SEA / CLP Bildirimi Yükümlülüklerinin Belirlenmesi: Kimyasal üreticisi veya ithalatçısı, hangi kimyasal maddeler için SEA / CLP bildirimi yapması gerektiğini belirlemelidir. Bu belirlemede, kimyasal maddenin özellikleri, miktarı, kullanım alanı ve üretim yeri gibi faktörler etkili olabilir.
 • Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması: SEA / CLP bildirimi yapacak olan firma, kimyasal maddenin tehlike sınıflandırmasını doğru bir şekilde yapmak zorundadır. Bu sınıflandırma, kimyasal maddenin tehlike seviyesinin belirlenmesi, uygun etiketleme ve ambalajlama gereksinimlerinin belirlenmesi için önemlidir.
 • Kimyasal Maddelerin Etiketlenmesi: SEA / CLP bildirimi yapacak olan firma, kimyasal maddenin AB düzenlemelerine uygun olarak etiketlenmesi için gerekli bilgi ve belgeleri sağlamalıdır.
 • SEA Bildirimi: SEA / CLP bildirimi yapacak olan firma, belirli miktarlarda veya özelliklerdeki kimyasal maddeler için SEA bildirimi yapmalıdır. SEA bildiriminde, kimyasal maddenin tehlike seviyesine, kullanım talimatlarına, ambalajlama gereksinimlerine ve diğer önemli bilgilere ilişkin bilgiler yer almalıdır.
 • Yetkilendirilmiş Temsilci: AB dışından kimyasal maddeleri AB pazarına getiren firmalar, AB içinde bir temsilci atamalıdır. Danışmanlık hizmeti, firma adına yetkilendirilmiş bir temsilci atamada yardımcı olabilir.

Kimyasal Ürün Danışmanlığı alanında 25 Yıllık Deneyimli ve Uzman Kadrosu ile Sistem Kalite SEA/CLP Bildirim Uzman Danışmanları ile Yanınızda.

SEA / CLP bildirimi sürecinde danışmanlık hizmeti almak, doğru bir şekilde bildirim yapılmasını sağlayabilir. Bu hizmet, kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması ile ilgili düzenlemelere uyulmasını sağlar ve SEA bildirimi sürecini kolaylaştırır. Ayrıca, danışmanlık hizmeti, kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak daha güvenli bir çalışma ortamının oluşmasını destekleyebilir.

SEA Yönetmeliği Temel Maddeleri

SEA (Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama) yönetmeliği, Avrupa Birliği’nin kimyasalların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması (Classification, Labelling and Packaging – CLP) konusunda düzenlemeleri kapsayan bir yönetmeliktir. Temel maddeleri aşağıdaki gibidir:

 • Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması: Yönetmelik, kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerine göre sınıflandırılmasını belirler. Sınıflandırma, kimyasal maddenin tehlike seviyesinin belirlenmesi, uygun etiketleme ve ambalajlama gereksinimlerinin belirlenmesi için önemlidir.
 • Kimyasal Maddelerin Etiketlenmesi: Yönetmelik, kimyasal maddelerin etiketlenmesine ilişkin standartları belirler. Etiketler, kimyasal maddenin tehlike seviyesini belirtmeli, kullanım talimatlarını içermeli ve diğer önemli bilgileri sağlamalıdır.
 • Ambalajlama: Yönetmelik, kimyasal maddelerin uygun bir şekilde ambalajlanmasını belirler. Ambalajlar, kimyasal maddenin tehlike seviyesine, ambalajlama gereksinimlerine ve taşıma gereksinimlerine göre belirlenmelidir.
 • SEA Bildirimi: Yönetmelik, belirli miktarlarda veya özelliklerdeki kimyasal maddeler için SEA bildirimi yapılmasını gerektirir. SEA bildirimi, kimyasal maddenin tehlike seviyesine, kullanım talimatlarına, ambalajlama gereksinimlerine ve diğer önemli bilgilere ilişkin bilgiler içermelidir.
 • Yetkilendirilmiş Temsilci: Yönetmelik, AB dışından kimyasal maddeleri AB pazarına getiren firmaların AB içinde bir temsilci atamalarını gerektirir. Bu temsilci, firmayı AB’deki kimyasal düzenlemeler konusunda temsil eder ve gerekli bildirimleri yapar.
 • CEK Listesi: Yönetmelik, kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmak için belirli maddelerin kullanımını yasaklar veya kısıtlar. Bu kısıtlamalar, “Candidate List of Substances of Very High Concern” (Çok Yüksek Endişe Verici Maddeler Aday Listesi – CEK Listesi) olarak bilinen listede belirtilir.

Bu temel maddeler, SEA yönetmeliğinin kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması ile ilgili gereksinimlerini belirler ve insan sağlığı ile çevrenin korunmasını amaçlar.