Brc Storage and Distribution – Standardı

Hızlı Teklif Al
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad

Hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmayı hedefleyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı ve hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Sistem Kalite
Yönetici, Sistem Kalite
Nasıl yardım edebiliriz?

Danışmanlık almak için 444 22 41 iletişim hattından bizi arayın veya çevrimiçi olarak danışmanlarımıza yazın!

Brc Storage and Distribution – Standardı Nedir?

BRC Storage and Distribution, depolama ve dağıtım işletmeleri için bir standarttır. Bu standart, depolama ve dağıtım işletmelerinin ürünlerinin güvenli, kaliteli ve yasalara uygun bir şekilde saklanmasını, ele alınmasını ve taşınmasını sağlamak için gereken prosedürleri ve standartları belirler. BRC Storage and Distribution, uluslararası kabul görmüş bir standarttır ve birçok ülkede kullanılmaktadır.

Storage and Distribution Sertifikası Nasıl Alınır?

BRC Storage and Distribution Standardı sertifikası almak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 • Belgelendirme kuruluşu seçimi: Öncelikle, BRC Storage and Distribution Standardı sertifikası verme yetkisine sahip bir belgelendirme kuruluşu seçmelisiniz. Belgelendirme kuruluşunun akredite edilmiş olması ve uluslararası kabul görmüş bir kuruluş olması önemlidir.
 • Sertifikasyon başvurusu: Seçtiğiniz belgelendirme kuruluşuna sertifikasyon başvurusu yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzda, firmanızın hangi faaliyetlerini kapsayacağına, hangi standart sürümünü seçtiğinize ve belgelendirme tarihini belirtmeniz gerekmektedir.
 • Dokümantasyon hazırlığı: BRC Storage and Distribution Standardı belgelendirme sürecinde dokümantasyon hazırlığı önemlidir. Firmanızın süreçleri, işlemleri, prosedürleri ve talimatları içeren bir dokümantasyon hazırlanmalıdır. Bu dokümantasyon belgelendirme sürecinde incelenecek ve değerlendirilecektir.
 • Belgelendirme denetimi: Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme denetimi için firmanıza bir denetçi gönderecektir. Denetimde, firmanızın BRC Storage and Distribution Standardı gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı değerlendirilecektir. Denetim sonucunda firmanızın belgelendirme şartlarını karşılaması durumunda, belgelendirme kuruluşu tarafından sertifika verilecektir.
 • Belgelendirme sertifikası: Belgelendirme kuruluşu, başarılı bir denetim sonucunda firmaya BRC Storage and Distribution Standardı sertifikası verir. Bu sertifika, firmanızın standart gerekliliklerini karşıladığını ve ürünlerin güvenli bir şekilde depolanması ve dağıtımının yapılabileceğini gösterir.
 • Yenileme denetimi: Belgelendirme sertifikası belirli bir süre için geçerlidir ve düzenli olarak yenilenmesi gerekmektedir. Belgelendirme kuruluşu, belirli aralıklarla firmanıza yenileme denetimi yaparak, standart gerekliliklerinin hala karşılandığından emin olur.

Brc Storage and Distribution – Brc Depolama Ve Dağıtım Standardı Nelerden Oluşur?

BRC Storage and Distribution standardı, depolama ve dağıtım faaliyetlerinin güvenli ve hijyenik bir şekilde yapılmasını sağlamak için oluşturulmuş bir standarttır. Standardın temel unsurları şunlardır:

 • Yönetim sistemi: Yönetim sistemi, standartların uygun bir şekilde uygulanması ve sürdürülmesi için gerekli prosedürleri ve kaynakları içermelidir.
 • İnsan kaynakları: İnsan kaynakları, çalışanların eğitimi, sağlık ve güvenliği, işe alım, performans yönetimi, personel dosyaları ve görev dağılımı gibi konuları kapsar.
 • Ortam ve hijyen: Depolama ve dağıtım alanları, temizlik, sanitasyon, böcek kontrolü, atık yönetimi, havalandırma ve aydınlatma gibi faktörlerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve uygulanması gereken hijyenik koşulları içerir.
 • Operasyonel kontroller: Operasyonel kontroller, işletmenin faaliyetleri sırasında uyulması gereken prosedürleri, depolama koşullarını, ürün takibi, taşıma ve teslimat süreçleri, hasar kontrolü ve acil durum müdahale planlarını içerir.
 • Araçlar, ekipman ve tesisler: Depolama ve dağıtım süreçleri için kullanılan tesisler, ekipman ve araçlar, kalibrasyon, bakım ve temizlik gibi düzenli kontrollerin yanı sıra, uygun bir şekilde etiketlenmesi ve belgelenmesi gerekmektedir.
 • Ürün kontrolü: Ürün kontrolü, depolanacak veya dağıtılacak ürünlerin tespiti, kabulü, depolanması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve gönderilmesi gibi işlemleri kapsar.
 • Belgelendirme: Belgelendirme süreci, ürünlerin uygun bir şekilde depolandığını ve dağıtıldığını doğrulayan bir denetim sürecini içerir.

BRC Storage and Distribution standartları, işletmelerin ürünlerin kalitesini korumalarına, müşteri beklentilerini karşılamalarına ve iş süreçlerinin etkinliğini artırmalarına yardımcı olmak için oluşturulmuştur.

Brc Storage and Distribution – Brc Depolama Ve Dağıtım Standardı Danışmanlık Zorunlumudur? Danışmanlık Kapsamı Nelerdir?

BRC Storage and Distribution standardı için danışmanlık zorunlu değildir, ancak sertifikasyon sürecinde danışmanlık hizmeti almak işletmelerin uygunluğu ve sertifikasyon sürecinde daha başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

Danışmanlık hizmeti, standart gerekliliklerinin anlaşılmasına ve uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur. Danışmanlar, standart gerekliliklerinin işletmede nasıl uygulanacağı konusunda bilgi sahibidir ve sertifikasyon sürecinde işletmelere destek olurlar. Danışmanlık kapsamı, standart gerekliliklerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak için belge hazırlama, işletme içi eğitim, değerlendirme öncesi denetim ve denetim hazırlığı gibi hizmetleri içerebilir.